Profese

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech [CZ-ISCO 753]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Šička kusových výrobků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička kusových výrobků provádí jednotlivé technologické operace při zpracování kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.

Kód ISCO

7533

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kusovych-vyrobku

Šička oděvních výrobků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička oděvních výrobků provádí jednotlivé technologické operace ve výrobě oděvů vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.

Kód ISCO

7533

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-odevnich-vyrobku

Šička interiérového vybavení

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička interiérového vybavení šije a zhotovuje výrobky z textilu a z dalších zpracovatelsky podobných materiálů pro účely bytového a interiérového vybavení.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, zjišťování materiálových vad.
 • Běžné seřízení strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce stroje.
 • Oddělení a úprava dílů a částí výrobku (stříhání, řezání, vysekávání apod.).
 • Označení a kontrola dílů a součástí.
 • Šití, řasení, prošití a sešití výrobků na základních i speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlení a rozžehlení.
 • Vycpávání a tvarování šitých výplní čalounění a jiných výrobků drcenou nebo řezanou PUR pěnou, PES rounem a jinými plnicími materiály ručně nebo na plnicích strojích.
 • Tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovení, zdobení a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjištění mechanických vad.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.

Kód ISCO

7533

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-interieroveho-vybav

Šička kožešinových a usňových výrobků

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Šička kožešinových výrobků vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových nebo usňových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a připravení vykrájených dílců a dalších materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Žehlení jednotlivých dílů kožešinových výrobků.
 • Zpracování separátních podšívek, podšívání kožešin.
 • Šití na běžných oděvnických a speciálních kožešnických strojích.
 • Zpevňování dokončených částí a konečná úprava výrobku.
 • Provádění oprav, úprav a předělávek kožešnických a usňových výrobků.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce strojů.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7533

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno

Pracovník výroby polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník výroby polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů a dalších doplňkových materiálů vyrábí výplně čalounění čalouněného nábytku a technické polotovary.

Pracovní činnosti

 • Výběr a příprava materiálů pro výrobu výplní sedadel, opěradel, područek, hlavových opěrek, matracových jader a jiných částí čalouněného nábytku dle zadání.
 • Seřízení a obsluha strojů na dělení a tvarování polyuretanových pěn.
 • Seřízení a obsluha strojů na zpracování technických pěnových materiálů na výrobu technických aplikací.
 • Příprava, nastavení a obsluha strojů a zařízení na nanášení lepidel a spojování dílců.
 • Tvorba nářezových nebo střihových plánů a tvarovacích forem pro výrobu technických aplikací.
 • Základní údržba strojů pro zpracování a spojování pěnových materiálů.
 • Kontrola a balení polotovarů z pěnových a doplňkových materiálů.
 • Skladování a expedice hotových polotovarů a prefabrikátů z pěnových a doplňkových materiálů.
 • Třídění odpadů z výroby a balení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7534

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-polotova

Pracovník výroby matrací

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Výrobce matrací vyrábí polotovary pro matracové potahy a matracové potahy, matrace z matracových materiálů a prefabrikátů a matrace jedno i vícedílné z přírodních materiálů.

Pracovní činnosti

 • Volba materiálů dle technické dokumentace.
 • Manipulace s materiály.
 • Měření a zhotovení střihových a nářezových plánů.
 • Dělení textilních, pomocných, roznášecích, měkkých polyuretanových nebo latexových, pojených vláknitých materiálů rostlinného nebo živočišného původu.
 • Krácení nebo prodlužování ocelových pružinových koster.
 • Zpracování přírodních vlákenných materiálů živočišného nebo rostlinného původu strojním a ručním rozvolňováním.
 • Zhotovování horních a spodních dílců potahu prošívaných a kompletně připravených z vrchní matracoviny, spodní textilie a vnitřních výplní.
 • Zhotovování jednovrstvých i prošívaných, přesně délkově dělených a sešitých dílců příhraní s upevněnými úchytkami a vyseknutými a začištěnými větracími otvory.
 • Kompletace matracových prefabrikátů.
 • Strojní zhotovování matraci z polotovarů matracových potahů spolu s polotovary a prefabrikáty z pěnových materiálů, popř. v kombinaci s pružinovými kostrami různého druhu.
 • Všívání zdrhovadel a šití snímatelných matracových potahů.
 • Základní údržba strojů pro výrobu matrací.
 • Obsluhování speciálních prošívacích a výrobních strojů a zařízení pro výrobu matrací z polotovarů (speciální zařízení vybavená stolem s nebo bez válečkových dopravníků, obracečů, šicím strojem na obšívání a dalším doplňkovým vybavením).
 • Kontrola kvality materiálů, polotovarů, hotových výrobků, balení, skladování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7534

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-matraci

Pracovník výroby matracových jader

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník matracových jader vytváří nosnou část matrace, tzv. matracové jádro.

