Profese

Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) [CZ-ISCO 723]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních nákladních vozidlech a autobusech.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruch a závad za použití speciálních diagnostických a měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy.
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
 • Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
 • Nastavování a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických dílů vozidel.
 • Oživování, nastavování a seřizování kompletních elektronických jednotek vozidel nebo kompletních skupin (např. oživení a nastavení řídící elektronické jednotky motoru, geometrie náprav, atd.).
 • Zhotovování jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace.
 • Montáž příslušenství motorových vozidel.
 • Stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou.
 • Testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-nakladnich-vozid

Mechanik pneuservisu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik pneuservisu provádí výměnu a opravu pneumatik, identifikaci jejich vad, navrhuje a provádí opravy podvozkových částí a drobné mechanické opravy silničních vozidel a motocyklů.

Pracovní činnosti

 • Demontáž a montáž pláště na ráfky kol silničních vozidel a motocyklů.
 • Vyvážení pneumatiky a montáž na nápravu vozidla.
 • Volba a doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy a požadavky provozovatele.
 • Rozpoznání poškození na pneumatikách vzniklých provozem či vinou výroby.
 • Posouzení možnosti použití částečně opotřebených plášťů.
 • Posouzení vhodnosti pneumatik pro opravu.
 • Vyřazení pneumatik nepřípustných pro provoz.
 • Monitoring provozních nákladů provozovatele na používané pneumatiky na vozidle.
 • Oprava zjištěné závady či poškození pneumatik.
 • Diagnostika závady na systému elektronické signalizace poklesu tlaku v pneumatikách.
 • Určení závady jízdních vlastností a její příčiny, stanovení způsobu opravy podvozku.
 • Seřízení geometrie podvozku.
 • Kontrola stavu brzdových soustav a návrh způsobu opravy.
 • Kontrola stavu výfukového systému vozidel a návrh způsobu opravy.
 • Provedení jízdní zkoušky.
 • Kontrola a výměna provozní náplně silničních vozidel a motocyklů.
 • Kontrola těsnosti a čištění náplně auto-klimatizace.
 • Výměna akumulátorů a seřízení světlometů.
 • Komunikace se zákazníky a tvorba popisu zakázky opravy.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-pneuservisu

Mechanik motocyklů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik motocyklů provádí údržbu, diagnostiku, opravy, popřípadě seřízení a nastavení jednostopých motorových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem a návrh technologického postupu oprav.
 • Provádění pravidelných servisních prohlídek.
 • Diagnostika podvozkových částí, hnacího agregátu, převodového ústrojí a příslušenství, určení závady a její příčiny, stanovení způsobu opravy.
 • Údržba, oprava, výměna a seřízení jednotlivých součástí nebo skupin jednostopých vozidel.
 • Kontrola, údržba a oprava elektrických systémů.
 • Sestavení nových motocyklů, příprava k prodeji, montáž příslušenství.
 • Kontrola správnosti funkce jednotlivých skupin, provádění jízdních zkoušek.
 • Vyhledávání a zpracování technických informací v cizojazyčné (zejména AJ) servisní dokumentaci s využitím informačních technologií a zaznamenávání provedených úkonů do servisní dokumentace.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-motocyklu

Servisní technik klimatizace osobních automobilů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Servisní technik klimatizace osobních automobilů provádí údržbu a servis klimatizací osobních automobilů.

Pracovní činnosti

 • Stanovování postupu práce.
 • Orientace v technické dokumentaci.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Instalace, opravy a zkoušení klimatizací osobních automobilů.
 • Výměna jednotlivých dílů chladicích okruhů klimatizací osobních automobilů.
 • Identifikace poruch klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Provádění testů těsnosti klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Manipulace s chladivy a oleji pro chladivové okruhy.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z klimatizačních systémů osobních automobilů.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-klimatiz

Mechanik osobních vozidel

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruch a závad za použití speciálních diagnostických a měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy.
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
 • Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
 • Nastavování a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických dílů vozidel.
 • Oživování, nastavování a seřizování kompletních elektronických jednotek vozidel nebo kompletních skupin (např. oživení a nastavení řídicí elektronické jednotky motoru, geometrie náprav atd.).
 • Zhotovování jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace.
 • Montáž příslušenství motorových vozidel.
 • Stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou.
 • Testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-osobnich-vozidel

Mechanik opravář letadel

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář letadel připravuje a montuje složitější celky draku letounů a letadlových systémů a agregátů, provádí specifické stupně údržby letadel, odstraňuje závady a poškození na letadlových celcích, systémech a agregátech a provádí dílčí funkční zkoušky jednotlivých systémů letadla.

