Profese

Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti [CZ-ISCO 532]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Ošetřovatel

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Ošetřovatel pod odborným dohledem způsobilého zdravotnického pracovníka poskytuje ošetřovatelskou péči, dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné a diagnostické péči.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  5321

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/osetrovatel-b93a

  Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

  Odborný směr

  Zdravotnictví a farmacie

  Charakteristika

  Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby se pod odborným dohledem podílí na přednemocniční neodkladné péči, zdravotnické dopravní službě a přepravě pacientů neodkladné péče.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   5329

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-vozidla-zdravotnick-53da

   Dezinfektor

   Odborný směr

   Služby provozní a osobní

   Charakteristika

   Dezinfektor pomocí chemických a dezinfekčních přípravků, roztoků provádí dezinfekci ve zdravotnických, zemědělských, potravinářských dalších provozech.

   Pracovní činnosti

   • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného přípravku a metody dezinfekce dle typu požadovaného účelu s ohledem na charakter ošetřovaného prostředí.
   • Volba vhodných přípravků a způsobů dezinfekčních zásahů s ohledem na účinnost a charakter ošetřovaného prostředí.
   • Příprava dezinfekčního roztoku a přípravku ke zvýšení hygieny a ochrany veřejného zdraví.
   • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro zvýšení hygieny a zabezpečení ochrany veřejného zdraví.
   • Provedení vlastního dezinfekčního zásahu.
   • Testování a hodnocení účinnosti dezinfekčního zásahu.
   • Vedení dokumentace včetně záznamů o následných kontrolách účinnosti dezinfekčních přípravků a zásahů.
   • Provádění hygienicko-sanitační údržby zařízení použitého k dezinfekci.
   • Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP.
   • Vystavení protokolu s hodnocením účinnosti dezinfekce.

   Kód ISCO

   5329

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/dezinfektor-ve-sluzbach

   Zubní instrumentářka

   Odborný směr

   Zdravotnictví a farmacie

   Charakteristika

   Zubní instrumentářka provádí činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče v zubním lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře a výchovné činnosti v rámci zubní prevence pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    5329

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/zubni-instrumentarka-91d9

    Autoptický laborant

    Odborný směr

    Zdravotnictví a farmacie

    Charakteristika

    Autoptický laborant vykonává pod přímým vedením lékaře činnosti v rámci diagnostické péče na úseku patologie.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     5329

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/autopticky-laborant-4a82

     Sanitář

     Odborný směr

     Zdravotnictví a farmacie

     Charakteristika

     Sanitář pod odborným dohledem nebo přímým vedením provádí pomocné činnosti v rámci poskytování zdravotních služeb.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      5329

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/sanitar-9646