Profese

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel [CZ-ISCO 731]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Mechanik brýlové optiky

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik brýlové optiky strojně i ručně vyrábí a opracovává optické díly a brýlové obruby.

Pracovní činnosti

 • Přípravné práce pro výrobu polotovarů pro brýle.
 • Výroba polotovarů pro oční optiku (brýlové čočky skleněné, plastové a kontaktní).
 • Výroba obrub pro potřeby oční optiky.
 • Kontrola vlastní práce.

Kód ISCO

7311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-brylove-optiky

Mechanik optických přístrojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik optických přístrojů provádí montáž, justáž a opravy opticko-mechanických podskupin a přístrojů.

Pracovní činnosti

 • Přípravné a dokončovací práce pro montáž opticko-mechanických podskupin a přístrojů.
 • Montáž, justáž a opravy jednoduchých opticko-mechanických podskupin, přístrojů a zařízení (lupy, jednoduché objektivy a mechanismy).
 • Montáž, justáž a opravy složitých opticko-mechanických podskupin a přístrojů, mechanismů a zařízení (fotoaparáty, složité objektivy, promítací stroje, mikroskopy, teodolity, snímací kamery a různá složitá jemnomechanická zařízení).
 • Montáž, justáž a opravy opticko-mechanických podskupin, přístrojů a zařízení s podílem elektroniky (televizní kamery, videa, digitální fotoaparáty, zařízení pro televizní studia a obdobná elektronicko-optická zařízení).
 • Obsluha montážních technologických zařízení (zařízení pro plnění opticko-mechanických přístrojů dusíkem, zařízení pro kontrolu těsnosti opticko-mechanických podskupin a přístrojů, ruční lis, …).
 • Obsluha strojů (soustruh pro přesné soustružení opticko-mechanických podskupin, strojní aplikace tmele, …).
 • Měření a kontrola opticko-mechanických členů, podskupin a přístrojů.
 • Kontrola vlastní práce.

Kód ISCO

7311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-optickych-pristr

Vahař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Vahař provádí opravy, sestavování a seřizování vah.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Zhotovování funkčních vzorků a prototypů.
 • Sestavování, zkoušení a seřizování vah.
 • Provádění oprav všech druhů vah.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vahar

Mechanik vodoměrů

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Mechanik vodoměrů zjišťuje stav vodoměru, který byl demontován z odběrného místa z důvodů ověření přesnosti měření, pochybností o přesnosti měření průtoků nebo technické poruchy vodoměru v akreditovaném metrologickém pracovišti.

Pracovní činnosti

 • Ověření vodoměru zda, má požadované metrologické vlastnosti a zda odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem apod.
 • Přezkoušení přesnosti měření vodoměru stanoveným postupem.
 • Zjištění rozdílů v měření, stanovení odchylek v měření.
 • Seřízení vodoměru na vodoměrné stolici, etalonu.
 • Rozhodnutí o přípustnosti odchylek v měření dle norem.
 • Vyhotovení protokolu o přezkoušení stanoveného vodoměru.
 • Zaplombování vodoměru úřední značkou.
 • Diagnostika poruch vodoměrů a jejich příčin.
 • Posouzení zda nebylo s vodoměrem neoprávněně manipulováno.
 • Čištění vodoměrů a jejich částí od usazenin a inkrustů.
 • Demontáž a montáž jednotlivých dílů vodoměrů.
 • Výměna opotřebených nebo zničených součástí vodoměrů.

Kód ISCO

7311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-vodomeru

Mechanik vakuových zařízení

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik vakuových zařízení obsluhuje stroje a zařízení na výrobu vakuových výrobků a provádí jejich seřizování a opravy.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Obsluha a základní údržba vakuových strojů a zařízení.
 • Opravy a seřizování strojů a zařízení pro mechanické úpravy součástí pro vakuové a polovodičové výrobky.
 • Opravy a montáže vakuových zařízení.
 • Seřizování čerpacích linek pro výrobu barevných obrazovek a napařovacích zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-vakuovych-zarize

Umělecký pasíř

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký pasíř ručně zhotovuje umělecké předměty užitkového a dekorativního charakteru a předměty liturgické povahy z kovů podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně jejich montáže a demontáže v objektech.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce pasířských výrobků a výtvarných děl, dotváření chybějících součásti.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.