Pracovní činnosti

 • Příprava a montáž složitějších celků draku.
 • Montáž a demontáž letadlových celků a systémů řízení letounu.
 • Přesuny a manipulace s dílci letounu na základně.
 • Montáž a demontáž agregátů, táhel, lan potrubí a hadic.
 • Spolupráce při montáži větších celků a nivelaci.
 • Provádění dílčích funkčních zkoušek systémů letadla.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar-letadel

Letecký mechanik pro letadlové agregáty

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Letecký mechanik pro letadlové agregáty zajišťuje opravy všech druhů letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení. Odstraňuje závady letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.

Pracovní činnosti

 • Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel.
 • Zajišťování technického provozu a oprav všech druhů letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení.
 • Provádění diagnostiky letadlových agregátů.
 • Odstraňování závad a poškození letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.
 • Demontáž, opravy a montáž letadlových agregátů.
 • Provádění složitých výměn agregátů jednotlivých systémů.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-leta

Letecký mechanik pro drak

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Letecký mechanik pro drak provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy draku letadel podle provozních předpisů.

Pracovní činnosti

 • Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel.
 • Odstraňování závad a poškození draku letadel.
 • Demontáž, opravy a montáž letadlových celků (křídel, klapek, ocasních ploch, kormidel, přistávacího zařízení apod.).
 • Provádění průplachů hydraulického a palivového systému.
 • Zkoušení a seřizování letadlových celků (např. hydraulický, pneumatický, vzduchový, palivový systém apod.) podle technické dokumentace.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.
 • Samostatné provádění klempířských prací.
 • Opravy a seřízení prvků řízení letadel.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-drak

Lepič vrstvených konstrukcí letadel

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Lepič vrstvených konstrukcí letadel lícuje a lepí jednotlivé vrstvy konstrukcí, sestavuje lepené konstrukce pomocí přípravků, začišťuje, tmelí a lepí jednotlivé díly letadla.

Pracovní činnosti

 • Příprava jednotlivých dílů před lepením.
 • Příprava lepidel, tmelů, hermetiků.
 • Zalévání elektrických součástek.
 • Lepení kovových sendvičových konstrukcí.
 • Lepení dílů.
 • Vytvrzování lepených dílů při zvýšené teplotě v peci.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lepic-vrstvenych-konstruk

Mechanik letadlových přístrojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik letadlových přístrojů provádí montáž, opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních přístrojů a zařízení, lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.

Pracovní činnosti

 • Provádění oprav obnovující celkový resurs letadel.
 • Lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.
 • Opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních přístrojů a zařízení (např. agregátů, elektro, radio, přístrojové vybavení letadel).
 • Sestavení a zapojení zkoušecích prvků.
 • Montáž, demontáž a opravy všech i složitých letadlových celků.
 • Oživování a seřizování systémů radionavigačního vybavení včetně autopilota.
 • Vyhledávání a odstraňování jednotlivých závad na elektro- a rádiovybavení dle technické dokumentace a nálezového protokolu..
 • Oživování letounů – elektrotechnických sestav, podsestav a systémů.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-letadlovych-pris

Letecký mechanik pro pohonné jednotky

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Letecký mechanik pro pohonné jednotky provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy pohonných jednotek letadel podle provozních předpisů.

