Profese

Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) [CZ-ISCO 832]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Řidič zdravotnické dopravní služby

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Řidič zdravotnické dopravní služby pod odborným dohledem provádí činnosti při poskytování zdravotnické dopravní služby.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  8322

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/f8e3606289

  Řidič osobních a malých dodávkových automobilů

  Odborný směr

  Doprava a logistika

  Charakteristika

  Řidič osobních a malých dodávkových automobilů je schopný bezpečně řídit vozidla s cestujícími nebo nákladem při krátkých a dálkových cestách.

  Pracovní činnosti

  • Odpovědnost za vozidlo a kontrola jeho provozuschopnosti.
  • Dodržování pracovního rozvrhu a určené trasy.
  • Vedení záznamů o provozu vozidla, obstarávání a kompletace dopravních dokumentů, celních a jiných dokladů.
  • Řízení vozidla řádným a bezpečným způsobem s ohledem na stav vozovky, počasí, dopravu cestujících a dopravní podmínky při zachovávání předpisů o pracovní době řidiče.
  • Údržba a běžné opravy vozidla, kontrola nástrojů, vybavení a komunikačních zařízení.
  • Kontrola naložení vozidla, zabezpečení nákladu v rámci stanovené nosnosti vozidla.
  • Doprava cestujících dle požadavků či dodání nákladu s doprovodnými dokumenty, výběr tržeb příslušných poplatků.

  Kód ISCO

  8322

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-osobnich-a-malych-d-995f