Kód ISCO

7319

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-pasir

Umělecký kovář

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký kovář ručně vyrábí umělecké předměty užitkového a dekorativního charakteru z kovů při používání všech rukodělných kovářských technik, opravuje, obnovuje, udržuje a rekonstruuje slohové řemeslné památky z kovů a zhotovuje jejich kopie pro další používání.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálů a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku s ohledem na výtvarný záměr nebo na stáří a stav opravované, obnovované, udržované a rekonstruované slohové řemeslné památky.
 • Příprava surovin a materiálů pro uměleckořemeslnou tvorbu nebo pro opravu, obnovu, údržbu a rekonstrukci slohových řemeslných památek.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím strojů.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce slohových řemeslných památek.
 • Obsluha strojů používaných při uměleckořemeslné výrobě.
 • Povrchová úprava a instalace uměleckořemeslného výrobku.

Kód ISCO

7319

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-kovar

Umělecký zámečník

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký zámečník ručně vyrábí umělecké předměty užitkového a dekorativního charakteru z kovů při používání všech rukodělných zámečnických technik, opravuje, obnovuje, udržuje a rekonstruuje slohové řemeslné památky z kovů a zhotovuje jejich kopie pro další používání.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálů a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku s ohledem na výtvarný záměr nebo na stáří a stav opravované, obnovované, udržované a rekonstruované slohové řemeslné památky.
 • Příprava surovin a materiálů pro uměleckořemeslnou tvorbu nebo pro opravu, obnovu, údržbu a rekonstrukci slohových řemeslných památek.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím strojů.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce slohových řemeslných památek.
 • Obsluha strojů používaných při uměleckořemeslné výrobě.
 • Povrchová úprava a instalace uměleckořemeslného výrobku.

Kód ISCO

7319

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-zamecnik

Kovotlačitel

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Kovotlačitel ručně zhotovuje rotační tvarované předměty z kovů pro potřeby pasířů podle nových návrhů nebo historických vzorů.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Výroba forem pro výrobu uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Dotváření chybějících součásti.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

7319

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovotlacitel

Výrobce v lidové umělecké výrobě

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Výrobce v lidové umělecké výrobě ručně vyrábí tradiční předměty lidové umělecké výroby s přesným zachováním původních technik a technologií a s použitím výhradně původních přírodních materiálů.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

7319

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-v-lidove-umelecke

Umělecký kašér

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký kašér modeluje, vyřezává, formuje a odlévá podle modelů, historických vzorů a výtvarných návrhů scénické dekorace, rekvizity, části kostýmů a makety ze sádry a jiných hmot. Snímá masky nebo části těl u živých modelů.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace ve spolupráci se scénickými i kostýmními výtvarníky.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku s ohledem na provozní požadavky a podmínky divadla, filmu, muzea, galerie, výstavnictví.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytvoření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Konečná povrchová úprava uměleckořemeslného výrobku.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce scénických dekorací, rekvizit.

Kód ISCO

7319

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-kaser

Cínař

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Cínař zhotovuje cínařské užitkové a dekorativní výrobky technikou odlévání do forem podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně cizelování, dokončovacích prací a oprav cínařských výrobků včetně patinování, konzervování a zastavování oxidačních procesů.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Obsluha strojů pro výrobu uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

7319

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/cinar

Pasíř

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Pasíř zhotovuje různé, převážně ozdobné předměty kovové bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Sestavování, pájkování a pájení předem upravených konstrukčních dílů a výlisků na pasířské talíře, na azbest, do mouky, kaše nebo do speciálně připravených hmot.
 • Ruční zhotovování, tvarování a úprava konstrukčních dílů.
 • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.
 • Povrchové zušlechťování kovové bižuterie a svítidel.

