Profese

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech [CZ-ISCO 753]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Šička kusových výrobků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička kusových výrobků provádí jednotlivé technologické operace při zpracování kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.

Kód ISCO

7533

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kusovych-vyrobku

Šička oděvních výrobků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička oděvních výrobků provádí jednotlivé technologické operace ve výrobě oděvů vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.

Kód ISCO

7533

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-odevnich-vyrobku

Šička interiérového vybavení

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Šička interiérového vybavení šije a zhotovuje výrobky z textilu a z dalších zpracovatelsky podobných materiálů pro účely bytového a interiérového vybavení.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, zjišťování materiálových vad.
 • Běžné seřízení strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce stroje.
 • Oddělení a úprava dílů a částí výrobku (stříhání, řezání, vysekávání apod.).
 • Označení a kontrola dílů a součástí.
 • Šití, řasení, prošití a sešití výrobků na základních i speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlení a rozžehlení.
 • Vycpávání a tvarování šitých výplní čalounění a jiných výrobků drcenou nebo řezanou PUR pěnou, PES rounem a jinými plnicími materiály ručně nebo na plnicích strojích.
 • Tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovení, zdobení a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjištění mechanických vad.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.

Kód ISCO

7533

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-interieroveho-vybav

Šička kožešinových a usňových výrobků

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Šička kožešinových výrobků vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových nebo usňových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a připravení vykrájených dílců a dalších materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Žehlení jednotlivých dílů kožešinových výrobků.
 • Zpracování separátních podšívek, podšívání kožešin.
 • Šití na běžných oděvnických a speciálních kožešnických strojích.
 • Zpevňování dokončených částí a konečná úprava výrobku.
 • Provádění oprav, úprav a předělávek kožešnických a usňových výrobků.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce strojů.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7533

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno

Pracovník výroby polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník výroby polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů a dalších doplňkových materiálů vyrábí výplně čalounění čalouněného nábytku a technické polotovary.

Pracovní činnosti

 • Výběr a příprava materiálů pro výrobu výplní sedadel, opěradel, područek, hlavových opěrek, matracových jader a jiných částí čalouněného nábytku dle zadání.
 • Seřízení a obsluha strojů na dělení a tvarování polyuretanových pěn.
 • Seřízení a obsluha strojů na zpracování technických pěnových materiálů na výrobu technických aplikací.
 • Příprava, nastavení a obsluha strojů a zařízení na nanášení lepidel a spojování dílců.
 • Tvorba nářezových nebo střihových plánů a tvarovacích forem pro výrobu technických aplikací.
 • Základní údržba strojů pro zpracování a spojování pěnových materiálů.
 • Kontrola a balení polotovarů z pěnových a doplňkových materiálů.
 • Skladování a expedice hotových polotovarů a prefabrikátů z pěnových a doplňkových materiálů.
 • Třídění odpadů z výroby a balení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7534

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-polotova

Pracovník výroby matrací

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Výrobce matrací vyrábí polotovary pro matracové potahy a matracové potahy, matrace z matracových materiálů a prefabrikátů a matrace jedno i vícedílné z přírodních materiálů.

Pracovní činnosti

 • Volba materiálů dle technické dokumentace.
 • Manipulace s materiály.
 • Měření a zhotovení střihových a nářezových plánů.
 • Dělení textilních, pomocných, roznášecích, měkkých polyuretanových nebo latexových, pojených vláknitých materiálů rostlinného nebo živočišného původu.
 • Krácení nebo prodlužování ocelových pružinových koster.
 • Zpracování přírodních vlákenných materiálů živočišného nebo rostlinného původu strojním a ručním rozvolňováním.
 • Zhotovování horních a spodních dílců potahu prošívaných a kompletně připravených z vrchní matracoviny, spodní textilie a vnitřních výplní.
 • Zhotovování jednovrstvých i prošívaných, přesně délkově dělených a sešitých dílců příhraní s upevněnými úchytkami a vyseknutými a začištěnými větracími otvory.
 • Kompletace matracových prefabrikátů.
 • Strojní zhotovování matraci z polotovarů matracových potahů spolu s polotovary a prefabrikáty z pěnových materiálů, popř. v kombinaci s pružinovými kostrami různého druhu.
 • Všívání zdrhovadel a šití snímatelných matracových potahů.
 • Základní údržba strojů pro výrobu matrací.
 • Obsluhování speciálních prošívacích a výrobních strojů a zařízení pro výrobu matrací z polotovarů (speciální zařízení vybavená stolem s nebo bez válečkových dopravníků, obracečů, šicím strojem na obšívání a dalším doplňkovým vybavením).
 • Kontrola kvality materiálů, polotovarů, hotových výrobků, balení, skladování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7534

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-matraci

Pracovník výroby matracových jader

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník matracových jader vytváří nosnou část matrace, tzv. matracové jádro.

Pracovní činnosti

 • Volba materiálů a polotovarů dle technické dokumentace.
 • Volba strojů a zařízení dle technické dokumentace.
 • Manipulace s materiály a polotovary pro výrobu matracových jader.
 • Dělení bloků měkkých polyuretanových pěn přímými nebo tvarovými řezy pomocí dělicích strojů dle technické dokumentace.
 • Perforování dílců měkké polyuretanové pěny nebo pěnové pryže.
 • Úprava pružinových koster dle technické dokumentace.
 • Formátování pomocných a roznášecích materiálů.
 • Formátování kypřicích roun a 3D textilií.
 • Lepení, skládání a jiné spojování komponentů matracových jader.
 • Kontrola kvality matracového jádra po vytvrzení lepidla ve spojích.
 • Kontrola a evidence matracových jader.
 • Balení a skladování matracových jader.

Kód ISCO

7534

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-matracov

Čalouník

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Čalouník vyrábí a opravuje všechny druhy čalounění pro různé typy nábytku, vozidel, interiérových a exteriérových doplňků a dekorací, aplikuje výplně na zvýšení komfortu, zvukové izolace a jiných užitkových vlastností.

Pracovní činnosti

 • Výběr materiálů, pomocných materiálů a technologie provedení.
 • Vypracování návrhu a rozpočtu.
 • Navrhování čalouněného nábytku s využitím znalostí antropometrie a antropologie.
 • Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů a tvorba plánů a střihů.
 • Konstruování různých pružicích a nosných systémů.
 • Vyvzorování atypických a složitých modelů.
 • Výroba modelů, prototypů, čalounění z přírodních materiálů, pěnové pryže, polyuretanových pěn, roun, pružicích prvků, pružinových koster aj..
 • Zhotovování, montáž a opravy všech druhů čalouněných výrobků, interiérových a exteriérových dekorací.
 • Tvarování a konstrukce jednotlivých dílů čalouněného nábytku.
 • Kontrola materiálů před oddělováním dílů a před jejich zpracováním šitím.
 • Střihání a řezání materiálů např. usní, syntetických materiálů typu koženka, poromer, plastik, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny, dekoračních textilií, záclon.
 • Strojové šití, řasení a prošívání.
 • Potahování a čalounění.
 • Výroba a připevňování ozdob.
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.

Kód ISCO

7534

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/calounik

Úpravář kožešin

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Úpravář kožešin mechanickými a chemickými postupy zpracovává všechny druhy kožešin.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, klasifikace a výběr kožešin.
 • Výroba a opracování kožešin.
 • Výběr a využití ekologicky šetrných činidel.
 • Příprava a úpravy roztoků pro činění.
 • Činění kožešin.
 • Opracování kožešin po činění.
 • Úprava kožešin po činění.
 • Hodnocení a měření vyrobených kožešin.
 • Kontrola kvality hotových kožešin.
 • Třídění a skladování kožešin.
 • Speciální výrobní postupy při zpracování exotických usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě.

Kód ISCO

7535

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-kozesin

Koželuh

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Koželuh zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na useň.

Pracovní činnosti

 • Třídění, skladování, výběr a klasifikace kůží.
 • Výroba a opracování holiny.
 • Příprava a úpravy roztoků a tříslovin pro činění.
 • Činění kůží.
 • Opracování usní po činění.
 • Povrchová úprava usní.
 • Příprava druhotných surovin k dalšímu zpracování nebo recyklaci.
 • Speciální pracovní postupy při zpracování exotických surovin.
 • Příprava vzorků pro provozní a laboratorní analýzu.
 • Hodnocení, měření a vážení hotových usní.
 • Kontrola kvality hotových usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Kód ISCO

7535

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozeluh

Úpravář usní

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Úpravář usní zpracovává a upravuje usně všeho druhu pro obuvnické, galanterní, technické a jiné účely.

Pracovní činnosti

 • Úprava a zpracování usní po činění.
 • Apretování, barvení, lakování a další obdobné úpravy usní.
 • Vlasová úprava usní.
 • Konečná úprava, podvalování, kadeření.
 • Zapravování drobných vad.
 • Hodnocení, měření a vážení dokončených usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Kód ISCO

7535

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-usni

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi vykonává odborné práce ve výrobě ortopedické obuvi.

Pracovní činnosti

 • Měření nohou a zjištění postižení.
 • Zaměřování ortopedických kopyt a jejich modelace podle konstrukčních nákresů.
 • Zhotovení kopyt pro výrobu ortopedické obuvi.
 • Vytvoření modelu a šablon.
 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Obsluha obuvnických strojů.
 • Vykrojení svrškových dílců.
 • Zhotovení korekčních a vyrovnávacích vložek do ortopedické obuvi.
 • Zhotovení spodkových dílců pro ortopedickou obuv podle šablon.
 • Zhotovení svršku.
 • Napnutí svršku na kopyto a jeho spojení se spodkovými dílci.
 • Úpravy pooperační obuvi.
 • Konečná úprava obuvi.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.
 • Odzkoušení ortopedické obuvi zákazníkem.

Kód ISCO

7536

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-vyrobu-ortope

Opravář obuvi a kožedělného zboží

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Opravář obuvi a koženého zboží vykonává odborné práce při opravách obuvi a kožedělného zboží.

