Profese

Sekretáři (všeobecní) [CZ-ISCO 412]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Asistentka

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro nadřízeného zaměstnance.
 • Vedení diáře nadřízeného zaměstnance.
 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Zajištění překladu dokumentů, tlumočení jednání.
 • Tvorba reportů, statistik, prezentací.
 • Příprava podkladů pro jednání a porady, zpracování zápisů z nich.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Vyřizování obchodní korespondence.
 • Obsluha datových schránek.
 • Správa došlé a odchozí pošty, včetně elektronické.
 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, asociacích atd.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Péče o návštěvy.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Objednávání květin, dárků pro obchodní partnery apod.
 • Archivace dokumentů.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Vykonávání dílčích administrativních prácí, obsluha kancelářské techniky (fax, scanner, záznamník, kopírka, ...).

Kód ISCO

4120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistentka