Profese

Zahradníci a pěstitelé [CZ-ISCO 611]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pěstitel polní zeleniny

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pěstitel polní zeleniny předpěstuje zeleninovou sadbu v krytých prostorách, pěstuje a ošetřuje zeleninu v polních podmínkách.

Pracovní činnosti

 • Předpěstování zeleninové sadby.
 • Pěstování polní zeleniny.
 • Ošetřování polní zeleniny v průběhu vegetace.
 • Sklízení a uskladňování polní zeleniny

Kód ISCO

6111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-polni-zeleniny

Pěstitel základních plodin

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pěstitel základních plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní a posklizňovými úpravami hlavních zemědělských plodin (obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin).

Pracovní činnosti

 • Základní zpracování půdy.
 • Mechanizované setí a sázení zemědělských plodin.
 • Hnojení a ochrana půdy a rostlin.
 • Ošetřování a ochrana plodin během vegetace.
 • Sklizeň, posklizňové úpravy a skladování plodin.
 • Zajišťování vnitropodnikové dopravy a provádění mechanizovaných prací v zemědělství.
 • Obsluha zemědělské mechanizace v rostlinné výrobě.
 • Seřizování zemědělských strojů a zařízení.
 • Základní údržba traktorů, zemědělských strojů a zařízení.
 • Jednoduché opravy traktorů, zemědělských strojů a zařízení.

Kód ISCO

6111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-zakladnich-plodi

Ovocnář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Ovocnář zpracovává a připravuje půdu pro výsadbu a pěstování ovocných rostlin, vysazuje ovocné dřeviny, ošetřuje je po výsadbě. Ovocné stromy na trvalém stanovišti ošetřuje řezem, přihnojuje, zavlažuje, připravuje a aplikuje ochranné prostředky proti chorobám a škůdcům, rozmnožuje ovocné rostliny, řídí a obsluhuje traktory a jinou běžně používanou mechanizaci, sklízí, třídí, skladuje a expeduje ovoce.

Pracovní činnosti

 • Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej.
 • Výsadba ovocných dřevin.
 • Zpracování půdy.
 • Řez a tvarování ovocných dřevin.
 • Množení ovocných rostlin.
 • Řízení traktorů.
 • Příprava a aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin a herbicidů proti plevelům.
 • Obsluha jiné zemědělské mechanizace.

Kód ISCO

6112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ovocnar

Vinohradník a vinař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Vinohradník a vinař vykonává úkony související s pěstováním révy vinné a následnou výrobou vína od příjmu hroznů přes jejich zpracování na víno až po finalizaci výrobku dle zavedených technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlinného materiálu pro rozmnožování révy.
 • Příprava půdy pro výsadbu révy vinné.
 • Zakládání nových výsadeb révy vinné.
 • Péče o rostliny během vegetace, péče o půdu.
 • Řez révy vinné.
 • Kontrola zrání vinných hroznů.
 • Sklizeň hroznů révy vinné.
 • Obsluha, údržba strojů a nářadí, provádění drobných oprav.
 • Zpracování sklizených hroznů a jejich ošetření.
 • Drcení a lisování hroznů.
 • Vinifikace.
 • Stáčení, čiření a filtrace vína.
 • Síření a ošetřování vína.
 • Degustace vína.
 • Lahvování vína a balení lahví do kartonů.
 • Distribuce vína.
 • Evidence údajů o pracovních postupech ve vinohradnictví a vinařství a o výsledcích produkce.

Kód ISCO

6112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vinohradnik-a-vinar

Pěstitel chmele

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pěstitel chmele obsluhuje stroje a zařízení pro obdělávání půdy ve chmelnicích, aplikuje hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin a obsluhuje sklízecí linky chmele dle zásad správné zemědělské praxe.

Pracovní činnosti

 • Výsadba chmele.
 • Mechanický řez chmele.
 • Kultivační zásahy za vegetace ve chmelnici.
 • Ošetření a ochrana chmele behem vegetace
 • Strojní sklizeň chmele.
 • Základní údržba chmelnicových konstrukcí.
 • Seřízení a údržba strojů, nástrojů a nářadí k agrotechnickým zásahům ve chmelnici.
 • Kontrola technologických zařízení při sklizni a sušení chmele.
 • Zavěšování chmelovodičů.