Pracovní činnosti

 • Volba materiálů a polotovarů dle technické dokumentace.
 • Volba strojů a zařízení dle technické dokumentace.
 • Manipulace s materiály a polotovary pro výrobu matracových jader.
 • Dělení bloků měkkých polyuretanových pěn přímými nebo tvarovými řezy pomocí dělicích strojů dle technické dokumentace.
 • Perforování dílců měkké polyuretanové pěny nebo pěnové pryže.
 • Úprava pružinových koster dle technické dokumentace.
 • Formátování pomocných a roznášecích materiálů.
 • Formátování kypřicích roun a 3D textilií.
 • Lepení, skládání a jiné spojování komponentů matracových jader.
 • Kontrola kvality matracového jádra po vytvrzení lepidla ve spojích.
 • Kontrola a evidence matracových jader.
 • Balení a skladování matracových jader.

Kód ISCO

7534

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-matracov

Čalouník

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Čalouník vyrábí a opravuje všechny druhy čalounění pro různé typy nábytku, vozidel, interiérových a exteriérových doplňků a dekorací, aplikuje výplně na zvýšení komfortu, zvukové izolace a jiných užitkových vlastností.

Pracovní činnosti

 • Výběr materiálů, pomocných materiálů a technologie provedení.
 • Vypracování návrhu a rozpočtu.
 • Navrhování čalouněného nábytku s využitím znalostí antropometrie a antropologie.
 • Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů a tvorba plánů a střihů.
 • Konstruování různých pružicích a nosných systémů.
 • Vyvzorování atypických a složitých modelů.
 • Výroba modelů, prototypů, čalounění z přírodních materiálů, pěnové pryže, polyuretanových pěn, roun, pružicích prvků, pružinových koster aj..
 • Zhotovování, montáž a opravy všech druhů čalouněných výrobků, interiérových a exteriérových dekorací.
 • Tvarování a konstrukce jednotlivých dílů čalouněného nábytku.
 • Kontrola materiálů před oddělováním dílů a před jejich zpracováním šitím.
 • Střihání a řezání materiálů např. usní, syntetických materiálů typu koženka, poromer, plastik, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny, dekoračních textilií, záclon.
 • Strojové šití, řasení a prošívání.
 • Potahování a čalounění.
 • Výroba a připevňování ozdob.
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.

Kód ISCO

7534

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/calounik

Úpravář kožešin

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Úpravář kožešin mechanickými a chemickými postupy zpracovává všechny druhy kožešin.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, klasifikace a výběr kožešin.
 • Výroba a opracování kožešin.
 • Výběr a využití ekologicky šetrných činidel.
 • Příprava a úpravy roztoků pro činění.
 • Činění kožešin.
 • Opracování kožešin po činění.
 • Úprava kožešin po činění.
 • Hodnocení a měření vyrobených kožešin.
 • Kontrola kvality hotových kožešin.
 • Třídění a skladování kožešin.
 • Speciální výrobní postupy při zpracování exotických usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě.

Kód ISCO

7535

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-kozesin

Koželuh

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Koželuh zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na useň.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, výběr a klasifikace kůží.
 • Výroba a opracování holiny.
 • Příprava a úpravy roztoků a tříslovin pro činění.
 • Činění kůží.
 • Opracování usní po činění.
 • Povrchová úprava usní.
 • Příprava druhotných surovin k dalšímu zpracování nebo recyklaci.
 • Speciální pracovní postupy při zpracování exotických surovin.
 • Příprava vzorků pro provozní a laboratorní analýzu.
 • Hodnocení, měření a vážení hotových usní.
 • Kontrola kvality hotových usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Kód ISCO

7535

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozeluh

Úpravář usní

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Úpravář usní zpracovává a upravuje usně všeho druhu pro obuvnické, galanterní, technické a jiné účely.

Pracovní činnosti

 • Úprava a zpracování usní po činění.
 • Apretování, barvení, lakování a další obdobné úpravy usní.
 • Vlasová úprava usní.
 • Konečná úprava, podvalování, kadeření.
 • Zapravování drobných vad.
 • Hodnocení, měření a vážení dokončených usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Kód ISCO

7535

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-usni

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi vykonává odborné práce ve výrobě ortopedické obuvi.

Pracovní činnosti

 • Měření nohou a zjištění postižení.
 • Zaměřování ortopedických kopyt a jejich modelace podle konstrukčních nákresů.
 • Zhotovení kopyt pro výrobu ortopedické obuvi.
 • Vytvoření modelu a šablon.
 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Obsluha obuvnických strojů.
 • Vykrojení svrškových dílců.
 • Zhotovení korekčních a vyrovnávacích vložek do ortopedické obuvi.
 • Zhotovení spodkových dílců pro ortopedickou obuv podle šablon.
 • Zhotovení svršku.
 • Napnutí svršku na kopyto a jeho spojení se spodkovými dílci.
 • Úpravy pooperační obuvi.
 • Konečná úprava obuvi.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.
 • Odzkoušení ortopedické obuvi zákazníkem.

Kód ISCO

7536

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-vyrobu-ortope

Opravář obuvi a kožedělného zboží

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Opravář obuvi a koženého zboží vykonává odborné práce při opravách obuvi a kožedělného zboží.

