Profese

Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti [CZ-ISCO 532]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Ošetřovatel

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Ošetřovatel pod odborným dohledem způsobilého zdravotnického pracovníka poskytuje ošetřovatelskou péči, dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné a diagnostické péči.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  5321

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/osetrovatel-b93a

  Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

  Odborný směr

  Zdravotnictví a farmacie

  Charakteristika

  Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby se pod odborným dohledem podílí na přednemocniční neodkladné péči, zdravotnické dopravní službě a přepravě pacientů neodkladné péče.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   5329

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-vozidla-zdravotnick-53da

   Dezinfektor

   Odborný směr

   Služby provozní a osobní

   Charakteristika

   Dezinfektor pomocí chemických a dezinfekčních přípravků, roztoků provádí dezinfekci ve zdravotnických, zemědělských, potravinářských dalších provozech.

   Pracovní činnosti

   • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného přípravku a metody dezinfekce dle typu požadovaného účelu s ohledem na charakter ošetřovaného prostředí.
   • Volba vhodných přípravků a způsobů dezinfekčních zásahů s ohledem na účinnost a charakter ošetřovaného prostředí.
   • Příprava dezinfekčního roztoku a přípravku ke zvýšení hygieny a ochrany veřejného zdraví.
   • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro zvýšení hygieny a zabezpečení ochrany veřejného zdraví.
   • Provedení vlastního dezinfekčního zásahu.
   • Testování a hodnocení účinnosti dezinfekčního zásahu.
   • Vedení dokumentace včetně záznamů o následných kontrolách účinnosti dezinfekčních přípravků a zásahů.
   • Provádění hygienicko-sanitační údržby zařízení použitého k dezinfekci.
   • Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP.
   • Vystavení protokolu s hodnocením účinnosti dezinfekce.

   Kód ISCO

   5329

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/dezinfektor-ve-sluzbach

   Zubní instrumentářka

   Odborný směr

   Zdravotnictví a farmacie

   Charakteristika

   Zubní instrumentářka provádí činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče v zubním lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře a výchovné činnosti v rámci zubní prevence pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    5329

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/zubni-instrumentarka-91d9

    Autoptický laborant

    Odborný směr

    Zdravotnictví a farmacie

    Charakteristika

    Autoptický laborant vykonává pod přímým vedením lékaře činnosti v rámci diagnostické péče na úseku patologie.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     5329

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/autopticky-laborant-4a82

     Sanitář

     Odborný směr

     Zdravotnictví a farmacie

     Charakteristika

     Sanitář pod odborným dohledem nebo přímým vedením provádí pomocné činnosti v rámci poskytování zdravotních služeb.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      5329

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/sanitar-9646