Kód ISCO

7319

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pasir

Umělecký štukatér

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký štukatér zhotovuje uměleckou výzdobu interiérů i exteriérů budov podle modelů, historických vzorů a výtvarných návrhů ze sádry, umělého kamene a jiných hmot.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení štukatérských prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce se stavebními firmami při finalizaci staveb.
 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Konečná úprava uměleckého výrobku.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce slohových řemeslných památek.

Kód ISCO

7319

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-stukater

Výrobce v lidové umělecké výrobě

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Výrobce v lidové umělecké výrobě ručně vyrábí tradiční předměty lidové umělecké výroby s přesným zachováním původních technik a technologií a s použitím výhradně původních přírodních materiálů.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

7317

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-v-lidove-umelecke

Výrobce dřevěných hraček

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Výrobce dřevěných hraček podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné výrobky ke hře dětí ze dřeva a pomocných materiálů.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, technické zpracování uměleckého záměru.
 • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů a strojů.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků ze dřeva.
 • Obsluha a seřízení strojů při výrobě hraček uměleckořemeslného charakteru.
 • Povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků včetně malování.
 • Montáž a sestavení výrobků.

Kód ISCO

7317

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-drevenych-hracek

Umělecký truhlář

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký truhlář podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro exteriéry, interiéry a scénické dekorace, zhotovuje intarzie, marketerie.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, technické zpracování uměleckého záměru.
 • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckého výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckého výrobku ručně nebo s použitím nástrojů a strojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků ze dřeva.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

7317

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-truhlar

Umělecký řezbář

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký řezbář zhotovuje řezbářskými technikami umělecké, slohové a dekorativní předměty ze dřeva, vytváří kopie pro historické dřevěné plastiky, sochy, mobiliáře a interiéry a výrobky na bázi dřeva.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů a strojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků ze dřeva.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

7317

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-rezbar

Rytec drahých kamenů

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Rytec drahých kamenů vytváří rytiny do drahých kamenů všemi technikami podle výtvarných návrhů.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení ryteckých prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s brusičem drahých kamenů na přípravě pro finální zhotovení zakázky.
 • Tvorba výtvarných návrhů v měřítku odpovídajícím originálu.
 • Výběr a příprava materiálů a pracovních nástrojů.
 • Rozlišení brusných a leštících hmot a jejich použití podle tvrdosti broušeného materiálu.
 • Stanovení pracovních postupů pro opracování a zpracování drahých kamenů.
 • Čtení a vyhodnocení výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
 • Vytvoření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Jednoduché opravářské práce na nástrojích a jejich výroba podle individuální potřeby.
 • Konečná úprava uměleckořemeslného výrobku.

Kód ISCO

7313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rytec-drahych-kamenu

Zlatník a klenotník

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta, navržení postupu zhotovení zlatnických a klenotnických prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s rytcem, brusičem a zasazovačem drahých kamenů dle potřebného postupu na zakázce.
 • Příprava materiálů a pracovních nástrojů.
 • Pořízení návrhů pro určení a dodání tvaru šperkům, galanterním výrobkům a ozdobným předmětům z drahých kovů v měřítku odpovídajícím originálu.
 • Čtení a vyhodnocování výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
 • Výběr materiálů a pracovních postupů a použití nástrojů a strojů pro opracování a zpracování drahých kovů a zpracování drahokamů.
 • Zhotovení šperků opracováním kovů a spojení jednotlivých dílů pájením, svařováním, nýtkováním a lepením.
 • Zhotovení obrub pro drahokamy a vsazování drahokamů do nich.
 • Leštění, leptání, emailování, smaltování, matování a rytí vyrobených šperků.
 • Jednoduché opravářské a údržbářské práce na nástrojích a strojích.
 • Opravy šperků a klenotů, včetně zhotovování chybějících částí.
 • Vystavování a nabízení šperků.

