Profese

Montážní dělníci výrobků a zařízení [CZ-ISCO 821]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Dílenský montážník nábytku

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dílenský montážník nábytku sestavuje a montuje nábytek z jednotlivých nábytkových dílců a komponentů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Kontrola nábytkových dílců a komponentů.
 • Příprava pracoviště, nářadí a zařízení.
 • Příprava a aplikace spojovacího materiálu (lepidlo, kolíky, vruty, šrouby, sponky, hřebíky, spojovací kování).
 • Předmontáž komponentů a kování na připravené dílce za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Složení a spojení nábytkových dílců do podsestav a sestav dle stanoveného postupu za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Kompletace hotového výrobku.
 • Kontrola hotového výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Kód ISCO

8219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dilensky-montaznik-nabytk-53f1

Výrobce kovové bižuterie

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zařízení a strojů na zušlechťování polotovarů a výrobků.
 • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
 • Příprava práce pro výrobní operace.
 • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě kovové bižuterie.
 • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Evidence vykonané práce.
 • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.

Kód ISCO

8219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-kovove-bizuterie