Profese

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení [CZ-ISCO 818]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný pracovník v chemii

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Pomocný pracovník v chemii provádí opakované jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v chemické laboratoři, v chemické, farmaceutické, plastikářské a gumárenské výrobě, v tukovém průmyslu, ve výrobě kosmetiky a ve výrobě výbušin.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při jejich údržbě.
 • Příprava a balení výrobků a zboží k expedici.
 • Nastavení dopravních cest surovin, polotovarů a výrobků.
 • Třídění a ukládání odpadů.
 • Obsluha plnících linek a balících automatů.
 • Jednoduché laboratorní práce včetně provozních záznamů.

Kód ISCO

8183

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-chemi

Obsluha baličky

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Obsluha baličky obsluhuje zařízení pro balení nebo jinou úpravu kotoučů papíru pro jejich následnou přepravu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha zařízení pro balení nebo jinou úpravu kotoučů papíru a jejich označení.
 • Příprava materiálu pro balení, úpravu a označení kotoučů papíru.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše obsluhovaného zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění obsluhovaného zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

8183

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-balicky

Topič parních kotlů

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Topič parních kotlů provádí obsluhu parních kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva provozovaných v průmyslu, menších teplárnách popřípadě ve službách.

Pracovní činnosti

 • Předepsané kontroly před uzavřením tlakového celku kotle, před zatopením kotle, při zatápění, při připojování kotle na odběrné potrubí a při pravidelném provozu kotle.
 • Obsluha topeniště kotle a kontroluje řádný odvod spalin.
 • Odstavení kotel z provozu.
 • Zajišťování splnění normových hodnot pro bezpečnostní výstroj kotle při provozu za mimořádných podmínek.
 • Odstavení kotle z provozu při zjištění nepřípustných provozních okolností.
 • Provádění běžné údržby, čištění a mazání topných médií.
 • Kontrola nastavených hodnot na regulačních přístrojích.
 • Úklid provozních prostorů a vedení provozních záznamů.
 • Kontrola vodoznaků, tlakoměrů, teploměrů, uzávěrů a pojistných ventilů.
 • Odkalování kotle.

Kód ISCO

8182

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/topic-parnich-kotlu

Operátor parních energetických zařízení

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Operátor parních energetických zařízení provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů parních kotlů na tuhá, kapalná nebo pevná paliva se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení provozu parních kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW
 • Obsluha a řízení vysokotlakových napájecích stanic
 • Obsluha a řízení redukčních a výměníkových stanic
 • Obsluha a řízení kondenzací
 • Obsluha a řízení odsiřovacích zařízení
 • Kontrola údajů měřicích přístrojů
 • Kontrola údajů regulačních přístrojů
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu zařízení
 • Vedení dokumentace o údržbě a opravách technologického zařízení

Kód ISCO

8182

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-parnich-energeti

Operátor horkovodních energetických zařízení

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Operátor horkovodních energetických zařízení provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů horkovodních kotlů na tuhá, kapalná nebo plynná paliva se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení vysokotlakových napájecích stanic
 • Obsluha a řízení redukčních a výměníkových stanic
 • Obsluha a řízení kondenzací
 • Obsluha a řízení odsiřovacích zařízení
 • Kontrola údajů měřicích přístrojů
 • Kontrola údajů regulačních přístrojů
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu zařízení
 • Vedení dokumentace o údržbě a opravách technologického zařízení

Kód ISCO

8182

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-horkovodnich-ene

Obsluha kremačního zařízení

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Obsluha kremačního zařízení řídí a kontroluje provoz kremační pece určené pro zpopelňování lidských pozůstatků, upravuje zpopelněné lidské ostatky pro rozptyl, přesyp a vsyp a ukládá je do uren a kolumbárií.

Pracovní činnosti

 • Převzetí rakve s mrtvým lidským tělem, její uložení do chladícího prostoru.
 • Kontrola a identifikace těla zemřelého.
 • Vedení evidence těl zemřelých včetně označení rakve nespalitelnou značkou.
 • Příprava rakve k zavezení, obsluha hydraulické zdviže, zavezení rakve do kremační pece.
 • Kontrola průběhu zpopelňování, ukončení kremace.
 • Řízení a obsluha digitálních spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
 • Provádění pravidelné údržby kremační pece a odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu včetně drobných oprav.
 • Řízení a kontrola provozu chladících zařízení.
 • Zajišťění a udržba čistoty v technologické části krematoria.
 • Zajišťění a úprava popela pro rozptyl, přesyp a vsyp na veřejné pohřebiště.

