Profese

Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru [CZ-ISCO 817]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Strojník rozvlákňování

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník rozvlákňování obsluhuje zařízení určené k rozvlákňování sběrového papíru nebo buničiny v papírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálu pro rozvláknění a zajištění jeho manipulace.
 • Odstraňování balicích drátů.
 • Ovládání transportního pásu včetně přívodu vody do rozvlákňovacího zařízení.
 • Řízení technologického procesu třídění.
 • Najíždění, odstavování a seřizování chodu rozvlákňovacího zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

8171

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-rozvlaknovani

Převíječ

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Převíječ obsluhuje zařízení pro převíjení vyrobeného papírového pásu na kotouče.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha zařízení pro převíjení a řezání papírového pásu.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše obsluhovaného zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Sledování a dodržování plánů výroby.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění obsluhovaného zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

8171

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/previjec

Strojník papírenské převíječky

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník papírenské převíječky zajišťuje přípravné a pomocné práce v rámci procesu převíjení.

Pracovní činnosti

 • Příprava dutinek dle řezného plánu.
 • Spolupráce při najíždění, odstavování nebo poruše převíječky.
 • Manipulace s vyrobenými kotouči.
 • Označování vyrobených kotoučů.
 • Čištění převíječky a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

8171

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-papirenske-previ

Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva rozměrově a tvarově upravuje, sesazuje a slepuje jednotlivé listy dýh do konečného formátu, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu dýh, překližek a jiných tvarových výlisků z dýh.

Pracovní činnosti

 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod při výrobě dýh, překližek a vrstveného dřeva.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu dle zadání výroby.
 • Třídění a příprava surovin pro zpracování.
 • Nastavení zařízení pro rozměrovou a tvarovou úpravu dýhových listů.
 • Nastavení spojovacího zařízení v závislosti na použité technologii spojování a typu spojovacího materiálu.
 • Obsluha ovládacích panelů automatizovaných linek ve výrobě dýh a překližek.
 • Obsluha a údržba rámových, pásových a kotoučových pil na zpracování dřeva a dřevařských polotovarů.
 • Obsluha válečkových, pásových, tryskových a jiných sušáren ve výrobě dýh a překližek.
 • Monitorování výrobního zařízení pro plastifikaci dřeva a sušení dýh.
 • Sesazení jednotlivých listů dle zadání.
 • Spojení připravených listů.
 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, resp. výrobků na bázi dřeva.
 • Kontrola hotového polotovaru a jeho případná oprava.
 • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8172

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-dyh-prek

Obsluha dřevařských strojů a zařízení

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Obsluha dřevařských strojů a zařízení seřizuje a obsluhuje dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje, provádí práce nutné při řezání, hoblování, frézování, vrtání, dlabání a broušení dřeva.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
 • Obsluha, údržba a kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna).
 • Obsluha sušáren dřeva.
 • Obsluha strojů používaných v dřevařském provozu: kmenová pila, zkracovací pila, pásová pila.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
 • Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu (lisy na peletky, brikety, štípačky).
 • Kontrola hotového polotovaru či výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.

Kód ISCO

8172

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-drevarskych-stroj

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva seřizuje a obsluhuje výrobní uzly linky na výrobu aglomerovaných materiálů.

Pracovní činnosti

 • Přejímka dřevního materiálu.
 • Manipulace se vstupním materiálem.
 • Výroba štěpky.
 • Obsluha strojního zařízení pro výrobu a sušení třísky.
 • Příprava vlákna pro výrobu vláknitých desek.
 • Příprava a nanášení lepicí směsi.
 • Vrstvení a dělení koberce.
 • Lisování desek.
 • Chlazení, omítání a formátování desek.
 • Broušení, třídění, značení, svazkování a skladování desek.
 • Zaznamenávání technických údajů.
 • Posuzování kvality výroby a porovnání s normami.

Kód ISCO

8172

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-vyrobu-aglo