Profese

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků [CZ-ISCO 815]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Přadlák

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Přadlák zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu přízí a vykonává další související činnosti (např. manipulace s materiálem, evidence dat o průběhu a výsledcích výroby apod.).

Pracovní činnosti

 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů včetně kvality polotovarů a výrobků.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu strojů.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

Kód ISCO

8151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pradlak

Krajkář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Krajkář zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží a krajkářského pleteného a paličkovaného zboží.

Pracovní činnosti

 • Evidence dat o kvalitě a výrobě.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha výrobních strojů a přídavných zařízení.
 • Odstraňování jednoduchých poruch a zajišťování odstranění větších poruch na strojích.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z výrobních strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odebírání a odvádění zboží.
 • Řezání, párání krajek.
 • Laserové tavení okrajů záclonových výrobků.
 • Klasifikace, adjustace krajkářských a záclonových výrobků.
 • Označování vad ve zboží na výrobním stroji.
 • Spolupráce při přípravě a seřizování strojů a zařízení při změně vzoru.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krajkar

Prýmkař

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Prýmkař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu prýmků, sítí, šňůr, ovíjených nití a řezaných stuh.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z pletařských strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Obsluha pletařských strojů a zařízení.
 • Odstřih a odvádění pleteného zboží.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Opravy a vystřihování vad ve výrobku.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prymkar

Pletař

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.

Pracovní činnosti

 • Odstraňování přetrhů nití.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z pletařských strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odebírání a odvádění pleteného zboží.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha pletařských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pletar

Síťař

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Síťař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů síťovaného zboží.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování finálních výrobků – sítí v zaměření sport, chov a lov, technických a bezpečnostních sítí.
 • Odebírání a odvádění síťovaného zboží.
 • Opravy a označování vad v síťovinách.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze síťovacích strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Zásobování strojů pletenou šňůrkou, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha síťařských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sitar

Tkadlec

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Tkadlec zabezpečuje obsluhu tkalcovských strojů a zařízení pro výrobu tkanin a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů materiálem.
 • Ruční i strojní navádění osnov.
 • Obsluha tkacích strojů.
 • Šlichtování a řízení šlichtování všech druhů osnov na různých typech strojů včetně přípravy šlichtovacích roztoků.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Vytloukání a zhotovování karet pro všechny druhy listových a žakárových strojů.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků.
 • Odstraňování vad v plošných textiliích vyšíváním nebo scelováním.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tkadlec

Šička kusových výrobků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička kusových výrobků provádí jednotlivé technologické operace při zpracování kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.

Kód ISCO

8153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kusovych-vyrobku

Šička oděvních výrobků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička oděvních výrobků provádí jednotlivé technologické operace ve výrobě oděvů vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.

Kód ISCO

8153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-odevnich-vyrobku

Šička interiérového vybavení

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička interiérového vybavení šije a zhotovuje výrobky z textilu a z dalších zpracovatelsky podobných materiálů pro účely bytového a interiérového vybavení.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, zjišťování materiálových vad.
 • Běžné seřízení strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce stroje.
 • Oddělení a úprava dílů a částí výrobku (stříhání, řezání, vysekávání apod.).
 • Označení a kontrola dílů a součástí.
 • Šití, řasení, prošití a sešití výrobků na základních i speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlení a rozžehlení.
 • Vycpávání a tvarování šitých výplní čalounění a jiných výrobků drcenou nebo řezanou PUR pěnou, PES rounem a jinými plnicími materiály ručně nebo na plnicích strojích.
 • Tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovení, zdobení a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjištění mechanických vad.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.

Kód ISCO

8153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-interieroveho-vybav

Šička kožešinových a usňových výrobků

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Šička kožešinových výrobků vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových nebo usňových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a připravení vykrájených dílců a dalších materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Žehlení jednotlivých dílů kožešinových výrobků.
 • Zpracování separátních podšívek, podšívání kožešin.
 • Šití na běžných oděvnických a speciálních kožešnických strojích.
 • Zpevňování dokončených částí a konečná úprava výrobku.
 • Provádění oprav, úprav a předělávek kožešnických a usňových výrobků.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce strojů.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

8153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno

Úpravář textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.
 • Kontrola kvality materiálu na vstupu, po klíčových operacích a na výstupu ze stroje.

Kód ISCO

8154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-textilii

Barvíř textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Barvíř textilií obsluhuje stroje, linky a zařízení pro zušlechťování textilií všemi běžnými způsoby používanými v oblasti barvení.

Pracovní činnosti

 • Kontrola chodu strojů, zařízení a příslušenství, včetně evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze strojů, barvících aparátů a zařízení.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích včetně kvality výroby.
 • Odstraňování jednoduchých poruch během procesů úprav a zajišťování odstranění větších poruch na strojích a poruch způsobených materiálem.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, barvících aparátů a příslušenství.
 • Kontrola kvality upravených textilií pomocí vhodných přístrojů a zařízení.
 • Spolupráce při přípravě a seřízení strojů a zařízení při změně partie.
 • Zásobování strojů, linek a zařízení materiálem, odběr a odsun upravené textilie.
 • Příprava chemikálií, barev, lázní a roztoků podle předepsaných receptur v návaznosti na druh úprav.
 • Obsluha barvicích strojů, linek a zařízení.

Kód ISCO

8154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/barvir-textilii

Úpravář kožešin

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Úpravář kožešin mechanickými a chemickými postupy zpracovává všechny druhy kožešin.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, klasifikace a výběr kožešin.
 • Výroba a opracování kožešin.
 • Výběr a využití ekologicky šetrných činidel.
 • Příprava a úpravy roztoků pro činění.
 • Činění kožešin.
 • Opracování kožešin po činění.
 • Úprava kožešin po činění.
 • Hodnocení a měření vyrobených kožešin.
 • Kontrola kvality hotových kožešin.
 • Třídění a skladování kožešin.
 • Speciální výrobní postupy při zpracování exotických usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě.