Pracovní činnosti

 • Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel.
 • Zajišťování technického provozu a oprav všech druhů leteckých motorů.
 • Provádění diagnostiky pohonných jednotek pro letadla.
 • Odstraňování závad a poškození motorů a agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.
 • Demontáž, opravy a montáž všech i složitých skupin motoru včetně horkých částí a reduktorů, kolektorů vodičů, kabelových ramp apod.
 • Provádění motorových zkoušek.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-poho

Mechanik geologickoprůzkumných zařízení

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik geologicko-průzkumných zařízení provádí opravy a údržbu vrtných souprav a dalších přídavných zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Opravy a údržba mechanických uzlů geologicko-průzkumných zařízení.
 • Obsluha strojního zařízení vrtných souprav.
 • Opravy a údržba strojního zařízení vrtných souprav.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-geologickopruzku

Mechanik kolejových vozů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik kolejových vozů provádí seřizování, montážní a demontážní práce na kolejových vozidlech a opravy železničních vozů.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací při opravách poškozených kolejových vozidel včetně záběhu a funkčních zkoušek.
 • Práce při opravách a revizích hnacích kolejových vozidel.
 • Odborné práce při běžných a středních opravách, revizích a seřizování kolejových vozidel.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-kolejovych-vozu

Mechanik opravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar

Důlní zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Důlní zámečník provádí práce při údržbě, montáži a opravách strojů a zařízení při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Montáž, demontáž a opravy potrubních rozvodů a dopravníkových tratí.
 • Montáž, demontáž, seřizování a revize důlních strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba strojů a strojního zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dulni-zamecnik

Opravář malé zemědělské mechanizace

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Opravář malé zemědělské mechanizace udržuje a opravuje malou mechanizaci pro zemědělskou výrobu.

Pracovní činnosti

 • Údržba malé zemědělské mechanizace.
 • Diagnostika malé zemědělské mechanizace.
 • Opravy a seřizování malé zemědělské mechanizace.
 • Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T.
 • Ruční obrábění technických materiálů.
 • Ruční zpracování technických materiálů.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-male-zemedelske-m

Mechanik seřizovač obráběcích strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik seřizovač obráběcích strojů provádí seřizování, obsluhu a údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Pracovní činnosti

 • Čtení a používání technických podkladů.
 • Stanovování pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Seřizování, obsluha a údržba výrobních strojů, zařízení nebo linek např. obráběcích, textilních, balicích, tavicích a lakovacích.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-serizovac-obrabe

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin udržuje a opravuje stroje a zařízení pro pěstování rostlin.

Pracovní činnosti

 • Údržba motorových vozidel.
 • Diagnostika motorových vozidel.
 • Opravy a seřizování motorových vozidel.
 • Údržba strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Diagnostika strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Opravy strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Seřizování strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T, B, C.
 • Ruční obrábění.
 • Ruční zpracování technických materiálů.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-stroju-a-zarizeni

Strojník speciálních železničních zařízení

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojník speciálních železničních zařízení řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje speciální stroje a zařízení pro automatizovaný mycí proces kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Obsluha halových automatických myček kolejových vozidel.
 • Obsluha speciálních strojních zařízení.
 • Provádění oprav a seřizování strojů.
 • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-specialnich-zele

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat udržuje a opravuje stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat.

Pracovní činnosti

 • Údržba motorových vozidel.
 • Údržba strojů a zařízení v chovu zvířat.
 • Diagnostika motorových vozidel.
 • Diagnostika strojů a zařízení v chovu zvířat.
 • Opravy a seřizování motorových vozidel.
 • Opravy a seřizování strojů a zařízení v chovu zvířat.
 • Ruční obrábění.
 • Ruční zpracování technických materiálů.
 • Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T, B, C.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-stroju-a-zarizeni-3c34

Montér točivých strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér točivých strojů provádí práce při montáži, inspekci a opravách dílů a kompletů točivých strojů, např. kompresorů, vodních a parních turbín, čerpadel apod., včetně jednoduchého svařování a navařování.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště
 • Čtení a použití technických podkladů
 • Sestavování, montáž a seřizování točivých strojů a zařízení.
 • Provádění údržbářských, inspekčních a opravárenských prací na strojních součástech.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Odzkoušení provedené opravy a montáže strojních součástí.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-tocivych-stroju

