Profese

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy [CZ-ISCO 541]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vrchní inspektor - technik služeb

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Vrchní inspektor - technik služeb zajišťuje odborné činnosti na úseku speciálních služeb, a to na úseku chemické služby nebo strojní služby nebo technické služby, zejména v nižší územně vymezené působnosti např. krajský územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  5411

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-technik-18e2

  Vrchní komisař - technik komunikační a informační služby

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Vrchní komisař - technik komunikační a informační služby obsluhuje výpočetní techniku, prostředky počítačových sítí, aplikační a programové vybavení výpočetní techniky a informačních systémů, měřící elektronické přístroje a svěřené prostředky a zabezpečuje jejich správnou funkčnost a provozuschopnost s územně vymezenou působností.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   5411

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-technik-ko

   Operační technik

   Odborný směr

   Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

   Charakteristika

   Operační technik samostatně zajišťuje operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně nebo s celorepublikovou působností.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    5411

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/operacni-technik-8f2e

    Vrchní komisař – specialista v oblasti služebních vztahů

    Odborný směr

    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

    Charakteristika

    Vrchní komisař – specialista v oblasti služebních vztahů řídí, koordinuje a samostatně řeší odborné a expertní úkoly a metodické činnosti v oblasti služebních vztahů a krizových situací příslušníků hasičského záchranného sboru ČR s územně vymezenou působností.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     5411

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist-83b4

     Vrchní komisař - specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru

     Odborný směr

     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

     Charakteristika

     Vrchní komisař - specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru řídí, koordinuje a samostatně řeší odborné a expertní úkoly a metodické činnosti v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence s územně vymezenou působností.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      5411

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist-fe5a

      Vrchní inspektor - lektor - instruktor

      Odborný směr

      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

      Charakteristika

      Vrchní inspektor - lektor - instruktor provádí teoretickou výuku a praktický výcvik v kurzech pro získání nebo prodloužení odborné způsobilosti, nebo v kurzech specializačních, zejména pro příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR.

      Pracovní činnosti

       Kód ISCO

       5411

       Více informací

       https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-lektor-i

       Vrchní inspektor - specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování

       Odborný směr

       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

       Charakteristika

       Vrchní inspektor - specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování se podílí na zpracování krizové a havarijní plánovací dokumentace a podkladů a návrhů pro další dokumenty a právní předpisy související s problematikou krizového řízení a havarijního plánování, zejména v nižší územně vymezené působnosti např. krajský územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR.

       Pracovní činnosti

        Kód ISCO

        5411

        Více informací

        https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-speciali-6207

        Záchranář – velitel záchranné roty

        Odborný směr

        Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

        Charakteristika

        Záchranář – velitel záchranné roty odpovídá za celé určené úseky činností, samostatně rozhoduje a řídí činnosti a zásahy čety nebo družstva jednotek požární ochrany, popř. i složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí a zajišťuje trvalou akceschopnost čety nebo družstva.

        Pracovní činnosti

         Kód ISCO

         5411

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/zachranar-velitel-zachran

         Záchranář záchranné roty

         Odborný směr

         Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

         Charakteristika

         Záchranář záchranné roty provádí záchranné práce při všech druzích zásahů s využitím získaných odborností a s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činností a provádí trhací práce malého rozsahu kromě destrukcí objektů.

         Pracovní činnosti

          Kód ISCO

          5411

          Více informací

          https://nsp.cz/jednotka-prace/zachranar-zachranne-roty-b560

          Vrchní inspektor - technik komunikační a informační služby

          Odborný směr

          Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

          Charakteristika

          Vrchní inspektor - technik komunikační a informační služby zabezpečuje rozvoj, správnou funkčnost a provozuschopnost informačních systémů, prostředků výpočetní techniky a spojových a komunikačních prostředků, zejména v nižší územně vymezené působnosti např. krajský územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR.

          Pracovní činnosti

           Kód ISCO

           5411

           Více informací

           https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-technik-6c64

           Vrchní komisař – specialista v oblasti financování výkonu služby

           Odborný směr

           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

           Charakteristika

           Vrchní komisař – specialista v oblasti financování výkonu služby komplexně koordinuje a zabezpečuje specializované odborné činnosti výkonu služby v oblasti majetkové a majetkoprávní a metodicky řídí a usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací s územně vymezenou působností.

           Pracovní činnosti

            Kód ISCO

            5411

            Více informací

            https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist-1303

            Komisař - technik komunikační a informační služby

            Odborný směr

            Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

            Charakteristika

            Komisař - technik komunikační a informační služby definuje potřeby, posuzuje, vyhodnocuje a vybírá projekty, zpracovává plány, normy a postupy změn, testuje, modifikuje a zajišťuje integritu a podporu uživatelům a zajišťuje provoz změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, a s tím spojené systémové práce.

            Pracovní činnosti

             Kód ISCO

             5411

             Více informací

             https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-technik-komunikac

             Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – komisař

             Odborný směr

             Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

             Charakteristika

             Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – komisař vykonává systémové činnosti pro různé služební agendy v Hasičském záchranném sboru ČR zejména na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo integrovaného záchranného systému nebo speciálních služeb ve vyšší územně vymezené působnosti např. krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, zařízení Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR.

             Pracovní činnosti

              Kód ISCO

              5411

              Více informací

              https://nsp.cz/jednotka-prace/prislusnik-hasicskeho-zac-d01b

              Komisař - specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva

              Odborný směr

              Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

              Charakteristika

              Komisař - specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva komplexně zajišťuje odborné činnosti v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva na úrovni krajských Hasičských záchranných sborů ČR.

              Pracovní činnosti

               Kód ISCO

               5411

               Více informací

               https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-specialista-v-obl-6e69

               Hasič - technik

               Odborný směr

               Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

               Charakteristika

               Hasič – technik zajišťuje hasební a záchranné práce při všech druzích zásahů s využitím získaných odborností a s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činností, tj. úseky chemické, spojové nebo technické služby včetně zajišťování spojení v operačním a organizačním zařízení jednotek požární ochrany.

               Pracovní činnosti

                Kód ISCO

                5411

                Více informací

                https://nsp.cz/jednotka-prace/hasic-technik-67f3

                Komisař - specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru

                Odborný směr

                Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                Charakteristika

                Komisař - specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru samostatně a komplexně zajišťuje specializované odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence.

                Pracovní činnosti

                 Kód ISCO

                 5411

                 Více informací

                 https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-specialista-v-obl-9b7a

                 Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – vrchní inspektor

                 Odborný směr

                 Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                 Charakteristika

                 Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR - vrchní inspektor vykonává systémové činnosti pro různé služební agendy v Hasičském záchranném sboru ČR zejména na úseku státního požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, krizového plánování a příprav, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému a speciálních služeb v nižší územně vymezené působnosti např. územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR kraje.

                 Pracovní činnosti

                  Kód ISCO

                  5411

                  Více informací

                  https://nsp.cz/jednotka-prace/prislusnik-hasicskeho-zac-d9d6

                  Záchranář - technik záchranné roty

                  Odborný směr

                  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                  Charakteristika

                  Záchranář – technik záchranné roty zajišťuje a koordinuje záchranné práce při všech druzích zásahů s využitím získaných odborností s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činností tj. úseky chemické, spojové, strojní nebo technické služby včetně zajišťování spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany.

                  Pracovní činnosti

                   Kód ISCO

                   5411

                   Více informací

                   https://nsp.cz/jednotka-prace/zachranar-technik-zachran-05b5

                   Vrchní inspektor - specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva

                   Odborný směr

                   Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                   Charakteristika

                   Vrchní inspektor - specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva zajišťuje poradenskou činnost, organizuje odbornou přípravu, zpracovává koncepce a koordinuje výkon odborných činností na úseku ochrany a přípravy obyvatelstva, zejména v nižší územně vymezené působnosti např. krajský územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR.

                   Pracovní činnosti

                    Kód ISCO

                    5411

                    Více informací

                    https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-speciali-cde3

                    Hasič – velitel

                    Odborný směr

                    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                    Charakteristika

                    Hasič – velitel řídí činnost čety nebo družstva při zásahu jednotek požární ochrany řešících mimořádné událostí a zajišťuje trvalou akceschopnost čety nebo družstva.

                    Pracovní činnosti

                     Kód ISCO

                     5411

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/hasic-velitel

                     Komisař - lektor - instruktor

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Komisař - lektor - instruktor provádí teoretickou výuku a praktický výcvik v kurzech pro získání nebo prodloužení odborné způsobilosti až po stupeň Taktické řízení, nebo v kurzech specializačních, zejména pro příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR.

                     Pracovní činnosti

                      Kód ISCO

                      5411

                      Více informací

                      https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-lektor-instruktor-f3b6

                      Komisař - technik služeb

                      Odborný směr

                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                      Charakteristika

                      Komisař - technik služeb samostatně a komplexně zajišťuje specializované odborné činnosti na úseku speciálních služeb, a to na úseku chemické, strojní, technické nebo spojové služby.

                      Pracovní činnosti

                       Kód ISCO

                       5411

                       Více informací

                       https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-technik-sluzeb

                       Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR - vrchní komisař

                       Odborný směr

                       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                       Charakteristika

                       Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR - vrchní komisař vykonává systémové činnosti pro různé služební agendy v Hasičském záchranném sboru ČR zasahujících do různých věcných a právních oblastí v krajské nebo celorepublikové působnosti.

                       Pracovní činnosti

                        Kód ISCO

                        5411

                        Více informací

                        https://nsp.cz/jednotka-prace/prislusnik-hasicskeho-zac

                        Hasič – strojní služba

                        Odborný směr

                        Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                        Charakteristika

                        Hasič – strojní služba provádí složité hasební a záchranné práce při zásahu s využitím získaných speciálních odborností a s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činností.

                        Pracovní činnosti

                         Kód ISCO

                         5411

                         Více informací

                         https://nsp.cz/jednotka-prace/hasic-strojni-sluzba-072f

                         Vrchní komisař – specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva

                         Odborný směr

                         Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                         Charakteristika

                         Vrchní komisař – specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva řídí, koordinuje a samostatně řeší odborné a expertní úkoly a metodické činnosti v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva s územně vymezenou působností.

                         Pracovní činnosti

                          Kód ISCO

                          5411

                          Více informací

                          https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist-01cb

                          Vrchní komisař - technik služeb

                          Odborný směr

                          Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                          Charakteristika

                          Vrchní komisař - technik služeb samostatně a komplexně zajišťuje tvůrčí řešení nejsložitějších specializovaných a expertizních úkolů na úseku speciálních služeb, a to na úseku chemické, strojní, technické a spojové služby s územně vymezenou působností.

                          Pracovní činnosti

                           Kód ISCO

                           5411

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-technik-sl

                           Operační důstojník

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Operační důstojník samostatně rozhoduje na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně nebo s celorepublikovou působností.

                           Pracovní činnosti

                            Kód ISCO

                            5411

                            Více informací

                            https://nsp.cz/jednotka-prace/operacni-dustojnik-a9c0

                            Vrchní komisař - specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování

                            Odborný směr

                            Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                            Charakteristika

                            Vrchní komisař - specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování řídí a koordinuje odborné činnosti na úseku krizového řízení a havarijního plánování, podílí se na zpracování krizové a havarijní plánovací dokumentace a právních předpisů souvisejících s problematikou krizového řízení a havarijního plánování s územně vymezenou působností.

