Profese

Chovatelé zvířat pro trh [CZ-ISCO 612]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Chovatel vodní drůbeže

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel vodní drůbeže obstarává chov na farmách obvykle v rámci rybářského podniku, zajišťuje reprodukci a líhnutí drůbeže a chov chovných zvířat. Zajišťuje krmení, napájení a optimální chovné podmínky.

Pracovní činnosti

 • Chov vodní drůbeže na farmě, obvykle v rámci rybářského podniku.
 • Zajišťování reprodukce a líhnutí drůbeže, chov chovných zvířat a výkrm jateční drůbeže.
 • Zajišťování krmení a napájení drůbeže, optimální režim prostředí pro chov a asanaci mezi turnusy.

Kód ISCO

6122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-vodni-drubeze

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců zajišťuje péči o drůbež a běžce ve farmových chovech dle zásad welfare. Obsluhuje běžné technologie spojené s tímto chovem.

Pracovní činnosti

 • Péče o drůbež a běžce, tj. krmení, napájení, manipulace s nimi, sběr vajec apod., dle zásad chovu drůbeže.
 • Používání zásad welfare.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle druhu chované drůbeže (kur, krůta, perlička, křepelka, holub, běžci, aj.).
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle účelu chovu (maso, vejce, peří).
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle typu chovu (rozmnožovací, výkrm brojlerů, chov nosnic, smíšené).
 • Vedení evidence v chovech drůbeže a běžců.

Kód ISCO

6122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-dr

Střihač ovcí

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Střihač ovcí provádí stříhání ovcí za účelem získání kvalitního ovčího rouna.

Pracovní činnosti

 • Stanovení harmonogramu pracovních postupů.
 • Příprava střihačské technologie.
 • Určení výšky spodních střihačských nožů s ohledem na vlastnosti vlny stříhaných ovcí.
 • Příprava střihačského pracoviště, včetně pracovní podložky, nebo střihačské lavice.
 • Upnutí a seřízení střihačského strojku.
 • Příprava a broušení střihačských nožů.
 • Pravidelné ošetřování a ukládání střihačských nožů.
 • Pravidelné dezinfekce po ukončení denního pracovního cyklu.
 • Výkon stříže ovcí s určením pracovních cyklů pro výměnu nožů.
 • Broušení spodních a horních střihačských nožů.
 • Seřízení a kontrola funkčnosti střihačské hlavice a náhonu.
 • Příprava a broušení mechanických ručních nůžek na stříž ovcí.
 • Určování jemnosti a kvality ovčí vlny.
 • Třídění, čištění ovčí vlny.
 • Žokování ovčí vlny podle jemnosti a kvality.
 • Strojní lisování vlny.
 • Stříhání paznehtů ovcí, včetně ošetření desinfekčními přípravky.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strihac-ovci

Chovatel a ošetřovatel prasat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel prasat se stará o jednotlivé kategorie prasat a zajišťuje podmínky pro jejich odpovídající chov.

Pracovní činnosti

 • Krmení jednotlivých kategorií prasat.
 • Napájení jednotlivých kategorií prasat.
 • Zabezpečit hygienu chovu prasat, ustájení čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou chována.
 • Uplatňování požadavků na welfare chovu jednotlivých kategorií.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech prasat rozlišených dle chované kategorie prasat (jalové, březí, kojící prasnice, odchov selat, výkrm prasat, inseminačních stanic kanců).
 • Zajištění a vedení reprodukce.
 • Kontrola zdravotního stavu.
 • Označování prasat.
 • Přesuny jednotlivých kategorií prasat.
 • Vyskladňování prasat.
 • Vedení základní evidence.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-pr

Chovatel a ošetřovatel skotu

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel skotu pečuje o skot ve farmových chovech dle zásad welfare.

Pracovní činnosti

 • Krmení a napájení.
 • Odklizení mrvy, čištění stáje a zastýlání.
 • Přesuny a manipulace se zvířaty.
 • Dojení.
 • Kontrola zdravotního stavu, pomoc při veterinárních zákrocích a běžné desinfekci.
 • Vyhledávání říjících se plemenic a pomoc při inseminaci.
 • Vedení porodu a ošetření narozených telat.
 • Označování telat.
 • Vedení prvotní evidence.
 • Obsluha běžných technologických zařízení, používaných v chovu skotu, včetně drobných oprav.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-sk

Chovatel a jezdec koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a jezdec koní chová všechna plemena a kategorie koní a koňovitých, organizuje chov, pastvu, ustájení, výživu, plemenitbu, odchov jednotlivých kategorií koní a připravuje koně ve výcviku pro jeho další užití.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování chovu všech plemen a kategorií koní a koňovitých, ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Organizace pastvy, ustájení, výcviku a využití koní pro práci.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Vyhodnocování působení otců a matek v chovu, připařovací plán.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříbete po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i sportu.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Testační odchov hřebečků.
 • Údržba a základní opravy jezdecké výstroje a výstroje koně.
 • Nácvik uzdění, nácvik sedlání, obsedání, postrojování a zapřahání mladých koní.
 • Práce s koněm ze země, předvádění na ruce, lonžování, skok ve volnosti.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců v testačním odchovu.
 • Výcvik a trénink koně v různých druzích tréninku dle obecné struktury tréninku a fyziologických pravidel zátěže.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o kopyta.
 • Přeprava koní.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-koni

Chovatel koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel koní pečuje o koně všech kategorií, dle zásad welfare pečuje o jejich správný vývoj a zajišťuje všechny činnosti spojené s jejich chovem.

