Profese

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 721]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Modelář ve slévárenství

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Modelář ve slévárenství zhotovuje modely a modelová zařízení, podle nichž jsou vyráběny formy pro odlévání odlitků.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování složitých modelů, modelových zařízení.
 • Obrábění modelů nebo jejich dílů a jaderníků ze dřeva, plastů a kovů na soustruzích, frézách a dalších obráběcích strojích.
 • Zhotovování speciálních modelů a modelových konstrukcí pro potřeby vývoje nových strojů a součástí nebo nových technologií.
 • Odlévání modelů nebo jejich dílů a jaderníků z licích pryskyřic do forem, laminování.
 • Opravy a úpravy již zhotovených modelů.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

Kód ISCO

7211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/modelar-ve-slevarenstvi

Formíř a jádrař

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Formíř a jádrař obsluhuje technologické stroje a zařízení a provádí další odborné práce při výrobě forem a jader pro slévárenskou výrobu.

Pracovní činnosti

 • Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
 • Výroba jader.
 • Ruční příprava a výroba jednorázových slévárenských forem.
 • Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
 • Odlévání tekutého kovu do forem.
 • Zhotovení odlitků speciálními technologiemi.
 • Kontrola pracovního procesu a výstupů činností.
 • Obsluha a údržba technického vybavení a provádění základního nastavení.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

7211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/formir-a-jadrar

Palič

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Palič provádí tepelné dělení (řezání, obrábění) kovových konstrukcí pomocí plamene nebo pomocí elektrického oblouku.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Rozvržení dělících rovin a zajištění řezaných dílů proti posunu.
 • Obsluha technologického zařízení na dělení kovů.
 • Řezání plamenem nebo elektrickým obloukem volně nebo do předepsaného tvaru.
 • Manipulace s materiálem.
 • Úkosování a příprava svarových ploch.
 • Odstraňování nálitků na odlitcích a čištění odlitků.

Kód ISCO

7212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/palic

Svářeč plastů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Svářeč plastů provádí nerozebíratelné spoje svařováním na plastových konstrukcích stanovenou metodou a předepsanými postupy.

Pracovní činnosti

 • Příprava svarových spojů a jejich následné opracování.
 • Obrábění materiálů ručním i strojním způsobem.
 • Provádění svarového spoje s použitím příslušných strojů a zařízení.
 • Posuzování jakosti vlastnoručně provedených svarových spojů.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti ve svařování a se svářečským dozorem.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Vedení technické dokumentace vztahující se ke svarovému spoji.

Kód ISCO

7212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarec-plastu-ca3d

Svářeč kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.).
 • Výběr vhodných nástrojů a svařovacích přístrojů pro očištění a přípravu ploch, které se mají svařovat.
 • Vyrovnání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení.
 • Provádění svařovacích prací v potřebné poloze, případně se zřetelem k plánům postupu svařování.
 • Konečná úprava svarů.
 • Čištění a zkoušení provedených prací za použití různých příslušných pomůcek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, svařovacích přístrojů a zařízení a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarec-kovu

Svářeč potrubních rozvodů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Svářeč potrubních rozvodů provádí svářečské práce nutné pro montáž, opravy a údržbu vnějších potrubních rozvodů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro svařování potrubí a potrubních celků.
 • Čtení údajů z projektové a technické dokumentace.
 • Provádění svarového spoje.
 • Konečná úprava a finální kontrola svárů.
 • Uvádění potrubí, potrubních větví a potrubních celků do provozu.
 • Kamerové prohlídky potrubí, potrubních větví a potrubních celků.
 • Obsluha a seřizování svařovacích strojů.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro svářečské práce.

Kód ISCO

7212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarec-potrubnich-rozvodu

Klempíř drakař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Klempíř drakař vykonává odborné práce při výrobě a opravách draků letadel.

Pracovní činnosti

 • Klempířské práce při výrobě a opravách draků letadel.
 • Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel.
 • Opravy poškozených částí draků letadel.
 • Stáčení a ohýbání potahových plechů trupů letadel.
 • Zhotovování složitých výrobků z plechu s požadavkem na vysokou kvalitu (např. tvarově složité kryty leteckých motorů, zhotovení prototypů krytů a přechodů mezi křídlem a trupem letedla, zhotovení palivových a olejových nádrží letadel).

