Profese

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři [CZ-ISCO 343]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Fotograf architektury a krajiny

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Fotograf architektury a krajiny provádí digitální a analogovou technikou fotografování architektury a krajiny, úpravy a korekce fotografického obrazu a jeho přípravu pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Příprava fotografických přístrojů, nástrojů, pomůcek a měřících přístrojů.
 • Volba adekvátního druhu fotografické techniky pro fotografování architektury a krajiny.
 • Volba kompozice.
 • Využití perspektivního zkreslení.
 • Volba vhodného osvětlení, využití denního a umělého světla včetně kombinace světlených zdrojů.
 • Volba správné expozice.
 • Zhotovení snímku architektury.
 • Zhotovení snímku krajiny.
 • Vytvoření panoramatické fotografie.
 • Optimalizace velkých světelných kontrastů při fotografování krajiny architektury.
 • Příprava zařízení pro zpracování digitálního obrazu.
 • Úpravy digitálního obrazu v grafických programech a jeho příprava pro další zpracování a tisk.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Prezentace a tvorba portfolia.

Kód ISCO

3431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/fotograf-architektury-a-k

Fotograf

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Fotograf zhotovuje průkazové, portrétní a produktové fotografie v interiéru nebo exteriéru, obsluhuje fotografickou a osvětlovací techniku za účelem zhotovování snímků, úpravy a přípravy snímků pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, stanovení ceny a podmínek zakázky.
 • Příprava fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů.
 • Příprava prostředí a zázemí pro fotografování dle požadavku zákazníka (portrét, produkt, atp.)
 • Obsluha fotografických přístrojů a příslušenství včetně osvětlovací techniky.
 • Volba vhodné kompozice a osvětlení snímku.
 • Volba adekvátní fotografické techniky pro dané zadání.
 • Nastavení osvětlení snímku, výběr fotografického pozadí a doplňků a určení kompozice.
 • Zhotovení fotografie objektů, postav, skupin, krajiny, živočichů aj. při nastavení správné expozice, ostrosti a barevnosti.
 • Zpracování fotografického obrazu a jeho příprava pro tisk a zobrazení elektronickými médii.
 • Úpravy a retuše digitálního obrazu s použitím grafických programů a jeho příprava pro další zpracování a tisk.
 • Ukládání a sdílení fotografií a videozáznamů pro editaci a sdílení fotografií.
 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat, včetně vedení příslušné dokumentace.
 • Poskytování poradenství v oblasti fotografických přístrojů a fotografického příslušenství.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Komunikace se zákazníkem po ukončení fotografování, výběr snímků podle požadavku zákazníka.
 • Výstupní kontrola kvality finálního zpracování vybraných snímků.
 • Tvorba a prezentace vlastního fotografického portfolia.

Kód ISCO

3431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/fotograf

Aranžér

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb.

Pracovní činnosti

 • Samostatné navrhování a vykonávání aranžérských prací.
 • Zhotovování prostorových poutačů, nápisů a psaní transparentů ozdobným písmem.
 • Samostatná realizace výtvarně náročného aranžování a dekorace.
 • Úprava zboží a aranžování výkladních skříní.
 • Úprava prodejny a instalace prodejních výstav resp. realizace speciálního vystavení výrobků.
 • Aranžování, dekorování a výzdoba ucelených prostorů expozic a výstav.
 • Kreslení a psaní písma.
 • Vytváření a tisk reklamních a propagačních materiálů určených pro prodejní plochu za použití specializovaných počítačových programů a tiskáren.
 • Technické zpracování materiálů při aranžování, např. textil, papír, kovy, plasty.
 • Ošetřování a udržování technických pomůcek pro aranžování.
 • Výroba, sestavení a instalace propagačních prostředků plošných i plastických.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/aranzer

Oděvní návrhář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní návrhář rozpracovává výtvarné návrhy do konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří návrhy a modely jednodušších výrobků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a vytváření modelů a vzorů jednodušších výrobků varianty podle předlohy.
 • Technické zpracovávání návrhů oděvních návrhářů modelářů.
 • Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů výrobků nebo dílců.
 • Zpracovávání konstrukčních podkladů pro oděvní výrobky do všech velikostí.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-navrhar-mo

Kožařský technik designér a modelář

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik designér a modelář provádí jednodušší designérské a konstrukční práce na nových modelech a výrobcích v kožedělné výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů výrobků nebo dílců, rozvádění šablon.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Navrhování a vytváření designů pro jednodušší modely, vzory a kolekce výrobků.
 • Navrhování a vytváření modelů a vzorů jednodušších výrobků.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-designer

