Profese

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 722]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Nástrojař pro řezné nástroje

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nástrojař pro řezné nástroje se podílí na výrobě nástrojů, řezných nástrojů, vyrábí je a provádí jejich případnou montáž, úpravy, opravy a repase.

Pracovní činnosti

 • Výroba řezných nástrojů a jejich součástí.
 • Sestavování řezných nástrojů a jejich součástí.
 • Oprava, údržba a renovace řezných nástrojů a jejich součástí.
 • Sestavování technologických postupů při výrobě či opravě řezného nástroje.
 • Opracování řezných nástrojů.
 • Provádění zkoušek řezných nástrojů.
 • Měření rozměrů, jakosti povrchu, geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezných nástrojů s použitím běžných měřidel i optických přístrojů.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar-pro-rezne-nastr

Dělmistr

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Dělmistr provádí montáž, demontáž, opravy a seřizování dělostřelecké výzbroje různé konstrukce podle technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Demontáž, opravy a montáž jednotlivých částí dělostřelecké výzbroje.
 • Povrchová úprava opravované dělostřelecké výzbroje a materiálu.
 • Určování závad a rozsahu oprav pomocí diagnostických zařízení.
 • Provádění generálních oprav včetně seřizování a zkoušení.
 • Vedení příslušných záznamů dle legislativy.
 • Rozebrání a konzervování jednotlivých dílů dělostřelecké výstroje.
 • Montáž rozebraných dílů a kontrola funkčnosti.
 • Použití přípravků a seřizovacích přístrojů při práci.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delmistr

Mechanik opravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar

Zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zámečník vykonává montáž a opravy strojů a zařízení s využitím ručních strojů a nástrojů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Rozměřování a orýsovávání materiálů a strojních součástí.
 • Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním.
 • Řezání závitů.
 • Svařování kovů.
 • Sestavování částí strojů a strojních zařízení.
 • Zaškrabávání, zabrušování, vyvažování, slícování, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení.
 • Provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
 • Provádění revizí strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek.
 • Zpracování a sestavování strojních částí, zhotovování přípravků, nástrojů a částí strojů a zařízení ruční úpravou a opracováním s využitím ručních strojů a nástrojů

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zamecnik

Puškař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Puškař zhotovuje a sestavuje sportovní a lovecké zbraně, včetně jejich součástí.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů, včetně tvorby vlastních náčrtů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Zhotovování a sestavování skupin a podskupin všech typů loveckých, sportovních a vzduchových zbraní, zhotovování unikátních zbraní včetně požadovaných úprav a zdobení dle přání zákazníka.
 • Provádění vnitřních a vnějších úprav hlavních částí zbraní, včetně hlavní a jejich rovnání, vzhledové a povrchové úpravy.
 • Provádění oprav skupin a podskupin různých druhů loveckých a sportovních zbraní a zhotovování součástí s víceúčelovým použitím podle přání zákazníka.
 • Přezkušování funkčnosti zbraní včetně nástřelu a aretace mířidel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Práce s ohledem na zvýšené nároky na BOZP a sledování legislativy týkající se zbraní.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/puskar

Nástrojař pro přípravky a měřidla

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nástrojař pro přípravky a měřidla vyrábí nářadí, přípravky a měřidla.

Pracovní činnosti

 • Výroba nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek.
 • Orýsování součástí přípravků a měřidel.
 • Ruční obrábění kovových i plastových součástí.
 • Broušení a leštění povrchu součástí.
 • Tepelné zpracování drobnějších součástí.
 • Ustavování a slícovávání součástí přípravků a měřidel.
 • Používání vícesložkových hmot při opravách přípravků.
 • Soustružení, frézování, vrtání a hoblování či obrážení na klasických obráběcích strojích.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar-pro-pripravky-a

Strojní zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojní zámečník vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Zpracovávání jednoduchých náčrtků k doplnění technologického postupu zámečnické práce.
 • Rozměřování a orýsovávání materiálů.
 • Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním.
 • Řezání závitů.
 • Sestavování částí strojů a strojních zařízení.
 • Zaškrabávání, zabrušování, vyvažování, slícování, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů.
 • Provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek.
 • Sestavování programově řízených strojů, linek a zařízení, včetně prototypů.
 • Sestavování výrobních, energetických, dopravních a dalších strojů a zařízení.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojni-zamecnik

Zbrojíř

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Zbrojíř je výrobce replik historických zbraní a zbroje dle předloh pro muzea, jevištní užití, sportovní a zájmové vyžití.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium a příprava podkladů.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku s ohledem na záměr a využití.
 • Příprava surovin a materiálů pro uměleckořemeslnou tvorbu.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím strojů.
 • Povrchová úprava a instalace uměleckořemeslného výrobku.
 • Obsluha strojů používaných při uměleckořemeslné výrobě.
 • Prodej replik zbraní podle historických předloh s přihlédnutím na kulturně-historický vývoj a účel využití.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zbrojir

Provozní zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Zhotovování různých nosných konstrukcí a krytů.
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací.
 • Ustavování strojů, zařízení, dopravníkových a výrobních linek.
 • Opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí.
 • Provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení.
 • Provádění revizí strojů a zařízení.
 • Provádění funkčních zkoušek.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-zamecnik

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření vyrábí dle výkresové dokumentace nástroje pro objemové a plošné tváření kovů. Vyrobený nástroj si sám zkontroluje, odzkouší a posoudí jeho kvalitu.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování, údržba a opravy nástrojů k plošnému a objemovému tváření.
 • Orýsovávání součástí.
 • Ruční obrábění kovových a plastových materiálů.
 • Broušení a leštění činných ploch nástrojů.
 • Tepelné zpracovávání drobných součástí.
 • Ustavování a slícovávání součástí tvářecích nástrojů.
 • Používání vícesložkových hmot při opravách.
 • Zkoušení nástrojů a pomůcek pro tváření.
 • Měření délkových rozměrů.
 • Kontrola geometrického tvaru, vzájemné polohy a jakosti ploch nástrojů pomocí měřicích přístrojů.
 • Provádění oprav a renovací poškozených či opotřebených nástrojů.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar-pro-nastroje-k-

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů se podílí při výrobě forem a provádí jejich montáž, úpravy a opravy.

Pracovní činnosti

 • Orýsovávání součástí.
 • Ruční obrábění kovových a plastových materiálů.
 • Ruční broušení a leštění činných ploch forem.
 • Tepelné zpracování drobných součástí forem.
 • Provádění funkčních zkoušek forem.
 • Měření rozměrů, jakosti povrchu, geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch forem pomocí měřidel a optických měřících přístrojů, měření kuželovitosti nebo úkosů pomocí sinusového pravítka.
 • Strojní obrábění na konvenčních obráběcích strojích a na CNC soustruhu a frézce.
 • Dokončování na zařízeních pro elektroerozívní obrábění.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar-pro-formy-na-zp

Chirurgický nástrojař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Chirurgický nástrojař zhotovuje, udržuje a opravuje chirurgické nástroje a přípravky.

Pracovní činnosti

 • Čtení a používání technických podkladů.
 • Tvarování chirurgických nástrojů (pinzet, háků na rány, zubních háků, nástrojů pro tetování).
 • Vrtání a výroba přesných otvorů chirurgických nástrojů.
 • Hrubování, předbrušování, vybrušování a obtahování ostří chirurgických nástrojů.
 • Broušení a leštění povrchu chirurgických nástrojů.
 • Slícování, sestavení a seřízení chirurgických nástrojů (nůžek, zubních pinzet, svorek na cévy, kleští, speciálních kleští).
 • Tvarování, broušení, svrtávání, pilování, lícování, sestavování a seřizování funkcí chirurgických nástrojů.
 • Zhotovování prototypů nebo chirurgických nástrojů speciálního sortimentu.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chirurgicky-nastrojar

