Profese

Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů [CZ-ISCO 413]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Operátor výpočetní techniky

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Operátor výpočetní techniky provádí vkládání dat a obsluhu počítačových aplikací podle přesných instrukcí.

Pracovní činnosti

 • Obsluhování počítačových aplikací dle technologických postupů, norem a standardů.
 • Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací.
 • Obsluhování periferních zařízení počítačových systémů.
 • Zabezpečování komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti.
 • Zajišťování distribuce výstupních informací uživatelům.
 • Zálohování datových souborů a knihoven.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-vypocetni-techni

Soudní zapisovatel

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudní zapisovatel zpracovává a vypravuje soudní písemnosti a provádí zápis u soudních jednání.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování expedice písemností na základě pokynu soudce, justičního čekatele, asistenta soudce, vyššího soudního úředníka či tajemníka za použití příslušných tiskopisů.
 • Pořizování protokolů o jednání na základě diktátu soudce.
 • Vyhotovování rozhodnutí na základě podkladů referenta.
 • Zajišťování administrativních úkonů nezbytných k zajištění soudního jednání podle pokynu soudce.
 • Vytváření a kompletování sběrných spisů.

Kód ISCO

4131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudni-zapisovatel