Samostatný kožařský technik designér a modelář

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Samostatný kožařský technik designér a modelář provádí samostatné designérské práce na vývoji nových modelů a výrobků v kožedělné výrobě, zabezpečuje přípravu výroby, výrobního zařízení a technické dokumentace pro výrobu, odpovídá za zavedení nových modelů do výroby v celém velikostním sortimentu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a vytváření designů pro jednodušší modely, vzory a kolekce výrobků.
 • Navrhování a vytváření modelů a vzorů jednodušších výrobků.
 • Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů výrobků nebo dílců.
 • Rozvádění konstrukčních šablon.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-f21d

Textilní technik desinatér

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní technik desinatér rozpracovává výtvarné návrhy do vazebních konstrukcí pro textilní výrobu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování příslušné technické dokumentace.
 • Zpracování konstrukčních podkladů pro textilní výrobky.
 • Konstrukční řešení textilních výrobků - tkanin.
 • Technické zpracování návrhů.
 • Spolupráce při realizaci ve výrobě.
 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-desinate

Designer výrobků

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Designer výrobků navrhuje a vytváří nové tvary jednodušších průmyslových výrobků nebo částí složitých výrobků podle daných postupů nebo podle sjednaných podmínek.

Pracovní činnosti

 • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
 • Sledování výtvarných trendů.
 • Spolupráce při realizaci návrhů v etapě vývoje a výroby.
 • Zajišťování využití nových a efektivních materiálů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Zpracování podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Spolupráce při stanovení technických podmínek výroby výrobků.
 • Spolupráce při vytváření koncepce rozvoje designu.
 • Komunikace se zákazníkem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/designer-vyrobku

Samostatný textilní návrhář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný textilní návrhář navrhuje nové vzory a kolekce textilií.

Pracovní činnosti

 • Sledování módních trendů a podílení se na vytváření nové kolekce.
 • Zpracování dílčích podkladů a vzorků dle pokynů vycházejících ze zadávacích podmínek trendů.
 • Aktivní podíl na zpracování témat.
 • Realizace trendových témat na nových a efektivních materiálech.
 • Aktivní podíl na navrhování nových vzorů – dezénů.
 • Sledování technologických postupů při realizaci návrhu.
 • Příprava podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Evidence příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-textilni-navrh

Art grafik

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Art grafik vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů, webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích zhotovení grafického návrhu a layoutu.

Pracovní činnosti

 • Jednání se zadavatelem grafického návrhu.
 • Formulace zadání grafického návrhu.
 • Příjem textových a obrazových podkladů ve formě originálů pro reprodukci a externích datových souborů.
 • Tvorba skic grafických návrhů.
 • Příjem elektronických dat z Internetu za pomoci příslušných programů.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Tvorba grafického návrhu novinové, časopisecké, knižní strany, layoutů akcidenčních tiskovin, tištěné reklamy, webdesignu, multimediální prezentace, grafického manuálu a obalu.
 • Zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla grafického návrhu v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac.
 • Mezioperační kontrola grafického návrhu, digitální náhled.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/art-grafik

Textilní návrhář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní návrhář tvůrčím způsobem navrhuje nové vzory a trendové kolekce v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Sledování módních trendů a technologického vývoje v odvětví.
 • Průzkum trhu, sledování požadavku zákazníka, mapování konkurence.
 • Vytváření filosofie dezénových kolekcí vycházející z módních trendů a z vlastní invence.
 • Vypracovávání strategie přípravy a řízení tvorby dezénových kolekcí.
 • Navrhování a vytváření nových desénů klasickými a digitálními technologiemi.
 • Spolupráce s vnitropodnikovými útvary.
 • Volba materiálů vhodných pro realizaci dezénových kolekcí s ohledem na funkční vlastnosti výrobků.
 • Prezentace dezénové kolekce při odborných a obchodních jednáních.
 • Zpracování ekonomiky dezénové kolekce.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-navrhar

Interiérový designér

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Interiérový poradce navrhuje řešení interiéru z typových i individuálně vyrobených nábytkových systémů a interiérových doplňků, včetně cenové a projektové dokumentace.

Pracovní činnosti

 • Grafický návrh s technickým výkresem interiérového řešení.
 • Vyhotovení dispozičních návrhů včetně případného zaměření.
 • Výběr a seznam zařizovacích předmětů.
 • Úprava stávajících dispozic nebo nový návrh.
 • Zpracování specifikace prvků pro jednotlivé dodavatele.
 • Návrh stavebních úprav včetně barevného a materiálového řešení.
 • Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení.
 • Poskytování informací a poradenství v oblasti interiérového designu.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/interierovy-poradce

Dekoratér

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dekoratér navrhuje, vyrábí a instaluje dekorace v interiéru i exteriéru, spolupracuje na zhotovení návrhů pro dotváření interiérů a provádí drobné čalounické a tapetářské práce.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování výtvarného návrhu interiérové a exteriérové dekorace.
 • Volba postupu práce, způsobů zpracování, pomůcek, nástrojů a materiálů pro zhotovení interiérové a exteriérové dekorace v souladu s PO.
 • Zhotovování, kompletace a instalace všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací.
 • Kontrola použitých materiálů před oddělováním dílů a před jejich zpracováním.
 • Provádění drobných tapetářských a čalounických prací.
 • Strojové i ruční šití a prošívání.
 • Volba systému, příprava a kotvení dekorací do konstrukcí staveb, stěn a povrchových úprav.
 • Opravy interiérových a exteriérových dekorací.
 • Obsluha, seřizování a údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství.
 • Pořízení technické dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dekorater-fbd7

Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla restauruje a konzervuje umělecko-řemeslná malířská díla, s výjimkou děl kulturního dědictví.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování malířských prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum malířských prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Konzervování malířských prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-malirskych-de

Restaurátor zbraní

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor zbraní konzervuje a restauruje zbraně a zbroj, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů i sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracování koncepcí konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-zbrani

Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu konzervuje a restauruje uměleckořemeslné práce z textilu, jako jsou zejména tapiserie, koberce, historické oděvy, kroje, krajky, výšivky a prapory, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů i sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků pod odborným vedením.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh-9d1b

Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií restauruje a konzervuje zlacení děl volného a užitého umění a prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů, s výjimkou pozlacování kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování zlacení děl volného a užitého umění, prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum děl volného a užitého umění a prací uměleckých řemesel z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování zlacení děl volného a užitého umění a prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování a zlacení děl volného a užitého umění, prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů děl volného a užitého umění, prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-zlaceni-umele

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze železných a barevných kovů, litiny a cínu, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Příprava roztoků, konzervačních látek a pomůcek potřebných k restaurování prací uměleckého řemesla v kovu.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracování dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování historických předmětů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů uměleckořemeslných předmětů z kovů.
 • Samostatné zpracování restaurátorských záměrů a restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh-adee

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla z kamene a umělého kamene, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla v kameni a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla v kameni z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla v kameni a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů z kamene a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Návrh režimu památky po skončení restaurátorských prací.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh-1587

Kamnář pro renovaci dobových topidel

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kamnář pro renovaci dobových topidel provádí opravy a zprovoznění historických kachlových kamen, krbů a topidel, včetně opravy kování a keramických částí.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Posouzení stavu topidla, jeho stability a soudržnosti.
 • Posouzení stavební připravenosti a bezpečnostních rizik včetně požárních.
 • Provádění drobných zámečnických prací při opravě kování.
 • Stavba rozebraného topidla dle stanoveného technologického postupu včetně zabudování kování.
 • Provádění opravy napojení na komín dle platné normy.
 • Provádění kamnářských prací a drobných stavebních prací.
 • Připojení topidla na sopouch komínu.
 • Provádění topných zkoušek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kamnar-pro-renovaci-dobov-25a1

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje díla uměleckého řemesla ze zlata, stříbra a platiny, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování děl uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum děl uměleckého řemesla z hlediska historického zařazení použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování děl uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vypovídající hodnoty.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Postupy rekonstrukčních zásahů, počítačové grafické případně prostorové 3D vizualizace.
 • Zhotovení kopií a modelů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně výsledků průzkumů, průběžné dokumentace restaurátorských zásahů a dokumentace a interpretace získaných poznatků během restaurování.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-c623

Restaurátor hudebních nástrojů

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor hudebních nástrojů konzervuje a restauruje hudební nástroje, s výjimkou předmětů kulturního dědictví.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování uměleckořemeslného předmětu (hudebního nástroje), sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslného předmětu (hudebního nástroje) z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově hudebního nástroje, jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla (hudebního nástroje) a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování hudebních nástrojů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zpracovávání koncepcí konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-hudebnich-nas

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování modelů prací uměleckého řemesla ze štuku.
 • Zpracování restaurátorských zpráv.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-8400

Restaurátor strojů a přístrojů

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny a hodinky, hrací strojky, gramofony a jemnou mechaniku, optické přístroje, technická zařízení a dopravní prostředky, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při konzervování, restaurování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracování dokumentace, fotodokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů i sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů strojů a přístrojů.
 • Zpracování koncepcí konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.
 • Formulace zadání a vyhodnocení restaurátorského průzkumu, i ve spolupráci s kurátorem (vyhodnocení průzkumu by mělo být součástí každé restaurátorské dokumentace).