Pracovní činnosti

 • Chov všech plemen a kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Vyhodnocení působení otců a matek v chovu, připařovací plán.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříběte po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i sportu.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Testační odchov hřebečků.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o kopyta.
 • Přeprava koní.
 • Vedení chovatelské evidence.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-koni

Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat pečuje o kožešinová zvířata dle zásad welfare.

Pracovní činnosti

 • Krmení a napájení.
 • Čištění a desinfekce chovných a pomocných prostor.
 • Hodnocení exterieru zvířat, sestavování chovných skupin a připařovacích plánů.
 • Řízení procesu reprodukce a kontrola porodů.
 • Odchov mláďat.
 • Označování zvířat a vedení chovatelské evidence.
 • Kontrola zdravotního stavu a podávání léčiv.
 • Usmrcování zvířat dle zásad welfare a stahování kůží
 • Ošetřování, hodnocení a třídění stažených kožek.
 • Obsluha běžných technologických zařízení používaných v chovu kožešinových zvířat.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-ko

Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní pečuje o mladé koně a jejich správný vývoj. Sestavuje postupy a provádí výcvik mladých koní pro jejich další užití či zařazení do chovu dle jejich genetických a fyzických předpokladů a plemenných knih.

Pracovní činnosti

 • Sestavování postupů výcviku dané remonty s ohledem na plemeno, tělesnou stavbu a psychiku.
 • Nácvik uždění a sedlání – obsedání.
 • Práce ze země – lonžování, skok ve volnosti.
 • Příprava koně na zkoušky základního výcviku klisen či hřebců, jejich absolvování.
 • Nácvik přepravy koní.
 • Krmení koní vhodnými technikami dle pracovní zátěže
 • Denní kontrola zdraví koně.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-pro-pri

Ošetřovatel koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Ošetřovatel koní ošetřuje a krmí svěřená zvířata, zajišťuje pohyb ve výběhu dle pokynů chovatele, či jezdce, trenéra.

Pracovní činnosti

 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržby výběhů a ohrad.
 • Příprava, dávkování krmiva podle pokynů, krmení, napájení, pasení.
 • Ošetřování koní, hygiena.
 • Čištění koní, uždění, sedlání, péče o koně před a po práci.
 • Práce s koněm ze země.
 • Stříhání koní, mytí, dekování, bandážování.
 • Péče o kopyta.
 • Pomoc při korekturách a podkování koní.
 • Pomoc při veterinárním ošetření.
 • Pomoc při zapouštění klisen a připouštění hřebců.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, denní kontrola zdraví, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře.
 • Zooveterinární opatření.
 • Příprava koní pro transport, nakládání, přeprava koní.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/osetrovatel-koni

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz zajišťuje péči o jednotlivé kategorie ovcí a koz a vytváří podmínky pro jejich odpovídající chov, včetně zajištění standardů welfare.

Pracovní činnosti

 • Krmení jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Napájení jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Dodržování a zajištění zásad welfare chovu jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech ovcí a koz.
 • Zajišťování a vedení reprodukce.
 • Kontrola zdravotního stavu jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Vedení porodů a ošetření jehňat a kůzlat po porodu.
 • Ošetřování paznehtů ovcí a koz.
 • Zásady uskladnění a ošetření vlny po provedené stříži.
 • Příprava ovcí a koz na připouštěcí období.
 • Výběr a selekce chovných zvířat v chovech ovcí a koz.
 • Oprava a údržba pastevních areálů, elektrických ohradníků, pasení.
 • Stavění pevných a mobilních oplůtků.
 • Kůpírování ocásků u jehňat pomocí kastračních kroužků.
 • Provádění jednoduchých veterinárních zákroků, odčervování, kastrace, ošetřování paznehtů.
 • Příprava a využití a práce s manipulační ohradou.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-ov

Chovatel a jezdec sportovních koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a jezdec sportovních koní chová sportovní hříbata a mladé koně a pečuje o jejich správný vývoj. Připravuje koně a jezdce na na příslušné discipliny klasického ježdění dle jejich genetických a fyzických předpokladů a kontroluje zdraví koní.

Pracovní činnosti

 • Péče o hříbata, mladé a chovné koně, a jejich správný vývoj ve sportovního a všestranně využitelného koně.
 • Sestavení výcvikového plánu dle tělesné stavby a dispozic daného sportovního koně.
 • Příprava sportovního koně dle jeho tělesné stavby a dispozic pro danou disciplinu klasického jezdeckého sportu (parkur, drezura, všestrannost).
 • Příprava jezdce
 • Krmení koní vhodnými technikami dle pracovní zátěže
 • Denní kontrola zdraví koně.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-sportov

Chovatel a jezdec dostihových koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a jezdec dostihových koní chová dostihová hříbata a mladé koně a pečuje o jejich správný vývoj. Připravuje koně a jezdce na dostihy a kontroluje zdraví koní.

Pracovní činnosti

 • Péče o hříbata, mladé koně a jejich správný vývoj v dostihového koně.
 • Příprava dostihových koní pod sedlem a v sulce.
 • Příprava jezdce na dostihy.
 • Jízda v rovinových, překážkových a klusáckých dostizích.
 • Denní kontrola zdraví koně.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-dostiho