Profese

Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 752]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Bednář a obalář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Bednář a obalář vyrábí a opravuje dřevěné bedny, palety a sudy.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, metod a materiálů pro výrobu dřevěných obalových výrobků.
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení a ručních nářadí.
 • Obrábění materiálů řezáním, hoblováním a broušením ručními nebo mechanizovanými nástroji.
 • Výroba a opravy sudů a těžkých kádí.
 • Výroba a opravy beden z přířezů a velkoplošných materiálů.
 • Povrchové úpravy beden, sudů a dřevěných obalů.
 • Řízení linek na výrobu palet.
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bednar-a-obalar-6431

Nábytkářský truhlář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Nábytkářský truhlář vyrábí a opravuje nábytek a truhlářské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a příprava spojovacího materiálu.
 • Kontrola, seřízení a nastavení montážního nářadí a zařízení.
 • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, ohýbáním, broušením apod. na dřevoobráběcích strojích.
 • Ruční obrábění materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji a nářadím.
 • Předmontáž komponentů a kování na připravené dílce za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Dělení materiálu, olepování bočních ploch.
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků strojně nebo ručně.
 • Složení a spojení nábytkových dílců do podsestav a sestav dle stanoveného postupu za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků.
 • Výroba koster pro čalouněný nábytek.
 • Kompletace hotového výrobku.
 • Kontrola nábytkových dílců a komponentů.
 • Kontrola hotového výrobku.
 • Oprava a rekonstrukce nábytku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nabytkarsky-truhlar

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů provádí kompletaci a montáž nábytkových podsestav a sestav, potřebné instalace a provádí demontáž nábytku a nábytkových sestav při dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů.

Pracovní činnosti

 • Převzetí prostoru pro montáž, vyhodnocení stavu prostředí, ve kterém má smontovaný nábytek plnit své užitné funkce v procesu spotřeby, zdokumentování zjištěného stavu.
 • Manipulace s nábytkem a ostatním zbožím určeným k montáži.
 • Montáž a demontáž jednotlivých dílů nábytku a nábytkových sestav včetně rektifikace, zavěšování a kotvení jednotlivých prvků.
 • Sestavování a montáž pomocných konstrukcí.
 • Rozměrové vrtání a montáž kotev do stěn.
 • Ruční a strojní úprava dřevěných, plastových a jiných materiálů do požadovaných tvarů a velikostí.
 • Úprava dřevěných, plastových aj. materiálů řezáním, hoblováním, frézováním, dlabáním, vrtáním a broušením.
 • Tmelení a utěsňování spár.
 • Dokončování a úpravy nábytku.
 • Zabudování a připojení elektrického zařízení, které je součástí nábytkových sestav a interiérových prvků.
 • Připojení spotřebičů, vybavení a instalací na rozvody vody a kanalizaci.
 • Úklid a kontrola pracoviště po skončení montáže, zdokumentování jeho stavu.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/montaznik-nabytku-do-inte

Dřevomodelář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevomodelář ručně nebo na strojním zařízení vyrábí, sestavuje a opravuje dřevěné modely a makety pro potřeby formování ve slévárenském a sklářském průmyslu nebo při výrobě laminátových a kompozitních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Volba materiálu, technologických postupů, nářadí a nástrojů pro výrobu modelů s ohledem na formovací materiály, postupy a technologie.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů pro výrobu modelů.
 • Obsluha, nastavení a údržba dřevoobráběcích strojů a ručního elektrického nářadí.
 • Ruční obrábění dřevěných a plastových materiálů.
 • Výroba, oprava a sestavování nedělených i dělených modelů, maket a šablonovacích zařízení podle technické dokumentace.
 • Povrchová úprava výrobků ze dřeva mořením, nanášením tmelů a laků.
 • Opravy a běžná údržba modelů, maket a šablon.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevomodelar-4997

Pozlacovač rámař

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Pozlacovač rámař provádí ruční práce při dokončování obrazových lišt a rámů.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení prací vzhledem k pozlacovanému materiálu a následné předání hotové práce.
 • Výběr a příprava materiálů vhodných k dokončování obrazových lišt a rámů.
 • Nanášení barev na lišty a rámy ručně i strojně.
 • Ruční zlacení lišt a rámů plátkovým kovem, žabínem, zaprašování bronzem.
 • Strojní zlacení na zlatícím stroji.
 • Stínování - ruční nanášení patiny, antiky, mušiny, linek, pastelování, fládrování.

Kód ISCO

7522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pozlacovac-ramar

Operátor CNC obráběcích strojů v nábytkářské výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Operátor CNC obráběcích strojů v nábytkářské výrobě obsluhuje a seřizuje numericky řízené stroje, které dělí plošné materiály používané v nábytkářské výrobě, tvarově upravují nábytkové dílce, olepuje boční plochy nábytkových dílců.

Pracovní činnosti

 • Volba pracovního postupu dle výrobní dokumentace.
 • Spuštění a základní nastavení numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
 • Instalace a úprava programů numericky řízených strojů dle typu výroby.
 • Obsluha jednotlivých numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
 • Kontrola a výměna pracovních nástrojů a následné seřízení numericky řízených strojů a center v nábytkářské výrobě.
 • Běžná údržba a čistění strojů.
 • Kontrola nábytkových dílců ve všech fázích procesu zpracování.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-cnc-obrabecich-s

Bednář a obalář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Bednář a obalář vyrábí a opravuje dřevěné bedny, palety a sudy.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, metod a materiálů pro výrobu dřevěných obalových výrobků.
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení a ručních nářadí.
 • Obrábění materiálů řezáním, hoblováním a broušením ručními nebo mechanizovanými nástroji.
 • Výroba a opravy sudů a těžkých kádí.
 • Výroba a opravy beden z přířezů a velkoplošných materiálů.
 • Povrchové úpravy beden, sudů a dřevěných obalů.
 • Řízení linek na výrobu palet.
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bednar-a-obalar-6431

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku upravuje rozměrově, tvarově a vzhledově materiál a polotovary pro další zpracování.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
 • Nastavení parametrů obrábění dřeva.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením, olepováním hran.
 • Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značení při výrobě nábytkářských výrobků.
 • Kontrola hotového polotovaru či dílce.
 • Kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce.
 • Základní údržba strojů a nástrojů.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Kód ISCO

7523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco-6cd6

Obsluha dřevařských strojů a zařízení

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Obsluha dřevařských strojů a zařízení seřizuje a obsluhuje dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje, provádí práce nutné při řezání, hoblování, frézování, vrtání, dlabání a broušení dřeva.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
 • Obsluha, údržba a kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna).
 • Obsluha sušáren dřeva.
 • Obsluha strojů používaných v dřevařském provozu: kmenová pila, zkracovací pila, pásová pila.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
 • Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu (lisy na peletky, brikety, štípačky).
 • Kontrola hotového polotovaru či výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.

Kód ISCO

7523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-drevarskych-stroj