Profese

Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov [CZ-ISCO 713]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Tapetář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Tapetář upravuje podkladové plochy a dekoruje povrchy stěn a stropů a jiné plochy tapetami papírovými a speciálními.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů, výpočet tapetovaných ploch, množství tapet a spotřeby materiálu pro zakázku.
 • Organizace a zřízení pracoviště a přesun hmot.
 • Volba vhodných pracovních postupů, nářadí a hodnocení podmínek pro tapetářské práce.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.
 • Příprava povrchů pro tapetování.
 • Příprava, nanášení a lepení tapet.
 • Konečná úprava tapetovaných ploch, upevňování lišt bordur a jiných dekorativních prvků.
 • Opravování tapetovaných ploch.

Kód ISCO

7131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tapetar-ed1c

Lakýrník a natěrač

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Lakýrník a natěrač provádí lakýrnické a natěračské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov, na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších předmětech nebo objektech.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů, výpočet natíraných ploch, množství nátěrů a spotřeby materiálu pro zakázku.
 • Organizace a zřízení pracoviště a přesun hmot.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.
 • Volba vhodných pracovních postupů a hodnocení podmínek pro lakýrnické a natěračské práce.
 • Příprava podkladu pro lakýrnické a natěračské práce.
 • Příprava nátěrových hmot k použití.
 • Nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy.
 • Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady.
 • Konečná úprava laků a nátěrů broušením a leštěním.
 • Kontrola provedených nátěrů vizuálně a měřicími přístroji.
 • Obsluha, seřízení a údržba zařízení.

Kód ISCO

7131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lakyrnik-a-naterac-68d0

Malíř

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Malíř navrhuje barevná řešení a provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nabo jiných podkladech.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů, výpočet natíraných ploch, množství nátěrů a spotřeby materiálu pro zakázku.
 • Organizace a zřízení pracoviště a přesun hmot.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.
 • Volba vhodných pracovních postupů, nářadí a hodnocení podmínek pro malířské práce.
 • Příprava podkladu pro malířské práce.
 • Příprava nátěrových hmot k použití.
 • Nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy.
 • Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů, používání šablon.

Kód ISCO

7131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/malir-1957

Lakýrník ve strojírenství

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Lakýrník ve strojírenství čistí, tmelí, lakuje, natírá, pokrývá povrchy výrobků nátěrovými hmotami a jinak upravuje různé povrchy součástek strojů, agregátů, konstrukcí a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Posouzení stavu povrchu, stanovení pracovního postupu.
 • Příprava povrchů kovových i nekovových výrobků, včetně kompozitů a termoplastů.
 • Broušení nebo opalování starých nátěrů, čištění a odmašťování ploch.
 • Máčení, stříkání, nanášení válečkem nebo natírání základní barvou.
 • Příprava tmelu a tmelení ploch, broušení tmelených ploch ručně nebo strojově.
 • Míchání a ředění barev.
 • Natírání povrchů velkých součástek, strojů, stavebních a energetických konstrukcí štětcem.
 • Pokrývání povrchů nátěrovými hmotami máčením, nanášením válečkem, stříkáním, práškováním v elektrostatickém poli nebo elektroforézou.
 • Konečné stříkání ploch s velkými nároky na jakost povrchu a tloušťku vrstvy barvy.
 • Opravování lakovaných povrchů s velkými nároky na dodržení barevného odstínu, včetně míchání a tónování barev.
 • Kontrola vlastní vykonané práce.
 • 0šetřování, čištění a údržba příslušného vybavení a pracovních nástrojů.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lakyrnik-ve-strojirenstvi

Autolakýrník finální povrchové úpravy

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Autolakýrník finální povrchové úpravy posuzuje kvalitu podkladových nátěrových vrstev před lakováním, dokáže správně určit požadovaný barevný odstín a namíchat ho pomocí míchacího zařízení a PC a aplikovat všechny technologické vrstvy lakovacích materiálů.

Pracovní činnosti

 • Dodržování zásad BOZP a PO a znalost související legislativy.
 • Posouzení druhu a rozsahu poškození nátěrového systému vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy.
 • Posouzení kvality podkladových nátěrových vrstev.
 • Maskování vozidla před aplikací nátěrových hmot.
 • Volba a použití vhodných podkladových materiálů, metalických a perleťových bází, vrchních barevných krycích laků a vrchních bezbarvých laků.
 • Aplikování všech druhů nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi, jejich ošetřování, údržba a seřízení.
 • Obsluha veškerého technologického vybavení autolakovny.
 • Určení správného barevného odstínu vrchního laku karosérie vozidla a jeho namíchání.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autolakyrnik-finalni-povr

