Profese

Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu foto materiálů [CZ-ISCO 813]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Fotolaborant

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Fotolaborant provádí obsluhu technických zařízení (digitálního minilabu) a výpočetní techniky za účelem zhotovování fotografií z filmů, digitálních médií a mobilních zařízení, skenování a vypalování dat.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s klientem, evidence a výdej objednávek.
 • Volba vhodného typu zpracovatelského zařízení (minilab, tiskárna).
 • Příprava fotografických materiálů ke zpracování.
 • Obsluha fotografických zařízení na výrobu fotografií.
 • Zpracování obrazu na počítači, příprava obrazu pro zhotovení fotografií nebo tisk.
 • Ruční zpracování černobílého negativu.
 • Převod analogového obrazu do digitální formy, úprava digitálního obrazu.
 • Kontrola technického vybavení, seřízení stroje (minilabu).
 • Pravidelná údržba a čištění technického vybavení.
 • Vedení dokumentace, archivace a třídění obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Zpracování a vyřizování reklamací.

Kód ISCO

8132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/fotolaborant

Koksař obsluha chemické části koksovny

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Koksař obsluha chemické části koksovny obsluhuje koksochemické zařízení pro technologické čištění koksárenského plynu a zpracování produktu koksování.

Pracovní činnosti

 • Výroba benzolu, dehtu a síry obsluhou technologických zařízení pro zpracování vedlejších produktů
 • Zpracování odpadních vod biologickým čistícím procesem
 • Přečerpávání, skladování a manipulace s vedlejšími produkty chemické části koksovny
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koksar-obsluha-chemicke-c

Koksař obsluha baterií

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Koksař obsluha baterií obsluhuje zařízení koksárenské baterie a zařízení navazujících technologií pro výrobu koksu.

Pracovní činnosti

 • Příprava uhelné vsázky pro výrobu koksu
 • Obsluha strojního zařízení při výrobě a zpracování metalurgického koksu
 • Obsluha strojního zařízení na dopravu uhelné vsázky
 • Obsluha strojního zařízení na mletí, třídění a míchání vsázky
 • Expedice včetně nakládky výrobků koksovny
 • Seřizování topných armatur
 • Regulace teplot a tahu v topném systému baterie
 • Údržba zdiva baterií
 • Vedení příslušných záznamů

Kód ISCO

8131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koksar-obsluha-baterii

Chemik pro obsluhu zařízení

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Pracovní činnosti

 • Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu dle pokynů.
 • Odstraňování drobných závad na strojním a technologickém zařízení.
 • Obsluha dílčích i komplexních zařízení jednotlivých chemických procesů ve výrobě.
 • Pomocné práce při řízení chemických procesů výrobní technologie.
 • Kontrola chodu správné funkce aparátů výrobní linky a podobně.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Kód ISCO

8131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemik-pro-obsluhu-zarize