Pracovní činnosti

 • Odborný příjem oprav.
 • Kalkulace ceny.
 • Stanovení postupu a technologie opravy.
 • Obsluha, údržba a ošetřování obuvnických strojů.
 • Práce s ručním nářadím.
 • Příprava materiálů.
 • Provádění odborných oprav.
 • Výměna poškozených částí.
 • Ošetření, upravení a zlepšení vzhledu opraveného výrobku.
 • Výdej oprav.
 • Komunikace se zákazníkem.

Kód ISCO

7536

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-obuvi-a-kozedelne

Obuvník pro zakázkovou výrobu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Obuvník pro zakázkovou výrobu vykonává odborné práce ve výrobě obuvi na zakázku.

Pracovní činnosti

 • Měření nohou pro výrobu obuvi.
 • Zpracování usní a dalších materiálů na jednotlivé dílce.
 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Návrh modelů a vzorů, konstrukce a zhotovení šablon.
 • Úprava obuvnických kopyt.
 • Přizpůsobování obuvi požadavkům zákazníka.
 • Komunikace se zákazníkem.
 • Kalkulace ceny obuvi.
 • Vystavení dokladů.

Kód ISCO

7536

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-zakazkovou-vy

Výrobce pánských plášťů a bund

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce pánských plášťů a bund zhotovuje uvedené pánské oděvní výrobky z různých textilních materiálů, kožešin, usní a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-panskych-plastu-a

Výrobce pánských obleků

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce pánských obleků zhotovuje pánské kalhoty, vesty a saka z různých textilních materiálů a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-panskych-obleku

Krejčí

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, kožešin a usní.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků.
 • Určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách.
 • Měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání). Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad.
 • Dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství. Kontrola správné funkce strojů.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krejci

Modistka

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Modistka zhotovuje a opravuje klobouky a čepice podle předloh a vlastních návrhů.

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů, vytvoření modelových vzorů klobouků, doplňků a ozdob.
 • Zhotovení střihů a vzorů klobouků, čepic a baretů.
 • Stříhání, vykrajování nebo vysekávání dílů.
 • Kompletní zhotovení klobouků, čepic a baretů z kůže, kožišin, plyše apod.
 • Vypínání a ruční tvarování čepic a klobouků.
 • Aranžování hotových módních dámských klobouků.
 • Opravy modelových a historických klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/modistka

Garderobiér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Garderobiér připravuje, upravuje a opravuje scénické kostýmy a jejich doplňky.

Pracovní činnosti

 • Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů.
 • Opravy poškozených kostýmů.
 • Práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách.
 • Uskladňování kostýmů včetně jejich označování inventárními čísly.
 • Vedení evidence všech kostýmů inscenací, které jsou na repertoáru až po jejich stažení.
 • Údržba kostýmů a kostýmních doplňků – praní a žehlení.
 • Úprava kostýmů a kostýmních doplňků – zmenšení, zvětšení v oblasti divadla.
 • Nákup prádla a doplňků do inscenací, doplnění zásob pro provoz garderoby v divadle.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/garderobier

Úpravář oděvů

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Úpravář oděvů upravuje dámské a pánské oděvní výrobky dle tělesných rozměrů nebo požadavků zákazníka, provádí opravy různých oděvních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zkoušení oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Zjišťování vad výrobků – materiálových, výrobních, vzniklých používáním.
 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovení a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba a seřizování, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upravar-odevu

Kloboučník

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Kloboučník vyrábí klobouky a čepice z různých materiálů.

Pracovní činnosti

 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Výroba modelových forem.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kloboucnik

Výrobce dámských kostýmů a plášťů

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce dámských kostýmů a plášťů zhotovuje dámské kalhoty, sukně, saka, vesty a pláště z různých textilních materiálů, kožešin, usní a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-damskych-kostymu-

Výrobce sukní, halenek a šatů

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Výrobce sukní, halenek a šatů zhotovuje uvedené dámské oděvní výrobky z různých textilních materiálů a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sukni-halenek-a-s

Švadlena

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Švadlena zhotovuje různé dámské oděvní výrobky a prádlo z různých textilních materiálů a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.

Kód ISCO

7531

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svadlena

Střihač oděvů

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Střihač oděvů vytváří střihové polohy a nálože oděvního materiálu, podle střihové polohy z nálože odděluje (stříháním, řezáním nebo vysekáváním) jednotlivé díly a součásti oděvního výrobku.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Kontrola měr před výstřihem.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kód ISCO

7532

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strihac-odevu

Oděvní technik střihač

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní technik střihač na základě technické dokumentace připravuje pro oděvní výrobu z výchozích materiálů jednotlivé díly finálního výrobku.

Pracovní činnosti

 • Označování zpracovaného materiálu pro další zpracování.
 • Kontrola kvality zpracovaného materiálu.
 • Analyzování technické dokumentace pro stříhání jednotlivých dílů finálního výrobku, analyzování materiálu určeného pro výstřih a materiálu pro tvarování výrobku.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení, výrobní techniky v rámci vymezeného technologického úseku a jejich obsluhování.
 • Aplikace konstrukčních podkladů.

Kód ISCO

7532

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-strihac