Smaltér

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Pracovní činnosti

 • Posouzení stavu povrchu polotovaru nebo výrobku.
 • Stanovení pracovního postupu a materiálu.
 • Příprava smaltovacích suspenzí na požadovaný odstín.
 • Nanášení základních a krycích smaltových povlaků na kovové výrobky namáčením, poléváním, stříkáním ručně a strojně, pudrováním a práškováním v elektrostatickém poli.
 • Obsluha a kontrola technologických režimů vypalovacích pecí, sušicích linek nebo automatických a poloautomatických nanášecích zařízení.
 • Konečná úprava smaltových výrobků dekoračními technikami, např. lemováním, šablonováním, obtiskem, světlotiskem a stínováním.
 • Nanášení smaltových povlaků na umělecké předměty včetně nanášení smaltovací suspenze na požadovaný odstín a vypalování smaltu.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/smalter

Autolakýrník přípravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Autolakýrník přípravář posuzuje druh a rozsah poškození povrchových částí vozidla, volí a provádí opravy správným technologickým postupem v rozsahu podkladových technologických vrstev.

Pracovní činnosti

 • Dodržování zásad BOZP a PO a znalost související legislativy.
 • Posouzení druhu a rozsahu poškození nátěrového systému vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy.
 • Volba a použití vhodných podkladových nátěrových hmot (základové barvy, tmely a plniče) a pomocných materiálů (brusiv, čističů, atd.) při opravě.
 • Maskování vozidla před aplikací nátěrových hmot.
 • Příprava povrchu karoserie, stanovení způsobu a provádění očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových hmot a zbytkových lepidel, eliminace koroze.
 • Obsluha technologických zařízení lakovny.
 • Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi, jejich ošetřování, údržba a seřízení.
 • Broušení tmelů a plničů do roviny.
 • Oprava defektů, odstranění nečistot a konečná úprava finálních lakovaných povrchů broušením a leštěním.
 • Demontáž a montáž dílů a částí karosérií.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autolakyrnik-pripravar

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku provádí finální povrchovou úpravu nábytku, nábytkových nebo stavebně truhlářských dílců.

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů, metod, prostředků a materiálů pro povrchovou úpravu.
 • Příprava aplikačního zařízení v závislosti na určeném způsobu povrchové úpravy.
 • Výběr a příprava dokončovacího materiálu dle stanoveného technologického postupu.
 • Oprava vad tmelením a broušením.
 • Úprava a dokončení povrchu netradičními způsoby zvýrazňujícími kresbu dřeva dle technologického postupu.
 • Aplikace dokončovacího materiálu na povrch nábytku nebo nábytkových dílců dle stanoveného technologického postupu.
 • Kontrola výrobků určených k dokončení, odstranění případných nečistot a prachu.
 • Kontrola provedené povrchové úpravy.
 • Čištění, výměna a údržba aplikačního zařízení, nářadí a pracovních prostředků.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Kód ISCO

7132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-

Výškový specialista

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Výškový specialista provádí práce různého odborného charakteru ve výškách na objektech, konstrukcích, stožárech, skalních stěnách, svazích s využíváním horolezecké nebo jiné nestandardní techniky.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a technických prostředků.
 • Čištění a zpevňování svahů a skalních stěn včetně kotvení skalních bloků.
 • Stavebněmontážní práce.
 • Oprava a výměna kamenických, tesařských, klempířských a pokrývačských prvků.
 • Natírání stožárů, výškových konstrukcí a stavebních prvků.
 • Údržba výškových budov.

Kód ISCO

7133

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyskovy-specialista

Kominík

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Kominík provádí veškeré činnosti spojené s montáží, demontáží, opravou, instalací, čištění komínů, kouřovodů, kouřových kanálů, spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, měří účinnost spalování, v případě získání profesní kvalifikace revizního technika spalinových cest provádí revizi a kontrolu spalinových cest.

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací a poradenství v oblasti kominictví.
 • Čtení stavebních výkresů, výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů a technické dokumentace.
 • Diagnostika závad u komínů, ventilačních průduchů a kouřovodů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro stavbu, opravu komínů a kouřovodů.
 • Zpracování technické dokumentace při stavbě a opravě komínového tělesa dle platné legislativy.
 • Návrh stavebních úprav na stavbu komína a rekonstrukci spalinových cest ve vztahu k připojovaným spotřebičům paliv.
 • Výpočet tepelně technických a spalinových cest.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů komínových vložek.
 • Čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 • Čištění a kontrola technologických spotřebičů.
 • Montáž a demontáž kouřovodů, systémových komínů, svislých kouřovodů s funkcí komínů a vzducho- spalinových systémů.
 • Oprava komínů a kouřovodů.
 • Testování konstrukčních částí komínových těles.
 • Kontrola a měření vypouštěných látek a účinnosti spalování u všech druhů paliv.
 • Provádění prohlídek a revizí příslušenství a komponentů spalinových cest.
 • Návrh řešení optimalizace spalovacího procesu.
 • Vizuální a mechanická kontrola spalinových cest.
 • Vystavení protokolu s hodnocením účinnosti spalování.
 • Revize spalinových cest dle platné legislativy o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Kód ISCO

7133

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kominik