Profese

Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz [CZ-ISCO 421]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Zastavárník

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Zastavárník zajišťuje půjčování peněz zákazníkům proti předmětům uloženým do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.

Pracovní činnosti

 • Zajištění hotovosti pro zákazníky proti předmětům jimi daných do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.
 • Ohodnocování předmětů nabízených do zástavy, výpočet úroků a půjčování peněz.
 • Stanovování cen propadlých předmětů pro prodej nebo vyvolávacích cen pro aukce.
 • Prodej zastavených předmětů v případě nezaplacení půjčky v dohodnuté lhůtě.
 • Vedení evidence půjček, předmětů a klientů.
 • Dodržování hygienických zásad na pracovišti i v okolí provozovny.
 • Dodržování pravidel BOZP a PO a dalších relevantních předpisů.

Kód ISCO

4213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zastavarnik

Pracovník správy pohledávek

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Pracovník správy pohledávek zajišťuje řádnou správu a evidenci pohledávek.

Pracovní činnosti

 • Správa blokace a odblokování dlužných odběratelů.
 • Analýza a monitoring rizik vztahujících se k platební morálce zákazníků a odběratelů.
 • Příprava podkladů pro jednání s právním oddělením firmy/advokátními kancelářemi při řešení pohledávek.
 • Zpracování návrhu harmonogramu splátkových kalendářů dlužníků.
 • Zpracování návrhu postupu řešení úhrady pohledávek s dlužníky.
 • Vedení příslušné dokumentace a dokumentace jednotlivých dlužních kauz.
 • Vedení databáze pohledávek podle jednotlivých dlužníků a doby splatnosti pohledávek.
 • Projednávání úhrady pohledávek s dlužníky.
 • Průběžné sledování insolvenčního rejstříku nebo obdobných rejstříků vedených v zahraničí.
 • Reporting pro vedení organizace.

Kód ISCO

4214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-spravy-pohledav

Odborný pracovník obsluhy pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Odborný pracovník obsluhy pošty odpovídá za provoz pošty, poskytuje poštovní služby zákazníkům na poště a doručuje poštovní zásilky.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu pošty.
 • Příjem a výdej poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek v souladu s poštovními podmínkami.
 • Vedení pokladní služby na poště.
 • Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v systému APOST.
 • Zpracování a kontrola provozních dokladů.
 • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
 • Doručování poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek.
 • Zajištění obstaravatelských služeb (např. důchodová služba, SIPO, SAZKA) a služeb smluvních partnerů.
 • Vybírání poštovních schránek.
 • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek do přepravní sítě.
 • Příjem reklamací a stížností souvisejících s poštovním provozem a službami pošty.

Kód ISCO

4211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-pracovnik-obsluhy

Pracovník poštovní přepážky

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník poštovní přepážky obsluhuje zákazníka na poště.

Pracovní činnosti

 • Příjem vybraných druhů poštovních zásilek k provedení služby v souladu s poštovními podmínkami.
 • Kontrola podávaných zásilek.
 • Inkasování částek dle platného ceníku za uskutečněná podání.
 • Výdej poštovních zásilek a peněžních hotovostí v souladu s poštovními předpisy.
 • Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v systému APOST.
 • Zpracování a kontrola provozních dokladů.
 • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
 • Příjem reklamací souvisejících s provozem a službami pošty.

Kód ISCO

4211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepaz

Bankovní pokladník

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Bankovní pokladník zajišťuje pokladní a finančně-obslužné operace spojené s hotovostí v tuzemské i zahraniční měně, včetně související administrativní činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zajištění komplexních pokladních transakcí na přepážce – hotovostní transakce v tuzemské i cizí měně, šekové transakce, směnárenská činnost.
 • Podávání informací a nabízení dalších služeb a produktů klientům banky.
 • Zajištění bezpečné manipulace a optimálního množství hotovosti na přepážce.
 • Zpracovávání pokladní uzávěrky a požadovaných výstupů pro back-office oddělení.
 • Zajištění bezpečné úschovy hotovostí a jiných cenností.
 • Manipulace hotovostních transakcí v diskrétním boxu.
 • Archivace, dohledávání dokumentů, spolupráce při řešení servisních činností na pracovišti.

Kód ISCO

4211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bankovni-pokladnik

Pokladník pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pokladník pošty přijímá a vydává peněžní hotovost a ceniny pro jednotlivá pracoviště pošty a veřejnost.

Pracovní činnosti

 • Vydávání a příjem peněžní hotovosti a cenin pro jednotlivá pracoviště pošty a veřejnost.
 • Vedení pokladní činnosti na poště.

Kód ISCO

4211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pokladnik-posty

Krupiér

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Krupiér vede sázkovou hru u hracího stolu.

Pracovní činnosti

 • Organizace a vedení her u hracích stolů spojená s dokonalou znalostí pravidel hry.
 • Příjem, výdej a zúčtovávání hracích žetonů.
 • Vyřizování reklamací a řešení konfliktních situací.
 • Dozor nad regulérností a dodržování pravidel her u stolu.
 • Komunikace s hráči a jejich doprovodem ve světových jazycích.
 • Komentování celého průběhu hry.
 • Sledování průběžných zisků nebo ztrát u svěřených stolů.
 • Vyhlašování a výplata výher.

Kód ISCO

4212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krupier