Profese

Pracovníci lodní posádky [CZ-ISCO 835]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Převozník III. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Převozník III. třídy je oprávněn vést převozní loď na určeném přívozu na vodních cestách ČR kromě využívaných dopravně významných cest.

Pracovní činnosti

 • Samostatná obsluha a řízení plavidla – přívozu, obsluha strojního pohonu (pokud je instalován).
 • Palubní práce vztahující se k přepravě osob, nakládání a vykládání dopravních prostředků, zavazadel, obsluha přepravovaných osob.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Obsluha palubních mechanismů.
 • Příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan.
 • Mytí, čištění, údržba a konzervace celého plavidla.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prevoznik-iii-tridy

Loďmistr

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Loďmistr vykonává odborné palubní práce na všech typech plavidel. Je oprávněn samostatně řídit plavidla jako zástupce kapitána.

Pracovní činnosti

 • Řízení, monitorování a obsluha palubních strojů a zařízení.
 • Kormidelnické (kapitánské) práce s oprávněním samostatného řízení plavidel na vodních cestách.
 • Zajišťování řádného uložení a stavu palubního inventáře, provozních materiálů a provozuschopného stavu všech palubních zařízení na plavidle.
 • Výpomoc při uvazování jiného plavidla.
 • Kontrola palubních zařízení.
 • Zajištění údržby, pořádku a čistoty na plavidle.
 • Zastupování velitele plavidla, zajišťování služby u kormidla.
 • Účast při přejímání a předávání nákladu.
 • Zajišťování palubních prací, např. vyvazování plavidel, příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan, mytí, čištění, údržba a konzervace plavidla, obsluha palubních mechanizmů.
 • Spolupráce při opravách strojního zařízení.
 • Provádění nejnáročnějších lodnických prací při manévrech plavidla, včetně obsluhy vlečného zařízení.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lodmistr

Lodní strojník

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Lodní strojník obsluhuje strojní zařízení na plavidle, kromě pracovních zařízení na plovoucím stroji, včetně obsluhy kormidla pouze pod dohledem kapitána při zachování jeho odpovědnosti.

Pracovní činnosti

 • Montážní práce na veškerém strojním, elektrickém a elektronavigačním zařízení lodi a jeho opravy.
 • Kontrolování mazání, chlazení, stavu kormidelních zařízení, signalizačního systému, nabití baterií, manometrů a dalších přístrojů a systémů.
 • Obsluha kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.
 • Zajišťování technického provozu strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel.
 • Zajišťování pracovních režimů a provozní údržby hnacích agregátů a dalších strojů a zařízení na lodi.
 • Obsluha a údržba strojního a palubního zařízení.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lodni-strojnik

Převozník I. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Převozník I. třídy je oprávněn vést převozní loď s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.

Pracovní činnosti

 • Samostatná obsluha a řízení plavidla – přívozu, obsluha strojního pohonu (pokud je instalován).
 • Palubní práce vztahující se k přepravě osob, nakládání a vykládání dopravních prostředků, zavazadel, obsluha přepravovaných osob.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, účast na opravách strojního zařízení plavidla, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Obsluha palubních mechanismů.
 • Příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan.
 • Mytí, čištění, údržba a konzervace celého plavidla.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prevoznik-i-tridy

Lodník

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Lodník kompetentně a samostatně vykonává palubní práce na plavidle včetně obsluhy kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.

Pracovní činnosti

 • Kormidelnické (kapitánské) práce s oprávněním řízení plavidel na vodních cestách pod dohledem kapitána.
 • Vyplouvání a kotvení plavidla včetně obsluhy kotevních mechanismů pod dohledem kapitána.
 • Vydávání a interpretace vizuálních a sluchových signálů, monitorování navigačních světel při manévrech plavidla.
 • Palubní práce během přepravy a při nakládání a vykládání zboží.
 • Zajišťování bezpečnosti cestujících.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, účast na opravách strojního zařízení plavidla, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Předkládání psaných a ústních zpráv.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lodnik

Převozník II. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Převozník II. třídy je oprávněn vést převozní loď bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.

Pracovní činnosti

 • Samostatná obsluha a řízení plavidla – přívozu.
 • Palubní práce vztahující se k přepravě osob, nakládání a vykládání dopravních prostředků, zavazadel, obsluha přepravovaných osob.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Obsluha palubních mechanismů.
 • Příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan.
 • Mytí, čištění, údržba a konzervace celého plavidla.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prevoznik-ii-tridy

Strojmistr II. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojmistr II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest dopravně významných využívaných.

Pracovní činnosti

 • Řízení obsluhy zdvihacích, těžebních zařízení a stavebních strojů umístěných na plavidlech a pracujících na vodní cestě.
 • Zajištění řádného technického stavu, řádné údržby a předepsaného vybavení obsluhovaného zařízení.
 • Kontrola mazání, chlazení signalizačního systému, manometrů a dalších systémů.
 • Obsluha a údržba strojního a palubního zařízení plavidla.

Kód ISCO

8350

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojmistr-ii-tridy