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-stroju-a-pris

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice restauruje a konzervuje předměty ze skla, včetně vitráží a zrcadel, z porcelánu, z keramiky, včetně historických kamen a mozaiky, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracovávání koncepcí restaurátorských, konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků pod odborným vedením.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh-4fc5

Konzervátor a preparátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Konzervátor a preparátor konzervuje přírodniny a sbírkovy předměty, s výjimkou předmětů kulturního dědictví.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií, minerálů, hornin, paleontologických nálezů, rostlin, živočichů nebo jejich částí.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Konzervování minerálů, hornin, paleontologických nálezů, rostlin, živočichů nebo jejich částí směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Preparování.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Rekonstrukce, kopie a modely.
 • Koncepce konzervátorských pracovišť.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/konzervator-a-preparator

Asistent kastelána

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Asistent kastelána spolupracuje na zajištění drobné stavební údržby, péče o mobiliární fond, údržby expozic, prezentace objektu v rámci turistického ruchu, organizaci návštěvnického provozu, průvodcovské činnosti a organizaci úklidu památkového objektu. Zastupuje kastelána v době jeho nepřítomnosti, podílí se na příslušné administrativní činnosti objektu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu.
 • Péče o mobiliární fond (údržba a konzervace mobiliárních předmětů).
 • Zajišťování denního režimu expozic (odemykání, větrání, zastiňování oken, instalace květinové výzdoby, chod hodinových strojů atd.).
 • Organizace práce průvodců (personalistika sezónních pracovníků).
 • Vyřizování objednávek prohlídek.
 • Kontrola denních harmonogramů návštěvnického provozu, kooperace s pokladní.
 • Průběžná kontrola instalace expozic.
 • Zajišťování a organizace průvodcovských činností.
 • Zajišťování prezentace památkového objektu.
 • Sledování pohybu mobiliáře a práce s dokumentací (karty ZE, Castis).
 • Kontrola klimatických podmínek v objektu a zajištění vhodné úpravy klimatu.
 • Dohled nad pomocným personálem (uklizečky, údržba) při práci v interiéru objektu.
 • Spolupráce s odbornými firmami (restaurátoři, stavební firmy).
 • Badatelská činnost (archivní výzkum, sledování odborných periodik atd.), iniciace činností vedoucích k rozšíření poznání objektu (spolupráce se školami a profesionály oboru).
 • Aktualizace průvodcovských textů - sylabů a organizace tvorby cizojazyčných příručních textů.
 • Organizace kulturních akcí.
 • Příprava a realizace speciálních prohlídek, projektů a jiných doprovodných akcí.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-kastelana

Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla z papíru, pergamenu a kůže, včetně knižních vazeb, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů i sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků pod odborným vedením.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií ošetřuje, konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze dřeva a ostatních přírodních materiálů, včetně historického nábytku, intarzie a marketerie, obložení, rámů a výplně otvorů, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracovávání koncepcí konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-7eef

Šéfkuchař

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Šéfkuchař organizuje a kontroluje práci kuchyňského personálu, tvoří vhodné skladby pokrmů, které sestavuje do jídelního lístku a připravuje, aranžuje a expeduje jednoduchou, složitou a kombinovanou přípravou předkrmy a pokrmy studené i teplé kuchyně dle vlastních nebo běžných receptur.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

3434

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/11a421e843

Odborník na porušování integrity lidské kůže

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Odborník na porušování integrity lidské kůže pomocí pigmentace lidské kůže provádí korekční zásahy a vytváří ozdobné prvky na těle nebo obličeji, pomocí účinných látek omezuje projevy stárnutí a zlepšuje stav pokožky a aplikuje náušnice a ostatní ozdoby do lidské kůže.

Pracovní činnosti

 • Poskytování odborné poradenské činnosti klientovi v oblasti porušování integrity lidské kůže.
 • Samostatné zpracování výtvarného záměru pro zhotovování ozdobných motivů na tělo.
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při porušování integrity lidské kůže.
 • Dezinfekce pokožky, pracovních nástrojů a ozdob.
 • Aplikace náušnic a ostatních ozdob.
 • Aplikace permanentního make-upu na jednotlivé části obličeje.
 • Aplikace ozdobných motivů tetováním.
 • Korekce vrozených i získaných vad pokožky.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Poučení klienta o následné domácí péči při porušení integrity lidské kůže.
 • Aplikace invazivní a neinvazivní mezoterapie.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/piercer

První asistent režie

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

První asistent režie pracuje na přípravách natáčení audiovizuálního díla a během natáčení řídí práci filmového štábu.