Kód ISCO

7313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zlatnik-a-klenotnik

Zlatotepec

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Zlatotepec vytepává zlato, stříbro, metál a hliník na bucharu nebo ručně a vytepané folie zakládá do knížek.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

7313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zlatotepec

Umělecký pozlacovač

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký pozlacovač pozlacuje umělecké předměty z různých materiálů, provádí pozlacovačské práce a konzervaci uměleckých předmětů a historických památek včetně lakování a polychromie.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení pozlacovačckých prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s uměleckým truhlářem, štukatérem nebo kovářem dle zadané zakázky.
 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytvoření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
 • Restaurování a konzervace uměleckořemeslných předmětů a historických památek.

Kód ISCO

7313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-pozlacovac

Brusič drahých kamenů

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Brusič drahých kamenů brousí přírodní a syntetické drahé kameny pro další klenotnické zpracování a uměleckořemeslné zpracování podle výtvarných návrhů.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení brusičských prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s rytcem drahých kamenů na přípravě pro finální zhotovení zakázky.
 • Tvorba výtvarných návrhů v měřítku odpovídajícím originálu.
 • Rozlišení brusných a leštících hmot a jejich použití podle tvrdosti broušeného materiálu.
 • Výběr a příprava materiálů a pracovních nástrojů.
 • Stanovení pracovních postupů pro opracování a zpracování drahých kamenů dle požadavku zákazníka.
 • Čtení a vyhodnocení výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
 • Vytvoření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslného výrobku.
 • Jednoduché opravářské práce na nástrojích a jejich výroba podle individuální potřeby.

Kód ISCO

7313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/brusic-drahych-kamenu

Zasazovač drahých kamenů

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Zasazovač drahých kamenů navrhuje způsoby zasazování a zasazuje drahé kameny do nových šperků, galanterních a ozdobných předmětů z drahých kovů a provádí jejich opravy.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení zasazovačských prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s brusičem a rytcem drahých kamenů dle druhu zadané práce.
 • Příprava materiálů a pracovních nástrojů.
 • Stanovení proveditelnosti zasazení a rozhodnutí o způsobu upevnění předmětu při zasazení.
 • Zasazení kamenů do drahých kovů různými technikami včetně dokončovacích prací uměleckořemeslné povahy.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce šperků při použití historických technik zasazování kamenů.

Kód ISCO

7313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zasazovac-drahych-kamenu

Brusič technického a šperkového kamene

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Brusič technického a šperkového kamene provádí odborné činnosti při výrobě technického a šperkového kamene.

Pracovní činnosti

 • Příprava práce ve výrobě technických a šperkových kamenů.
 • Rozřezávání syntetických i přírodních materiálů.
 • Broušení a leštění rovinných ploch kamenů.
 • Vrtání děr technických a šperkových kamenů.
 • Zhotovování prototypů nebo funkčních vzorků technických a šperkových kamenů.
 • Seřizování a obsluha strojů, poloautomatů a automatů na zpracování technických a šperkových kamenů.

Kód ISCO

7313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/brusic-technickeho-a-sper

Ruční vyšívačka

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Ruční vyšívačka ručně zhotovuje všechny druhy výšivek na všech vhodných materiálech podle návrhů výtvarníků nebo vlastních návrhů, zhotovuje repliky historicky cenných výšivek.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce výšivek a historických gobelínů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

7318

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rucni-vysivacka

Výrobce v lidové umělecké výrobě

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Výrobce v lidové umělecké výrobě ručně vyrábí tradiční předměty lidové umělecké výroby s přesným zachováním původních technik a technologií a s použitím výhradně původních přírodních materiálů.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

7318

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-v-lidove-umelecke

Obuvník scénické a krojové obuvi

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Obuvník scénické a krojové obuvi ručně zhotovuje a opravuje scénickou, taneční, baletní, historickou a krojovou obuv z různých materiálů a různou technologií podle výtvarných návrhů nebo vlastních znalostí historických stylů.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s výtvarníkem.
 • Studium výtvarného návrhu.
 • Příprava pracoviště, potřebných materiálů, pomůcek, nástrojů, nářadí a strojů.
 • Měření nohou pro výrobu obuvi, kreslení a oddělování dílů a částí výrobku /řezání, vysekávání, stříhání/. Označování a kontrola dílů.
 • Úprava fazon a kopyt.
 • Individuální ruční výroba scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
 • Dokončování, zdobení a další úpravy konečného vzhledu obuvi.
 • Opravy scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
 • Samostatné navrhování modelů obuvi.
 • Péče o nástroje, nářadí a stroje a jejich běžná údržba.

