Profese

Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) [CZ-ISCO 723]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních nákladních vozidlech a autobusech.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruch a závad za použití speciálních diagnostických a měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy.
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
 • Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
 • Nastavování a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických dílů vozidel.
 • Oživování, nastavování a seřizování kompletních elektronických jednotek vozidel nebo kompletních skupin (např. oživení a nastavení řídící elektronické jednotky motoru, geometrie náprav, atd.).
 • Zhotovování jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace.
 • Montáž příslušenství motorových vozidel.
 • Stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou.
 • Testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-nakladnich-vozid

Mechanik pneuservisu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik pneuservisu provádí výměnu a opravu pneumatik, identifikaci jejich vad, navrhuje a provádí opravy podvozkových částí a drobné mechanické opravy silničních vozidel a motocyklů.

Pracovní činnosti

 • Demontáž a montáž pláště na ráfky kol silničních vozidel a motocyklů.
 • Vyvážení pneumatiky a montáž na nápravu vozidla.
 • Volba a doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy a požadavky provozovatele.
 • Rozpoznání poškození na pneumatikách vzniklých provozem či vinou výroby.
 • Posouzení možnosti použití částečně opotřebených plášťů.
 • Posouzení vhodnosti pneumatik pro opravu.
 • Vyřazení pneumatik nepřípustných pro provoz.
 • Monitoring provozních nákladů provozovatele na používané pneumatiky na vozidle.
 • Oprava zjištěné závady či poškození pneumatik.
 • Diagnostika závady na systému elektronické signalizace poklesu tlaku v pneumatikách.
 • Určení závady jízdních vlastností a její příčiny, stanovení způsobu opravy podvozku.
 • Seřízení geometrie podvozku.
 • Kontrola stavu brzdových soustav a návrh způsobu opravy.
 • Kontrola stavu výfukového systému vozidel a návrh způsobu opravy.
 • Provedení jízdní zkoušky.
 • Kontrola a výměna provozní náplně silničních vozidel a motocyklů.
 • Kontrola těsnosti a čištění náplně auto-klimatizace.
 • Výměna akumulátorů a seřízení světlometů.
 • Komunikace se zákazníky a tvorba popisu zakázky opravy.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-pneuservisu

Mechanik motocyklů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik motocyklů provádí údržbu, diagnostiku, opravy, popřípadě seřízení a nastavení jednostopých motorových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem a návrh technologického postupu oprav.
 • Provádění pravidelných servisních prohlídek.
 • Diagnostika podvozkových částí, hnacího agregátu, převodového ústrojí a příslušenství, určení závady a její příčiny, stanovení způsobu opravy.
 • Údržba, oprava, výměna a seřízení jednotlivých součástí nebo skupin jednostopých vozidel.
 • Kontrola, údržba a oprava elektrických systémů.
 • Sestavení nových motocyklů, příprava k prodeji, montáž příslušenství.
 • Kontrola správnosti funkce jednotlivých skupin, provádění jízdních zkoušek.
 • Vyhledávání a zpracování technických informací v cizojazyčné (zejména AJ) servisní dokumentaci s využitím informačních technologií a zaznamenávání provedených úkonů do servisní dokumentace.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-motocyklu

Servisní technik klimatizace osobních automobilů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Servisní technik klimatizace osobních automobilů provádí údržbu a servis klimatizací osobních automobilů.

Pracovní činnosti

 • Stanovování postupu práce.
 • Orientace v technické dokumentaci.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Instalace, opravy a zkoušení klimatizací osobních automobilů.
 • Výměna jednotlivých dílů chladicích okruhů klimatizací osobních automobilů.
 • Identifikace poruch klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Provádění testů těsnosti klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Manipulace s chladivy a oleji pro chladivové okruhy.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z klimatizačních systémů osobních automobilů.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-klimatiz

Mechanik osobních vozidel

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruch a závad za použití speciálních diagnostických a měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy.
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
 • Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
 • Nastavování a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických dílů vozidel.
 • Oživování, nastavování a seřizování kompletních elektronických jednotek vozidel nebo kompletních skupin (např. oživení a nastavení řídicí elektronické jednotky motoru, geometrie náprav atd.).
 • Zhotovování jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace.
 • Montáž příslušenství motorových vozidel.
 • Stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou.
 • Testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

Kód ISCO

7231

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-osobnich-vozidel

Mechanik opravář letadel

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář letadel připravuje a montuje složitější celky draku letounů a letadlových systémů a agregátů, provádí specifické stupně údržby letadel, odstraňuje závady a poškození na letadlových celcích, systémech a agregátech a provádí dílčí funkční zkoušky jednotlivých systémů letadla.

