Profese

Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti [CZ-ISCO 622]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Rybář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Pracovní činnosti

 • Příprava optimálního rybničního prostředí pro chov (např. hnojení, vápnění a meliorace rybníků).
 • Příprava krmiv a přikrmování ryb a vodní drůbeže, provádění zooveterinárních opatření.
 • Výběr generačních ryb a jejich příprava k výtěru.
 • Odchov plůdku, násad a tržních ryb.
 • Obsluha rybích líhní a jejich zařízení.
 • Příprava (strojení) rybníků k výlovům, organizování výlovu.
 • Obsluha všech mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu.
 • Údržba a oprava rybničních zařízení.
 • Provádění výtěrů ryb.
 • Manipulační a expediční práce.
 • Zajišťování ostrahy rybníků.
 • Ošetřování vodní drůbeže.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybar

Rybníkář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybníkář obsluhuje rybniční zařízení, provádí jejich údržbu, zajišťuje optimální vodní režim, hnojí rybníky, přikrmuje ryby, provádí meliorační zásahy na rybnících, kontroluje růst ryb a parametry chovného prostředí, zajišťuje odlovy, výlovy a přepravu ryb.

Pracovní činnosti

 • Chov ryb v rybnících.
 • Přikrmování ryb.
 • Provádění melioračních zásahů na rybnících, udržování potřebné kvality vod.
 • Provádění kontrolních odlovů, výlovů rybníků a manipulace s živými rybami.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybnikar

Pstruhař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pstruhař provádí intenzivní chov lososovitých ryb v řízených podmínkách a zajišťuje krmení a výlov ryb. Dohlíží na optimální kvalitu prostředí.

Pracovní činnosti

 • Provádění intenzivního chovu lososovitých ryb v řízených podmínkách rybích farem.
 • Provádění umělého výtěru generačních ryb a odchovu raných stádií plůdku.
 • Odchov ročků, násad a tržních ryb.
 • Krmení ryb.
 • Výlov ryb a jejich třídění.
 • Dodržování optimální kvality prostředí.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pstruhar

Líhňař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Líhňař provádí všechny práce související s výtěry ryb a líhnutím plůdku v rybí líhni, expeduje plůdek k odběratelům.

Pracovní činnosti

 • Provádění prací v rybí líhni.
 • Provádění poloumělých a umělých výtěrů ryb, včetně selekce a přípravy generačních ryb k výtěru.
 • Zajišťování inkubace jiker, přechovávání váčkového plůdku v líhni, popřípadě odkrm jeho raných stádií.
 • Zajišťování optimálního chovného prostředí.
 • Kontrola a vyhodnocování základních parametrů chovného prostředí.
 • Obsluha a údržba zařízení rybí líhně.
 • Expedice plůdku odběratelům.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lihnar

Chovatel okrasných a akvarijních ryb

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel okrasných a akvarijních ryb pečuje o chovná zařízení, optimalizuje kvalitu vody, zajišťuje reprodukci ryb, jejich odchov do prodejní velikosti a zajišťuje dodávku ryb do obchodní sítě.

Pracovní činnosti

 • Chov generačních ryb, jejich reprodukce a odchov potomstva do prodejní velikosti v akváriích, rybnících a speciálních zařízeních.
 • Monitorování stavu chovného prostředí a opatření k jeho optimalizaci.
 • Zooveterinární a asanační opatření.
 • Distribuce a prodej odchovaných ryb.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-okrasnych-a-akva

Rybář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Pracovní činnosti

 • Příprava optimálního rybničního prostředí pro chov (např. hnojení, vápnění a meliorace rybníků).
 • Příprava krmiv a přikrmování ryb a vodní drůbeže, provádění zooveterinárních opatření.
 • Výběr generačních ryb a jejich příprava k výtěru.
 • Odchov plůdku, násad a tržních ryb.
 • Obsluha rybích líhní a jejich zařízení.
 • Příprava (strojení) rybníků k výlovům, organizování výlovu.
 • Obsluha všech mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu.
 • Údržba a oprava rybničních zařízení.
 • Provádění výtěrů ryb.
 • Manipulační a expediční práce.
 • Zajišťování ostrahy rybníků.
 • Ošetřování vodní drůbeže.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

6222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybar