Profese

Montážní dělníci výrobků a zařízení [CZ-ISCO 821]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Dílenský montážník nábytku

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dílenský montážník nábytku sestavuje a montuje nábytek z jednotlivých nábytkových dílců a komponentů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Kontrola nábytkových dílců a komponentů.
 • Příprava pracoviště, nářadí a zařízení.
 • Příprava a aplikace spojovacího materiálu (lepidlo, kolíky, vruty, šrouby, sponky, hřebíky, spojovací kování).
 • Předmontáž komponentů a kování na připravené dílce za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Složení a spojení nábytkových dílců do podsestav a sestav dle stanoveného postupu za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Kompletace hotového výrobku.
 • Kontrola hotového výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Kód ISCO

8219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dilensky-montaznik-nabytk-53f1

Výrobce kovové bižuterie

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zařízení a strojů na zušlechťování polotovarů a výrobků.
 • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
 • Příprava práce pro výrobní operace.
 • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě kovové bižuterie.
 • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Evidence vykonané práce.
 • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.

Kód ISCO

8219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-kovove-bizuterie