Pracovní činnosti

 • Příprava a montáž složitějších celků draku.
 • Montáž a demontáž letadlových celků a systémů řízení letounu.
 • Přesuny a manipulace s dílci letounu na základně.
 • Montáž a demontáž agregátů, táhel, lan potrubí a hadic.
 • Spolupráce při montáži větších celků a nivelaci.
 • Provádění dílčích funkčních zkoušek systémů letadla.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar-letadel

Letecký mechanik pro letadlové agregáty

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Letecký mechanik pro letadlové agregáty zajišťuje opravy všech druhů letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení. Odstraňuje závady letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.

Pracovní činnosti

 • Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel.
 • Zajišťování technického provozu a oprav všech druhů letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení.
 • Provádění diagnostiky letadlových agregátů.
 • Odstraňování závad a poškození letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.
 • Demontáž, opravy a montáž letadlových agregátů.
 • Provádění složitých výměn agregátů jednotlivých systémů.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-leta

Letecký mechanik pro drak

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Letecký mechanik pro drak provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy draku letadel podle provozních předpisů.

Pracovní činnosti

 • Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel.
 • Odstraňování závad a poškození draku letadel.
 • Demontáž, opravy a montáž letadlových celků (křídel, klapek, ocasních ploch, kormidel, přistávacího zařízení apod.).
 • Provádění průplachů hydraulického a palivového systému.
 • Zkoušení a seřizování letadlových celků (např. hydraulický, pneumatický, vzduchový, palivový systém apod.) podle technické dokumentace.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.
 • Samostatné provádění klempířských prací.
 • Opravy a seřízení prvků řízení letadel.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-drak

Lepič vrstvených konstrukcí letadel

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Lepič vrstvených konstrukcí letadel lícuje a lepí jednotlivé vrstvy konstrukcí, sestavuje lepené konstrukce pomocí přípravků, začišťuje, tmelí a lepí jednotlivé díly letadla.

Pracovní činnosti

 • Příprava jednotlivých dílů před lepením.
 • Příprava lepidel, tmelů, hermetiků.
 • Zalévání elektrických součástek.
 • Lepení kovových sendvičových konstrukcí.
 • Lepení dílů.
 • Vytvrzování lepených dílů při zvýšené teplotě v peci.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lepic-vrstvenych-konstruk

Mechanik letadlových přístrojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik letadlových přístrojů provádí montáž, opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních přístrojů a zařízení, lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.

Pracovní činnosti

 • Provádění oprav obnovující celkový resurs letadel.
 • Lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.
 • Opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních přístrojů a zařízení (např. agregátů, elektro, radio, přístrojové vybavení letadel).
 • Sestavení a zapojení zkoušecích prvků.
 • Montáž, demontáž a opravy všech i složitých letadlových celků.
 • Oživování a seřizování systémů radionavigačního vybavení včetně autopilota.
 • Vyhledávání a odstraňování jednotlivých závad na elektro- a rádiovybavení dle technické dokumentace a nálezového protokolu..
 • Oživování letounů – elektrotechnických sestav, podsestav a systémů.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-letadlovych-pris

Letecký mechanik pro pohonné jednotky

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Letecký mechanik pro pohonné jednotky provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy pohonných jednotek letadel podle provozních předpisů.

Pracovní činnosti

 • Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel.
 • Zajišťování technického provozu a oprav všech druhů leteckých motorů.
 • Provádění diagnostiky pohonných jednotek pro letadla.
 • Odstraňování závad a poškození motorů a agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.
 • Demontáž, opravy a montáž všech i složitých skupin motoru včetně horkých částí a reduktorů, kolektorů vodičů, kabelových ramp apod.
 • Provádění motorových zkoušek.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.

