Profese

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek [CZ-ISCO 523]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Osobní pokladník železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Pracovní činnosti

 • Vedení zavazadlové pokladny.
 • Přijímání a evidování tržeb od ostatních pokladníků a z ostatních přepravních činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Uzavírání cestovního pojištění.
 • Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut.
 • Zajišťování výdeje a rezervace jízdních dokladů.
 • Vykonávání účetně pokladní činnosti.

Kód ISCO

5230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/osobni-pokladnik-zeleznic

Pokladní

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.

Pracovní činnosti

 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Práce na pokladních systémech.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.
 • Příjímání a vydávání peněz, zajišťování bezhotovostních plateb a vyhotovování pokladních dokladů.
 • Inventarizace zásob
 • Vyúčtování tžeb na pokladně

Kód ISCO

5230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pokladni

Nákladní pokladník železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Nákladní pokladník železniční dopravy zajišťuje pokladní činnost a vede nákladní pokladny v železniční dopravě.

Pracovní činnosti

 • Sestavování denních a kontrolních uzávěrek pokladny.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Kontrola dodržování přepravních a tarifních podmínek.
 • Ověřování a kontrola uzavřených přepravních smluv.
 • Vykonávání účetně pokladních operací (přejímání, evidování a odvádění veškerých tržeb z přepravy zboží a tržeb vykonávaných za přepravce).
 • Výpočet a kontrola přepravného ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě zboží.

Kód ISCO

5230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nakladni-pokladnik-zelezn

Pokladník

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Pokladník zajišťuje příjem a výdej peněz a cenin.

Pracovní činnosti

 • Vyplácení a přijímání peněz a cenin.
 • Spolupráce při provádění fyzické i dokladové inventarizace v souladu s interními předpisy účetní jednotky.
 • Vedení předepsané evidence a záznamů.

Kód ISCO

5230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pokladnik