Profese

Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru [CZ-ISCO 817]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Strojník rozvlákňování

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník rozvlákňování obsluhuje zařízení určené k rozvlákňování sběrového papíru nebo buničiny v papírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálu pro rozvláknění a zajištění jeho manipulace.
 • Odstraňování balicích drátů.
 • Ovládání transportního pásu včetně přívodu vody do rozvlákňovacího zařízení.
 • Řízení technologického procesu třídění.
 • Najíždění, odstavování a seřizování chodu rozvlákňovacího zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

8171

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-rozvlaknovani

Převíječ

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Převíječ obsluhuje zařízení pro převíjení vyrobeného papírového pásu na kotouče.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha zařízení pro převíjení a řezání papírového pásu.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše obsluhovaného zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Sledování a dodržování plánů výroby.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění obsluhovaného zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

8171

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/previjec

Strojník papírenské převíječky

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník papírenské převíječky zajišťuje přípravné a pomocné práce v rámci procesu převíjení.

Pracovní činnosti

 • Příprava dutinek dle řezného plánu.
 • Spolupráce při najíždění, odstavování nebo poruše převíječky.
 • Manipulace s vyrobenými kotouči.
 • Označování vyrobených kotoučů.
 • Čištění převíječky a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

8171

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-papirenske-previ

Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva rozměrově a tvarově upravuje, sesazuje a slepuje jednotlivé listy dýh do konečného formátu, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu dýh, překližek a jiných tvarových výlisků z dýh.

Pracovní činnosti

 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod při výrobě dýh, překližek a vrstveného dřeva.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu dle zadání výroby.
 • Třídění a příprava surovin pro zpracování.
 • Nastavení zařízení pro rozměrovou a tvarovou úpravu dýhových listů.
 • Nastavení spojovacího zařízení v závislosti na použité technologii spojování a typu spojovacího materiálu.
 • Obsluha ovládacích panelů automatizovaných linek ve výrobě dýh a překližek.
 • Obsluha a údržba rámových, pásových a kotoučových pil na zpracování dřeva a dřevařských polotovarů.
 • Obsluha válečkových, pásových, tryskových a jiných sušáren ve výrobě dýh a překližek.
 • Monitorování výrobního zařízení pro plastifikaci dřeva a sušení dýh.
 • Sesazení jednotlivých listů dle zadání.
 • Spojení připravených listů.
 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, resp. výrobků na bázi dřeva.
 • Kontrola hotového polotovaru a jeho případná oprava.
 • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8172

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-dyh-prek

Obsluha dřevařských strojů a zařízení

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Obsluha dřevařských strojů a zařízení seřizuje a obsluhuje dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje, provádí práce nutné při řezání, hoblování, frézování, vrtání, dlabání a broušení dřeva.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
 • Obsluha, údržba a kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna).
 • Obsluha sušáren dřeva.
 • Obsluha strojů používaných v dřevařském provozu: kmenová pila, zkracovací pila, pásová pila.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
 • Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu (lisy na peletky, brikety, štípačky).
 • Kontrola hotového polotovaru či výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.

Kód ISCO

8172

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-drevarskych-stroj

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva seřizuje a obsluhuje výrobní uzly linky na výrobu aglomerovaných materiálů.

Pracovní činnosti

 • Přejímka dřevního materiálu.
 • Manipulace se vstupním materiálem.
 • Výroba štěpky.
 • Obsluha strojního zařízení pro výrobu a sušení třísky.
 • Příprava vlákna pro výrobu vláknitých desek.
 • Příprava a nanášení lepicí směsi.
 • Vrstvení a dělení koberce.
 • Lisování desek.
 • Chlazení, omítání a formátování desek.
 • Broušení, třídění, značení, svazkování a skladování desek.
 • Zaznamenávání technických údajů.
 • Posuzování kvality výroby a porovnání s normami.

Kód ISCO

8172

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-vyrobu-aglo