Kód ISCO

7318

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-scenicke-a-krojov

Umělecký čalouník a dekoratér

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký čalouník a dekoratér zhotovuje a upravuje nejnáročnější uměleckořemeslné čalounické výrobky podle výtvarných návrhů, individuální čalounické výrobky a originální dekorace interiérů při použití různých materiálů (např. textil, useň, kožešina apod.).

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, rozpočtu.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckého výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckého výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.

Kód ISCO

7318

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-calounik-a-dekor

Ruční krajkářka

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Ruční krajkářka dle výtvarných návrhů a při použití všech vhodných materiálů ručně zhotovuje paličkované a šité krajky, krajky pletené na rámu, krajky drhané, síťované apod.

Pracovní činnosti

 • Studium podkladů a technické dokumentace.
 • Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru.
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů a pro zhotovení ruční krajky.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Zhotovení ruční krajky.
 • Dokončení ruční krajky.
 • Opravy a údržba ruční krajky.

Kód ISCO

7318

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rucni-krajkarka

Tkadlec tapiserií

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Tkadlec tapiserií ručně tká různými technikami tapiserie podle výtvarných návrhů.

Pracovní činnosti

 • Příprava zpracování výtvarného uměleckořemeslného záměru tapiserie.
 • Studium podkladů a technické dokumentace tapiserie.
 • Volba materiálu, způsobu zpracování a pracovních postupů pro zhotovení tapiserie.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů pro zhotovení tapiserie.
 • Zhotovení tapiserie.
 • Konečná úprava tapiserie.
 • Opravy a údržba tapiserií.

Kód ISCO

7318

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tkadlec-tapiserii

Ruční tkadlec

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Ruční tkadlec ručně tká a ručně váže individuálně řešené potahové, dekorační a oděvní tkaniny, opony, koberce, nástěnné koberce, s kombinacemi vazeb a barev podle výtvarných návrhů.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru.
 • Studium podkladů a technické dokumentace.
 • Volba postupu práce, způsobů zpracování, pomůcek, nástrojů a materiálů pro zhotovení ručně tkaného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Zhotovení ručně tkaného výrobku.
 • Dokončení ručně tkaného výrobku.
 • Opravy a údržba ručně tkaného výrobku.
 • Obsluha, údržba a úpravy a nastavení tkalcovských stavů.

Kód ISCO

7318

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rucni-tkadlec

Krejčí scénických kostýmů a krojů

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Krejčí scénických kostýmů a krojů zhotovuje podle výtvarných návrhů scénické kostýmy a oděvních součásti z textilních a jiných materiálů pro divadelní, filmovou a televizní tvorbu a který zhotovuje různé typy národních krojů a historické i současné uniformy.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s výtvarníkem.
 • Studium výtvarného návrhu.
 • Příprava pracoviště, potřebných materiálů, pomůcek, nástrojů a strojů.
 • Braní míry, tvorba střihů podle naměřených hodnot, stanovení spotřeby materiálů.
 • Přenesení střihu na materiál, stříhání, či jiné oddělování dílů a částí výrobku /řezání, vysekávání/.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Zkoušení rozpracovaných kostýmů a jejich přizpůsobování postavě herce a výtvarným a technickým požadavkům výtvarníka a režiséra.
 • Dokončování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu kostýmů a krojů.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Kontrola správného chodu strojů.