Mechanik polygrafických strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik polygrafických strojů samostatně provádí opravy, údržbu a seřizování polygrafických strojů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Provádění údržby, oprav a seřizování polygrafických strojů.
 • Nastavování programovacích zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-polygrafickych-s

Montér mechanických zábran

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Montér mechanických zábran provádí montáž, údržbu, revizi, opravy a správu mechanických bezpečnostních zábranných systémů, které dodatečně zvyšují účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a metod k výrobě, montáži a servisu mechanických zábran.
 • Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy.
 • Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-mechanickych-zabra

Mechanik motorových lokomotiv

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik motorových lokomotiv provádí opravy spalovacích motorů, převodových ústrojí a dalších příslušenství motorových lokomotiv.

Pracovní činnosti

 • Příprava a kontrola pracoviště pro opravy motorových lokomotiv.
 • Vyhledávání závad motorových lokomotiv.
 • Stanovení pracovních postupů oprav motorových lokomotiv.
 • Řízení prací při opravách včetně záběhu a funkčních zkoušek.
 • Práce při opravách a revizích.
 • Demontáže, opravy a montáže spalovacích motorů.
 • Konečné nastavení a kompletní seřízení výkonu spalovacích motorů s využitím diagnostických metod.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-motorovych-lokom

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů seřizuje, obsluhuje a provádí údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Seřizování, obsluha a údržba výrobních strojů, zařízení nebo linek, např. obráběcích, textilních, balicích, tavicích a lakovacích.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/serizovac-konvencnich-obr

Mechanik opravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kód ISCO

7234

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar

Mechanik sportovních potřeb

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Mechanik sportovních potřeb diagnostikuje závady, provádí opravy, seřízení a montáž sportovních potřeb popřípadě elektropohonu jízdního kola a koloběžky a popřípadě provádí půjčování sportovních potřeb a sportovního vybavení.

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného sportovního prostředku a potřeb dle typu klienta s ohledem na terén.
 • Upravování sportovních potřeb ke zvýšení bezpečnosti zákazníka a tělesných parametrů zákazníka.
 • Diagnostika závad u sportovních potřeb.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro servis sportovních potřeb.
 • Sestavení nových sportovních potřeb podle technické dokumentace a poskytování záručního servisu.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů a dílů sportovních potřeb.
 • Kalibrování a opravy sportovních potřeb.
 • Testování konstrukčních částí sportovních potřeb.
 • Vizuální a mechanická kontrola sportovního vybavení.
 • Odstraňování drobných závad na laku a její přelakování u sportovních potřeb.

Kód ISCO

7234

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-skiservisu

Mechanik jízdních kol

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik jízdních kol diagnostikuje závadu na jízdním kole, provádí opravy a seřízení všech skupin jízdních kol, včetně elektropohonu a elektrické výbavy jízdního kola. Provádí stavbu jízdního kola z jednotlivých komponentů, renovaci dílů i opravy rámů.

Pracovní činnosti

 • Montáž nového jízdního kola z krabice a jeho předprodejní garanční a pozáruční servis.
 • Zjištění závady jízdního kola, určení její příčiny a oprava.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů a dílů jízdního kola.
 • Diagnostika závad na elektronické výbavě a elektropohonech jízdního kola včetně oprav a nastavení.
 • Identifikace závad pružících systémů, jejich nastavení, servis a opravy.
 • Servis a opravy hydraulických brzdových systémů.
 • Zapletení a centrování všech druhů výpletů jízdního kola.
 • Výměna pneumatik, duší a galusek.
 • Nastavení optimálního posedu uživatele jízdního kola.
 • Odstraňování drobných závad na laku rámu a vidlice jízdního kola.
 • Doporučení vhodného typu jízdního kola, komponentů, náhradních dílů zákazníkovi.
 • Stavba jízdního kola na zakázku.
 • Opravy sportovních potřeb (např. in-line brusle) a kočárků, vozíků.
 • Stavba a opravy rámů jízdního kola.

Kód ISCO

7234

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-jizdnich-kol