Kód ISCO

8182

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-kremacniho-zarize

Sklář technického skla

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklář technického skla zhotovuje výrobky z technického skla.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování výrobků z technického skla, např. zkumavek, kapilár, skleněného potrubí, armatur.
 • Zatavování výrobků ohněm včetně seřizování ohně.
 • Seřizování, ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklar-technickeho-skla

Tavič skloviny

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Tavič skloviny zajišťuje tavení skloviny ve vanových agregátech a různých druhů skloviny a barevek v pánvových pecích, včetně odbarvování a barvení skloviny.

Pracovní činnosti

 • Kontrola kmenárny, tavicích a chladicích pecí, doprava střepů a kmene.
 • Příprava technologické směsi surovin a kontrola chodu zařízení na úseku přípravy skloviny.
 • Vizuální kontrola tavicích agregátů a pánvových pecí, např.: žáruvzdorných vyzdívek, charakteru spalování, čistoty skloviny a chlazení výrobků.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tavic-skloviny

Strojník sklářských zařízení pro foukací linky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro foukací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu foukací linky, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha foukací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, kontrola množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
 • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
 • Mazání forem a strojního zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz-dcc1

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna obsluhuje strojní zařízení na výrobu skleněného vlákna a výrobků z něho.

Pracovní činnosti

 • Tažení skleněného vlákna z platinových pecí za používání různých druhů lubrikací a navíjení.
 • Příprava a zpracovávání skleněného vlákna a jeho modifikací do tkanin a obdobných výrobků.
 • Družení skleněného vlákna do skelných pramenů.
 • Objemování skleněných vláken.
 • Tkaní skleněného vlákna do textilních nití.
 • Sekání skleněného vlákna.
 • Výroba rohoží ze skleněných vláken a kontrola kvality rohoží a hmotnosti návinu.
 • Obsluha rozvlákňovacích strojů na výrobu silikátových vláken.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení pro výrobu a zpracování skleněných vláken a provádění jednoduchých oprav.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-a-zpracovatel-skl

Přípravář keramických hmot

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Přípravář keramických hmot zhotovuje hmoty a glazury.

Pracovní činnosti

 • Příprava keramických hmot a glazur, obsluha strojů a zařízení pro tuto výrobu určených.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pripravar-keramickych-hmo

Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení provýrobu tyčí a trubic provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu linek výroby tyčí a trubic, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha linek výroby tyčí a trubic včetně provádění běžné údržby
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
 • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
 • Mazání forem a strojního zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz-a062

Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu rafinačních linek, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha rafinační linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, kontrola množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz

Vylévač keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Vylévač keramiky zhotovuje výrobky z keramiky litím.

Pracovní činnosti

 • Vytváření keramických výrobků litím.
 • Slučování, retuš a sušení keramických výrobků.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vylevac-keramiky

Obsluha pálicích pecí

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Obsluha pálicích pecí provádí výpal výrobků z keramiky.

Pracovní činnosti

 • Vypalování výrobků v pecích.
 • Seřizování a ošetřování pecí a sušáren.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-palicich-peci

Obráběč keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Obráběč keramiky zhotovuje výrobky z keramiky obráběním.

Pracovní činnosti

 • Vytváření keramických výrobků obráběním.
 • Slučování, retuš a sušení keramických výrobků.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obrabec-keramiky

Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu lisovací linky, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha lisovací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
 • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
 • Mazání forem a strojního zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz-d081

Výrobce lisované keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce lisované keramiky zhotovuje keramické výrobky lisováním.

Pracovní činnosti

 • Vytváření keramických výrobků lisováním.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Nakládka výrobků do pecních vozů.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-lisovane-keramiky

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu lisofoukací linky, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha lisofoukací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
 • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
 • Mazání forem a strojního zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz-dc57

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců obsluhuje strojní zařízení používaná při úpravě surovin, výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.

Pracovní činnosti

 • Strojní příprava, úprava a zpracování výchozích surovin, polotovarů a výrobků ve výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.
 • Obsluha strojů a zařízení v úpravnách užitkových nerostů nebo nerudních surovin, ve výrobě cementu a vápna, v cihlářské a betonářské výrobě a ve výrobě stavební keramiky a izolací.
 • Řízení, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení na drcení, mletí, mísení, tepelné úpravy a dávkování surovin a dále strojů a zařízení ve výrobě jednotlivých druhů keramiky a stavebních hmot a dílců.
 • Řízení automatizovaných výrobních linek ve výrobě jednotlivých druhů keramiky, stavebních hmot a dílců.
 • Řízení sušicího procesu v sušárnách, pálení v pecích.
 • Čistění, ošetřování a údržba strojů a zařízení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-zarizeni-na-vyrob

Glazovač keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Glazovač keramiky glazuje výrobky z keramiky.

