Profese

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 722]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Nástrojař pro řezné nástroje

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nástrojař pro řezné nástroje se podílí na výrobě nástrojů, řezných nástrojů, vyrábí je a provádí jejich případnou montáž, úpravy, opravy a repase.

Pracovní činnosti

 • Výroba řezných nástrojů a jejich součástí.
 • Sestavování řezných nástrojů a jejich součástí.
 • Oprava, údržba a renovace řezných nástrojů a jejich součástí.
 • Sestavování technologických postupů při výrobě či opravě řezného nástroje.
 • Opracování řezných nástrojů.
 • Provádění zkoušek řezných nástrojů.
 • Měření rozměrů, jakosti povrchu, geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezných nástrojů s použitím běžných měřidel i optických přístrojů.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar-pro-rezne-nastr

Dělmistr

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Dělmistr provádí montáž, demontáž, opravy a seřizování dělostřelecké výzbroje různé konstrukce podle technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Demontáž, opravy a montáž jednotlivých částí dělostřelecké výzbroje.
 • Povrchová úprava opravované dělostřelecké výzbroje a materiálu.
 • Určování závad a rozsahu oprav pomocí diagnostických zařízení.
 • Provádění generálních oprav včetně seřizování a zkoušení.
 • Vedení příslušných záznamů dle legislativy.
 • Rozebrání a konzervování jednotlivých dílů dělostřelecké výstroje.
 • Montáž rozebraných dílů a kontrola funkčnosti.
 • Použití přípravků a seřizovacích přístrojů při práci.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delmistr

Mechanik opravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar

Zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zámečník vykonává montáž a opravy strojů a zařízení s využitím ručních strojů a nástrojů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Rozměřování a orýsovávání materiálů a strojních součástí.
 • Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním.
 • Řezání závitů.
 • Svařování kovů.
 • Sestavování částí strojů a strojních zařízení.
 • Zaškrabávání, zabrušování, vyvažování, slícování, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení.
 • Provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
 • Provádění revizí strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek.
 • Zpracování a sestavování strojních částí, zhotovování přípravků, nástrojů a částí strojů a zařízení ruční úpravou a opracováním s využitím ručních strojů a nástrojů

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zamecnik

Puškař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Puškař zhotovuje a sestavuje sportovní a lovecké zbraně, včetně jejich součástí.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů, včetně tvorby vlastních náčrtů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Zhotovování a sestavování skupin a podskupin všech typů loveckých, sportovních a vzduchových zbraní, zhotovování unikátních zbraní včetně požadovaných úprav a zdobení dle přání zákazníka.
 • Provádění vnitřních a vnějších úprav hlavních částí zbraní, včetně hlavní a jejich rovnání, vzhledové a povrchové úpravy.
 • Provádění oprav skupin a podskupin různých druhů loveckých a sportovních zbraní a zhotovování součástí s víceúčelovým použitím podle přání zákazníka.
 • Přezkušování funkčnosti zbraní včetně nástřelu a aretace mířidel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Práce s ohledem na zvýšené nároky na BOZP a sledování legislativy týkající se zbraní.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/puskar

Nástrojař pro přípravky a měřidla

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nástrojař pro přípravky a měřidla vyrábí nářadí, přípravky a měřidla.

Pracovní činnosti

 • Výroba nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek.
 • Orýsování součástí přípravků a měřidel.
 • Ruční obrábění kovových i plastových součástí.
 • Broušení a leštění povrchu součástí.
 • Tepelné zpracování drobnějších součástí.
 • Ustavování a slícovávání součástí přípravků a měřidel.
 • Používání vícesložkových hmot při opravách přípravků.
 • Soustružení, frézování, vrtání a hoblování či obrážení na klasických obráběcích strojích.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar-pro-pripravky-a

Strojní zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojní zámečník vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Zpracovávání jednoduchých náčrtků k doplnění technologického postupu zámečnické práce.
 • Rozměřování a orýsovávání materiálů.
 • Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním.
 • Řezání závitů.
 • Sestavování částí strojů a strojních zařízení.
 • Zaškrabávání, zabrušování, vyvažování, slícování, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů.
 • Provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek.
 • Sestavování programově řízených strojů, linek a zařízení, včetně prototypů.
 • Sestavování výrobních, energetických, dopravních a dalších strojů a zařízení.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojni-zamecnik

Zbrojíř

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Zbrojíř je výrobce replik historických zbraní a zbroje dle předloh pro muzea, jevištní užití, sportovní a zájmové vyžití.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium a příprava podkladů.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku s ohledem na záměr a využití.
 • Příprava surovin a materiálů pro uměleckořemeslnou tvorbu.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím strojů.
 • Povrchová úprava a instalace uměleckořemeslného výrobku.
 • Obsluha strojů používaných při uměleckořemeslné výrobě.
 • Prodej replik zbraní podle historických předloh s přihlédnutím na kulturně-historický vývoj a účel využití.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zbrojir

Provozní zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Zhotovování různých nosných konstrukcí a krytů.
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací.
 • Ustavování strojů, zařízení, dopravníkových a výrobních linek.
 • Opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí.
 • Provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení.
 • Provádění revizí strojů a zařízení.
 • Provádění funkčních zkoušek.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-zamecnik

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření vyrábí dle výkresové dokumentace nástroje pro objemové a plošné tváření kovů. Vyrobený nástroj si sám zkontroluje, odzkouší a posoudí jeho kvalitu.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování, údržba a opravy nástrojů k plošnému a objemovému tváření.
 • Orýsovávání součástí.
 • Ruční obrábění kovových a plastových materiálů.
 • Broušení a leštění činných ploch nástrojů.
 • Tepelné zpracovávání drobných součástí.
 • Ustavování a slícovávání součástí tvářecích nástrojů.
 • Používání vícesložkových hmot při opravách.
 • Zkoušení nástrojů a pomůcek pro tváření.
 • Měření délkových rozměrů.
 • Kontrola geometrického tvaru, vzájemné polohy a jakosti ploch nástrojů pomocí měřicích přístrojů.
 • Provádění oprav a renovací poškozených či opotřebených nástrojů.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar-pro-nastroje-k-

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů se podílí při výrobě forem a provádí jejich montáž, úpravy a opravy.

Pracovní činnosti

 • Orýsovávání součástí.
 • Ruční obrábění kovových a plastových materiálů.
 • Ruční broušení a leštění činných ploch forem.
 • Tepelné zpracování drobných součástí forem.
 • Provádění funkčních zkoušek forem.
 • Měření rozměrů, jakosti povrchu, geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch forem pomocí měřidel a optických měřících přístrojů, měření kuželovitosti nebo úkosů pomocí sinusového pravítka.
 • Strojní obrábění na konvenčních obráběcích strojích a na CNC soustruhu a frézce.
 • Dokončování na zařízeních pro elektroerozívní obrábění.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nastrojar-pro-formy-na-zp

Chirurgický nástrojař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Chirurgický nástrojař zhotovuje, udržuje a opravuje chirurgické nástroje a přípravky.

Pracovní činnosti

 • Čtení a používání technických podkladů.
 • Tvarování chirurgických nástrojů (pinzet, háků na rány, zubních háků, nástrojů pro tetování).
 • Vrtání a výroba přesných otvorů chirurgických nástrojů.
 • Hrubování, předbrušování, vybrušování a obtahování ostří chirurgických nástrojů.
 • Broušení a leštění povrchu chirurgických nástrojů.
 • Slícování, sestavení a seřízení chirurgických nástrojů (nůžek, zubních pinzet, svorek na cévy, kleští, speciálních kleští).
 • Tvarování, broušení, svrtávání, pilování, lícování, sestavování a seřizování funkcí chirurgických nástrojů.
 • Zhotovování prototypů nebo chirurgických nástrojů speciálního sortimentu.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chirurgicky-nastrojar