Kód ISCO

7232

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-poho

Mechanik geologickoprůzkumných zařízení

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik geologicko-průzkumných zařízení provádí opravy a údržbu vrtných souprav a dalších přídavných zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Opravy a údržba mechanických uzlů geologicko-průzkumných zařízení.
 • Obsluha strojního zařízení vrtných souprav.
 • Opravy a údržba strojního zařízení vrtných souprav.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-geologickopruzku

Mechanik kolejových vozů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik kolejových vozů provádí seřizování, montážní a demontážní práce na kolejových vozidlech a opravy železničních vozů.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací při opravách poškozených kolejových vozidel včetně záběhu a funkčních zkoušek.
 • Práce při opravách a revizích hnacích kolejových vozidel.
 • Odborné práce při běžných a středních opravách, revizích a seřizování kolejových vozidel.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-kolejovych-vozu

Mechanik opravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar

Důlní zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Důlní zámečník provádí práce při údržbě, montáži a opravách strojů a zařízení při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Montáž, demontáž a opravy potrubních rozvodů a dopravníkových tratí.
 • Montáž, demontáž, seřizování a revize důlních strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba strojů a strojního zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dulni-zamecnik

Opravář malé zemědělské mechanizace

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Opravář malé zemědělské mechanizace udržuje a opravuje malou mechanizaci pro zemědělskou výrobu.

Pracovní činnosti

 • Údržba malé zemědělské mechanizace.
 • Diagnostika malé zemědělské mechanizace.
 • Opravy a seřizování malé zemědělské mechanizace.
 • Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T.
 • Ruční obrábění technických materiálů.
 • Ruční zpracování technických materiálů.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-male-zemedelske-m

Mechanik seřizovač obráběcích strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik seřizovač obráběcích strojů provádí seřizování, obsluhu a údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Pracovní činnosti

 • Čtení a používání technických podkladů.
 • Stanovování pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Seřizování, obsluha a údržba výrobních strojů, zařízení nebo linek např. obráběcích, textilních, balicích, tavicích a lakovacích.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-serizovac-obrabe

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin udržuje a opravuje stroje a zařízení pro pěstování rostlin.

Pracovní činnosti

 • Údržba motorových vozidel.
 • Diagnostika motorových vozidel.
 • Opravy a seřizování motorových vozidel.
 • Údržba strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Diagnostika strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Opravy strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Seřizování strojů a zařízení pro pěstování rostlin.
 • Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T, B, C.
 • Ruční obrábění.
 • Ruční zpracování technických materiálů.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-stroju-a-zarizeni

Strojník speciálních železničních zařízení

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojník speciálních železničních zařízení řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje speciální stroje a zařízení pro automatizovaný mycí proces kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Obsluha halových automatických myček kolejových vozidel.
 • Obsluha speciálních strojních zařízení.
 • Provádění oprav a seřizování strojů.
 • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-specialnich-zele

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat udržuje a opravuje stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat.

Pracovní činnosti

 • Údržba motorových vozidel.
 • Údržba strojů a zařízení v chovu zvířat.
 • Diagnostika motorových vozidel.
 • Diagnostika strojů a zařízení v chovu zvířat.
 • Opravy a seřizování motorových vozidel.
 • Opravy a seřizování strojů a zařízení v chovu zvířat.
 • Ruční obrábění.
 • Ruční zpracování technických materiálů.
 • Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T, B, C.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-stroju-a-zarizeni-3c34

Montér točivých strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér točivých strojů provádí práce při montáži, inspekci a opravách dílů a kompletů točivých strojů, např. kompresorů, vodních a parních turbín, čerpadel apod., včetně jednoduchého svařování a navařování.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště
 • Čtení a použití technických podkladů
 • Sestavování, montáž a seřizování točivých strojů a zařízení.
 • Provádění údržbářských, inspekčních a opravárenských prací na strojních součástech.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Odzkoušení provedené opravy a montáže strojních součástí.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-tocivych-stroju

