Profese

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek [CZ-ISCO 523]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Osobní pokladník železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Pracovní činnosti

 • Vedení zavazadlové pokladny.
 • Přijímání a evidování tržeb od ostatních pokladníků a z ostatních přepravních činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Uzavírání cestovního pojištění.
 • Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut.
 • Zajišťování výdeje a rezervace jízdních dokladů.
 • Vykonávání účetně pokladní činnosti.

Kód ISCO

5230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/osobni-pokladnik-zeleznic

Pokladní

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.

Pracovní činnosti

 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Práce na pokladních systémech.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.
 • Příjímání a vydávání peněz, zajišťování bezhotovostních plateb a vyhotovování pokladních dokladů.
 • Inventarizace zásob
 • Vyúčtování tžeb na pokladně

Kód ISCO

5230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pokladni

Nákladní pokladník železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Nákladní pokladník železniční dopravy zajišťuje pokladní činnost a vede nákladní pokladny v železniční dopravě.

Pracovní činnosti

 • Sestavování denních a kontrolních uzávěrek pokladny.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Kontrola dodržování přepravních a tarifních podmínek.
 • Ověřování a kontrola uzavřených přepravních smluv.
 • Vykonávání účetně pokladních operací (přejímání, evidování a odvádění veškerých tržeb z přepravy zboží a tržeb vykonávaných za přepravce).
 • Výpočet a kontrola přepravného ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě zboží.

Kód ISCO

5230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nakladni-pokladnik-zelezn

Pokladník

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Pokladník zajišťuje příjem a výdej peněz a cenin.

Pracovní činnosti

 • Vyplácení a přijímání peněz a cenin.
 • Spolupráce při provádění fyzické i dokladové inventarizace v souladu s interními předpisy účetní jednotky.
 • Vedení předepsané evidence a záznamů.

Kód ISCO

5230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pokladnik