Profese

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků [CZ-ISCO 815]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Přadlák

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Přadlák zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu přízí a vykonává další související činnosti (např. manipulace s materiálem, evidence dat o průběhu a výsledcích výroby apod.).

Pracovní činnosti

 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů včetně kvality polotovarů a výrobků.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu strojů.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

Kód ISCO

8151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pradlak

Krajkář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Krajkář zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží a krajkářského pleteného a paličkovaného zboží.

Pracovní činnosti

 • Evidence dat o kvalitě a výrobě.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha výrobních strojů a přídavných zařízení.
 • Odstraňování jednoduchých poruch a zajišťování odstranění větších poruch na strojích.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z výrobních strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odebírání a odvádění zboží.
 • Řezání, párání krajek.
 • Laserové tavení okrajů záclonových výrobků.
 • Klasifikace, adjustace krajkářských a záclonových výrobků.
 • Označování vad ve zboží na výrobním stroji.
 • Spolupráce při přípravě a seřizování strojů a zařízení při změně vzoru.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krajkar

Prýmkař

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Prýmkař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu prýmků, sítí, šňůr, ovíjených nití a řezaných stuh.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z pletařských strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Obsluha pletařských strojů a zařízení.
 • Odstřih a odvádění pleteného zboží.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Opravy a vystřihování vad ve výrobku.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prymkar

Pletař

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.

Pracovní činnosti

 • Odstraňování přetrhů nití.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z pletařských strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odebírání a odvádění pleteného zboží.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha pletařských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pletar

Síťař

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Síťař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů síťovaného zboží.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování finálních výrobků – sítí v zaměření sport, chov a lov, technických a bezpečnostních sítí.
 • Odebírání a odvádění síťovaného zboží.
 • Opravy a označování vad v síťovinách.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze síťovacích strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Zásobování strojů pletenou šňůrkou, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha síťařských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sitar

Tkadlec

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Tkadlec zabezpečuje obsluhu tkalcovských strojů a zařízení pro výrobu tkanin a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů materiálem.
 • Ruční i strojní navádění osnov.
 • Obsluha tkacích strojů.
 • Šlichtování a řízení šlichtování všech druhů osnov na různých typech strojů včetně přípravy šlichtovacích roztoků.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Vytloukání a zhotovování karet pro všechny druhy listových a žakárových strojů.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků.
 • Odstraňování vad v plošných textiliích vyšíváním nebo scelováním.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

Kód ISCO

8152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tkadlec

Šička kusových výrobků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička kusových výrobků provádí jednotlivé technologické operace při zpracování kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.

Kód ISCO

8153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kusovych-vyrobku

Šička oděvních výrobků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička oděvních výrobků provádí jednotlivé technologické operace ve výrobě oděvů vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.

Kód ISCO

8153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-odevnich-vyrobku

Šička interiérového vybavení

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička interiérového vybavení šije a zhotovuje výrobky z textilu a z dalších zpracovatelsky podobných materiálů pro účely bytového a interiérového vybavení.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, zjišťování materiálových vad.
 • Běžné seřízení strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce stroje.
 • Oddělení a úprava dílů a částí výrobku (stříhání, řezání, vysekávání apod.).
 • Označení a kontrola dílů a součástí.
 • Šití, řasení, prošití a sešití výrobků na základních i speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlení a rozžehlení.
 • Vycpávání a tvarování šitých výplní čalounění a jiných výrobků drcenou nebo řezanou PUR pěnou, PES rounem a jinými plnicími materiály ručně nebo na plnicích strojích.
 • Tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovení, zdobení a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjištění mechanických vad.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.

Kód ISCO

8153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-interieroveho-vybav

Šička kožešinových a usňových výrobků

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Šička kožešinových výrobků vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových nebo usňových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a připravení vykrájených dílců a dalších materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Žehlení jednotlivých dílů kožešinových výrobků.
 • Zpracování separátních podšívek, podšívání kožešin.
 • Šití na běžných oděvnických a speciálních kožešnických strojích.
 • Zpevňování dokončených částí a konečná úprava výrobku.
 • Provádění oprav, úprav a předělávek kožešnických a usňových výrobků.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce strojů.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

8153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno

Úpravář textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.
 • Kontrola kvality materiálu na vstupu, po klíčových operacích a na výstupu ze stroje.

Kód ISCO

8154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-textilii

Barvíř textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Barvíř textilií obsluhuje stroje, linky a zařízení pro zušlechťování textilií všemi běžnými způsoby používanými v oblasti barvení.

Pracovní činnosti

 • Kontrola chodu strojů, zařízení a příslušenství, včetně evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze strojů, barvících aparátů a zařízení.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích včetně kvality výroby.
 • Odstraňování jednoduchých poruch během procesů úprav a zajišťování odstranění větších poruch na strojích a poruch způsobených materiálem.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, barvících aparátů a příslušenství.
 • Kontrola kvality upravených textilií pomocí vhodných přístrojů a zařízení.
 • Spolupráce při přípravě a seřízení strojů a zařízení při změně partie.
 • Zásobování strojů, linek a zařízení materiálem, odběr a odsun upravené textilie.
 • Příprava chemikálií, barev, lázní a roztoků podle předepsaných receptur v návaznosti na druh úprav.
 • Obsluha barvicích strojů, linek a zařízení.

Kód ISCO

8154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/barvir-textilii

Úpravář kožešin

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Úpravář kožešin mechanickými a chemickými postupy zpracovává všechny druhy kožešin.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, klasifikace a výběr kožešin.
 • Výroba a opracování kožešin.
 • Výběr a využití ekologicky šetrných činidel.
 • Příprava a úpravy roztoků pro činění.
 • Činění kožešin.
 • Opracování kožešin po činění.
 • Úprava kožešin po činění.
 • Hodnocení a měření vyrobených kožešin.
 • Kontrola kvality hotových kožešin.
 • Třídění a skladování kožešin.
 • Speciální výrobní postupy při zpracování exotických usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě.

