Profese

Chovatelé zvířat pro trh [CZ-ISCO 612]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Chovatel vodní drůbeže

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel vodní drůbeže obstarává chov na farmách obvykle v rámci rybářského podniku, zajišťuje reprodukci a líhnutí drůbeže a chov chovných zvířat. Zajišťuje krmení, napájení a optimální chovné podmínky.

Pracovní činnosti

 • Chov vodní drůbeže na farmě, obvykle v rámci rybářského podniku.
 • Zajišťování reprodukce a líhnutí drůbeže, chov chovných zvířat a výkrm jateční drůbeže.
 • Zajišťování krmení a napájení drůbeže, optimální režim prostředí pro chov a asanaci mezi turnusy.

Kód ISCO

6122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-vodni-drubeze

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců zajišťuje péči o drůbež a běžce ve farmových chovech dle zásad welfare. Obsluhuje běžné technologie spojené s tímto chovem.

Pracovní činnosti

 • Péče o drůbež a běžce, tj. krmení, napájení, manipulace s nimi, sběr vajec apod., dle zásad chovu drůbeže.
 • Používání zásad welfare.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle druhu chované drůbeže (kur, krůta, perlička, křepelka, holub, běžci, aj.).
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle účelu chovu (maso, vejce, peří).
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže podle typu chovu (rozmnožovací, výkrm brojlerů, chov nosnic, smíšené).
 • Vedení evidence v chovech drůbeže a běžců.

Kód ISCO

6122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-dr

Střihač ovcí

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Střihač ovcí provádí stříhání ovcí za účelem získání kvalitního ovčího rouna.

Pracovní činnosti

 • Stanovení harmonogramu pracovních postupů.
 • Příprava střihačské technologie.
 • Určení výšky spodních střihačských nožů s ohledem na vlastnosti vlny stříhaných ovcí.
 • Příprava střihačského pracoviště, včetně pracovní podložky, nebo střihačské lavice.
 • Upnutí a seřízení střihačského strojku.
 • Příprava a broušení střihačských nožů.
 • Pravidelné ošetřování a ukládání střihačských nožů.
 • Pravidelné dezinfekce po ukončení denního pracovního cyklu.
 • Výkon stříže ovcí s určením pracovních cyklů pro výměnu nožů.
 • Broušení spodních a horních střihačských nožů.
 • Seřízení a kontrola funkčnosti střihačské hlavice a náhonu.
 • Příprava a broušení mechanických ručních nůžek na stříž ovcí.
 • Určování jemnosti a kvality ovčí vlny.
 • Třídění, čištění ovčí vlny.
 • Žokování ovčí vlny podle jemnosti a kvality.
 • Strojní lisování vlny.
 • Stříhání paznehtů ovcí, včetně ošetření desinfekčními přípravky.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strihac-ovci

Chovatel a ošetřovatel prasat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel prasat se stará o jednotlivé kategorie prasat a zajišťuje podmínky pro jejich odpovídající chov.

Pracovní činnosti

 • Krmení jednotlivých kategorií prasat.
 • Napájení jednotlivých kategorií prasat.
 • Zabezpečit hygienu chovu prasat, ustájení čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou chována.
 • Uplatňování požadavků na welfare chovu jednotlivých kategorií.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech prasat rozlišených dle chované kategorie prasat (jalové, březí, kojící prasnice, odchov selat, výkrm prasat, inseminačních stanic kanců).
 • Zajištění a vedení reprodukce.
 • Kontrola zdravotního stavu.
 • Označování prasat.
 • Přesuny jednotlivých kategorií prasat.
 • Vyskladňování prasat.
 • Vedení základní evidence.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-pr

Chovatel a ošetřovatel skotu

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel skotu pečuje o skot ve farmových chovech dle zásad welfare.

Pracovní činnosti

 • Krmení a napájení.
 • Odklizení mrvy, čištění stáje a zastýlání.
 • Přesuny a manipulace se zvířaty.
 • Dojení.
 • Kontrola zdravotního stavu, pomoc při veterinárních zákrocích a běžné desinfekci.
 • Vyhledávání říjících se plemenic a pomoc při inseminaci.
 • Vedení porodu a ošetření narozených telat.
 • Označování telat.
 • Vedení prvotní evidence.
 • Obsluha běžných technologických zařízení, používaných v chovu skotu, včetně drobných oprav.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-sk

Chovatel a jezdec koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a jezdec koní chová všechna plemena a kategorie koní a koňovitých, organizuje chov, pastvu, ustájení, výživu, plemenitbu, odchov jednotlivých kategorií koní a připravuje koně ve výcviku pro jeho další užití.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování chovu všech plemen a kategorií koní a koňovitých, ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Organizace pastvy, ustájení, výcviku a využití koní pro práci.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Vyhodnocování působení otců a matek v chovu, připařovací plán.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříbete po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i sportu.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Testační odchov hřebečků.
 • Údržba a základní opravy jezdecké výstroje a výstroje koně.
 • Nácvik uzdění, nácvik sedlání, obsedání, postrojování a zapřahání mladých koní.
 • Práce s koněm ze země, předvádění na ruce, lonžování, skok ve volnosti.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců v testačním odchovu.
 • Výcvik a trénink koně v různých druzích tréninku dle obecné struktury tréninku a fyziologických pravidel zátěže.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o kopyta.
 • Přeprava koní.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-koni

Chovatel koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel koní pečuje o koně všech kategorií, dle zásad welfare pečuje o jejich správný vývoj a zajišťuje všechny činnosti spojené s jejich chovem.