Kód ISCO

8155

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-kozesin

Koželuh

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Koželuh zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na useň.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, výběr a klasifikace kůží.
 • Výroba a opracování holiny.
 • Příprava a úpravy roztoků a tříslovin pro činění.
 • Činění kůží.
 • Opracování usní po činění.
 • Povrchová úprava usní.
 • Příprava druhotných surovin k dalšímu zpracování nebo recyklaci.
 • Speciální pracovní postupy při zpracování exotických surovin.
 • Příprava vzorků pro provozní a laboratorní analýzu.
 • Hodnocení, měření a vážení hotových usní.
 • Kontrola kvality hotových usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8155

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozeluh

Úpravář usní

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Úpravář usní zpracovává a upravuje usně všeho druhu pro obuvnické, galanterní, technické a jiné účely.

Pracovní činnosti

 • Úprava a zpracování usní po činění.
 • Apretování, barvení, lakování a další obdobné úpravy usní.
 • Vlasová úprava usní.
 • Konečná úprava, podvalování, kadeření.
 • Zapravování drobných vad.
 • Hodnocení, měření a vážení dokončených usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8155

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-usni

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla pere, čistí a pronajímá prádlo, oděvy a jiné příbuzné výrobky vyrobené z textilu, usní a kožešin.

Pracovní činnosti

 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní, čištění a pronájem.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků nebo technologického postupu chemického nebo mokrého čištění prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro praní a čištění zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Odvodňování, sušení, rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Skládání a balení prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici s ohledem na použitý systém toku pronajímaného prádla.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, čištění, žehlení a mandlování a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro žehlení tvarového a rovného prádla a oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel, přepravních kontejnerů a provozu prádelny, čistírny nebo pronájmu prádla.
 • Vedení příslušné provozní evidence a záznamů.

Kód ISCO

8157

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pradelen-a-cist

Obuvník pro gumárenskou výrobu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Obuvník pro gumárenskou výrobu vykonává odborné práce při výrobě obuvi z pryže.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Napínání podšívek celopryžové obuvi na bodce kopyta.
 • Vulkanizování pryžové obuvi ve vulkanizačním kotli.
 • Strojní ořezávání přetoků podešví.
 • Vytahování faksinků hladkých i s dezénem na příslušnou sílu.
 • Řízení chodu vstřikovacího stroje na výrobu podešví, podpatků.
 • Lisování pryžotextilní obuvi, montáž včetně vulkanizace.
 • Řízení vulkanizačních procesů.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.

Kód ISCO

8156

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-gumarenskou-v

Obuvník pro sériovou výrobu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Obuvník pro sériovou výrobu vykonává odborné práce ve strojní výrobě obuvi na spodkové dílně, obsluhuje obuvnické stroje a zařízení ve spodkových dílnách.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Příprava, obsluha, seřízení a údržba strojů a zařízení podle technické dokumentace a daných výrobních předpisů.
 • Příprava a úprava materiálů a komponentů pro výrobu.
 • Příprava a vyztužování svršků.
 • Napínání svršků na kopyta.
 • Drásání napínací záložky.
 • Nakládání, ustředění a připevnění podešví a dalších dílců dle dané technologie.
 • Frézování, broušení a další úpravy okrajů spodkových dílců.
 • Konečná úprava vnější a vnitřní části obuvi.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.
 • Zalisování podešví.
 • Vkládání stélek.

Kód ISCO

8156

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-seriovou-vyro

Svrškařka

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Svrškařka zhotovuje svršky obuvi z usní, syntetických materiálů a textilu.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Obsluha a seřízení obuvnických šicích, kosících, kroužkovacích a dalších strojů.
 • Příprava a úprava materiálů a dílců pro šití.
 • Přípravné pracovní operace.
 • Našívání obuvnických dílců a součástí.
 • Úpravy okrajů dílců, součástí a svršků.
 • Uzavírání svršků.
 • Kroužkování a nýtování.
 • Mezioperační a konečná kontrola kvality pracovních operací a svršků.

Kód ISCO

8156

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svrskarka

Úpravář textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.
 • Kontrola kvality materiálu na vstupu, po klíčových operacích a na výstupu ze stroje.

Kód ISCO

8159

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-textilii

Výrobce netkaných textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce netkaných textilií zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu textilií a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na přípravě a seřizování strojů a linek při změně partie.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků s určením jakosti a zařazením do jakostních tříd.
 • Vážení hotového výrobku včetně zabalení do transportního obalu a opatření evidenční etiketou.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.

Kód ISCO

8159

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-netkanych-textili

Provazník

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.

Pracovní činnosti

 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příprava strojů a pomůcek.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Vlastní výroba pomocí provaznických strojů a případné odstraňování vzniklých vad.
 • Síťování a vyvazování.
 • Zaplétání lan, zaplétání ok na lanech i pevnostních s atestem.
 • Výroba lan na šplh a přetah.
 • Obsluha všech pletacích strojů na šňůry a lana.
 • Výroba a zaplétání lan pro lodní dopravu a přepravu břemen.
 • Opravy a označování vad v pleteninách.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Spojování přetržených textilních lan – možnost vystavení certifikátu – atestu (pevnostní spoj, bezpečnost).
 • Kontrola jakosti, skládání a balení a expedice.
 • Kompletace výrobků.
 • Příprava materiálu pro další zpracování.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.

Kód ISCO

8159

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provaznik

Kloboučník

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Kloboučník vyrábí klobouky a čepice z různých materiálů.

Pracovní činnosti

 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Výroba modelových forem.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

8159

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kloboucnik