Zámkař

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Zámkař navrhuje klíčové hospodářství, jeho výrobu, montáž a údržbu a provádí nouzové otevírání mechanických zámkových systémů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů, konstrukčních a výrobních výkresů.
 • Návrh, výpočet a rozšíření uzamykacího systému generálního a hlavního klíče.
 • Správa, údržba, revize a opravy zámků a klíčů v systému generálního a hlavního klíče.
 • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu a montáž jednoduchých kovodělných výrobků.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a metod k výrobě, montáži, opravám a servisu zámků a klíčů.
 • Montáž, opravy a servis mechanických a elektromechanických zámků včetně trezorových.
 • Otevírání mechanických zábranných systémů, tj. zámků z obecných kovů, visacích zámků, cylindrických vložek, bezpečnostních zámkových systémů a úschovných objektů a automobilů.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zamkar

Dělník ve strojírenské výrobě

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Dělník ve strojírenské výrobě provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce ve strojírenství, práce ve strojírenské výrobě a spolupracuje při montáži strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Jednoduché montážní a kontrolní práce.
 • Obrábění strojních součástí na seřízených obráběcích strojích.
 • Upínání materiálů, spouštění, obsluha a vypínání obráběcího stroje včetně měření obrobených součástí pevnými a posuvnými měřidly.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-ve-strojirenske-vy

Rytec kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Rytec kovů zhotovuje šablony pro pantografické frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů (pantograf, gravírky).
 • Strojní rytí písmen, číslic, znaků do kovů.
 • Strojní rytí stupnic (např. do panelů měřicích strojů) nebo na obvod dělícího kroužku suportu.
 • Zhotovování šablon pro pantografické frézky.
 • Ruční rytí značek, čísel, ornamentů do kovů.
 • Ruční rytí písmen a číslic pozitivním a negativním způsobem.
 • Korektury pérových štočků v polygrafii.
 • Ruční rytí razidel pro ražení figurálních ozdob, puncovních znaků nebo mincí.
 • Ruční rytí plastických ornamentů do obecných kovů.
 • Ruční rytí plastických ornamentů do drahých kovů.
 • Zhotovení návrhů na požadované díly.
 • Praktické vkládání různých druhů materiálu.
 • Ruční rytí do dřeva (pažby).

Kód ISCO

7222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rytec-kovu

Brusič nožířských výrobků

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Brušič nožířských výrobků provádí ruční ostření nožířských výrobků spolu s prováděním funkčních zkoušek.

Pracovní činnosti

 • Ruční ostření nožířských výrobků.
 • Obtahování kuchyňských i speciálních nožů, nůžek, sekyr, masomlýnků.
 • Provádění funkčních zkoušek naostřených nožířských výrobků.

Kód ISCO

7224

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/brusic-nozirskych-vyrobku

Ostřič nástrojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Ostřič nástrojů provádí ruční i strojní ostření břitů obráběcích nástrojů.

Pracovní činnosti

 • Ruční ostření jednobřitých obráběcích nástrojů.
 • Údržba jednobřitých obráběcích nástrojů.
 • Strojní ostření vícebřitých i mnohabřitých nástrojů na speciálních nástrojařských bruskách a na CNC nástrojařských bruskách.
 • Úprava ostří.
 • Lapování činných ploch nástrojů.
 • Vybrušování utvařečů třísek na čele nástroje s dosažením předepsaného tvaru, rozměru a jakosti povrchu nástroje.
 • Kontrola geometrie břitů nástrojů.

Kód ISCO

7224

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ostric-nastroju

Vrtař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Vrtař seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené vrtací stroje, provádí práce nutné při vrtání, vystružování děr a řezání závitů na kovových součástech, dílech strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení vrtacích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vrtar

Operátor NC strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Operátor NC strojů seřizuje a obsluhuje obráběcí NC a CNC stroje, provádí práce nutné při obrábění materiálu (soustružení, frézování, broušení, vrtání atd.).

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení obráběcích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-nc-stroju

Brusič kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Brusič kovů seřizuje a obsluhuje brousicí stroje a provádí práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, nastavení na požadované tolerance, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Kontrola používání brusných nástrojů a nastavení tolerance.
 • Řízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/brusic-kovu

Soustružník kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálu soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním apod.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů polotovaru a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení obráběcího stroje na požadované tolerance.
 • Kontrola nástrojů a nastavení a seřízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního procesu.
 • Odzkoušení a kontrola funkce vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soustruznik-kovu

Strojní rytec

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojní rytec provádí odborné rytecké operace na pantografických a CNC frézkách.