Pracovní činnosti

 • Chov všech plemen a kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Vyhodnocení působení otců a matek v chovu, připařovací plán.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříběte po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i sportu.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Testační odchov hřebečků.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o kopyta.
 • Přeprava koní.
 • Vedení chovatelské evidence.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-koni

Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat pečuje o kožešinová zvířata dle zásad welfare.

Pracovní činnosti

 • Krmení a napájení.
 • Čištění a desinfekce chovných a pomocných prostor.
 • Hodnocení exterieru zvířat, sestavování chovných skupin a připařovacích plánů.
 • Řízení procesu reprodukce a kontrola porodů.
 • Odchov mláďat.
 • Označování zvířat a vedení chovatelské evidence.
 • Kontrola zdravotního stavu a podávání léčiv.
 • Usmrcování zvířat dle zásad welfare a stahování kůží
 • Ošetřování, hodnocení a třídění stažených kožek.
 • Obsluha běžných technologických zařízení používaných v chovu kožešinových zvířat.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-ko

Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní pečuje o mladé koně a jejich správný vývoj. Sestavuje postupy a provádí výcvik mladých koní pro jejich další užití či zařazení do chovu dle jejich genetických a fyzických předpokladů a plemenných knih.

Pracovní činnosti

 • Sestavování postupů výcviku dané remonty s ohledem na plemeno, tělesnou stavbu a psychiku.
 • Nácvik uždění a sedlání – obsedání.
 • Práce ze země – lonžování, skok ve volnosti.
 • Příprava koně na zkoušky základního výcviku klisen či hřebců, jejich absolvování.
 • Nácvik přepravy koní.
 • Krmení koní vhodnými technikami dle pracovní zátěže
 • Denní kontrola zdraví koně.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-pro-pri

Ošetřovatel koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Ošetřovatel koní ošetřuje a krmí svěřená zvířata, zajišťuje pohyb ve výběhu dle pokynů chovatele, či jezdce, trenéra.

Pracovní činnosti

 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržby výběhů a ohrad.
 • Příprava, dávkování krmiva podle pokynů, krmení, napájení, pasení.
 • Ošetřování koní, hygiena.
 • Čištění koní, uždění, sedlání, péče o koně před a po práci.
 • Práce s koněm ze země.
 • Stříhání koní, mytí, dekování, bandážování.
 • Péče o kopyta.
 • Pomoc při korekturách a podkování koní.
 • Pomoc při veterinárním ošetření.
 • Pomoc při zapouštění klisen a připouštění hřebců.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, denní kontrola zdraví, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře.
 • Zooveterinární opatření.
 • Příprava koní pro transport, nakládání, přeprava koní.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/osetrovatel-koni

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz zajišťuje péči o jednotlivé kategorie ovcí a koz a vytváří podmínky pro jejich odpovídající chov, včetně zajištění standardů welfare.

Pracovní činnosti

 • Krmení jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Napájení jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Dodržování a zajištění zásad welfare chovu jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech ovcí a koz.
 • Zajišťování a vedení reprodukce.
 • Kontrola zdravotního stavu jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Vedení porodů a ošetření jehňat a kůzlat po porodu.
 • Ošetřování paznehtů ovcí a koz.
 • Zásady uskladnění a ošetření vlny po provedené stříži.
 • Příprava ovcí a koz na připouštěcí období.
 • Výběr a selekce chovných zvířat v chovech ovcí a koz.
 • Oprava a údržba pastevních areálů, elektrických ohradníků, pasení.
 • Stavění pevných a mobilních oplůtků.
 • Kůpírování ocásků u jehňat pomocí kastračních kroužků.
 • Provádění jednoduchých veterinárních zákroků, odčervování, kastrace, ošetřování paznehtů.
 • Příprava a využití a práce s manipulační ohradou.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-ov

Chovatel a jezdec sportovních koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a jezdec sportovních koní chová sportovní hříbata a mladé koně a pečuje o jejich správný vývoj. Připravuje koně a jezdce na na příslušné discipliny klasického ježdění dle jejich genetických a fyzických předpokladů a kontroluje zdraví koní.

Pracovní činnosti

 • Péče o hříbata, mladé a chovné koně, a jejich správný vývoj ve sportovního a všestranně využitelného koně.
 • Sestavení výcvikového plánu dle tělesné stavby a dispozic daného sportovního koně.
 • Příprava sportovního koně dle jeho tělesné stavby a dispozic pro danou disciplinu klasického jezdeckého sportu (parkur, drezura, všestrannost).
 • Příprava jezdce
 • Krmení koní vhodnými technikami dle pracovní zátěže
 • Denní kontrola zdraví koně.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-sportov

Chovatel a jezdec dostihových koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel a jezdec dostihových koní chová dostihová hříbata a mladé koně a pečuje o jejich správný vývoj. Připravuje koně a jezdce na dostihy a kontroluje zdraví koní.

Pracovní činnosti

 • Péče o hříbata, mladé koně a jejich správný vývoj v dostihového koně.
 • Příprava dostihových koní pod sedlem a v sulce.
 • Příprava jezdce na dostihy.
 • Jízda v rovinových, překážkových a klusáckých dostizích.
 • Denní kontrola zdraví koně.

Kód ISCO

6121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-dostiho