Mechanik polygrafických strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik polygrafických strojů samostatně provádí opravy, údržbu a seřizování polygrafických strojů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Provádění údržby, oprav a seřizování polygrafických strojů.
 • Nastavování programovacích zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-polygrafickych-s

Montér mechanických zábran

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Montér mechanických zábran provádí montáž, údržbu, revizi, opravy a správu mechanických bezpečnostních zábranných systémů, které dodatečně zvyšují účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a metod k výrobě, montáži a servisu mechanických zábran.
 • Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy.
 • Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-mechanickych-zabra

Mechanik motorových lokomotiv

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik motorových lokomotiv provádí opravy spalovacích motorů, převodových ústrojí a dalších příslušenství motorových lokomotiv.

Pracovní činnosti

 • Příprava a kontrola pracoviště pro opravy motorových lokomotiv.
 • Vyhledávání závad motorových lokomotiv.
 • Stanovení pracovních postupů oprav motorových lokomotiv.
 • Řízení prací při opravách včetně záběhu a funkčních zkoušek.
 • Práce při opravách a revizích.
 • Demontáže, opravy a montáže spalovacích motorů.
 • Konečné nastavení a kompletní seřízení výkonu spalovacích motorů s využitím diagnostických metod.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-motorovych-lokom

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů seřizuje, obsluhuje a provádí údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Seřizování, obsluha a údržba výrobních strojů, zařízení nebo linek, např. obráběcích, textilních, balicích, tavicích a lakovacích.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7233

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/serizovac-konvencnich-obr

Mechanik opravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kód ISCO

7234

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar

Mechanik sportovních potřeb

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Mechanik sportovních potřeb diagnostikuje závady, provádí opravy, seřízení a montáž sportovních potřeb popřípadě elektropohonu jízdního kola a koloběžky a popřípadě provádí půjčování sportovních potřeb a sportovního vybavení.

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného sportovního prostředku a potřeb dle typu klienta s ohledem na terén.
 • Upravování sportovních potřeb ke zvýšení bezpečnosti zákazníka a tělesných parametrů zákazníka.
 • Diagnostika závad u sportovních potřeb.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro servis sportovních potřeb.
 • Sestavení nových sportovních potřeb podle technické dokumentace a poskytování záručního servisu.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů a dílů sportovních potřeb.
 • Kalibrování a opravy sportovních potřeb.
 • Testování konstrukčních částí sportovních potřeb.
 • Vizuální a mechanická kontrola sportovního vybavení.
 • Odstraňování drobných závad na laku a její přelakování u sportovních potřeb.

Kód ISCO

7234

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-skiservisu

Mechanik jízdních kol

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik jízdních kol diagnostikuje závadu na jízdním kole, provádí opravy a seřízení všech skupin jízdních kol, včetně elektropohonu a elektrické výbavy jízdního kola. Provádí stavbu jízdního kola z jednotlivých komponentů, renovaci dílů i opravy rámů.

Pracovní činnosti

 • Montáž nového jízdního kola z krabice a jeho předprodejní garanční a pozáruční servis.
 • Zjištění závady jízdního kola, určení její příčiny a oprava.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů a dílů jízdního kola.
 • Diagnostika závad na elektronické výbavě a elektropohonech jízdního kola včetně oprav a nastavení.
 • Identifikace závad pružících systémů, jejich nastavení, servis a opravy.
 • Servis a opravy hydraulických brzdových systémů.
 • Zapletení a centrování všech druhů výpletů jízdního kola.
 • Výměna pneumatik, duší a galusek.
 • Nastavení optimálního posedu uživatele jízdního kola.
 • Odstraňování drobných závad na laku rámu a vidlice jízdního kola.
 • Doporučení vhodného typu jízdního kola, komponentů, náhradních dílů zákazníkovi.
 • Stavba jízdního kola na zakázku.
 • Opravy sportovních potřeb (např. in-line brusle) a kočárků, vozíků.
 • Stavba a opravy rámů jízdního kola.

Kód ISCO

7234

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-jizdnich-kol