                            Pracovní činnosti

                             Kód ISCO

                             5411

                             Více informací

                             https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist

                             Vrchní inspektor - specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru

                             Odborný směr

                             Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                             Charakteristika

                             Vrchní inspektor - specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru kontroluje dodržování povinností stanovených právními předpisy, rozhoduje o sankcích při jejich nedodržení, provádí zjišťování příčin vzniku požárů, provádí preventivně výchovnou činnost a činnosti v oblasti stavební prevence, zejména v nižší územně vymezené působnosti např. krajský územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR.

                             Pracovní činnosti

                              Kód ISCO

                              5411

                              Více informací

                              https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-speciali-88fd

                              Hasič

                              Odborný směr

                              Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                              Charakteristika

                              Hasič provádí hasební a záchranné práce při všech druzích zásahů s využitím získaných odborností a s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činností.

                              Pracovní činnosti

                               Kód ISCO

                               5411

                               Více informací

                               https://nsp.cz/jednotka-prace/hasic-9835

                               Komisař - specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany

                               Odborný směr

                               Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                               Charakteristika

                               Komisař - specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany zajišťuje a koordinuje odborné činnosti na úseku integrovaného záchranného systému a v oblasti související s činnostmi jednotek požární ochrany.

                               Pracovní činnosti

                               • Spolupráce v krizovém štábu kraje a štábu Hasičského záchranného sboru kraje.
                               • Příprava součinnostních dohod s hasičskými záchrannými sbory krajů, dohod o plánované pomoci na vyžádání a dohod o poskytnutí osobní a věcné pomoci.

                               Kód ISCO

                               5411

                               Více informací

                               https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-specialista-v-obl-8e71

                               Vrchní inspektor - specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany

                               Odborný směr

                               Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                               Charakteristika

                               Vrchní inspektor - specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany zajišťuje poradenskou činnost, organizuje odbornou přípravu, zpracovává koncepce a koordinuje výkon odborných činností na úseku integrovaného záchranného systému a v oblasti související s činnostmi jednotek požární ochrany, zejména v nižší územně vymezené působnosti např. krajský územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR.

                               Pracovní činnosti

                                Kód ISCO

                                5411

                                Více informací

                                https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-speciali-c26c

                                Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě

                                Odborný směr

                                Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                Charakteristika

                                Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě vykonává hasební a záchranné práce při všech druzích zásahů, při živelních pohromách a mimořádných událostech, popřípadě řídí činnost čety nebo družstva.

                                Pracovní činnosti

                                 Kód ISCO

                                 5411

                                 Více informací

                                 https://nsp.cz/jednotka-prace/prislusnik-hasicskeho-zac-bb74

                                 Vrchní komisař – lektor - instruktor

                                 Odborný směr

                                 Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                 Charakteristika

                                 Vrchní komisař – lektor – instruktor komplexně zabezpečuje výuku a výcvik v odborných a specializačních kurzech a zajišťuje provozuschopnost přidělených technických prostředků a požární techniky s územně vymezenou působností.

                                 Pracovní činnosti

                                  Kód ISCO

                                  5411

                                  Více informací

                                  https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-lektor-ins

                                  Vrchní komisař - specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany

                                  Odborný směr

                                  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                  Charakteristika

                                  Vrchní komisař - specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany koordinuje výkon, stanovuje hlavní směry rozvoje a zpracovává návrhy komplexních programů a koncepcí integrovaného záchranného systému a specializovaných činností v oblasti výkonu služby, podmínek pro výkon služby, včetně jejich koordinace s orgány veřejné správy v územní působnosti a řeší náročné a složité analytické a metodické úkoly na uvedeném úseku s územně vymezenou působností.

                                  Pracovní činnosti

                                   Kód ISCO

                                   5411

                                   Více informací

                                   https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist-481f

                                   Vrchní komisař – specialista v oblasti vzdělávání

                                   Odborný směr

                                   Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                   Charakteristika

                                   Vrchní komisař – specialista v oblasti vzdělávání řeší expertní úkoly a metodické činnosti, koordinuje a komplexně zajišťuje odborné činnosti na úseku vzdělávání v Hasičském záchranném sboru ČR s celorepublikovou působností.

                                   Pracovní činnosti

                                    Kód ISCO

                                    5411

                                    Více informací

                                    https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist-8442

                                    Komisař - specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování

                                    Odborný směr

                                    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                    Charakteristika

                                    Komisař - specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování komplexně zajišťuje specializované odborné činnosti na úseku krizového řízení, havarijního plánování a příprav, zejména na území krajského Hasičského záchranného sboru ČR.

                                    Pracovní činnosti

                                     Kód ISCO

                                     5411

                                     Více informací

                                     https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-specialista-v-obl

                                     Vrchní komisař - specialista v oblasti civilní nouzové připravenosti a strategií

                                     Odborný směr

                                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                     Charakteristika

                                     Vrchní komisař - specialista v oblasti civilní nouzové připravenosti a strategií samostatně řeší odborné a expertní úkoly a metodické činnosti a koordinuje spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR v oblasti civilní nouzové připravenosti a strategií v rámci Evropské unie.

                                     Pracovní činnosti

                                      Kód ISCO

                                      5411

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist-54e1

                                      Strážník velitel směny

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážník velitel směny řídí výkon služby směn, rozhoduje o nasazení zásahových skupin a určuje taktiku zásahu.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Řízení a kontrola výkonu služby strážníků, zařazených do směn a hlídek.
                                      • Vedení příslušné dokumentace.
                                      • Nasazování a koordinace činností zásahových skupin, určování techniky a taktiky vedení zásahu k zajištění bezpečnosti a pořádku, nebo při záchranných akcích.
                                      • Vyhodnocování průběhu služby směn a hlídek, přijímání závěrů a opatření.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/straznik-velitel-smeny

                                      Asistent služby cizinecké policie

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Asistent služby cizinecké policie plní základní úkoly policie v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti Policie ČR v blokovém řízení a provádí dílčí úkony v trestním řízení.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Dohled nad veřejným pořádkem v rámci výkonu služby.
                                      • Dohled nad režimem ochrany státní hranice a pobytem cizinců na území ČR.
                                      • Pobytová kontrola cizinců a kontrola ubytovatelů dle zákona o pobytu cizinců.
                                      • Provádění úkonů v souvislosti s prohlášením cizince o azylu (mezinárodní ochrana).
                                      • Odhalování přestupků a jejich projednávání v blokovém řízení.
                                      • Oznamování přestupků svěřených mimo působnost Policie České republiky příslušným správním orgánům k dalšímu projednání.
                                      • Spolupráce s policejními složkami sousedních států v rámci územní působnosti útvaru.
                                      • Zajišťování osob a související úkony.
                                      • Zjišťování totožnosti osob.
                                      • Provádění zákroků proti pachatelům.
                                      • Používání donucovacích prostředků.
                                      • Používání zbraně.
                                      • Střežení osob umístěných v záchytných zařízeních.
                                      • Zabezpečování vnější, případně vnitřní ostrahy zařízení pro zajištění cizinců.
                                      • Pořizování obrazových záznamů a snímání daktyloskopických otisků.
                                      • Podílení se na pátrání po osobách a věcech.
                                      • Předvedení, zadržení a zatčení jedné či více osob.
                                      • Vedení předepsané dokumentace.
                                      • Provádění dílčích úkonů v trestním řízení.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-sluzby-cizinecke

                                      Vrchní asistent - kynolog

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Vrchní asistent - kynolog provádí základně policejně kynologické činnosti v útvarech policie, zpracovává konkrétní návrhy způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Využívání služebního psa při výkonu služby v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností.
                                      • Rozvoj a udržení vycvičenosti psa na požadované úrovni.
                                      • Výcvik psů k obraně, ovladatelnosti a poslušnosti.
                                      • Péče o přiděleného, případně jiného služebního psa.
                                      • Využívání vrozených a výcvikem získaných schopností psa při výkonu ostrahy a ochrany majetku a osob.
                                      • Provádění zákroků proti pachatelům za použití služebního psa.
                                      • Používání donucovacích prostředků, především služebního psa.
                                      • Používání zbraně.
                                      • Pátrání po osobách a věcech.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-asistent-kynolog

                                      Asistent služby pořádkové policie

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Asistent služby pořádkové policie plní základní úkoly policie v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti policie v blokovém řízení, provádí dílčí úkony v trestním řízení.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Dohled nad veřejným pořádkem v rámci výkonu služby.
                                      • Ochrana veřejného pořádku, života a zdraví občanů a majetku státu, právnických a fyzických osob.
                                      • Odhalování přestupků a jejich projednávání v blokovém řízení.
                                      • Oznamování přestupků svěřených mimo působnost Policie České republiky a správních deliktů příslušným správním orgánům k dalšímu projednání.
                                      • Předcházení a zabraňování trestné činnosti.
                                      • Zjišťování totožnosti osob.
                                      • Provádění zákroků proti pachatelům.
                                      • Používání donucovaných prostředků.
                                      • Používání zbraně.
                                      • Provádění předvedení, zadržení a zatčení.
                                      • Střežení a eskortování osob omezených na svobodě.
                                      • Provádění dílčích úkonů v trestním řízení.
                                      • Pátrání po osobách a věcech.
                                      • Vedení předepsané dokumentace.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-sluzby-poradkove

                                      Vrchní asistent ochranné služby

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Vrchní asistent ochranné služby zabezpečuje specializovanou ochranu určených objektů zvláštního významu.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Zabezpečování vnější ostrahy určených objektů zvláštního významu.
                                      • Zabezpečování vnitřní ostrahy určených objektů zvláštního významu.
                                      • Zabezpečování specializované ochrany určených objektů zvláštního významu.
                                      • Zjišťování totožnosti osob.
                                      • Vedení předepsané dokumentace.
                                      • Provádění zákroků proti pachatelům.
                                      • Používání donucovacích prostředků.
                                      • Používání zbraně.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-asistent-ochranne-

                                      Vrchní asistent služby dopravní policie

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Vrchní asistent služby dopravní policie provádí výkon služby policie při zabezpečování dohledu nad dopravou, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti policie, provádí kontroly dodržování sociálních předpisů v dopravě a kontroly silniční přepravy nebezpečných věcí, provádí jednotlivé úkony v trestním řízení.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Dohled nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích.
                                      • Dohled nad technickým stavem vozidel.
                                      • Provádění kontroly dodržování sociálních předpisů v dopravě (AETR).
                                      • Provádění praktického vyhodnocování dat uložených v kontrolním zařízení, údajů uložených na paměťových kartách řidičů a zapsaných údajů na záznamových listech.
                                      • Provádění kontroly silniční přepravy nebezpečných věcí (ADR).
                                      • Odhalování přestupků a jejich projednávání.
                                      • Oznamování přestupků svěřených mimo působnost Policie České republiky a správních deliktů příslušným správním orgánům k dalšímu projednání.
                                      • Řízení provozu na pozemních komunikacích.
                                      • Zjišťování totožnosti osob.
                                      • Provádění zákroků proti pachatelům.
                                      • Používání donucovacích prostředků.
                                      • Používání zbraně.
                                      • Vedení předepsané dokumentace.
                                      • Činnosti při doprovodech cenností, finančních hotovostí, nadrozměrných přeprav apod.
                                      • Provádění jednotlivých úkonů v trestním řízení.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-asistent-sluzby-do