Pracovní činnosti

 • Glazování keramických výrobků a ložení do pece.
 • Seřizování a ošetřování glazovacích strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/glazovac-keramiky

Sklář lisovaného skla

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklář lisovaného skla zhotovuje lisované výrobky ze skla.

Pracovní činnosti

 • Obsluha lisovacích strojů na výrobu skleněných předmětů.
 • Seřizování, ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských strojů a zařízení.
 • Ruční mačkání na více mačkadlech a mačkání náročných tvarů.
 • Mačkání na Kopalově mačkadle, rotačním mačkadle, UM.
 • Příprava forem včetně ověření funkčnosti a rozměrů prostřednictvím zkušebních výrobků.
 • Nabírání, lisování a dotvarování ohněm leštěných hladkých i dezénovaných, tvarově obtížných a povrchově náročných sklářských výrobků ze všech druhů sklovin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklar-lisovaneho-skla

Zasněžovač

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Zasněžovač zajišťuje obsluhu, provoz a údržbu systému technického zasněžování a čerpacích stanic sloužících k zasněžování.

Pracovní činnosti

 • Obsluha ovládacího zařízení zasněžovací techniky.
 • Zajišťování provozu zasněžovací techniky a vodních čerpacích stanic.
 • Zasněžování sjezdových a běžeckých tratí technickým sněhem.
 • Kontrola technického stavu zasněžovací techniky.
 • Zaznamenávání údajů a technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Seřizování a údržba zasněžovací techniky a vodních čerpacích stanic.
 • Posuzování a vyhodnocení místních klimatických podmínek.
 • Volba vhodného množství vody pro výrobu technického sněhu.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zasnezovac

Operátor kotlů v energetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Operátor kotlů v energetice řídí a kontroluje provozní parametry parního nebo horkovodního kotle v energetickém provozu za pomoci řídícího softwaru.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení provozu technologického úseku parního nebo horkovodního kotle včetně redukčních a výměníkových stanic, kondenzačních a odsiřovacích zařízení.
 • Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech elektrárenských zařízení.
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-kotlu-v-energeti

Strojník bazénu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojník bazénu obsluhuje a udržuje, strojní, dávkovací, měřicí a další technologická zařízení provozu bazénu.

Pracovní činnosti

 • Kontrolování a výměna strojních, dávkovacích, měřících a dalších technologických zařízení.
 • Manipulace s bazénovou chemií.
 • Skladování bazénové chemie dle předpisů.
 • Provádění úpravy vody různými druhy bazénové chemie.
 • Měření potřebných hodnot bazénové vody v provozu.
 • Kalibrace měřicích zařízení v provozu.
 • Čištění technologických zařízení (bazén, akumulační jímka, filtr aj.) v provozu.
 • Výměna tlakových lahví s plynným chlorem.
 • Zajišťování úklidu úpravny bazénové vody.
 • Zajišťování servisu, periodických prohlídek a revize strojních i elektrických zařízení.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-bazenu

Obsluha energetických zařízení

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a energetických zařízení.
 • Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Pochůzková činnost a kontrola svěřených zařízení.
 • Jednoduché opravy zařízení dle stanovených postupů.
 • Provádění manipulací na energetických zařízeních dle pokynů velínu.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-energetickych-zar

Strojník speciálních železničních zařízení

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojník speciálních železničních zařízení řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje speciální stroje a zařízení pro automatizovaný mycí proces kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Obsluha halových automatických myček kolejových vozidel.
 • Obsluha speciálních strojních zařízení.
 • Provádění oprav a seřizování strojů.
 • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-specialnich-zele

Obsluha recyklačních zařízení

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Obsluha recyklačních zařízení realizuje stanovené postupy recyklace druhotných surovin a odpadů v rámci materiálového oběhu za využití strojů a zařízení určených pro recyklaci surovin a zpracování odpadů, realizuje kontrolní činnost strojního parku a jeho drobnou a středně rozsáhlou servisní činnost, a s tím spojenou administrativu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojového parku a zařízení při recyklaci materiálů a zpracování odpadů.
 • Dodržování stanovených pracovních postupů, prostředků a metod, kontrola určených parametrů technologického postupu pro pracovní proces.
 • Správné používání definovaných strojů, nástrojů, přípravků a zařízení stanoveným technologickým postupem.
 • Kontrola vyrobených a výstupních produktů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Evidování základních dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Kontrola dodržování stanovené kontrolní a servisní činnosti pro technologická zařízení.
 • Kontrola provozuschopnosti, údržby a servisu technologických zařízení.
 • Vedení provozního deníku stroje nebo zařízení.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-recyklacnich-zari

