Profese

Sekretáři (všeobecní) [CZ-ISCO 412]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Asistentka

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro nadřízeného zaměstnance.
 • Vedení diáře nadřízeného zaměstnance.
 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Zajištění překladu dokumentů, tlumočení jednání.
 • Tvorba reportů, statistik, prezentací.
 • Příprava podkladů pro jednání a porady, zpracování zápisů z nich.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Vyřizování obchodní korespondence.
 • Obsluha datových schránek.
 • Správa došlé a odchozí pošty, včetně elektronické.
 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, asociacích atd.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Péče o návštěvy.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Objednávání květin, dárků pro obchodní partnery apod.
 • Archivace dokumentů.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Vykonávání dílčích administrativních prácí, obsluha kancelářské techniky (fax, scanner, záznamník, kopírka, ...).

Kód ISCO

4120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistentka