Profese

Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz [CZ-ISCO 421]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Zastavárník

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Zastavárník zajišťuje půjčování peněz zákazníkům proti předmětům uloženým do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.

Pracovní činnosti

 • Zajištění hotovosti pro zákazníky proti předmětům jimi daných do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.
 • Ohodnocování předmětů nabízených do zástavy, výpočet úroků a půjčování peněz.
 • Stanovování cen propadlých předmětů pro prodej nebo vyvolávacích cen pro aukce.
 • Prodej zastavených předmětů v případě nezaplacení půjčky v dohodnuté lhůtě.
 • Vedení evidence půjček, předmětů a klientů.
 • Dodržování hygienických zásad na pracovišti i v okolí provozovny.
 • Dodržování pravidel BOZP a PO a dalších relevantních předpisů.

Kód ISCO

4213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zastavarnik

Pracovník správy pohledávek

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Pracovník správy pohledávek zajišťuje řádnou správu a evidenci pohledávek.

Pracovní činnosti

 • Správa blokace a odblokování dlužných odběratelů.
 • Analýza a monitoring rizik vztahujících se k platební morálce zákazníků a odběratelů.
 • Příprava podkladů pro jednání s právním oddělením firmy/advokátními kancelářemi při řešení pohledávek.
 • Zpracování návrhu harmonogramu splátkových kalendářů dlužníků.
 • Zpracování návrhu postupu řešení úhrady pohledávek s dlužníky.
 • Vedení příslušné dokumentace a dokumentace jednotlivých dlužních kauz.
 • Vedení databáze pohledávek podle jednotlivých dlužníků a doby splatnosti pohledávek.
 • Projednávání úhrady pohledávek s dlužníky.
 • Průběžné sledování insolvenčního rejstříku nebo obdobných rejstříků vedených v zahraničí.
 • Reporting pro vedení organizace.

Kód ISCO

4214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-spravy-pohledav

Odborný pracovník obsluhy pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Odborný pracovník obsluhy pošty odpovídá za provoz pošty, poskytuje poštovní služby zákazníkům na poště a doručuje poštovní zásilky.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu pošty.
 • Příjem a výdej poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek v souladu s poštovními podmínkami.
 • Vedení pokladní služby na poště.
 • Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v systému APOST.
 • Zpracování a kontrola provozních dokladů.
 • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
 • Doručování poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek.
 • Zajištění obstaravatelských služeb (např. důchodová služba, SIPO, SAZKA) a služeb smluvních partnerů.
 • Vybírání poštovních schránek.
 • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek do přepravní sítě.
 • Příjem reklamací a stížností souvisejících s poštovním provozem a službami pošty.

Kód ISCO

4211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-pracovnik-obsluhy

Pracovník poštovní přepážky

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník poštovní přepážky obsluhuje zákazníka na poště.

Pracovní činnosti

 • Příjem vybraných druhů poštovních zásilek k provedení služby v souladu s poštovními podmínkami.
 • Kontrola podávaných zásilek.
 • Inkasování částek dle platného ceníku za uskutečněná podání.
 • Výdej poštovních zásilek a peněžních hotovostí v souladu s poštovními předpisy.
 • Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v systému APOST.
 • Zpracování a kontrola provozních dokladů.
 • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
 • Příjem reklamací souvisejících s provozem a službami pošty.

Kód ISCO

4211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepaz

Bankovní pokladník

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Bankovní pokladník zajišťuje pokladní a finančně-obslužné operace spojené s hotovostí v tuzemské i zahraniční měně, včetně související administrativní činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zajištění komplexních pokladních transakcí na přepážce – hotovostní transakce v tuzemské i cizí měně, šekové transakce, směnárenská činnost.
 • Podávání informací a nabízení dalších služeb a produktů klientům banky.
 • Zajištění bezpečné manipulace a optimálního množství hotovosti na přepážce.
 • Zpracovávání pokladní uzávěrky a požadovaných výstupů pro back-office oddělení.
 • Zajištění bezpečné úschovy hotovostí a jiných cenností.
 • Manipulace hotovostních transakcí v diskrétním boxu.
 • Archivace, dohledávání dokumentů, spolupráce při řešení servisních činností na pracovišti.

Kód ISCO

4211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bankovni-pokladnik

Pokladník pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pokladník pošty přijímá a vydává peněžní hotovost a ceniny pro jednotlivá pracoviště pošty a veřejnost.

Pracovní činnosti

 • Vydávání a příjem peněžní hotovosti a cenin pro jednotlivá pracoviště pošty a veřejnost.
 • Vedení pokladní činnosti na poště.

Kód ISCO

4211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pokladnik-posty

Krupiér

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Krupiér vede sázkovou hru u hracího stolu.

Pracovní činnosti

 • Organizace a vedení her u hracích stolů spojená s dokonalou znalostí pravidel hry.
 • Příjem, výdej a zúčtovávání hracích žetonů.
 • Vyřizování reklamací a řešení konfliktních situací.
 • Dozor nad regulérností a dodržování pravidel her u stolu.
 • Komunikace s hráči a jejich doprovodem ve světových jazycích.
 • Komentování celého průběhu hry.
 • Sledování průběžných zisků nebo ztrát u svěřených stolů.
 • Vyhlašování a výplata výher.

Kód ISCO

4212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/krupier