Hrázný a jezný

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Hrázný a jezný zabezpečuje provoz vodních děl, provádí obsluhu a údržbu jezových, plavebních a přehradních zařízení dle manipulačního a provozního řádu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačního řádu.
 • Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav.
 • Sledování jakosti vody v nádržích i na přítocích a kontrola v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Obsluha malých vodních elektráren.
 • Měření a pozorování.
 • Plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany včetně ochrany povrchových lomů.
 • Sledování ekologického režimu.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hrazny-a-jezny

Pracovník obsluhy bioplynových stanic

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Pracovník obsluhy bioplynové stanice kontroluje a realizuje pravidelné procesy v bioplynové stanici, asistuje při návozu surovin a materiálu, zajišťuje návoz materiálu do fermentoru, pravidelně kontroluje měřicí a ovládací prvky, ovládá automatická zařízení bioplynové stanice, hlásí poruchy a nestandardní stavy, prování drobné opravy a seřizování, asistuje při větších opravách, pomáhá řešit případné havárie.

Pracovní činnosti

 • Zhodnocení vstupních surovina a návrh kombinace vstupů.
 • Úprava surovin.
 • Zajištění přísunu surovin do fermentoru.
 • Monitoring fermentačního procesu.
 • Kontrola funkčnosti všech zařízení.
 • Kontrola odvodu hlavních a vedlejších produktů.
 • Posouzení kvality a množství vedlejších produktů.
 • Odběr vzorků na vstupu.
 • Odběr vzorků na výstupu.
 • Provádění jednoduchých testů.
 • Obsluha ostatních zařízení a technologií bioplynové stanice.
 • Monitoring technologických procesů.
 • Hlášení škod a technických problémů.
 • Evidence a odstraňování problémů.
 • Provádění pravidelné evidence technologických procesů a záznamů o jejich průběhu.
 • Monitorování skladových zásob.
 • Naskladňování surovin na vstupu.
 • Kontrola odběru produktů.
 • Zajištění čistoty a bezpečnosti pracovního prostoru bioplynové stanice.
 • Běžná údržba a opravy zařízení a technologií bioplynové stanice.
 • Řešení havarijních stavů a eliminace škod na zdraví, majetku a životním prostředí.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-obsluhy-bioplyn

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu úpraven pitných vod.

Pracovní činnosti

 • Zajištění plné funkčnosti vodohospodářského zařízení úpraven pitných vod včetně jeho běžné údržby a oprav.
 • Provádění odborných prací souvisejících s činnostmi při řízení technologických procesů rozvodu surové a filtrované vody a stlačeného vzduchu.
 • Kontrola a řízení chodu filtrace a regenerace filtrů.
 • Zajišťování dalších provozních činností souvisejících s dodržováním kvality pitné vody.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-upra

Chlorovač

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Chlorovač zajišťuje technologický proces chlorování upravené pitné vody.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba jednoduchých vodárenských zařízení na chloraci vody.
 • Ovládání prvků kontrolních signalizačních přístrojů vodárenských zařízení na chloraci vody.
 • Dálkové řízení automatizovaných provozů chlorace.
 • Kontrola a údržba vodárenského zařízení na chloraci vody.
 • Čištění přístrojů na chloraci vody, montáž nových a demontáž přístrojů do opravy.
 • Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chlorovac

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení vodárenských čerpacích a přečerpávacích stanic.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba včetně drobných oprav strojního zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic.
 • Pravidelná kontrola informačních řídicích systémů strojního zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic z hlediska technických parametrů.
 • Kooperace s odbornými servisy při seřizování, diagnostice oprav zařízení, jeho řídících, regulačních a bezpečnostních celků.
 • Zajišťování technologického procesu čerpání a přečerpávání vody.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-cerp

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod.
 • Zajištění plné funkčnosti a kontrola technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod.
 • Vedení odborné práce a dalších souvisejících činností při řízení technologických procesů v provozu čištění vod, případně i obsluha zařízení souvisejících s řízením bioplynového hospodářství příslušného provozu.
 • Ovládání prvků kontrolních a signalizačních přístrojů včetně průběžných úprav technologie čištění odpadních vod.
 • Zajišťování dálkového řízení automatizovaných provozů čištění odpadních vod.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-cist