Zámkař

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Zámkař navrhuje klíčové hospodářství, jeho výrobu, montáž a údržbu a provádí nouzové otevírání mechanických zámkových systémů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů, konstrukčních a výrobních výkresů.
 • Návrh, výpočet a rozšíření uzamykacího systému generálního a hlavního klíče.
 • Správa, údržba, revize a opravy zámků a klíčů v systému generálního a hlavního klíče.
 • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu a montáž jednoduchých kovodělných výrobků.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a metod k výrobě, montáži, opravám a servisu zámků a klíčů.
 • Montáž, opravy a servis mechanických a elektromechanických zámků včetně trezorových.
 • Otevírání mechanických zábranných systémů, tj. zámků z obecných kovů, visacích zámků, cylindrických vložek, bezpečnostních zámkových systémů a úschovných objektů a automobilů.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zamkar

Dělník ve strojírenské výrobě

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Dělník ve strojírenské výrobě provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce ve strojírenství, práce ve strojírenské výrobě a spolupracuje při montáži strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Jednoduché montážní a kontrolní práce.
 • Obrábění strojních součástí na seřízených obráběcích strojích.
 • Upínání materiálů, spouštění, obsluha a vypínání obráběcího stroje včetně měření obrobených součástí pevnými a posuvnými měřidly.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-ve-strojirenske-vy

Rytec kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Rytec kovů zhotovuje šablony pro pantografické frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů (pantograf, gravírky).
 • Strojní rytí písmen, číslic, znaků do kovů.
 • Strojní rytí stupnic (např. do panelů měřicích strojů) nebo na obvod dělícího kroužku suportu.
 • Zhotovování šablon pro pantografické frézky.
 • Ruční rytí značek, čísel, ornamentů do kovů.
 • Ruční rytí písmen a číslic pozitivním a negativním způsobem.
 • Korektury pérových štočků v polygrafii.
 • Ruční rytí razidel pro ražení figurálních ozdob, puncovních znaků nebo mincí.
 • Ruční rytí plastických ornamentů do obecných kovů.
 • Ruční rytí plastických ornamentů do drahých kovů.
 • Zhotovení návrhů na požadované díly.
 • Praktické vkládání různých druhů materiálu.
 • Ruční rytí do dřeva (pažby).

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rytec-kovu

Brusič nožířských výrobků

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Brušič nožířských výrobků provádí ruční ostření nožířských výrobků spolu s prováděním funkčních zkoušek.

Pracovní činnosti

 • Ruční ostření nožířských výrobků.
 • Obtahování kuchyňských i speciálních nožů, nůžek, sekyr, masomlýnků.
 • Provádění funkčních zkoušek naostřených nožířských výrobků.

Kód ISCO

7224

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/brusic-nozirskych-vyrobku

Ostřič nástrojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Ostřič nástrojů provádí ruční i strojní ostření břitů obráběcích nástrojů.

Pracovní činnosti

 • Ruční ostření jednobřitých obráběcích nástrojů.
 • Údržba jednobřitých obráběcích nástrojů.
 • Strojní ostření vícebřitých i mnohabřitých nástrojů na speciálních nástrojařských bruskách a na CNC nástrojařských bruskách.
 • Úprava ostří.
 • Lapování činných ploch nástrojů.
 • Vybrušování utvařečů třísek na čele nástroje s dosažením předepsaného tvaru, rozměru a jakosti povrchu nástroje.
 • Kontrola geometrie břitů nástrojů.

Kód ISCO

7224

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ostric-nastroju

Vrtař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Vrtař seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené vrtací stroje, provádí práce nutné při vrtání, vystružování děr a řezání závitů na kovových součástech, dílech strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení vrtacích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vrtar

Operátor NC strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Operátor NC strojů seřizuje a obsluhuje obráběcí NC a CNC stroje, provádí práce nutné při obrábění materiálu (soustružení, frézování, broušení, vrtání atd.).

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení obráběcích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-nc-stroju

Brusič kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Brusič kovů seřizuje a obsluhuje brousicí stroje a provádí práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, nastavení na požadované tolerance, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Kontrola používání brusných nástrojů a nastavení tolerance.
 • Řízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/brusic-kovu

Soustružník kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálu soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním apod.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů polotovaru a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení obráběcího stroje na požadované tolerance.
 • Kontrola nástrojů a nastavení a seřízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního procesu.
 • Odzkoušení a kontrola funkce vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soustruznik-kovu

Strojní rytec

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojní rytec provádí odborné rytecké operace na pantografických a CNC frézkách.

