Profese

Ostatní pracovníci v oblasti prodeje [CZ-ISCO 524]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Manekýn

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manekýn předvádí modely oděvů, obuvi, účesů a líčení na přehlídkách nebo pro fotografování či filmování.

Pracovní činnosti

 • Nácviky předvádění modelů.
 • Předvádění modelů oblečení, obuvi a módních doplňků obecenstvu na módních přehlídkách.
 • Spolupráce při natáčení reklamních spotů, filmů a videoklipů.
 • Pózování pro fotografy.
 • Spolupráce s módními návrháři, stylisty, maskéry, choreografy, kadeřníky při přípravách módních přehlídek.

Kód ISCO

5241

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manekyn

Referent internetového obchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Referent internetového obchodu zajišťuje běžný provoz internetového obchodu, tedy nákup, prodej včetně základní obsluhy internetového prodejního systému.

Pracovní činnosti

 • Nákup a prodej zboží a služeb přes internet.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Poskytování poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Kontrola plateb za zboží.
 • Elektronická komunikace se zákazníkem.
 • Vyřizování dotazů, stížností a reklamací.
 • Vedení elektronických evidencí.
 • Inventarizace zboží a pomoc při slaďování toku zboží s poptávkou zákazníků.

Kód ISCO

5249

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/referent-internetoveho-ob