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/klempir-drakar

Karosář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Karosář vykonává odborné práce při výrobě a opravách karosérií silničních a kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Demontáž a montáž jednotlivých skupin, podskupin a částí motorových vozidel.
 • Demontáž, montáž, opravy a úpravy jednotlivých dílů karosérie.
 • Nanášení základních antikorozních nátěrů, oprava drobných poškození laku karosérií a skříní vozidel.
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch.
 • Svařování a pájení dílů a konstrukcí z tenkých plechů.
 • Lícování a sestavení jednoduchých dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření.
 • Opravy poškozených míst zavářením, vyrovnáváním a broušením.
 • Rovnání samonosné karosérie vozu na hydraulické stolici.
 • Montáž příslušenství a doplňků karosérií a skříní vozidel.
 • Kontrola geometrie karosérií, skříní a podvozků vozidel po opravách.
 • Zhotovování jednotlivých dílů karosérií vyklepáváním plechů a laminováním.
 • Demontáž a montáž elektrotechnických částí vozidel a jejich zapojení do obvodu.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karosar

Klempíř strojní

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Klempíř strojní vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Ohýbání rozvinutých tvarů dílců podle orýsování a maket.
 • Obsluha jednoúčelových strojů a linek.
 • Zhotovení rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců.
 • Slícování, smontování a instalování konstrukcí z tenkých plechů.
 • Oplechování dveří, oken.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.
 • Montáž vzduchotechnického zařízení včetně provádění funkčních zkoušek.
 • Sestavování a dokončení složitých svařovaných celků.
 • Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/klempir-strojni

Letecký sestavář - nýtař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Letecký sestavář - nýtař sestavuje náročnější sestavy, např. potrubí pro vzduchotechniku, přepážky pro trup, směrové kormidlo, křídlo apod. Provádí veškeré klempířské úpravy letounu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Vrtání a stružení závěsů v podsestavách.
 • Ustavení podsestav a větších celků do vyšších sestav.
 • Nýtování vyšších sestav.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-sestavar-nytar

Montér kotlář a potrubář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér kotlář a potrubář provádí práce při montáži, opravách a rekonstrukci kotlů, vzduchovodů, kouřovodů a tlakového potrubí pro všechny druhy médií.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Zhotovování, montáž a demontáž potrubního rozvodu.
 • Montáž, demontáž, opravy a rekonstrukce kotlů a zařízení kotelen.
 • Provádění tlakových zkoušek zařízení kotelen a potrubního rozvodu.
 • Revize kotlů a potrubního rozvodu.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-kotlar-a-potrubar

Montér kovových stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér kovových stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů kovových stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží kovových stavebních konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných kovových stavebních konstrukcí.
 • Osazování prefabrikovaných dílců a jednotlivých konstrukčních prvků kovových stavebních konstrukcí.
 • Spojování jednotlivých konstrukčních prvků kovových stavebních konstrukcí.
 • Montáž a demontáž kovových stavebních konstrukcí z jednotlivých konstrukčních prvků.
 • Provádění oprav a obnovy kovových stavebních konstrukcí.
 • Provádění protikorozní ochrany.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky kovových stavebních konstrukcí.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-kovovych-stavebnic-aece

Instruktor lešenářské techniky

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Instruktor lešenářské techniky navrhuje postupy montáže, demontáže a bezpečného používání dočasných stavebních konstrukcí, předává tyto konstrukce do provozu, kontroluje montážní práce a školí lešenáře a jejich pomocníky.

Pracovní činnosti

 • Vyměření a naplánování sledu operací pro montáž, úpravu nebo demontáž trubkových a dílcových lešení.
 • Kontrola montážních a demontážních postupů z hlediska odborné a bezpečnostní úrovně.
 • Tvorba a úpravy dokumentace pro montáž a demontáž lešení pro konkrétní podmínky stavby.
 • Organizace montáže, úprav a demontáže lešení.
 • Předávání dočasných stavebních konstrukcí do provozu.
 • Provádění odborných prohlídek dokončených lešení.
 • Školení lešenářů a jejich pomocníků.

