Profese

Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti [CZ-ISCO 622]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Rybář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Pracovní činnosti

 • Příprava optimálního rybničního prostředí pro chov (např. hnojení, vápnění a meliorace rybníků).
 • Příprava krmiv a přikrmování ryb a vodní drůbeže, provádění zooveterinárních opatření.
 • Výběr generačních ryb a jejich příprava k výtěru.
 • Odchov plůdku, násad a tržních ryb.
 • Obsluha rybích líhní a jejich zařízení.
 • Příprava (strojení) rybníků k výlovům, organizování výlovu.
 • Obsluha všech mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu.
 • Údržba a oprava rybničních zařízení.
 • Provádění výtěrů ryb.
 • Manipulační a expediční práce.
 • Zajišťování ostrahy rybníků.
 • Ošetřování vodní drůbeže.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybar

Rybníkář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybníkář obsluhuje rybniční zařízení, provádí jejich údržbu, zajišťuje optimální vodní režim, hnojí rybníky, přikrmuje ryby, provádí meliorační zásahy na rybnících, kontroluje růst ryb a parametry chovného prostředí, zajišťuje odlovy, výlovy a přepravu ryb.

Pracovní činnosti

 • Chov ryb v rybnících.
 • Přikrmování ryb.
 • Provádění melioračních zásahů na rybnících, udržování potřebné kvality vod.
 • Provádění kontrolních odlovů, výlovů rybníků a manipulace s živými rybami.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybnikar

Pstruhař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pstruhař provádí intenzivní chov lososovitých ryb v řízených podmínkách a zajišťuje krmení a výlov ryb. Dohlíží na optimální kvalitu prostředí.

Pracovní činnosti

 • Provádění intenzivního chovu lososovitých ryb v řízených podmínkách rybích farem.
 • Provádění umělého výtěru generačních ryb a odchovu raných stádií plůdku.
 • Odchov ročků, násad a tržních ryb.
 • Krmení ryb.
 • Výlov ryb a jejich třídění.
 • Dodržování optimální kvality prostředí.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pstruhar

Líhňař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Líhňař provádí všechny práce související s výtěry ryb a líhnutím plůdku v rybí líhni, expeduje plůdek k odběratelům.

Pracovní činnosti

 • Provádění prací v rybí líhni.
 • Provádění poloumělých a umělých výtěrů ryb, včetně selekce a přípravy generačních ryb k výtěru.
 • Zajišťování inkubace jiker, přechovávání váčkového plůdku v líhni, popřípadě odkrm jeho raných stádií.
 • Zajišťování optimálního chovného prostředí.
 • Kontrola a vyhodnocování základních parametrů chovného prostředí.
 • Obsluha a údržba zařízení rybí líhně.
 • Expedice plůdku odběratelům.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lihnar

Chovatel okrasných a akvarijních ryb

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel okrasných a akvarijních ryb pečuje o chovná zařízení, optimalizuje kvalitu vody, zajišťuje reprodukci ryb, jejich odchov do prodejní velikosti a zajišťuje dodávku ryb do obchodní sítě.

Pracovní činnosti

 • Chov generačních ryb, jejich reprodukce a odchov potomstva do prodejní velikosti v akváriích, rybnících a speciálních zařízeních.
 • Monitorování stavu chovného prostředí a opatření k jeho optimalizaci.
 • Zooveterinární a asanační opatření.
 • Distribuce a prodej odchovaných ryb.

Kód ISCO

6221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-okrasnych-a-akva

Rybář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Pracovní činnosti

 • Příprava optimálního rybničního prostředí pro chov (např. hnojení, vápnění a meliorace rybníků).
 • Příprava krmiv a přikrmování ryb a vodní drůbeže, provádění zooveterinárních opatření.
 • Výběr generačních ryb a jejich příprava k výtěru.
 • Odchov plůdku, násad a tržních ryb.
 • Obsluha rybích líhní a jejich zařízení.
 • Příprava (strojení) rybníků k výlovům, organizování výlovu.
 • Obsluha všech mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu.
 • Údržba a oprava rybničních zařízení.
 • Provádění výtěrů ryb.
 • Manipulační a expediční práce.
 • Zajišťování ostrahy rybníků.
 • Ošetřování vodní drůbeže.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

6222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybar