Profese

Zahradníci a pěstitelé [CZ-ISCO 611]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pěstitel polní zeleniny

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pěstitel polní zeleniny předpěstuje zeleninovou sadbu v krytých prostorách, pěstuje a ošetřuje zeleninu v polních podmínkách.

Pracovní činnosti

 • Předpěstování zeleninové sadby.
 • Pěstování polní zeleniny.
 • Ošetřování polní zeleniny v průběhu vegetace.
 • Sklízení a uskladňování polní zeleniny

Kód ISCO

6111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-polni-zeleniny

Pěstitel základních plodin

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pěstitel základních plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní a posklizňovými úpravami hlavních zemědělských plodin (obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin).

Pracovní činnosti

 • Základní zpracování půdy.
 • Mechanizované setí a sázení zemědělských plodin.
 • Hnojení a ochrana půdy a rostlin.
 • Ošetřování a ochrana plodin během vegetace.
 • Sklizeň, posklizňové úpravy a skladování plodin.
 • Zajišťování vnitropodnikové dopravy a provádění mechanizovaných prací v zemědělství.
 • Obsluha zemědělské mechanizace v rostlinné výrobě.
 • Seřizování zemědělských strojů a zařízení.
 • Základní údržba traktorů, zemědělských strojů a zařízení.
 • Jednoduché opravy traktorů, zemědělských strojů a zařízení.

Kód ISCO

6111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-zakladnich-plodi

Ovocnář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Ovocnář zpracovává a připravuje půdu pro výsadbu a pěstování ovocných rostlin, vysazuje ovocné dřeviny, ošetřuje je po výsadbě. Ovocné stromy na trvalém stanovišti ošetřuje řezem, přihnojuje, zavlažuje, připravuje a aplikuje ochranné prostředky proti chorobám a škůdcům, rozmnožuje ovocné rostliny, řídí a obsluhuje traktory a jinou běžně používanou mechanizaci, sklízí, třídí, skladuje a expeduje ovoce.

Pracovní činnosti

 • Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej.
 • Výsadba ovocných dřevin.
 • Zpracování půdy.
 • Řez a tvarování ovocných dřevin.
 • Množení ovocných rostlin.
 • Řízení traktorů.
 • Příprava a aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin a herbicidů proti plevelům.
 • Obsluha jiné zemědělské mechanizace.

Kód ISCO

6112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ovocnar

Vinohradník a vinař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Vinohradník a vinař vykonává úkony související s pěstováním révy vinné a následnou výrobou vína od příjmu hroznů přes jejich zpracování na víno až po finalizaci výrobku dle zavedených technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlinného materiálu pro rozmnožování révy.
 • Příprava půdy pro výsadbu révy vinné.
 • Zakládání nových výsadeb révy vinné.
 • Péče o rostliny během vegetace, péče o půdu.
 • Řez révy vinné.
 • Kontrola zrání vinných hroznů.
 • Sklizeň hroznů révy vinné.
 • Obsluha, údržba strojů a nářadí, provádění drobných oprav.
 • Zpracování sklizených hroznů a jejich ošetření.
 • Drcení a lisování hroznů.
 • Vinifikace.
 • Stáčení, čiření a filtrace vína.
 • Síření a ošetřování vína.
 • Degustace vína.
 • Lahvování vína a balení lahví do kartonů.
 • Distribuce vína.
 • Evidence údajů o pracovních postupech ve vinohradnictví a vinařství a o výsledcích produkce.

Kód ISCO

6112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vinohradnik-a-vinar

Pěstitel chmele

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pěstitel chmele obsluhuje stroje a zařízení pro obdělávání půdy ve chmelnicích, aplikuje hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin a obsluhuje sklízecí linky chmele dle zásad správné zemědělské praxe.

Pracovní činnosti

 • Výsadba chmele.
 • Mechanický řez chmele.
 • Kultivační zásahy za vegetace ve chmelnici.
 • Ošetření a ochrana chmele behem vegetace
 • Strojní sklizeň chmele.
 • Základní údržba chmelnicových konstrukcí.
 • Seřízení a údržba strojů, nástrojů a nářadí k agrotechnickým zásahům ve chmelnici.
 • Kontrola technologických zařízení při sklizni a sušení chmele.
 • Zavěšování chmelovodičů.