Kód ISCO

7214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-lesenarske-tec-fe91

Potrubář letecký

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Potrubář letecký řeže, ohýbá a tvaruje nerezové a duralové trubky a vyrábí potrubí olejového, hydraulického, vzduchového, protipožárního systému letadla.

Pracovní činnosti

 • Řezání a odjehlování nerezových a duralových trubek.
 • Ruční ohýbání trubek.
 • Ohýbání a tvarování trubek a na programové ohýbačce.
 • Ruční a strojní roztemování trubek.
 • Redukování trubek pro táhla.
 • Výroba sestavy táhel letadel.
 • Nýtování na nýtovacím stroji.
 • Výroba části potrubních celků a příslušenství olejového, hydraulického, vzduchového, protipožárního a palivového systému.

Kód ISCO

7214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/potrubar-letecky

Montér ocelových konstrukcí

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér ocelových konstrukcí provádí přípravné a montážní práce na montážích a opravách ocelových konstrukcí, budov a mostů.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Sestavování konstrukcí z dílů podle dokumentace.
 • Montáž dílů ocelových konstrukcí.
 • Provádění oprav ocelových konstrukcí.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-ocelovych-konstruk

Montér výtahů specialista

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér výtahů specialista zapojuje přístroje a elektrickou instalaci v šachtě a strojovně výtahu, seřizuje mechanické části výtahu, výtah oživuje a přezkušuje elektrické a hydraulické výtahy po ukončení jejich montáže.

Pracovní činnosti

 • Kontrola zapojení přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě, strojovně a prostoru pro kladky výtahu.
 • Měření elektrických veličin a jejich vyhodnocení.
 • Udržování mechanických částí výtahu v nastavených mezích a hodnotách.
 • Prověření úspěšnosti montáže elektrického a hydraulického výtahu.

Kód ISCO

7215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu-specialista

Montér výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér výtahů provádí montážní práce všech dílů, částí, prvků a bezpečnostních komponent, ze kterých se skládají konstrukce nových výtahů instalovaných do šachet nových i existujících budov, při dodržení odpovídající úrovně bezpečnosti práce.

Pracovní činnosti

 • Zaměřování šachty a strojovny výtahu a následná montáž a vyrovnávání vodítek výtahu.
 • Montáž klece výtahu a nosných prostředků výtahu.
 • Usazování a montáž šachetních dveří výtahu.
 • Montáž výtahového stroje, montáž vyvažovacího závaží, omezovače rychlosti.

Kód ISCO

7215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy splétá a opravuje ocelová lana lanových drah a lyžařských vleků.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení zápletu nového ocelového lana.
 • Rozebrání zápletu.
 • Zkrácení lana.
 • Opravy spletených nekonečných a konečných lan.
 • Přípravné práce pro záplet ocelového lana (rozvinutí lana, kotvení v trati).
 • Řízení prací při splétání ocelových lan.
 • Vyhotovení technické zprávy o zápletu (opravě) ocelového šestipramenného lana.

Kód ISCO

7215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-ocelovych-lan-pro-

Servisní pracovník výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Servisní pracovník výtahů provádí pravidelnou preventivní údržbu výtahu, potřebné opravy, odstraňuje zjištěné závady a udržuje svěřené výtahy v mezích bezpečného provozu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola správného fungování dříve instalovaných výtahů formou výkonu provozní, případně odborné prohlídky výtahu.
 • Provádění úkonů pravidelné preventivní údržby ve strojovně a prostoru pro kladky, v šachtě, kleci, na šachetních dveřích a nástupištích.
 • Diagnostikování poruch a závad výtahů včetně jejich průběžného odstraňování spojeného s udržováním výtahu v mezích bezpečného provozu.
 • Seřizování mechanických částí výtahu včetně výměny nosných prostředků výtahu.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

7215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-pracovnik-vytahu