Pracovní činnosti

 • Odborný příjem oprav.
 • Kalkulace ceny.
 • Stanovení postupu a technologie opravy.
 • Obsluha, údržba a ošetřování obuvnických strojů.
 • Práce s ručním nářadím.
 • Příprava materiálů.
 • Provádění odborných oprav.
 • Výměna poškozených částí.
 • Ošetření, upravení a zlepšení vzhledu opraveného výrobku.
 • Výdej oprav.
 • Komunikace se zákazníkem.

Kód ISCO

7536

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-obuvi-a-kozedelne

Obuvník pro zakázkovou výrobu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Obuvník pro zakázkovou výrobu vykonává odborné práce ve výrobě obuvi na zakázku.

Pracovní činnosti

 • Měření nohou pro výrobu obuvi.
 • Zpracování usní a dalších materiálů na jednotlivé dílce.
 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Návrh modelů a vzorů, konstrukce a zhotovení šablon.
 • Úprava obuvnických kopyt.
 • Přizpůsobování obuvi požadavkům zákazníka.
 • Komunikace se zákazníkem.
 • Kalkulace ceny obuvi.
 • Vystavení dokladů.

Kód ISCO

7536

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-zakazkovou-vy

Výrobce pánských plášťů a bund

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce pánských plášťů a bund zhotovuje uvedené pánské oděvní výrobky z různých textilních materiálů, kožešin, usní a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-panskych-plastu-a

Výrobce pánských obleků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce pánských obleků zhotovuje pánské kalhoty, vesty a saka z různých textilních materiálů a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-panskych-obleku

Krejčí

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, kožešin a usní.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků.
 • Určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách.
 • Měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání). Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad.
 • Dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství. Kontrola správné funkce strojů.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krejci

Modistka

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Modistka zhotovuje a opravuje klobouky a čepice podle předloh a vlastních návrhů.

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů, vytvoření modelových vzorů klobouků, doplňků a ozdob.
 • Zhotovení střihů a vzorů klobouků, čepic a baretů.
 • Stříhání, vykrajování nebo vysekávání dílů.
 • Kompletní zhotovení klobouků, čepic a baretů z kůže, kožišin, plyše apod.
 • Vypínání a ruční tvarování čepic a klobouků.
 • Aranžování hotových módních dámských klobouků.
 • Opravy modelových a historických klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/modistka

Garderobiér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Garderobiér připravuje, upravuje a opravuje scénické kostýmy a jejich doplňky.

Pracovní činnosti

 • Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů.
 • Opravy poškozených kostýmů.
 • Práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách.
 • Uskladňování kostýmů včetně jejich označování inventárními čísly.
 • Vedení evidence všech kostýmů inscenací, které jsou na repertoáru až po jejich stažení.
 • Údržba kostýmů a kostýmních doplňků – praní a žehlení.
 • Úprava kostýmů a kostýmních doplňků – zmenšení, zvětšení v oblasti divadla.
 • Nákup prádla a doplňků do inscenací, doplnění zásob pro provoz garderoby v divadle.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/garderobier

Úpravář oděvů

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Úpravář oděvů upravuje dámské a pánské oděvní výrobky dle tělesných rozměrů nebo požadavků zákazníka, provádí opravy různých oděvních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zkoušení oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Zjišťování vad výrobků – materiálových, výrobních, vzniklých používáním.
 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovení a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba a seřizování, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-odevu

Kloboučník

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Kloboučník vyrábí klobouky a čepice z různých materiálů.

Pracovní činnosti

 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Výroba modelových forem.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kloboucnik

Výrobce dámských kostýmů a plášťů

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce dámských kostýmů a plášťů zhotovuje dámské kalhoty, sukně, saka, vesty a pláště z různých textilních materiálů, kožešin, usní a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-damskych-kostymu-

Výrobce sukní, halenek a šatů

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce sukní, halenek a šatů zhotovuje uvedené dámské oděvní výrobky z různých textilních materiálů a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sukni-halenek-a-s

Švadlena

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Švadlena zhotovuje různé dámské oděvní výrobky a prádlo z různých textilních materiálů a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svadlena

Střihač oděvů

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Střihač oděvů vytváří střihové polohy a nálože oděvního materiálu, podle střihové polohy z nálože odděluje (stříháním, řezáním nebo vysekáváním) jednotlivé díly a součásti oděvního výrobku.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Kontrola měr před výstřihem.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7532

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strihac-odevu

Oděvní technik střihač

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní technik střihač na základě technické dokumentace připravuje pro oděvní výrobu z výchozích materiálů jednotlivé díly finálního výrobku.

Pracovní činnosti

 • Označování zpracovaného materiálu pro další zpracování.
 • Kontrola kvality zpracovaného materiálu.
 • Analyzování technické dokumentace pro stříhání jednotlivých dílů finálního výrobku, analyzování materiálu určeného pro výstřih a materiálu pro tvarování výrobku.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení, výrobní techniky v rámci vymezeného technologického úseku a jejich obsluhování.
 • Aplikace konstrukčních podkladů.

Kód ISCO

7532

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-strihac