Pracovní činnosti

 • Provádění ryteckých operací v návrzích.
 • Sestavování šablon pro rytí písmen, číslic a ornamentů s ohledem na estetickou stránku.
 • Úprava štítku nebo výrobku po rytí.
 • Seřizování a obsluha pantografických a CNC frézek.
 • Seřizování a obsluha CNC gravírovacích strojů ve 2D a ve 3D.
 • Práce na pantografických a CNC frézkách (klasickým obráběním i laserem).
 • Základní operace na PC ve vztahu k CNC gravírovacím strojům.
 • Úprava návrhů na PC pro CNC gravírovací stroje.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojni-rytec

Frézař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Frézař seřizuje a obsluhuje konvenční i číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení frézovacích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/frezar

Pomocný pracovník obrábění kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Pomocný pracovník obrábění kovů vyrábí dle zadané výkresové dokumentace, případně dle pokynů zaměstnavatele, na obráběcích strojích - soustruzích, vrtačkách a bruskách jednoduché a jednodušší strojní součástky v sériové a hromadné výrobě. Vyrobenou součást si sám zkontroluje a posoudí její kvalitu.

Pracovní činnosti

 • Základní činnosti v oblasti broušení kovových materiálů.
 • Základní činnosti v oblasti frézování kovových materiálů.
 • Základní činnosti v oblasti vrtání kovových materiálů.
 • Základní činnosti v oblasti soustružení kovových materiálů.
 • Výroba jednoduchých součástí z kovových materiálů, popř. plastů.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-obraben

Podkovář specialista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná, nepravidelná, deformovaná a nemocná kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Pracovní činnosti

 • Zajištění fixace zvířete.
 • Úprava, ošetření a korektura kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Úprava a ošetření kopýtek hříbat všech plemen.
 • Úprava a ošetření bosých kopyt.
 • Úprava, ošetření a podkování pravidelných kopyt.
 • Klasifikace, úprava, ošetření a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin.
 • Klasifikace nemocných kopyt.
 • Ortopedická úprava a ošetření nebo ortopedické podkování nepravidelných, deformovaných a nemocných kopyt.
 • Aplikace základních vyšetřovacích a diagnostických metod.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Svařování elektrickým obloukem.
 • Zhotovování a úprava podkov z různých druhů materiálů včetně ortopedických opatření.
 • Používání podložek a polstrů z umělých hmot a plastů.
 • Poradenská činnost a zaučování podkovářských tovaryšů.
 • Vedení základní evidence úkonů.

Kód ISCO

7221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podkovar-specialista

Kovář ruční

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Kovář ruční zhotovuje kovové součásti ručním volným kováním s využitím základních kovářských prací jako je prodlužování, pěchování, osazování, kulacení, ohýbání, děrování a sekání.

Pracovní činnosti

 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních na dané teploty.
 • Výroba součástí podle výkresu.
 • Výroba nářadí a nástrojů volným kováním na kovadlině a kováním na bucharech bez použití zápustek.
 • Ostření dlát, sekáčů a dalšího nářadí včetně kalení a popouštění.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků.
 • Zkružování tyčí a profilových materiálů.
 • Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců.
 • Obsluha kovářských pecí a výhní.
 • Seřizování, ošetřování a údržba kovářskho nářadí a kovářských pecí a výhní.

Kód ISCO

7221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovar-rucni-b9fb

Europodkovář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Europodkovář upravuje, ošetřuje kopyta bosá a podkovává kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Pracovní činnosti

 • Zajištění fixace zvířete.
 • Úprava, ošetření a korektura kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Úprava a ošetření kopýtek hříbat všech plemen.
 • Úprava a ošetření bosých kopyt.
 • Úprava, ošetření a podkování pravidelných kopyt.
 • Klasifikace, úprava, ošetření a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin.
 • Klasifikace nemocných kopyt.
 • Aplikace základních vyšetřovacích a diagnostických metod.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Svařování elektrickým obloukem.
 • Zhotovování a úprava podkov z různých druhů materiálů včetně ortopedických opatření.
 • Používání podložek a polstrů z umělých hmot a plastů.
 • Vedení základní evidence úkonů.

Kód ISCO

7221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/europodkovar