Kód ISCO

7318

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krejci-scenickych-kostymu

Pracovník výroby a opravář hudebních nástrojů

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů zhotovuje všechny druhy dechových dřevěných hudebních nástrojů, rekonstruuje a opravuje dechové dřevěné hudební nástroje soudobé i historické.

Pracovní činnosti

 • Příprava a manipulace s materiály používanými při výrobě součástí hudebních nástrojů.
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro výrobu a opravy hudebních nástrojů.
 • Ruční a strojní opracování částí hudebních nástrojů.
 • Diagnostika závad hudebních nástrojů.
 • Dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů při výrobě a opravách hudebních nástrojů.
 • Montážní a demontážní práce při výrobě a opravách hudebních nástrojů.
 • Povrchová úprava hudebních nástrojů.
 • Uměleckořemeslné práce při stavbě jednotlivých druhů hudebních nástrojů.
 • Základní restaurování historických nástrojů.
 • Kompletace, přesné seřízení chodů mechanismů a ladění hudebních nástrojů.
 • Kontrola kvality výrobku.
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-a-oprava

Keramik modelář

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramik modelář navrhuje a zhotovuje modely a pracovní formy pro výrobu keramických výrobků.

Pracovní činnosti

 • Opravy modelů a forem.
 • Seřizování a ošetřování strojů a zařízení.
 • Zpracovávání dokumentace.
 • Zhotovování zkušebních výrobků a případné úpravy modelů a forem.
 • Návrh zhotovování modelů, hlavních forem, rozmnožovacích zařízení a pracovních forem.

Kód ISCO

7314

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramik-modelar

Točíř keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Točíř zhotovuje výrobky z keramiky točením.

Pracovní činnosti

 • Vytváření keramických výrobků točením.
 • Slučování, retuš a sušení keramických výrobků.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

7314

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tocir-keramiky

Brusič skla

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Brusič skla provádí broušení, leštění a další povrchovou úpravu vzorů a dekorací skleněných výrobků a vybrušování nejrůznějších motivů na skle.

Pracovní činnosti

 • Příprava brusných materiálů, pracovních pomůcek a seřizování strojů a pomůcek (např. kotouč).
 • Obrušování a vybrušování různých dekoračních motivů.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Provádění vnějšího i vnitřního sámování a zavrtávání výrobků.
 • Zušlechťování skla broušením a leštěním na brousicích strojích.
 • Ruční broušení, jemnění a leštění sklářských výrobků na strojích a zařízeních.
 • Chemické leštění zušlechtěného olovnatého, sodnodraselného a přejímaného skla včetně přípravy lešticí lázně, udržování lázně v potřebné koncentraci a teplotě.
 • Tvorba výtvarně náročných vzorů a dekorací vybrušováním skleněných výrobků na kotoučích s různými profily při využití všech technik broušení.
 • Vybrušování plastik, reliéfů apod.
 • Vytváření dekoračních motivů a celků včetně stanovení pracovních postupů pro jednotlivé dekorační techniky.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy.

Kód ISCO

7315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/brusic-skla

Výrobce skleněných vánočních ozdob

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce skleněných vánočních ozdob vyrábí skleněné vánoční ozdoby.

Pracovní činnosti

 • Foukání vánočních ozdob.
 • Dekorování vánočních ozdob různými technikami, včetně stanovení pracovních postupů pro jednotlivé dekorační techniky.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.

Kód ISCO

7315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sklenenych-vanocn

Výrobce skleněné bižuterie

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce skleněné bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě skleněné bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Třídění skleněných bižuterních kamenů.
 • Obsluha zařízení a strojů na výrobu a zušlechťování polotovarů a výrobků.
 • Ruční operace při výrobě polotovarů - tmelení, pokládání, rovnání apod.
 • Ruční počítání polotovarů a výrobků.
 • Mytí v chemických a vodných roztocích.
 • Lepení broušených figurek.
 • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
 • Příprava práce pro výrobní operace.
 • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, skleněných výrobků, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě skleněné bižuterie.
 • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Evidence vykonané práce.
 • Balení a expedice výrobků.
 • Navrhování a zhotovování nových vzorů skleněné bižuterie.

