Profese

Pracovníci lodní posádky [CZ-ISCO 835]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Převozník III. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Převozník III. třídy je oprávněn vést převozní loď na určeném přívozu na vodních cestách ČR kromě využívaných dopravně významných cest.

Pracovní činnosti

 • Samostatná obsluha a řízení plavidla – přívozu, obsluha strojního pohonu (pokud je instalován).
 • Palubní práce vztahující se k přepravě osob, nakládání a vykládání dopravních prostředků, zavazadel, obsluha přepravovaných osob.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Obsluha palubních mechanismů.
 • Příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan.
 • Mytí, čištění, údržba a konzervace celého plavidla.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prevoznik-iii-tridy

Loďmistr

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Loďmistr vykonává odborné palubní práce na všech typech plavidel. Je oprávněn samostatně řídit plavidla jako zástupce kapitána.

Pracovní činnosti

 • Řízení, monitorování a obsluha palubních strojů a zařízení.
 • Kormidelnické (kapitánské) práce s oprávněním samostatného řízení plavidel na vodních cestách.
 • Zajišťování řádného uložení a stavu palubního inventáře, provozních materiálů a provozuschopného stavu všech palubních zařízení na plavidle.
 • Výpomoc při uvazování jiného plavidla.
 • Kontrola palubních zařízení.
 • Zajištění údržby, pořádku a čistoty na plavidle.
 • Zastupování velitele plavidla, zajišťování služby u kormidla.
 • Účast při přejímání a předávání nákladu.
 • Zajišťování palubních prací, např. vyvazování plavidel, příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan, mytí, čištění, údržba a konzervace plavidla, obsluha palubních mechanizmů.
 • Spolupráce při opravách strojního zařízení.
 • Provádění nejnáročnějších lodnických prací při manévrech plavidla, včetně obsluhy vlečného zařízení.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lodmistr

Lodní strojník

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Lodní strojník obsluhuje strojní zařízení na plavidle, kromě pracovních zařízení na plovoucím stroji, včetně obsluhy kormidla pouze pod dohledem kapitána při zachování jeho odpovědnosti.

Pracovní činnosti

 • Montážní práce na veškerém strojním, elektrickém a elektronavigačním zařízení lodi a jeho opravy.
 • Kontrolování mazání, chlazení, stavu kormidelních zařízení, signalizačního systému, nabití baterií, manometrů a dalších přístrojů a systémů.
 • Obsluha kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.
 • Zajišťování technického provozu strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel.
 • Zajišťování pracovních režimů a provozní údržby hnacích agregátů a dalších strojů a zařízení na lodi.
 • Obsluha a údržba strojního a palubního zařízení.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lodni-strojnik

Převozník I. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Převozník I. třídy je oprávněn vést převozní loď s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.

Pracovní činnosti

 • Samostatná obsluha a řízení plavidla – přívozu, obsluha strojního pohonu (pokud je instalován).
 • Palubní práce vztahující se k přepravě osob, nakládání a vykládání dopravních prostředků, zavazadel, obsluha přepravovaných osob.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, účast na opravách strojního zařízení plavidla, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Obsluha palubních mechanismů.
 • Příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan.
 • Mytí, čištění, údržba a konzervace celého plavidla.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prevoznik-i-tridy

Lodník

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Lodník kompetentně a samostatně vykonává palubní práce na plavidle včetně obsluhy kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.

Pracovní činnosti

 • Kormidelnické (kapitánské) práce s oprávněním řízení plavidel na vodních cestách pod dohledem kapitána.
 • Vyplouvání a kotvení plavidla včetně obsluhy kotevních mechanismů pod dohledem kapitána.
 • Vydávání a interpretace vizuálních a sluchových signálů, monitorování navigačních světel při manévrech plavidla.
 • Palubní práce během přepravy a při nakládání a vykládání zboží.
 • Zajišťování bezpečnosti cestujících.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, účast na opravách strojního zařízení plavidla, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Předkládání psaných a ústních zpráv.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lodnik

Převozník II. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Převozník II. třídy je oprávněn vést převozní loď bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.

Pracovní činnosti

 • Samostatná obsluha a řízení plavidla – přívozu.
 • Palubní práce vztahující se k přepravě osob, nakládání a vykládání dopravních prostředků, zavazadel, obsluha přepravovaných osob.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Obsluha palubních mechanismů.
 • Příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan.
 • Mytí, čištění, údržba a konzervace celého plavidla.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prevoznik-ii-tridy

Strojmistr II. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojmistr II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest dopravně významných využívaných.

Pracovní činnosti

 • Řízení obsluhy zdvihacích, těžebních zařízení a stavebních strojů umístěných na plavidlech a pracujících na vodní cestě.
 • Zajištění řádného technického stavu, řádné údržby a předepsaného vybavení obsluhovaného zařízení.
 • Kontrola mazání, chlazení signalizačního systému, manometrů a dalších systémů.
 • Obsluha a údržba strojního a palubního zařízení plavidla.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojmistr-ii-tridy