Pracovní činnosti

 • Organizačně-umělecká spolupráce při režii audiovizuálních děl.
 • Příprava natáčení audiovizuálního díla na základě schváleného scénáře.
 • Spolupráce na definování všeho potřebného pro realizaci díla, ve smyslu jak materiálního tak personálního.
 • Tvorba podkladu pro rozpočet díla.
 • Koordinace a řízení práce filmového štábu při natáčení dle potřeb a požadavků režiséra.
 • Předávání informací od režiséra dalším složkám filmu.
 • Spolupráce a plnění dílčích úkolů při dokončovacích pracích (postrodukci) dle náročnosti projektu.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prvni-asistent-rezie

Kaskadér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Kaskadér plánuje akční scény audiovizuálního díla, včetně stanovení rozpočtu a materiálních a personálních potřeb k výkonu scén. Připravuje, koordinuje a realizuje jejich provedení.

Pracovní činnosti

 • Plánování, příprava a koordinace akčních a bojových scén na základě scénáře audiovizuálního díla a v úzké spolupráci s režisérem, 1. asistentem režie, kameramanem a producentem.
 • Příprava a zajištění kaskadérských scén po technické stránce (tzv. nastavení riggingu).
 • Realizace kaskadérských scén.
 • Nahrazování herců při nebezpečných scénách, tzv. kaskadérský double.
 • Provedení specifických kaskadérských výkonů dle typu scény.
 • Zajištění bezpečného provedení kaskadérských výkonů.
 • Zajištění požární ochrany a lékařského dohledu.
 • Spolupráce při řešení technických efektů a jiných technických aspektů filmu vč. zpracování technického scénáře.
 • Práce se zvířaty, zejména s koňmi, při přípravě a realizaci kaskadérských scén.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kaskader

Inspicient

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Inspicient organizačně zajišťuje průběh zkoušek a představení.

Pracovní činnosti

 • Řízení uměleckých a technických pracovníků na jevišti i v zákulisí.
 • Kontrola přítomnosti všech účinkujících před začátkem představení nebo zkoušky.
 • Kontrola připravenosti scény.
 • Vydávání pokynů k zahájení představení a jednotlivých jednání.
 • Vedení inspicientských knih o průběhu představení a knih představení.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inspicient

Samostatný technik scénického osvětlení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný technik scénického osvětlení vykonává činnosti spojené s návrhem, přípravou a realizací osvětlení divadelních, televizních nebo filmových scén a je zodpovědný za technickou způsobilost osvětlovacího parku.

Pracovní činnosti

 • Spolutvorba technického scénáře pro osvětlení jednotlivých scén audiovizuálního díla – návrh pozic a typu osvětlovacích těles, návrh a realizace světelných efektů.
 • Kontrola dodržování stanovených proudových odběrů použité osvětlovací techniky.
 • Ve spolupráci s režisérem, výtvarníkem scény a v případě snímků i s kameramanem příprava a realizace scénického osvětlení a projekční techniky audiovizuálního díla v souladu s technickým scénářem.
 • Výběr a vhodné nastavení chromatičnosti osvětlovacích těles pro zadané světelné podmínky.
 • Zajištění a provádění údržby a revizí osvětlovací a projekční techniky.
 • Dodržování bezpečnosti práce při činnostech souvisejících s návrhem, přípravou a realizací jednotlivých scén.
 • Sledování vývoje osvětlovací a projekční techniky, mobilních elektrických napájecích zdrojů apod. a podávat příslušné návrhy na její inovaci.
 • Měření elektrických a světelných veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot.
 • Vedení příslušné technické dokumentace osvětlovací a reprodukční techniky a mobilních napájecích zdrojů.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-scenic

Asistent režie

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Asistent režie spolupracuje s režisérem při nastudování a realizaci uměleckého díla ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě.

Pracovní činnosti

 • Plnění úkolů a pokynů režiséra inscenace uměleckého díla.
 • Vedení písemné dokumentace k připravované inscenaci uměleckého díla.
 • Spolupráce při sestavování realizačního týmu.
 • Udržování kontaktu se všemi výrobními složkami podílejícími se na inscenaci uměleckého díla.
 • Zajišťování spolupráce se sbory, komparsem, externisty.
 • Samostatné vedení zkoušky při nepřítomnosti režiséra.
 • Zajišťování uměleckého dozoru při představení.
 • Spolupráce při sestavování termínů zkoušek.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-rezie