Kód ISCO

6112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-chmele

Květinář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Květinář vysazuje a ošetřuje květiny během vegetace ve venkovních i krytých prostorách, sklízí, třídí, skladuje a expeduje květiny, zajišťuje jejich prodej.

Pracovní činnosti

 • Výsadba a ošetřování květin během vegetace ve venkovních i krytých prostorách.
 • Sklizeň květin.
 • Třídění květin.
 • Skladování a expedice květin.
 • Předprodejní úprava květin.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kvetinar

Greenkeeper

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Greenkeeper vytváří a udržuje travnaté plochy sportovní i okrasné, porosty stromů a keřů, květinových záhonů sportovních a golfových areálů. Provádí běžnou údržbu strojů a zařízení, závlahového systému, výměnu a vrtání jamek. Zajišťuje trvalou připravenost sportovních trávníků ke hře.

Pracovní činnosti

 • Založení trávníku.
 • Výsadba listnatých opadavých keřů včetně ošetření po výsadbě.
 • Výsadba listnatých opadavých stromů včetně ošetření po výsadbě.
 • Kartáčování a stírání rosy.
 • Sekání rafů, semirafů, fervejí.
 • Sekání odpališť, greenů a okolí greenů.
 • Skarifikace a vertikutace trávníku.
 • Aerifikace trávníku.
 • Aplikace topdressingu.
 • Závlaha trávníku.
 • Hnojení trávníku.
 • Příprava hřiště na hru.
 • Výměna a vrtání jamek.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/greenkeeper

Pěstitel léčivých rostlin

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pěstitel léčivých rostlin vysévá, předpěstuje, pěstuje a sklízí léčivé rostliny včetně jejich posklizňové úpravy a přípravy pro další zpracování ve farmaceutickém průmyslu.

Pracovní činnosti

 • Předpěstování sadby léčivých rostlin.
 • Pěstování léčivých rostlin.
 • Ošetřování a ochrana léčivých rostlin v průběhu vegetace.
 • Sklizeň léčivých rostlin.
 • Vhodné používání a údržba nářadí a mechanizace pro pěstování léčivých rostlin.
 • Pěstování léčivých rostlin a provádění správné zemědělské praxe pro uvedené plodiny.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-lecivych-rostlin

Sadovník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Sadovník realizuje a udržuje sadové úpravy. Určuje, vysazuje a ošetřuje rostliny používané v těchto úpravách.

Pracovní činnosti

 • Realizace a údržba sadovnických úprav.
 • Určování, vysazování a ošetřování rostlin používaných v těchto úpravách.
 • Množení a tvarování okrasných rostlin.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sadovnik

Florista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Florista zhotovuje výrobky ve floristice, prodává floristické výrobky a doplňkové zahradnické zboží.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování floristických výrobků (např. dárkové kytice, smuteční vazby, vazby ke slavnostním příležitostem).
 • Aranžování prostorů, výstav apod.
 • Prodej floristických výrobků.
 • Prodej doplňkového zahradnického zboží.
 • Drobné opravy a údržba nářadí.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/florista

Zelinář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zelinář pěstuje zeleninu včetně výsadby a ošetřování. Provádí sklizeň, třídění, skladování a expedici zeleniny.

Pracovní činnosti

 • Pěstování zeleniny včetně její výsadby a ošetřování.
 • Sklizeň zeleniny.
 • Třídění zeleniny.
 • Skladování a expedice zeleniny.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zelinar

Krajinář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Krajinář pěstuje a vysazuje okrasné rostliny, provádí údržbu zeleně v interiérech, v zahradách, parcích a krajině, realizuje krajinářské úpravy.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních terénních měření vzdálenosti, svažitosti, vytyčování pravých úhlů apod.
 • Zhotovování jednoduchých situačních náčrtů.
 • Zakládání a údržba travnatých ploch.
 • Provádění preventivní ochrany rostlin.
 • Výsadba a ošetřování bylin, dřevin včetně jejich řezu a tvarování.
 • Práce se zahradnickou mechanizací - traktory, sekačky, křovinořezy apod.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krajinar