Profese

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři [CZ-ISCO 512]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný kuchař

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Pomocný kuchař úzce spolupracuje s kuchařem, zajišťuje předběžnou přípravu surovin a provádí méně náročné pracovní postupy při přípravě a výdeji pokrmů a nápojů v gastronomických provozech.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží.
 • Součinnost při zajišťování hospodárnosti gastronomického provozu.
 • Součinnost při přípravě a expedici výrobků a pokrmů.
 • Výdej pokrmů studené a teplé kuchyně.
 • Ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení.
 • Dodržování HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů.
 • Předběžná příprava surovin a potravin rostlinného i živočišného původu.
 • Méně náročné pracovní úkony spojené s přípravou pokrmů.
 • Příprava nápojů.
 • Úklidové práce v gastronomickém provozu.

Kód ISCO

5120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-kuchar

Kuchař

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Kuchař tvoří vhodné skladby pokrmů, které sestavuje do jídelního lístku a připravuje, aranžuje a expeduje předkrmy a pokrmy studené i teplé kuchyně dle běžných nebo speciálních receptur.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při objednávání, přejímce, přezkušování, skladování a konzervaci zboží.
 • Spolupráce při sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů.
 • Přijímání kuchyňských objednávek.
 • Volba vhodného technologického postupu pro přípravu pokrmů.
 • Příprava a úprava produktů a pokrmů.
 • Zpracování a úprava polotovarů.
 • Ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení.
 • Výdej jídel.
 • Organizování a řízení práce pomocných sil.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v kuchyňském provozu.
 • Dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, dodržování zásad HACCP včetně kritických bodů.

Kód ISCO

5120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kuchar