Pracovní činnosti

 • Provádění ryteckých operací v návrzích.
 • Sestavování šablon pro rytí písmen, číslic a ornamentů s ohledem na estetickou stránku.
 • Úprava štítku nebo výrobku po rytí.
 • Seřizování a obsluha pantografických a CNC frézek.
 • Seřizování a obsluha CNC gravírovacích strojů ve 2D a ve 3D.
 • Práce na pantografických a CNC frézkách (klasickým obráběním i laserem).
 • Základní operace na PC ve vztahu k CNC gravírovacím strojům.
 • Úprava návrhů na PC pro CNC gravírovací stroje.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojni-rytec

Frézař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Frézař seřizuje a obsluhuje konvenční i číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení frézovacích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/frezar

Pomocný pracovník obrábění kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Pomocný pracovník obrábění kovů vyrábí dle zadané výkresové dokumentace, případně dle pokynů zaměstnavatele, na obráběcích strojích - soustruzích, vrtačkách a bruskách jednoduché a jednodušší strojní součástky v sériové a hromadné výrobě. Vyrobenou součást si sám zkontroluje a posoudí její kvalitu.

Pracovní činnosti

 • Základní činnosti v oblasti broušení kovových materiálů.
 • Základní činnosti v oblasti frézování kovových materiálů.
 • Základní činnosti v oblasti vrtání kovových materiálů.
 • Základní činnosti v oblasti soustružení kovových materiálů.
 • Výroba jednoduchých součástí z kovových materiálů, popř. plastů.

Kód ISCO

7223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-obraben

Podkovář specialista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná, nepravidelná, deformovaná a nemocná kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Pracovní činnosti

 • Zajištění fixace zvířete.
 • Úprava, ošetření a korektura kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Úprava a ošetření kopýtek hříbat všech plemen.
 • Úprava a ošetření bosých kopyt.
 • Úprava, ošetření a podkování pravidelných kopyt.
 • Klasifikace, úprava, ošetření a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin.
 • Klasifikace nemocných kopyt.
 • Ortopedická úprava a ošetření nebo ortopedické podkování nepravidelných, deformovaných a nemocných kopyt.
 • Aplikace základních vyšetřovacích a diagnostických metod.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Svařování elektrickým obloukem.
 • Zhotovování a úprava podkov z různých druhů materiálů včetně ortopedických opatření.
 • Používání podložek a polstrů z umělých hmot a plastů.
 • Poradenská činnost a zaučování podkovářských tovaryšů.
 • Vedení základní evidence úkonů.

Kód ISCO

7221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podkovar-specialista

Kovář ruční

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Kovář ruční zhotovuje kovové součásti ručním volným kováním s využitím základních kovářských prací jako je prodlužování, pěchování, osazování, kulacení, ohýbání, děrování a sekání.

Pracovní činnosti

 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních na dané teploty.
 • Výroba součástí podle výkresu.
 • Výroba nářadí a nástrojů volným kováním na kovadlině a kováním na bucharech bez použití zápustek.
 • Ostření dlát, sekáčů a dalšího nářadí včetně kalení a popouštění.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků.
 • Zkružování tyčí a profilových materiálů.
 • Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců.
 • Obsluha kovářských pecí a výhní.
 • Seřizování, ošetřování a údržba kovářskho nářadí a kovářských pecí a výhní.

Kód ISCO

7221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovar-rucni-b9fb

Europodkovář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Europodkovář upravuje, ošetřuje kopyta bosá a podkovává kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Pracovní činnosti

 • Zajištění fixace zvířete.
 • Úprava, ošetření a korektura kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Úprava a ošetření kopýtek hříbat všech plemen.
 • Úprava a ošetření bosých kopyt.
 • Úprava, ošetření a podkování pravidelných kopyt.
 • Klasifikace, úprava, ošetření a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin.
 • Klasifikace nemocných kopyt.
 • Aplikace základních vyšetřovacích a diagnostických metod.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Svařování elektrickým obloukem.
 • Zhotovování a úprava podkov z různých druhů materiálů včetně ortopedických opatření.
 • Používání podložek a polstrů z umělých hmot a plastů.
 • Vedení základní evidence úkonů.

Kód ISCO

7221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/europodkovar