Profese

Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků [CZ-ISCO 831]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Strojvedoucí

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojvedoucí řídí hnací vozidlo na železničních tratích ČD nebo na podnikových a závodových tratích a vlečkách.

Pracovní činnosti

 • Řízení, obsluha a údržba lokomotivy nebo motorového vozu na železničních tratích, podnikových a závodových tratích a vlečkách.
 • Zajišťování odbavení cestujících.
 • Řízení činnosti vlakového doprovodu.
 • Provádění pravidelných školení včetně přezkušování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

8311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojvedouci

Strojvedoucí elektrických vozů metra

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojvedoucí elektrických vozů metra obsluhuje drážní elektrická vozidla různých typů na dráze speciální a provádí činnosti nutné k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob.

Pracovní činnosti

 • Řízení elektrických vlaků metra na speciální dráze.
 • Zajišťování odbavování a přepravy cestujících.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné dopravy a přepravy cestujících a jejich zavazadel.
 • Řešení poruchových stavů elektrických vlaků metra včetně vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění technologických postupů za účelem kontroly a údržby souprav.
 • Posun elektrických vozů metra.
 • Sebevzdělávání formou povinných pravidelných školení a přezkušování.
 • Provádění školení, přezkušování a výcviku.
 • Provádění zkoušek pro ověření dopravní technologie.
 • Provádění zkoušek za účelem testování technologických celků.

Kód ISCO

8311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojvedouci-elektrickych

Tranzitér přípravář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Tranzitér přípravář vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin a evidence železničních vozů.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání přepravních a technicko-přepravních prohlídek železničních vozů a zásilek, kontrola průvodních vozů.
 • Obsluha a odbavení nákladních vlaků.
 • Obsluha a zpracovávání dat o voze (vlaku) pomocí přenosové a výpočetní techniky.
 • Evidence došlých a odeslaných železničních vozů.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tranziter-pripravar

Závorář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Závorář zajišťuje bezpečnost a ochranu železnice ve styku se silničním provozem.

Pracovní činnosti

 • Obsluha závor.
 • Zajišťování doplňkového prodeje jízdenek a přepravy zavazadel.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zavorar

Vedoucí posunu

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí posunu zajišťujíce posun kolejových vozidel v přidělených obvodech.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění posunu kolejových vozidel.
 • Sestavování a rozřazování vlaků, zadržování spouštěných a odrážených vozů.
 • Zajišťování vozů proti ujetí.
 • Provádění zkoušek brzd včetně obsluhy brzd jednotlivých vozů nebo skupin.
 • Obsluha zabezpečovacích zařízení (výhybek, výkolejek) popřípadě obsluhy kolejových brzd.
 • Obsluha železničních vozů a manipulačních míst.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-posunu

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků vykonává nebo řídí práce při sestavování, řazení a odbavování nákladního vlaku a který vykonává činnost vlakového doprovodu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění posunových prací v železničních stanicích, na vlečkách a nákladištích.
 • Provádění zkoušek brzd.
 • Vyhotovování a vedení vlakové dokumentace.
 • Sestavování a rozřazování vlaků, přestavných jízd.
 • Obsluha manipulačních míst.
 • Obsluha železničních vozů při manipulaci.
 • Provádění technické prohlídky železničních vozů.
 • Řízení záchranných prací při mimořádných událostech (do doby příjezdu odpovědných osob).

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-obsluhy-nakladnic

Posunovač

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Posunovač vykonává posun kolejových vozidel v přiděleném obvodu vlečky, železniční stanice, ve více železničních stanicích nebo v depu kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Provádění posunu kolejových vozidel.
 • Obsluha brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin.
 • Zadržování spouštěných a odrážených vozů.
 • Zajišťování vozů proti ujetí.
 • Sestavování a rozřazování vlaků a přestavných jízd.
 • Obsluha výhybek, výkolejek a jejich zabezpečovacích zařízení.
 • Obsluha mechanizačních zařízení a prostředků k provádění jednoduchého posunu.
 • Obsluha manipulačních míst.
 • Obsluha železničních vozů při manipulacích.
 • Sledování, dávání a opakování návěstí, popř. obsluha kolejových brzd.
 • Prohlídka vozů.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/posunovac

Staniční dozorce

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Staniční dozorce zajišťuje dopravní a přepravní činnosti v železniční stanici včetně příslušných podkladů a náležitostí pro sestavu nebo jízdu vlaku.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů dopravní a přepravní dokumentace.
 • Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Poskytování informací o přepravě cestujících, zavazadel a spěšnin.
 • Komplexní zajišťování dopravních a přepravních činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stanicni-dozorce

Tranzitér

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Tranzitér vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin, vede evidenci železničních vozů a vyhledává chybějící vozy.

Pracovní činnosti

 • Přebírání a zpracování průvodních listin nákladních železničních vozů, včetně porovnávání s dojetým vlakem.
 • Vyhotovování podkladů pro řízení posunu.
 • Vykonávání přepravních prohlídek vozů a kontrola průvodních listin.
 • Vedení evidence o došlých a odeslaných vozech.
 • Operativní řešení odchylných případů při přepravě zboží a vozových zásilek.
 • Obsluha a odbavení nákladního vlaku.
 • Obsluha přenosové a výpočetní techniky a informačního systému.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tranziter

Hradlař a hláskař

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Hradlář a hláskař zajišťuje bezpečný sled vlaků na trati a ochranu železnice ve styku se silničním provozem.

Pracovní činnosti

 • Obsluha oddílových návěstidel, závor, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
 • Střežení přilehlých úseků trati.
 • Zajišťování doplňkového prodeje jízdenek a přepravy zavazadel.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hradlar-a-hlaskar

Výhybkář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Výhybkář provádí stavění jízdních cest pro vlaky a posun.

Pracovní činnosti

 • Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy vlaků.
 • Obsluha návěstidel, dorozumívacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun ručně ovládanými výměnami.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyhybkar

Signalista

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Signalista zabezpečuje jízdní cestu pro vlaky a posun pomocí ústředně, místně stavěných výměn, výkolejek a návěstidel.

Pracovní činnosti

 • Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení, kontrola jejich provozuschopnosti.
 • Obsluha kolejových brzd.
 • Provozní ošetřování výměn, jejich technická kontrola.
 • Sledování návěstidel a dávaných návěstí.
 • Sledování jízd vlaků nebo posunujících dílů.
 • Vedení dopravních záznamů.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/signalista

Dozorce výhybek

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dozorce výhybek provádí stavění jízdních cest pro vlaky a posun, úschovu a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vydávání příkazů přiděleným výhybkářům, obsluhu pomocných stavědel, vedení zaměstnanců při čistění výměn, včetně vlastního provádění této činnosti.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zajištění vlakové cesty pro vjezd, odjezd a průjezd vlaku.
 • Obsluha pomocných stavědel ve stanicích.
 • Vedení čet čističů výměn.
 • Řízení práce přidělených výhybkářů.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorce-vyhybek