Kód ISCO

7315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sklenene-bizuteri

Optik

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Optik provádí technologický proces opracování optických skel a jiných optických materiálů za studena za účelem zhotovení optických elementů a sestav včetně nanášení tenkých vrstev s předem stanovenými parametry dle výkresové dokumentace.

Pracovní činnosti

 • Přípravné práce při zpracování optických polotovarů.
 • Obsluha strojů a zařízení při opracování optických elementů – čočky, hranoly, filtry, zrcadla.
 • Specializované práce ve výrobě optických součástí – vakuové vrstvení.
 • Kontrola parametrů, kvality a odolnosti optických ploch.
 • Výroba optických elementů pomocí CNC optické technologie.
 • Výroba záměrných značek.
 • Zaznamenávání technických údajů, manipulace a práce s optickými elementy, mezioperační transport, ochranné balení a expedice.
 • Komplexní technologický proces – řezání, tvarování, broušení, leštění, centrování, tmelení.

Kód ISCO

7315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/optik

Sklář dutého skla

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklář dutého skla zhotovuje výrobky dutého z skla.

Pracovní činnosti

 • Tvarování výrobků ze skloviny rozfukováním a foukáním z volné ruky nebo do forem.
 • Tvarování výrobků ze skloviny roztáčením.
 • Tvarování výrobků ze skloviny nalepováním, vrstvením skel.
 • Tvarování výrobků z různých druhů skloviny vícenásobným přejímáním a podjímáním.
 • Přilepování a leštění výrobků ohněm včetně seřizování ohně.
 • Tvarování sklářských výrobků uměleckého charakteru ve spolupráci s výtvarníkem a podle přání zákazníka.
 • Ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských zařízení.

Kód ISCO

7315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklar-duteho-skla

Dekoratér keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Dekoratér keramiky zdobí keramické výrobky různými dekoračními technikami.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úprava dekoračních materiálů a pomůcek k dekorování.
 • Zdobení keramických výrobků různými dekoračními technikami.
 • Provádění složitějších kompozic kombinací více dekoračních technik.
 • Ruční malování keramických výrobků uměleckého charakteru (váz, dóz, amfor apod.).
 • Dekorování ruční malbou podle vlastních návrhů.
 • Kontrola kvality provedených dekorací před výpalem, po výpalu a opravy.
 • Seřizování, obsluha a čištění dekoračních strojů.

Kód ISCO

7316

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dekorater-keramiky

Rytec skla

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Rytec skla provádí rytí a vybrušování nejrůznějších motivů na skle.

Pracovní činnosti

 • Zušlechťování skla rytím za pomoci měděných a smirkových směsí.
 • Rytí a vybrušování různých dekoračních motivů.
 • Kontrola průběhu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

Kód ISCO

7316

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rytec-skla

Malíř skla

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Malíř skla provádí zdobení a zušlechťování skla a bižuterie různými malířskými technikami a různými dekoračními materiály.

Pracovní činnosti

 • Vytváření dekorací všech druhů malbou, tiskem, lazurou, vyškrabováním jehlou, vyťukáváním diamantem, vysokým smaltem a matovacími materiály.
 • Malování bižuterních výrobků a tvarově náročných polotovarů z volné ruky.
 • Malování vánočních ozdob z volné ruky, míchání barev a příprava roztoků.
 • Zušlechťování dekoračního skla náročnými malířskými technikami při použití všech druhů malířských materiálů (např. barev, emailů a emulzí drahých kovů).
 • Kreslení jemných detailních kreseb (krajin a portrétů) na různých výrobcích.
 • Kreslení, vyřezávání a pískování unikátních skleněných výrobků podle vlastních návrhů nebo ve spolupráci s výtvarníkem.

Kód ISCO

7316

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/malir-skla

Glazovač keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Glazovač keramiky glazuje výrobky z keramiky.

Pracovní činnosti

 • Glazování keramických výrobků a ložení do pece.
 • Seřizování a ošetřování glazovacích strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

7316

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/glazovac-keramiky