                                      Vrchní asistent služby pořádkové policie

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Vrchní asistent služby pořádkové policie zabezpečuje dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností, odhaluje, prošetřuje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti policie, provádí jednotlivé úkony v trestním řízení.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Dohled nad veřejným pořádkem v rámci výkonu služby.
                                      • Ochrana veřejného pořádku, života a zdraví občanů a majetku státu, právnických a fyzických osob.
                                      • Odhalování, prošetřování a vyřizování přestupků.
                                      • Oznamování přestupků svěřeným mimo působnost Policie České republiky a správních deliktů příslušným správním orgánům k dalšímu projednání.
                                      • Předcházení a zabraňování trestné činnosti.
                                      • Zjišťování totožnosti osob.
                                      • Provádění zákroků proti pachatelům.
                                      • Používání donucovacích prostředků.
                                      • Používání zbraně.
                                      • Provádění jednotlivých úkonů v trestním řízení.
                                      • Vedení předepsané dokumentace.
                                      • Spolupráce s orgány místní samosprávy, občany a obecní policií.
                                      • Podílení se na pátrání po osobách a věcech.
                                      • Provádění předvedení, zadržení a zatčení.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-asistent-sluzby-po

                                      Velitel služební kynologie

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Velitel služební kynologie komplexně řídí kynologickou službu obecní policie a odborně zajišťuje výkon služby psovodů při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Zpracování interních směrnic k vymezení režimu fungování kynologického areálu obecní policie.
                                      • Určení závazných metodických pokynů k provádění výcviku služebních psů a psovodů.
                                      • Stanovení taktických postupů pro psovody v případě nasazení služebních psů do bezpečnostních a záchranných akcí.
                                      • Koordinace činností psovodů s ostatními specialisty zásahových hlídek při plnění zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku, nebo při záchraně osob a majetku.
                                      • Vedení kompletní dokumentace kynologické služby, vyhodnocování hlášení a zápisů o průběhu služby psovodů, evidence přijatých závěrů a opatření.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/velitel-sluzebni-kynologi

                                      Asistent služby dopravní policie

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Asistent služby dopravní policie plní základní úkoly policie v oblasti dohledu nad silničním provozem, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti Policie ČR v blokovém řízení, provádí dílčí úkony v trestním řízení.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Dohled nad veřejným pořádkem v rámci výkonu služby.
                                      • Dohled nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích.
                                      • Dohled nad technickým stavem vozidel.
                                      • Odhalování přestupků a jejich projednávání v blokovém řízení.
                                      • Zjišťování totožnosti osob.
                                      • Provádění zákroků proti pachatelům.
                                      • Používání donucovacích prostředků.
                                      • Používání zbraně.
                                      • Provádění předvedení, zadržení a zatčení.
                                      • Oznamování přestupků svěřených mimo působnost Policie České republiky a správních deliktů příslušným správním orgánům k dalšímu projednání.
                                      • Řízení provozu na pozemních komunikacích.
                                      • Předávání poznatků o stavu komunikací, dopravního značení a sjízdnosti silnic dopravnímu inženýrovi nebo operačnímu důstojníkovi.
                                      • Vedení předepsané dokumentace.
                                      • Doprovod cenností, finančních hotovostí, nadrozměrných přeprav apod.
                                      • Získávání poznatků o trestní činnosti páchané za pomoci dopravních prostředků.
                                      • Provádění dílčích úkonů v trestním řízení.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-sluzby-dopravni-

                                      Policista - vrchní referent

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Policista - vrchní referent vykonává základní odbornou přípravu a do doby úspěšného ukončení základní odborné přípravy provádí základní úkony policie pod odborným vedením, provádí ozbrojenou policejní ochranu určených objektů, ozbrojenou policejní přepravu kurýrních zásilek a utajovaných zpráv.

                                      Pracovní činnosti

                                      • Výcvik v rámci Základní odborné přípravy příslušníka Policie ČR.
                                      • Provádění základních úkonů policie pod odborným vedením.
                                      • Ozbrojená policejní ochrana určených objektů.
                                      • Ozbrojená policejní přeprava kurýrních zásilek a utajovaných zpráv.
                                      • Zajišťování policejní přepravy a ozbrojené asistence v rámci činnosti policejních výjezdových skupin.

                                      Kód ISCO

                                      5412

                                      Více informací

                                      https://nsp.cz/jednotka-prace/policista-vrchni-referent

                                      Vrchní asistent služby cizinecké policie

                                      Odborný směr

                                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                      Charakteristika

                                      Vrchní asistent služby cizinecké policie zabezpečuje dohled nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, odhaluje, prošetřuje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti policie, provádí jednotlivé úkony v trestním řízení.

                                      Pracovní činnosti

                                       Kód ISCO

                                       5412

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-asistent-sluzby-ci

                                       Vrchní asistent - specialista ICT

                                       Odborný směr

                                       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                       Charakteristika

                                       Vrchní asistent - specialista ICT koordinuje a zajišťuje chod a základní funkčnost a bezpečnost počítačových aplikací sloužících k výkonu služby v policii, zpracovává více zároveň probíhajících aplikací a vyřizuje nestandardní požadavky na výdej dat z databází sloužících k výkonu služby v policii.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozovaných počítačových aplikací.
                                       • Koordinuje zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených projektů složitých informačních a komunikačních technologií.
                                       • Zajišťování chodu složitých a speciálních počítačových aplikací, jejich optimálního využívání a řešení kapacitních situací.
                                       • Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází informačních systémů.
                                       • Vedení předepsané dokumentace.

                                       Kód ISCO

                                       5412

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-asistent-specialis

                                       Velitel jednotky justiční stráže

                                       Odborný směr

                                       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                       Charakteristika

                                       Velitel jednotky justiční stráže koordinuje a kontroluje výkon strážní služby v budovách soudů a při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Zajišťování činností na služebně justiční stráže.
                                       • Zajišťování samostatného výkonu činností na operačním středisku v justičních objektech.
                                       • Koordinace s Policií České republiky při ochraně utajovaného či chráněného svědka.
                                       • Koordinace spolupráce s vězeňskou a policejní eskortou.
                                       • Provádění rozdílení příslušníků justiční stráže k výkonu služby.
                                       • Kontrola výkonu služby ve všech prostorách a místech určených k výkonu služby justiční stráže.
                                       • Zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva při výkonu služebních úkonů na základě rozhodnutí soudu mimo justiční objekty.
                                       • Řízení a organizace příslušníků justiční stráže při výkonu služby.
                                       • Evidence stanovené dokumentace.

                                       Kód ISCO

                                       5413

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/velitel-jednotky-justicni

                                       Rada vězeňské stráže

                                       Odborný směr

                                       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                       Charakteristika

                                       Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Rada vězeňské stráže v souladu se zákonnými normami a předpisy, komplexně řídí fungování systému vězeňské stráže, ostrahu věznic a osob při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Komplexní zajišťování systému střežení věznice a provozování hospodářské činnosti.
                                       • Vedení příslušné dokumentace.
                                       • Stanovování koncepce systému střežení osob, prevence jejich trestné činnosti a výchovy při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
                                       • Tvorba zásad pro předvádění a eskortování osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody.

                                       Kód ISCO

                                       5413

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-vezenske-straze

                                       Rada justiční stráže

                                       Odborný směr

                                       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                       Charakteristika

                                       Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Rada justiční stráže v souladu se zákonnými normami a předpisy komplexně řídí fungování systému justiční stráže, ostrahu objektů a ochranu pořádku a bezpečnosti soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Vedení příslušné dokumentace.
                                       • Komplexní zajišťování systému střežení objektů soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.
                                       • Komplexní řešení systému pro zajišťování pořádku a bezpečnosti v budovách soudů a státních zastupitelství.
                                       • Zajišťování systému bezpečnosti výkonu pravomocí orgánů justice a státních zastupitelství.

                                       Kód ISCO

                                       5413

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-justicni-straze

                                       Inspektor justiční stráže

                                       Odborný směr

                                       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                                       Charakteristika

                                       Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Inspektor justiční stráže organizuje a řídí vymezené činnosti justiční stráže při ostraze objektů a zajišťování ochrany, pořádku a bezpečnosti soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Organizace a zajištění stanovených činností při střežení objektů, pořádku a bezpečnosti v budovách soudů a státních zastupitelství.
                                       • Řízení vzdělávání a výcviku příslušníků justiční stráže.
                                       • Hodnocení výsledků práce.
                                       • Organizace a řízení vymezených činností při zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství.
                                       • Vedení příslušné dokumentace.

                                       Kód ISCO

                                       5413

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-justicni-straze

                                       Pracovník dohledového centra

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Pracovník dohledového centra zajišťuje ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících specifické znalosti a dovednosti.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Podíl na přípravě a realizaci režimových opatření určených k ochraně majetku, osob a oprávněných zájmů.
                                       • Předávání pokynů k zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody včetně pokynů k zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie apod.
                                       • Organizování pracovních činností dle pokynů a instrukcí.
                                       • Obsluha pultů centralizované ochrany, radiostanic, technických zařízení k ochraně majetku a osob.
                                       • Komunikace s klientem.
                                       • Obsluha mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů.
                                       • Obsluha požárních a hasebních systémů.
                                       • Obsluha PC.
                                       • Vedení elektronické i písemné dokumentace o průběhu služby nebo bezpečnostní akce a o mimořádných událostech.

                                       Kód ISCO

                                       5414

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-dohledoveho-cen

                                       Pracovník osobní ochrany

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Pracovník osobní ochrany provádí přímou ochranu osoby před fyzickým útokem, většinou v týmu s dalšími pracovníky osobní ochrany, v mimořádné situaci sám.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Přímá osobní ochrana osoby před fyzickým útokem.
                                       • Průzkum trasy předpokládaného pohybu chráněné osoby.
                                       • Průzkum prostoru a objektu předpokládaného a stanoveného pobytu chráněné osoby.
                                       • Přímá obrana chráněné osoby v případě napadení.
                                       • Řízení vozidla převážejícího chráněnou osobu a doprovodného vozidla.
                                       • Poskytnutí první pomoci v případě napadení chráněné osoby nebo člena týmu.

                                       Kód ISCO

                                       5414

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-osobni-ochrany

                                       Pracovník ostrahy v obchodě a službách

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Kontrola činnosti pracovníka obsluhy pokladního zařízení.
                                       • Obsluha systému elektronické ochrany zboží – bezpečnostní prvky na zboží.
                                       • Kontrola prodejní plochy v civilním oblečení.
                                       • Obsluha bezpečnostních technologií.
                                       • Zajišťování prevence trestné činnosti zaměstnanců a dodavatelů.
                                       • Kontrola ve skladech a na nákladové rampě.
                                       • Evidence zaměstnanců na personální vrátnici a dodavatelů na nákladové rampě.
                                       • Ochrana majetku a kontrola jeho zabezpečení.
                                       • Návrhy bezpečnostních opatření, nových kontrolních postupů.
                                       • Asistence při přepravě finanční hotovosti z pokladny do zázemí provozovny.
                                       • Vedení interní dokumentace o kontrolní činnosti, poskytovaných službách.

                                       Kód ISCO

                                       5414

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-ostrahy-v-obcho

                                       Pracovník ostrahy veřejných akcí

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Pracovník ostrahy veřejných akcí zajišťuje pořádek v místech veřejných shromáždění se zvýšeným nárokem na přesnou identifikaci jednání účastníků těchto akcí, požadavků objednatele a na taktické řešení konkrétních situací.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Kontrola přístupů na veřejné akce.
                                       • Udržování pořádku na veřejných akcích.
                                       • Zabránění vzájemného napadání osob, účinkujících a dalších osob.
                                       • Zabránění poškozování a zcizování majetku - obecního, účinkujících, účastníků.
                                       • Spolupráce při zajištění řešení mimořádných událostí.
                                       • Provedení evakuace osob.
                                       • Provedení život zachraňujících úkonů.
                                       • Zajištění požární a havarijní prevence.
                                       • Provedení hasebního zásahu.