Kód ISCO

8155

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-kozesin

Koželuh

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Koželuh zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na useň.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, výběr a klasifikace kůží.
 • Výroba a opracování holiny.
 • Příprava a úpravy roztoků a tříslovin pro činění.
 • Činění kůží.
 • Opracování usní po činění.
 • Povrchová úprava usní.
 • Příprava druhotných surovin k dalšímu zpracování nebo recyklaci.
 • Speciální pracovní postupy při zpracování exotických surovin.
 • Příprava vzorků pro provozní a laboratorní analýzu.
 • Hodnocení, měření a vážení hotových usní.
 • Kontrola kvality hotových usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8155

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozeluh

Úpravář usní

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Úpravář usní zpracovává a upravuje usně všeho druhu pro obuvnické, galanterní, technické a jiné účely.

Pracovní činnosti

 • Úprava a zpracování usní po činění.
 • Apretování, barvení, lakování a další obdobné úpravy usní.
 • Vlasová úprava usní.
 • Konečná úprava, podvalování, kadeření.
 • Zapravování drobných vad.
 • Hodnocení, měření a vážení dokončených usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8155

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-usni

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla pere, čistí a pronajímá prádlo, oděvy a jiné příbuzné výrobky vyrobené z textilu, usní a kožešin.

Pracovní činnosti

 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní, čištění a pronájem.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků nebo technologického postupu chemického nebo mokrého čištění prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro praní a čištění zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Odvodňování, sušení, rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Skládání a balení prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici s ohledem na použitý systém toku pronajímaného prádla.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, čištění, žehlení a mandlování a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro žehlení tvarového a rovného prádla a oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel, přepravních kontejnerů a provozu prádelny, čistírny nebo pronájmu prádla.
 • Vedení příslušné provozní evidence a záznamů.

Kód ISCO

8157

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pradelen-a-cist

Obuvník pro gumárenskou výrobu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Obuvník pro gumárenskou výrobu vykonává odborné práce při výrobě obuvi z pryže.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Napínání podšívek celopryžové obuvi na bodce kopyta.
 • Vulkanizování pryžové obuvi ve vulkanizačním kotli.
 • Strojní ořezávání přetoků podešví.
 • Vytahování faksinků hladkých i s dezénem na příslušnou sílu.
 • Řízení chodu vstřikovacího stroje na výrobu podešví, podpatků.
 • Lisování pryžotextilní obuvi, montáž včetně vulkanizace.
 • Řízení vulkanizačních procesů.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.

Kód ISCO

8156

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-gumarenskou-v

Obuvník pro sériovou výrobu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Obuvník pro sériovou výrobu vykonává odborné práce ve strojní výrobě obuvi na spodkové dílně, obsluhuje obuvnické stroje a zařízení ve spodkových dílnách.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Příprava, obsluha, seřízení a údržba strojů a zařízení podle technické dokumentace a daných výrobních předpisů.
 • Příprava a úprava materiálů a komponentů pro výrobu.
 • Příprava a vyztužování svršků.
 • Napínání svršků na kopyta.
 • Drásání napínací záložky.
 • Nakládání, ustředění a připevnění podešví a dalších dílců dle dané technologie.
 • Frézování, broušení a další úpravy okrajů spodkových dílců.
 • Konečná úprava vnější a vnitřní části obuvi.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.
 • Zalisování podešví.
 • Vkládání stélek.

Kód ISCO

8156

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-seriovou-vyro

Svrškařka

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Svrškařka zhotovuje svršky obuvi z usní, syntetických materiálů a textilu.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Obsluha a seřízení obuvnických šicích, kosících, kroužkovacích a dalších strojů.
 • Příprava a úprava materiálů a dílců pro šití.
 • Přípravné pracovní operace.
 • Našívání obuvnických dílců a součástí.
 • Úpravy okrajů dílců, součástí a svršků.
 • Uzavírání svršků.
 • Kroužkování a nýtování.
 • Mezioperační a konečná kontrola kvality pracovních operací a svršků.

Kód ISCO

8156

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svrskarka

Úpravář textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.
 • Kontrola kvality materiálu na vstupu, po klíčových operacích a na výstupu ze stroje.

Kód ISCO

8159

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-textilii

Výrobce netkaných textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce netkaných textilií zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu textilií a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na přípravě a seřizování strojů a linek při změně partie.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků s určením jakosti a zařazením do jakostních tříd.
 • Vážení hotového výrobku včetně zabalení do transportního obalu a opatření evidenční etiketou.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.

Kód ISCO

8159

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-netkanych-textili

Provazník

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.

Pracovní činnosti

 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příprava strojů a pomůcek.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Vlastní výroba pomocí provaznických strojů a případné odstraňování vzniklých vad.
 • Síťování a vyvazování.
 • Zaplétání lan, zaplétání ok na lanech i pevnostních s atestem.
 • Výroba lan na šplh a přetah.
 • Obsluha všech pletacích strojů na šňůry a lana.
 • Výroba a zaplétání lan pro lodní dopravu a přepravu břemen.
 • Opravy a označování vad v pleteninách.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Spojování přetržených textilních lan – možnost vystavení certifikátu – atestu (pevnostní spoj, bezpečnost).
 • Kontrola jakosti, skládání a balení a expedice.
 • Kompletace výrobků.
 • Příprava materiálu pro další zpracování.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.

Kód ISCO

8159

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provaznik

Kloboučník

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Kloboučník vyrábí klobouky a čepice z různých materiálů.

Pracovní činnosti

 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Výroba modelových forem.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

8159

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kloboucnik