Profese

Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů [CZ-ISCO 413]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Operátor výpočetní techniky

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Operátor výpočetní techniky provádí vkládání dat a obsluhu počítačových aplikací podle přesných instrukcí.

Pracovní činnosti

 • Obsluhování počítačových aplikací dle technologických postupů, norem a standardů.
 • Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací.
 • Obsluhování periferních zařízení počítačových systémů.
 • Zabezpečování komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti.
 • Zajišťování distribuce výstupních informací uživatelům.
 • Zálohování datových souborů a knihoven.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-vypocetni-techni

Soudní zapisovatel

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudní zapisovatel zpracovává a vypravuje soudní písemnosti a provádí zápis u soudních jednání.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování expedice písemností na základě pokynu soudce, justičního čekatele, asistenta soudce, vyššího soudního úředníka či tajemníka za použití příslušných tiskopisů.
 • Pořizování protokolů o jednání na základě diktátu soudce.
 • Vyhotovování rozhodnutí na základě podkladů referenta.
 • Zajišťování administrativních úkonů nezbytných k zajištění soudního jednání podle pokynu soudce.
 • Vytváření a kompletování sběrných spisů.

Kód ISCO

4131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudni-zapisovatel