Profese

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři [CZ-ISCO 343]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Fotograf architektury a krajiny

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Fotograf architektury a krajiny provádí digitální a analogovou technikou fotografování architektury a krajiny, úpravy a korekce fotografického obrazu a jeho přípravu pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Příprava fotografických přístrojů, nástrojů, pomůcek a měřících přístrojů.
 • Volba adekvátního druhu fotografické techniky pro fotografování architektury a krajiny.
 • Volba kompozice.
 • Využití perspektivního zkreslení.
 • Volba vhodného osvětlení, využití denního a umělého světla včetně kombinace světlených zdrojů.
 • Volba správné expozice.
 • Zhotovení snímku architektury.
 • Zhotovení snímku krajiny.
 • Vytvoření panoramatické fotografie.
 • Optimalizace velkých světelných kontrastů při fotografování krajiny architektury.
 • Příprava zařízení pro zpracování digitálního obrazu.
 • Úpravy digitálního obrazu v grafických programech a jeho příprava pro další zpracování a tisk.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Prezentace a tvorba portfolia.

Kód ISCO

3431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/fotograf-architektury-a-k

Fotograf

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Fotograf zhotovuje průkazové, portrétní a produktové fotografie v interiéru nebo exteriéru, obsluhuje fotografickou a osvětlovací techniku za účelem zhotovování snímků, úpravy a přípravy snímků pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, stanovení ceny a podmínek zakázky.
 • Příprava fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů.
 • Příprava prostředí a zázemí pro fotografování dle požadavku zákazníka (portrét, produkt, atp.)
 • Obsluha fotografických přístrojů a příslušenství včetně osvětlovací techniky.
 • Volba vhodné kompozice a osvětlení snímku.
 • Volba adekvátní fotografické techniky pro dané zadání.
 • Nastavení osvětlení snímku, výběr fotografického pozadí a doplňků a určení kompozice.
 • Zhotovení fotografie objektů, postav, skupin, krajiny, živočichů aj. při nastavení správné expozice, ostrosti a barevnosti.
 • Zpracování fotografického obrazu a jeho příprava pro tisk a zobrazení elektronickými médii.
 • Úpravy a retuše digitálního obrazu s použitím grafických programů a jeho příprava pro další zpracování a tisk.
 • Ukládání a sdílení fotografií a videozáznamů pro editaci a sdílení fotografií.
 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat, včetně vedení příslušné dokumentace.
 • Poskytování poradenství v oblasti fotografických přístrojů a fotografického příslušenství.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Komunikace se zákazníkem po ukončení fotografování, výběr snímků podle požadavku zákazníka.
 • Výstupní kontrola kvality finálního zpracování vybraných snímků.
 • Tvorba a prezentace vlastního fotografického portfolia.

Kód ISCO

3431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/fotograf

Aranžér

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb.

Pracovní činnosti

 • Samostatné navrhování a vykonávání aranžérských prací.
 • Zhotovování prostorových poutačů, nápisů a psaní transparentů ozdobným písmem.
 • Samostatná realizace výtvarně náročného aranžování a dekorace.
 • Úprava zboží a aranžování výkladních skříní.
 • Úprava prodejny a instalace prodejních výstav resp. realizace speciálního vystavení výrobků.
 • Aranžování, dekorování a výzdoba ucelených prostorů expozic a výstav.
 • Kreslení a psaní písma.
 • Vytváření a tisk reklamních a propagačních materiálů určených pro prodejní plochu za použití specializovaných počítačových programů a tiskáren.
 • Technické zpracování materiálů při aranžování, např. textil, papír, kovy, plasty.
 • Ošetřování a udržování technických pomůcek pro aranžování.
 • Výroba, sestavení a instalace propagačních prostředků plošných i plastických.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/aranzer

Oděvní návrhář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní návrhář rozpracovává výtvarné návrhy do konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří návrhy a modely jednodušších výrobků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a vytváření modelů a vzorů jednodušších výrobků varianty podle předlohy.
 • Technické zpracovávání návrhů oděvních návrhářů modelářů.
 • Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů výrobků nebo dílců.
 • Zpracovávání konstrukčních podkladů pro oděvní výrobky do všech velikostí.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-navrhar-mo

Kožařský technik designér a modelář

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik designér a modelář provádí jednodušší designérské a konstrukční práce na nových modelech a výrobcích v kožedělné výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů výrobků nebo dílců, rozvádění šablon.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Navrhování a vytváření designů pro jednodušší modely, vzory a kolekce výrobků.
 • Navrhování a vytváření modelů a vzorů jednodušších výrobků.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-designer

Samostatný kožařský technik designér a modelář

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Samostatný kožařský technik designér a modelář provádí samostatné designérské práce na vývoji nových modelů a výrobků v kožedělné výrobě, zabezpečuje přípravu výroby, výrobního zařízení a technické dokumentace pro výrobu, odpovídá za zavedení nových modelů do výroby v celém velikostním sortimentu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a vytváření designů pro jednodušší modely, vzory a kolekce výrobků.
 • Navrhování a vytváření modelů a vzorů jednodušších výrobků.
 • Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů výrobků nebo dílců.
 • Rozvádění konstrukčních šablon.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-f21d

Textilní technik desinatér

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní technik desinatér rozpracovává výtvarné návrhy do vazebních konstrukcí pro textilní výrobu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování příslušné technické dokumentace.
 • Zpracování konstrukčních podkladů pro textilní výrobky.
 • Konstrukční řešení textilních výrobků - tkanin.
 • Technické zpracování návrhů.
 • Spolupráce při realizaci ve výrobě.
 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-desinate

Designer výrobků

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Designer výrobků navrhuje a vytváří nové tvary jednodušších průmyslových výrobků nebo částí složitých výrobků podle daných postupů nebo podle sjednaných podmínek.

Pracovní činnosti

 • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
 • Sledování výtvarných trendů.
 • Spolupráce při realizaci návrhů v etapě vývoje a výroby.
 • Zajišťování využití nových a efektivních materiálů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Zpracování podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Spolupráce při stanovení technických podmínek výroby výrobků.
 • Spolupráce při vytváření koncepce rozvoje designu.
 • Komunikace se zákazníkem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/designer-vyrobku

Samostatný textilní návrhář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný textilní návrhář navrhuje nové vzory a kolekce textilií.

Pracovní činnosti

 • Sledování módních trendů a podílení se na vytváření nové kolekce.
 • Zpracování dílčích podkladů a vzorků dle pokynů vycházejících ze zadávacích podmínek trendů.
 • Aktivní podíl na zpracování témat.
 • Realizace trendových témat na nových a efektivních materiálech.
 • Aktivní podíl na navrhování nových vzorů – dezénů.
 • Sledování technologických postupů při realizaci návrhu.
 • Příprava podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Evidence příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-textilni-navrh

Art grafik

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Art grafik vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů, webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích zhotovení grafického návrhu a layoutu.

Pracovní činnosti

 • Jednání se zadavatelem grafického návrhu.
 • Formulace zadání grafického návrhu.
 • Příjem textových a obrazových podkladů ve formě originálů pro reprodukci a externích datových souborů.
 • Tvorba skic grafických návrhů.
 • Příjem elektronických dat z Internetu za pomoci příslušných programů.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Tvorba grafického návrhu novinové, časopisecké, knižní strany, layoutů akcidenčních tiskovin, tištěné reklamy, webdesignu, multimediální prezentace, grafického manuálu a obalu.
 • Zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla grafického návrhu v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac.
 • Mezioperační kontrola grafického návrhu, digitální náhled.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/art-grafik

Textilní návrhář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní návrhář tvůrčím způsobem navrhuje nové vzory a trendové kolekce v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Sledování módních trendů a technologického vývoje v odvětví.
 • Průzkum trhu, sledování požadavku zákazníka, mapování konkurence.
 • Vytváření filosofie dezénových kolekcí vycházející z módních trendů a z vlastní invence.
 • Vypracovávání strategie přípravy a řízení tvorby dezénových kolekcí.
 • Navrhování a vytváření nových desénů klasickými a digitálními technologiemi.
 • Spolupráce s vnitropodnikovými útvary.
 • Volba materiálů vhodných pro realizaci dezénových kolekcí s ohledem na funkční vlastnosti výrobků.
 • Prezentace dezénové kolekce při odborných a obchodních jednáních.
 • Zpracování ekonomiky dezénové kolekce.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-navrhar

Interiérový designér

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Interiérový poradce navrhuje řešení interiéru z typových i individuálně vyrobených nábytkových systémů a interiérových doplňků, včetně cenové a projektové dokumentace.

Pracovní činnosti

 • Grafický návrh s technickým výkresem interiérového řešení.
 • Vyhotovení dispozičních návrhů včetně případného zaměření.
 • Výběr a seznam zařizovacích předmětů.
 • Úprava stávajících dispozic nebo nový návrh.
 • Zpracování specifikace prvků pro jednotlivé dodavatele.
 • Návrh stavebních úprav včetně barevného a materiálového řešení.
 • Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení.
 • Poskytování informací a poradenství v oblasti interiérového designu.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/interierovy-poradce

Dekoratér

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dekoratér navrhuje, vyrábí a instaluje dekorace v interiéru i exteriéru, spolupracuje na zhotovení návrhů pro dotváření interiérů a provádí drobné čalounické a tapetářské práce.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování výtvarného návrhu interiérové a exteriérové dekorace.
 • Volba postupu práce, způsobů zpracování, pomůcek, nástrojů a materiálů pro zhotovení interiérové a exteriérové dekorace v souladu s PO.
 • Zhotovování, kompletace a instalace všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací.
 • Kontrola použitých materiálů před oddělováním dílů a před jejich zpracováním.
 • Provádění drobných tapetářských a čalounických prací.
 • Strojové i ruční šití a prošívání.
 • Volba systému, příprava a kotvení dekorací do konstrukcí staveb, stěn a povrchových úprav.
 • Opravy interiérových a exteriérových dekorací.
 • Obsluha, seřizování a údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství.
 • Pořízení technické dokumentace.

Kód ISCO

3432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dekorater-fbd7

Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla restauruje a konzervuje umělecko-řemeslná malířská díla, s výjimkou děl kulturního dědictví.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování malířských prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum malířských prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Konzervování malířských prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-malirskych-de

Restaurátor zbraní

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor zbraní konzervuje a restauruje zbraně a zbroj, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů i sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracování koncepcí konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-zbrani

Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu konzervuje a restauruje uměleckořemeslné práce z textilu, jako jsou zejména tapiserie, koberce, historické oděvy, kroje, krajky, výšivky a prapory, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů i sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků pod odborným vedením.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh-9d1b

Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií restauruje a konzervuje zlacení děl volného a užitého umění a prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů, s výjimkou pozlacování kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování zlacení děl volného a užitého umění, prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum děl volného a užitého umění a prací uměleckých řemesel z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování zlacení děl volného a užitého umění a prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování a zlacení děl volného a užitého umění, prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů děl volného a užitého umění, prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-zlaceni-umele

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze železných a barevných kovů, litiny a cínu, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Příprava roztoků, konzervačních látek a pomůcek potřebných k restaurování prací uměleckého řemesla v kovu.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracování dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování historických předmětů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů uměleckořemeslných předmětů z kovů.
 • Samostatné zpracování restaurátorských záměrů a restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh-adee

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla z kamene a umělého kamene, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla v kameni a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla v kameni z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla v kameni a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů z kamene a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Návrh režimu památky po skončení restaurátorských prací.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh-1587

