Profese

Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov [CZ-ISCO 713]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Tapetář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Tapetář upravuje podkladové plochy a dekoruje povrchy stěn a stropů a jiné plochy tapetami papírovými a speciálními.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů, výpočet tapetovaných ploch, množství tapet a spotřeby materiálu pro zakázku.
 • Organizace a zřízení pracoviště a přesun hmot.
 • Volba vhodných pracovních postupů, nářadí a hodnocení podmínek pro tapetářské práce.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.
 • Příprava povrchů pro tapetování.
 • Příprava, nanášení a lepení tapet.
 • Konečná úprava tapetovaných ploch, upevňování lišt bordur a jiných dekorativních prvků.
 • Opravování tapetovaných ploch.

Kód ISCO

7131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tapetar-ed1c

Lakýrník a natěrač

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Lakýrník a natěrač provádí lakýrnické a natěračské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov, na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších předmětech nebo objektech.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů, výpočet natíraných ploch, množství nátěrů a spotřeby materiálu pro zakázku.
 • Organizace a zřízení pracoviště a přesun hmot.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.
 • Volba vhodných pracovních postupů a hodnocení podmínek pro lakýrnické a natěračské práce.
 • Příprava podkladu pro lakýrnické a natěračské práce.
 • Příprava nátěrových hmot k použití.
 • Nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy.
 • Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady.
 • Konečná úprava laků a nátěrů broušením a leštěním.
 • Kontrola provedených nátěrů vizuálně a měřicími přístroji.
 • Obsluha, seřízení a údržba zařízení.

Kód ISCO

7131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lakyrnik-a-naterac-68d0

Malíř

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Malíř navrhuje barevná řešení a provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nabo jiných podkladech.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů, výpočet natíraných ploch, množství nátěrů a spotřeby materiálu pro zakázku.
 • Organizace a zřízení pracoviště a přesun hmot.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.
 • Volba vhodných pracovních postupů, nářadí a hodnocení podmínek pro malířské práce.
 • Příprava podkladu pro malířské práce.
 • Příprava nátěrových hmot k použití.
 • Nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy.
 • Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů, používání šablon.

Kód ISCO

7131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/malir-1957

Lakýrník ve strojírenství

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Lakýrník ve strojírenství čistí, tmelí, lakuje, natírá, pokrývá povrchy výrobků nátěrovými hmotami a jinak upravuje různé povrchy součástek strojů, agregátů, konstrukcí a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Posouzení stavu povrchu, stanovení pracovního postupu.
 • Příprava povrchů kovových i nekovových výrobků, včetně kompozitů a termoplastů.
 • Broušení nebo opalování starých nátěrů, čištění a odmašťování ploch.
 • Máčení, stříkání, nanášení válečkem nebo natírání základní barvou.
 • Příprava tmelu a tmelení ploch, broušení tmelených ploch ručně nebo strojově.
 • Míchání a ředění barev.
 • Natírání povrchů velkých součástek, strojů, stavebních a energetických konstrukcí štětcem.
 • Pokrývání povrchů nátěrovými hmotami máčením, nanášením válečkem, stříkáním, práškováním v elektrostatickém poli nebo elektroforézou.
 • Konečné stříkání ploch s velkými nároky na jakost povrchu a tloušťku vrstvy barvy.
 • Opravování lakovaných povrchů s velkými nároky na dodržení barevného odstínu, včetně míchání a tónování barev.
 • Kontrola vlastní vykonané práce.
 • 0šetřování, čištění a údržba příslušného vybavení a pracovních nástrojů.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lakyrnik-ve-strojirenstvi

Autolakýrník finální povrchové úpravy

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Autolakýrník finální povrchové úpravy posuzuje kvalitu podkladových nátěrových vrstev před lakováním, dokáže správně určit požadovaný barevný odstín a namíchat ho pomocí míchacího zařízení a PC a aplikovat všechny technologické vrstvy lakovacích materiálů.

Pracovní činnosti

 • Dodržování zásad BOZP a PO a znalost související legislativy.
 • Posouzení druhu a rozsahu poškození nátěrového systému vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy.
 • Posouzení kvality podkladových nátěrových vrstev.
 • Maskování vozidla před aplikací nátěrových hmot.
 • Volba a použití vhodných podkladových materiálů, metalických a perleťových bází, vrchních barevných krycích laků a vrchních bezbarvých laků.
 • Aplikování všech druhů nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi, jejich ošetřování, údržba a seřízení.
 • Obsluha veškerého technologického vybavení autolakovny.
 • Určení správného barevného odstínu vrchního laku karosérie vozidla a jeho namíchání.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autolakyrnik-finalni-povr

