Profese

Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) [CZ-ISCO 832]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Řidič zdravotnické dopravní služby

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Řidič zdravotnické dopravní služby pod odborným dohledem provádí činnosti při poskytování zdravotnické dopravní služby.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  8322

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/f8e3606289

  Řidič osobních a malých dodávkových automobilů

  Odborný směr

  Doprava a logistika

  Charakteristika

  Řidič osobních a malých dodávkových automobilů je schopný bezpečně řídit vozidla s cestujícími nebo nákladem při krátkých a dálkových cestách.

  Pracovní činnosti

  • Odpovědnost za vozidlo a kontrola jeho provozuschopnosti.
  • Dodržování pracovního rozvrhu a určené trasy.
  • Vedení záznamů o provozu vozidla, obstarávání a kompletace dopravních dokumentů, celních a jiných dokladů.
  • Řízení vozidla řádným a bezpečným způsobem s ohledem na stav vozovky, počasí, dopravu cestujících a dopravní podmínky při zachovávání předpisů o pracovní době řidiče.
  • Údržba a běžné opravy vozidla, kontrola nástrojů, vybavení a komunikačních zařízení.
  • Kontrola naložení vozidla, zabezpečení nákladu v rámci stanovené nosnosti vozidla.
  • Doprava cestujících dle požadavků či dodání nákladu s doprovodnými dokumenty, výběr tržeb příslušných poplatků.

  Kód ISCO

  8322

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-osobnich-a-malych-d-995f