Profese

Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu foto materiálů [CZ-ISCO 813]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Fotolaborant

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Fotolaborant provádí obsluhu technických zařízení (digitálního minilabu) a výpočetní techniky za účelem zhotovování fotografií z filmů, digitálních médií a mobilních zařízení, skenování a vypalování dat.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s klientem, evidence a výdej objednávek.
 • Volba vhodného typu zpracovatelského zařízení (minilab, tiskárna).
 • Příprava fotografických materiálů ke zpracování.
 • Obsluha fotografických zařízení na výrobu fotografií.
 • Zpracování obrazu na počítači, příprava obrazu pro zhotovení fotografií nebo tisk.
 • Ruční zpracování černobílého negativu.
 • Převod analogového obrazu do digitální formy, úprava digitálního obrazu.
 • Kontrola technického vybavení, seřízení stroje (minilabu).
 • Pravidelná údržba a čištění technického vybavení.
 • Vedení dokumentace, archivace a třídění obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Zpracování a vyřizování reklamací.

Kód ISCO

8132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/fotolaborant

Koksař obsluha chemické části koksovny

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Koksař obsluha chemické části koksovny obsluhuje koksochemické zařízení pro technologické čištění koksárenského plynu a zpracování produktu koksování.

Pracovní činnosti

 • Výroba benzolu, dehtu a síry obsluhou technologických zařízení pro zpracování vedlejších produktů
 • Zpracování odpadních vod biologickým čistícím procesem
 • Přečerpávání, skladování a manipulace s vedlejšími produkty chemické části koksovny
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koksar-obsluha-chemicke-c

Koksař obsluha baterií

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Koksař obsluha baterií obsluhuje zařízení koksárenské baterie a zařízení navazujících technologií pro výrobu koksu.

Pracovní činnosti

 • Příprava uhelné vsázky pro výrobu koksu
 • Obsluha strojního zařízení při výrobě a zpracování metalurgického koksu
 • Obsluha strojního zařízení na dopravu uhelné vsázky
 • Obsluha strojního zařízení na mletí, třídění a míchání vsázky
 • Expedice včetně nakládky výrobků koksovny
 • Seřizování topných armatur
 • Regulace teplot a tahu v topném systému baterie
 • Údržba zdiva baterií
 • Vedení příslušných záznamů

Kód ISCO

8131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koksar-obsluha-baterii

Chemik pro obsluhu zařízení

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Pracovní činnosti

 • Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu dle pokynů.
 • Odstraňování drobných závad na strojním a technologickém zařízení.
 • Obsluha dílčích i komplexních zařízení jednotlivých chemických procesů ve výrobě.
 • Pomocné práce při řízení chemických procesů výrobní technologie.
 • Kontrola chodu správné funkce aparátů výrobní linky a podobně.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Kód ISCO

8131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemik-pro-obsluhu-zarize