Smaltér

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Pracovní činnosti

 • Posouzení stavu povrchu polotovaru nebo výrobku.
 • Stanovení pracovního postupu a materiálu.
 • Příprava smaltovacích suspenzí na požadovaný odstín.
 • Nanášení základních a krycích smaltových povlaků na kovové výrobky namáčením, poléváním, stříkáním ručně a strojně, pudrováním a práškováním v elektrostatickém poli.
 • Obsluha a kontrola technologických režimů vypalovacích pecí, sušicích linek nebo automatických a poloautomatických nanášecích zařízení.
 • Konečná úprava smaltových výrobků dekoračními technikami, např. lemováním, šablonováním, obtiskem, světlotiskem a stínováním.
 • Nanášení smaltových povlaků na umělecké předměty včetně nanášení smaltovací suspenze na požadovaný odstín a vypalování smaltu.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/smalter

Autolakýrník přípravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Autolakýrník přípravář posuzuje druh a rozsah poškození povrchových částí vozidla, volí a provádí opravy správným technologickým postupem v rozsahu podkladových technologických vrstev.

Pracovní činnosti

 • Dodržování zásad BOZP a PO a znalost související legislativy.
 • Posouzení druhu a rozsahu poškození nátěrového systému vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy.
 • Volba a použití vhodných podkladových nátěrových hmot (základové barvy, tmely a plniče) a pomocných materiálů (brusiv, čističů, atd.) při opravě.
 • Maskování vozidla před aplikací nátěrových hmot.
 • Příprava povrchu karoserie, stanovení způsobu a provádění očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových hmot a zbytkových lepidel, eliminace koroze.
 • Obsluha technologických zařízení lakovny.
 • Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi, jejich ošetřování, údržba a seřízení.
 • Broušení tmelů a plničů do roviny.
 • Oprava defektů, odstranění nečistot a konečná úprava finálních lakovaných povrchů broušením a leštěním.
 • Demontáž a montáž dílů a částí karosérií.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autolakyrnik-pripravar

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku provádí finální povrchovou úpravu nábytku, nábytkových nebo stavebně truhlářských dílců.

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů, metod, prostředků a materiálů pro povrchovou úpravu.
 • Příprava aplikačního zařízení v závislosti na určeném způsobu povrchové úpravy.
 • Výběr a příprava dokončovacího materiálu dle stanoveného technologického postupu.
 • Oprava vad tmelením a broušením.
 • Úprava a dokončení povrchu netradičními způsoby zvýrazňujícími kresbu dřeva dle technologického postupu.
 • Aplikace dokončovacího materiálu na povrch nábytku nebo nábytkových dílců dle stanoveného technologického postupu.
 • Kontrola výrobků určených k dokončení, odstranění případných nečistot a prachu.
 • Kontrola provedené povrchové úpravy.
 • Čištění, výměna a údržba aplikačního zařízení, nářadí a pracovních prostředků.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-

Výškový specialista

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Výškový specialista provádí práce různého odborného charakteru ve výškách na objektech, konstrukcích, stožárech, skalních stěnách, svazích s využíváním horolezecké nebo jiné nestandardní techniky.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a technických prostředků.
 • Čištění a zpevňování svahů a skalních stěn včetně kotvení skalních bloků.
 • Stavebněmontážní práce.
 • Oprava a výměna kamenických, tesařských, klempířských a pokrývačských prvků.
 • Natírání stožárů, výškových konstrukcí a stavebních prvků.
 • Údržba výškových budov.

Kód ISCO

7133

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyskovy-specialista

Kominík

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Kominík provádí veškeré činnosti spojené s montáží, demontáží, opravou, instalací, čištění komínů, kouřovodů, kouřových kanálů, spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, měří účinnost spalování, v případě získání profesní kvalifikace revizního technika spalinových cest provádí revizi a kontrolu spalinových cest.

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací a poradenství v oblasti kominictví.
 • Čtení stavebních výkresů, výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů a technické dokumentace.
 • Diagnostika závad u komínů, ventilačních průduchů a kouřovodů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro stavbu, opravu komínů a kouřovodů.
 • Zpracování technické dokumentace při stavbě a opravě komínového tělesa dle platné legislativy.
 • Návrh stavebních úprav na stavbu komína a rekonstrukci spalinových cest ve vztahu k připojovaným spotřebičům paliv.
 • Výpočet tepelně technických a spalinových cest.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů komínových vložek.
 • Čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 • Čištění a kontrola technologických spotřebičů.
 • Montáž a demontáž kouřovodů, systémových komínů, svislých kouřovodů s funkcí komínů a vzducho- spalinových systémů.
 • Oprava komínů a kouřovodů.
 • Testování konstrukčních částí komínových těles.
 • Kontrola a měření vypouštěných látek a účinnosti spalování u všech druhů paliv.
 • Provádění prohlídek a revizí příslušenství a komponentů spalinových cest.
 • Návrh řešení optimalizace spalovacího procesu.
 • Vizuální a mechanická kontrola spalinových cest.
 • Vystavení protokolu s hodnocením účinnosti spalování.
 • Revize spalinových cest dle platné legislativy o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Kód ISCO

7133

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kominik