Kód ISCO

6112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-chmele

Květinář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Květinář vysazuje a ošetřuje květiny během vegetace ve venkovních i krytých prostorách, sklízí, třídí, skladuje a expeduje květiny, zajišťuje jejich prodej.

Pracovní činnosti

 • Výsadba a ošetřování květin během vegetace ve venkovních i krytých prostorách.
 • Sklizeň květin.
 • Třídění květin.
 • Skladování a expedice květin.
 • Předprodejní úprava květin.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kvetinar

Greenkeeper

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Greenkeeper vytváří a udržuje travnaté plochy sportovní i okrasné, porosty stromů a keřů, květinových záhonů sportovních a golfových areálů. Provádí běžnou údržbu strojů a zařízení, závlahového systému, výměnu a vrtání jamek. Zajišťuje trvalou připravenost sportovních trávníků ke hře.

Pracovní činnosti

 • Založení trávníku.
 • Výsadba listnatých opadavých keřů včetně ošetření po výsadbě.
 • Výsadba listnatých opadavých stromů včetně ošetření po výsadbě.
 • Kartáčování a stírání rosy.
 • Sekání rafů, semirafů, fervejí.
 • Sekání odpališť, greenů a okolí greenů.
 • Skarifikace a vertikutace trávníku.
 • Aerifikace trávníku.
 • Aplikace topdressingu.
 • Závlaha trávníku.
 • Hnojení trávníku.
 • Příprava hřiště na hru.
 • Výměna a vrtání jamek.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/greenkeeper

Pěstitel léčivých rostlin

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Pěstitel léčivých rostlin vysévá, předpěstuje, pěstuje a sklízí léčivé rostliny včetně jejich posklizňové úpravy a přípravy pro další zpracování ve farmaceutickém průmyslu.

Pracovní činnosti

 • Předpěstování sadby léčivých rostlin.
 • Pěstování léčivých rostlin.
 • Ošetřování a ochrana léčivých rostlin v průběhu vegetace.
 • Sklizeň léčivých rostlin.
 • Vhodné používání a údržba nářadí a mechanizace pro pěstování léčivých rostlin.
 • Pěstování léčivých rostlin a provádění správné zemědělské praxe pro uvedené plodiny.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-lecivych-rostlin

Sadovník

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Sadovník realizuje a udržuje sadové úpravy. Určuje, vysazuje a ošetřuje rostliny používané v těchto úpravách.

Pracovní činnosti

 • Realizace a údržba sadovnických úprav.
 • Určování, vysazování a ošetřování rostlin používaných v těchto úpravách.
 • Množení a tvarování okrasných rostlin.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sadovnik

Florista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Florista zhotovuje výrobky ve floristice, prodává floristické výrobky a doplňkové zahradnické zboží.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování floristických výrobků (např. dárkové kytice, smuteční vazby, vazby ke slavnostním příležitostem).
 • Aranžování prostorů, výstav apod.
 • Prodej floristických výrobků.
 • Prodej doplňkového zahradnického zboží.
 • Drobné opravy a údržba nářadí.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/florista

Zelinář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zelinář pěstuje zeleninu včetně výsadby a ošetřování. Provádí sklizeň, třídění, skladování a expedici zeleniny.

Pracovní činnosti

 • Pěstování zeleniny včetně její výsadby a ošetřování.
 • Sklizeň zeleniny.
 • Třídění zeleniny.
 • Skladování a expedice zeleniny.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zelinar

Krajinář

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Krajinář pěstuje a vysazuje okrasné rostliny, provádí údržbu zeleně v interiérech, v zahradách, parcích a krajině, realizuje krajinářské úpravy.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních terénních měření vzdálenosti, svažitosti, vytyčování pravých úhlů apod.
 • Zhotovování jednoduchých situačních náčrtů.
 • Zakládání a údržba travnatých ploch.
 • Provádění preventivní ochrany rostlin.
 • Výsadba a ošetřování bylin, dřevin včetně jejich řezu a tvarování.
 • Práce se zahradnickou mechanizací - traktory, sekačky, křovinořezy apod.

Kód ISCO

6113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krajinar