                                       Kód ISCO

                                       5414

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-ostrahy-verejny

                                       Zřízenec v kulturních zařízeních

                                       Odborný směr

                                       Umění a kultura

                                       Charakteristika

                                       Zřízenec v kulturních zařízeních zajišťuje základní služby pro veřejnost při provozu kulturních zařízení.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Dozor ve zpřístupněných prostorách kulturního zařízení.
                                       • Podávání informací, a to včetně odborných.
                                       • Kontrola vstupenek.
                                       • Zajištění provozu šatny v kulturním zařízení.
                                       • Dohled na dodržování provozního řádu kulturního zařízení.
                                       • Obsluha jednoduchých technických zařízení.
                                       • Provádění úklidových prací v prostorách šaten a umýváren.

                                       Kód ISCO

                                       5414

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/zrizenec-v-kulturnich-zar

                                       Pracovník výjezdové skupiny

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Pracovník výjezdové skupiny vykonává ostrahu objektů při spuštění alarmu a ochranu osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby, doprovází transporty s ceninami a zásilkami nepřevyšující hodnotu 5 mil. Kč.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Kontrola objektů na vyžádání PCO (opláštění objektu, oken, vstupních dveří…), včetně kontroly vnitřních prostor objektu
                                       • Plánovaná kontrola objektů.
                                       • Zásah při ohrožení osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby.
                                       • Poskytování klíčové služby, tj. otevírání a zavírání objektů dle požadavků zákazníka.
                                       • Kontrola práce neschopných zaměstnanců.
                                       • Kontrola přítomnosti alkoholu a jiných omamných látek u osob i v prostorách.
                                       • Provedení odpočtu hodnot z měřících přístrojů (plyn, voda, elektřina…).
                                       • Doprovod při transportu cenin, zásilek s hodnotou do 5 mil. Kč.

                                       Kód ISCO

                                       5414

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyjezdove-skupi

                                       Psovod bezpečnostní služby

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Psovod bezpečnostní služby zajišťuje ostrahu a ochranu majetku a osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Provádění pochůzkové kontrolní činnosti ve střeženém objektu s využitím vycvičeného služebního psa.
                                       • Zajišťování ochrany majetku a osob a zájmů chráněných zákonem pomocí vycvičeného služebního psa dle instrukcí a pokynů.
                                       • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob v místech se zvýšeným rizikem protiprávního, agresivního chování osob, výtržnictví (sportovní utkání) a dále v místech prodeje alkoholu a nelegálního prodeje drog (masové akce s hudební produkcí apod.).
                                       • Provádění pochůzkové a kontrolní činnosti v místech se zvýšeným rizikem útoku na osobu strážného (nepřehledné a rozsáhlé plochy, opuštěné průmyslové objekty, sběrny kovů apod.) s využitím vycvičeného služebního psa.
                                       • Odvrácení nebezpečí, zamezení škody a ztrát na majetku a zdraví osob včetně zajišťování místa do příjezdu policie, hasičů apod.
                                       • Zajišťování jednotlivých bezpečnostních úkolů včetně poskytování ochrany při přepravě osob.

                                       Kód ISCO

                                       5414

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/psovod-bezpecnostni-sluzb

                                       Strážný

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Strážný provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel a provádění dopravně-regulačních opatření uvnitř objektů.
                                       • Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů.
                                       • Provádění jednoduchých činností k zajištění bezpečnosti a základních úkonů ke snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob podle instrukcí a pokynů.
                                       • Provádění jednoduchých činností k zajištění pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků a zábav podle instrukcí a pokynů.
                                       • Provádění základních činností při součinnosti s Policií ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními prvky IZS a určenými osobami.
                                       • Obsluha mechanických a elektrických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů a jejich využívání k ostraze a ochraně majetku a osob.
                                       • Používání věcných bezpečnostních prostředků (služební pes, zbraně včetně střelných, spojovací, osvětlovací prostředky, detektory apod.).
                                       • Vybírání vstupních a vjezdových poplatků, parkovného apod.
                                       • Vedení dokumentace o průběhu služby, pořizování záznamů o provedených úkonech a zjištěních a vedení stanovené evidence.

                                       Kód ISCO

                                       5414

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/strazny

                                       Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin vykonává ostrahu a ochranu přepravované finanční hotovosti, věci nebo jiné majetkové hodnoty, ochranný doprovod osob či vozidla v úhrnné hodnotě více než 5 milionů Kč a údržbu peněžních automatů a bankomatů, se specifickými nároky na rozhodování a s návazností na činnost ostatních členů pracovní skupiny.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Příprava k zajištění převozu finanční hotovosti, cenin, věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo doprovodu osoby či vozidla, kontrola dokumentů, přepravních a věcných bezpečnostních prostředků včetně zbraní.
                                       • Provádění úkonů k zajištění bezpečnosti na trase převozu nebo přesunu, převzetí a doručení zásilky či osoby podle předem daných instrukcí a postupů.
                                       • Ostraha a ochrana přepravované finanční hotovosti, majetku, oprávněných zájmů, života a zdraví při napadení převozu či doprovázené osoby, při havárii a jiné mimořádné události.
                                       • Přímá součinnost s Policií ČR, obecní policií, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou a s dalšími určenými osobami při zajištění bezpečnosti převozu nebo doprovodu osoby či vozidla.
                                       • Provádění činností při preventivních opatřeních a při klamných akcích podle pokynů a předem daných postupů.
                                       • Obsluha technických bezpečnostních zařízení včetně obsluhy a údržby peněžních automatů a bankomatů, použití věcných bezpečnostních prostředků a stanovené výzbroje.
                                       • Řízení a běžná údržba motorových vozidel.
                                       • Pořizování situačních záznamů a dokumentů, vedení provozní dokumentace a stanovené evidence.

