Profese

Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 752]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Bednář a obalář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Bednář a obalář vyrábí a opravuje dřevěné bedny, palety a sudy.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, metod a materiálů pro výrobu dřevěných obalových výrobků.
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení a ručních nářadí.
 • Obrábění materiálů řezáním, hoblováním a broušením ručními nebo mechanizovanými nástroji.
 • Výroba a opravy sudů a těžkých kádí.
 • Výroba a opravy beden z přířezů a velkoplošných materiálů.
 • Povrchové úpravy beden, sudů a dřevěných obalů.
 • Řízení linek na výrobu palet.
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bednar-a-obalar-6431

Nábytkářský truhlář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Nábytkářský truhlář vyrábí a opravuje nábytek a truhlářské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a příprava spojovacího materiálu.
 • Kontrola, seřízení a nastavení montážního nářadí a zařízení.
 • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, ohýbáním, broušením apod. na dřevoobráběcích strojích.
 • Ruční obrábění materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji a nářadím.
 • Předmontáž komponentů a kování na připravené dílce za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Dělení materiálu, olepování bočních ploch.
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků strojně nebo ručně.
 • Složení a spojení nábytkových dílců do podsestav a sestav dle stanoveného postupu za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků.
 • Výroba koster pro čalouněný nábytek.
 • Kompletace hotového výrobku.
 • Kontrola nábytkových dílců a komponentů.
 • Kontrola hotového výrobku.
 • Oprava a rekonstrukce nábytku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nabytkarsky-truhlar

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů provádí kompletaci a montáž nábytkových podsestav a sestav, potřebné instalace a provádí demontáž nábytku a nábytkových sestav při dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů.

Pracovní činnosti

 • Převzetí prostoru pro montáž, vyhodnocení stavu prostředí, ve kterém má smontovaný nábytek plnit své užitné funkce v procesu spotřeby, zdokumentování zjištěného stavu.
 • Manipulace s nábytkem a ostatním zbožím určeným k montáži.
 • Montáž a demontáž jednotlivých dílů nábytku a nábytkových sestav včetně rektifikace, zavěšování a kotvení jednotlivých prvků.
 • Sestavování a montáž pomocných konstrukcí.
 • Rozměrové vrtání a montáž kotev do stěn.
 • Ruční a strojní úprava dřevěných, plastových a jiných materiálů do požadovaných tvarů a velikostí.
 • Úprava dřevěných, plastových aj. materiálů řezáním, hoblováním, frézováním, dlabáním, vrtáním a broušením.
 • Tmelení a utěsňování spár.
 • Dokončování a úpravy nábytku.
 • Zabudování a připojení elektrického zařízení, které je součástí nábytkových sestav a interiérových prvků.
 • Připojení spotřebičů, vybavení a instalací na rozvody vody a kanalizaci.
 • Úklid a kontrola pracoviště po skončení montáže, zdokumentování jeho stavu.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/montaznik-nabytku-do-inte

Dřevomodelář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevomodelář ručně nebo na strojním zařízení vyrábí, sestavuje a opravuje dřevěné modely a makety pro potřeby formování ve slévárenském a sklářském průmyslu nebo při výrobě laminátových a kompozitních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Volba materiálu, technologických postupů, nářadí a nástrojů pro výrobu modelů s ohledem na formovací materiály, postupy a technologie.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů pro výrobu modelů.
 • Obsluha, nastavení a údržba dřevoobráběcích strojů a ručního elektrického nářadí.
 • Ruční obrábění dřevěných a plastových materiálů.
 • Výroba, oprava a sestavování nedělených i dělených modelů, maket a šablonovacích zařízení podle technické dokumentace.
 • Povrchová úprava výrobků ze dřeva mořením, nanášením tmelů a laků.
 • Opravy a běžná údržba modelů, maket a šablon.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevomodelar-4997

Pozlacovač rámař

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Pozlacovač rámař provádí ruční práce při dokončování obrazových lišt a rámů.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení prací vzhledem k pozlacovanému materiálu a následné předání hotové práce.
 • Výběr a příprava materiálů vhodných k dokončování obrazových lišt a rámů.
 • Nanášení barev na lišty a rámy ručně i strojně.
 • Ruční zlacení lišt a rámů plátkovým kovem, žabínem, zaprašování bronzem.
 • Strojní zlacení na zlatícím stroji.
 • Stínování - ruční nanášení patiny, antiky, mušiny, linek, pastelování, fládrování.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pozlacovac-ramar

Operátor CNC obráběcích strojů v nábytkářské výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Operátor CNC obráběcích strojů v nábytkářské výrobě obsluhuje a seřizuje numericky řízené stroje, které dělí plošné materiály používané v nábytkářské výrobě, tvarově upravují nábytkové dílce, olepuje boční plochy nábytkových dílců.

Pracovní činnosti

 • Volba pracovního postupu dle výrobní dokumentace.
 • Spuštění a základní nastavení numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
 • Instalace a úprava programů numericky řízených strojů dle typu výroby.
 • Obsluha jednotlivých numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
 • Kontrola a výměna pracovních nástrojů a následné seřízení numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
 • Běžná údržba a čistění strojů.
 • Kontrola nábytkových dílců ve všech fázích procesu zpracování.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-cnc-obrabecich-s

Bednář a obalář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Bednář a obalář vyrábí a opravuje dřevěné bedny, palety a sudy.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, metod a materiálů pro výrobu dřevěných obalových výrobků.
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení a ručních nářadí.
 • Obrábění materiálů řezáním, hoblováním a broušením ručními nebo mechanizovanými nástroji.
 • Výroba a opravy sudů a těžkých kádí.
 • Výroba a opravy beden z přířezů a velkoplošných materiálů.
 • Povrchové úpravy beden, sudů a dřevěných obalů.
 • Řízení linek na výrobu palet.
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bednar-a-obalar-6431

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku upravuje rozměrově, tvarově a vzhledově materiál a polotovary pro další zpracování.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
 • Nastavení parametrů obrábění dřeva.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením, olepováním hran.
 • Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značení při výrobě nábytkářských výrobků.
 • Kontrola hotového polotovaru či dílce.
 • Kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce.
 • Základní údržba strojů a nástrojů.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Kód ISCO

7523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco-6cd6

Obsluha dřevařských strojů a zařízení

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Obsluha dřevařských strojů a zařízení seřizuje a obsluhuje dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje, provádí práce nutné při řezání, hoblování, frézování, vrtání, dlabání a broušení dřeva.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
 • Obsluha, údržba a kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna).
 • Obsluha sušáren dřeva.
 • Obsluha strojů používaných v dřevařském provozu: kmenová pila, zkracovací pila, pásová pila.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
 • Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu (lisy na peletky, brikety, štípačky).
 • Kontrola hotového polotovaru či výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.

Kód ISCO

7523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-drevarskych-stroj