                                       Kód ISCO

                                       5414

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-prevozu-financn

                                       Mistr plavčí

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Mistr plavčí na bazénech, koupalištích a aquaparcích koordinuje, kontroluje a zajišťuje bezpečnost návštěvníků zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a v případě nutnosti organizuje, řídí a vykonává příslušný záchranný zásah.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Řízení a kontrola vykonávání dozoru nad provozem bazénů, koupališť a akvaparků.
                                       • Řízení a zajištění prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení.
                                       • Řízení záchranných akcí, záchrana tonoucích a poskytování předlékařské první pomoci.
                                       • Provádění kontroly hygienického stavu vody, teploty vody a ovzduší a čistoty bazénu.

                                       Kód ISCO

                                       5419

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-plavci

                                       Cvičitel horské služby

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Cvičitel horské služby vykonává a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí, organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Příprava a realizace výcviku pracovníků horské služby.
                                       • Příprava a školení členů a čekatelů horské služby.
                                       • Organizace a provádění záchranných akcí v horském terénu.
                                       • Organizace a provádění pátracích akcí v horském terénu.
                                       • Poskytování první pomoci.
                                       • Poskytování zdravotní pomoci.
                                       • Vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů.
                                       • Sledování úrazovosti a provádění rozboru příčin úrazů na horách.
                                       • Realizace opatření ke snížení úrazovosti návštěvníků hor.

                                       Kód ISCO

                                       5419

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/cvicitel-horske-sluzby

                                       Záchranář pro lyžařské tratě

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Záchranář pro lyžařské tratě zajišťuje záchranné činnosti, transport zraněných v rámci lyžařského areálu a poskytuje první pomoc.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Organizace a provádění záchranných akcí v lyžařských střediscích.
                                       • Poskytování první pomoci a zajišťování transportu zraněných.
                                       • Vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků lyžařských středisek.
                                       • Instalace a údržba výstražných a informačních zařízení.
                                       • Hlídková činnost na sjezdových tratích.
                                       • Zajišťování pohotovostní služby.
                                       • Vedení příslušné evidence.

                                       Kód ISCO

                                       5419

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/zachranar-pro-lyzarske-tr

                                       Člen horské služby

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Člen horské služby zajišťuje a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí a poskytuje předlékařskou první pomoc.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Organizace a provádění záchranných akcí v horském terénu.
                                       • Organizace a provádění pátracích akcí v horském terénu.
                                       • Poskytování první pomoci.
                                       • Zajišťování transportu zraněných osob.
                                       • Vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor.
                                       • Zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby.
                                       • Instalace a údržba výstražných a informačních zařízení.
                                       • Vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů.
                                       • Informování veřejnosti o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních horské služby k zajištění bezpečnosti na horách.
                                       • Sledování úrazovosti a provádění rozboru příčin úrazů na horách.
                                       • Realizace opatření ke snížení úrazovosti návštěvníků hor.
                                       • Hlídková činnost na horských hřebenech a sjezdových tratích.
                                       • Pohotovostní služba na stanicích a domech horské služby.
                                       • Lavinová pozorování.
                                       • Poskytování zdravotní pomoci.
                                       • Záchranné práce v lavinách.

                                       Kód ISCO

                                       5419

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/clen-horske-sluzby

                                       Instruktor horské služby

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Instruktor horské služby organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání pracovníků.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky horské služby.
                                       • Příprava a školení členů a čekatelů horské služby.
                                       • Zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby.
                                       • Informování veřejnosti o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních horské služby k zajištění bezpečnosti na horách.

                                       Kód ISCO

                                       5419

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-horske-sluzby

                                       Plavčík

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Plavčík na bazénech, koupalištích a aquaparcích zajišťuje bezpečnost návštěvníků těchto zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Dozor nad provozem bazénů, koupališť a aquaparků.
                                       • Zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení.
                                       • Záchrana tonoucích a poskytování předlékařské první pomoci.
                                       • Kontrola hygienického stavu vody, teploty vody a ovzduší a čistoty bazénu.

                                       Kód ISCO

                                       5419

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/plavcik

                                       Psovod horské služby

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Psovod horské služby zajišťuje výcvik a nasazení psa při pátracích a záchranných akcích na horách a poskytuje první pomoc.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Vyhledávání v lavině za pomoci psa.
                                       • Vyhledávání v horském terénu za pomoci psa.
                                       • Vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů.
                                       • Výcvik psů pro potřeby horské služby.
                                       • Provádění záchranných akcí v horském terénu.
                                       • Provádění pátracích akcí v horském terénu.
                                       • Poskytování první pomoci.
                                       • Poskytování zdravotní pomoci.
                                       • Záchranné práce v lavinách.

                                       Kód ISCO

                                       5419

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/psovod-horske-sluzby

                                       Záchranář na volné vodě

                                       Odborný směr

                                       Ochrana majetku, osob a zdraví

                                       Charakteristika

                                       Vodní záchranář na vodních plochách a tocích zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

                                       Pracovní činnosti

                                       • Vykonávání dozoru nad uživateli vodních ploch a toků.
                                       • Zajištění prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku uživatelů vodních ploch a toků.
                                       • Záchrana tonoucích a poskytování předlékařské první pomoci.
                                       • Ovládání plavidel.
                                       • Potápění.
                                       • Spolupráce s integrovaným záchranným systémem.

                                       Kód ISCO

                                       5419

                                       Více informací

                                       https://nsp.cz/jednotka-prace/zachranar-na-volne-vode