Kamnář pro renovaci dobových topidel

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kamnář pro renovaci dobových topidel provádí opravy a zprovoznění historických kachlových kamen, krbů a topidel, včetně opravy kování a keramických částí.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Posouzení stavu topidla, jeho stability a soudržnosti.
 • Posouzení stavební připravenosti a bezpečnostních rizik včetně požárních.
 • Provádění drobných zámečnických prací při opravě kování.
 • Stavba rozebraného topidla dle stanoveného technologického postupu včetně zabudování kování.
 • Provádění opravy napojení na komín dle platné normy.
 • Provádění kamnářských prací a drobných stavebních prací.
 • Připojení topidla na sopouch komínu.
 • Provádění topných zkoušek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kamnar-pro-renovaci-dobov-25a1

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje díla uměleckého řemesla ze zlata, stříbra a platiny, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování děl uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum děl uměleckého řemesla z hlediska historického zařazení použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování děl uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vypovídající hodnoty.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Postupy rekonstrukčních zásahů, počítačové grafické případně prostorové 3D vizualizace.
 • Zhotovení kopií a modelů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně výsledků průzkumů, průběžné dokumentace restaurátorských zásahů a dokumentace a interpretace získaných poznatků během restaurování.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-c623

Restaurátor hudebních nástrojů

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor hudebních nástrojů konzervuje a restauruje hudební nástroje, s výjimkou předmětů kulturního dědictví.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování uměleckořemeslného předmětu (hudebního nástroje), sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslného předmětu (hudebního nástroje) z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově hudebního nástroje, jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla (hudebního nástroje) a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování hudebních nástrojů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zpracovávání koncepcí konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-hudebnich-nas

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování modelů prací uměleckého řemesla ze štuku.
 • Zpracování restaurátorských zpráv.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-8400

Restaurátor strojů a přístrojů

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny a hodinky, hrací strojky, gramofony a jemnou mechaniku, optické přístroje, technická zařízení a dopravní prostředky, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při konzervování, restaurování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracování dokumentace, fotodokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů i sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů strojů a přístrojů.
 • Zpracování koncepcí konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.
 • Formulace zadání a vyhodnocení restaurátorského průzkumu, i ve spolupráci s kurátorem (vyhodnocení průzkumu by mělo být součástí každé restaurátorské dokumentace).

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-stroju-a-pris

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice restauruje a konzervuje předměty ze skla, včetně vitráží a zrcadel, z porcelánu, z keramiky, včetně historických kamen a mozaiky, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracovávání koncepcí restaurátorských, konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků pod odborným vedením.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh-4fc5

Konzervátor a preparátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Konzervátor a preparátor konzervuje přírodniny a sbírkovy předměty, s výjimkou předmětů kulturního dědictví.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií, minerálů, hornin, paleontologických nálezů, rostlin, živočichů nebo jejich částí.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Konzervování minerálů, hornin, paleontologických nálezů, rostlin, živočichů nebo jejich částí směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Preparování.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Rekonstrukce, kopie a modely.
 • Koncepce konzervátorských pracovišť.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/konzervator-a-preparator

Asistent kastelána

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Asistent kastelána spolupracuje na zajištění drobné stavební údržby, péče o mobiliární fond, údržby expozic, prezentace objektu v rámci turistického ruchu, organizaci návštěvnického provozu, průvodcovské činnosti a organizaci úklidu památkového objektu. Zastupuje kastelána v době jeho nepřítomnosti, podílí se na příslušné administrativní činnosti objektu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu.
 • Péče o mobiliární fond (údržba a konzervace mobiliárních předmětů).
 • Zajišťování denního režimu expozic (odemykání, větrání, zastiňování oken, instalace květinové výzdoby, chod hodinových strojů atd.).
 • Organizace práce průvodců (personalistika sezónních pracovníků).
 • Vyřizování objednávek prohlídek.
 • Kontrola denních harmonogramů návštěvnického provozu, kooperace s pokladní.
 • Průběžná kontrola instalace expozic.
 • Zajišťování a organizace průvodcovských činností.
 • Zajišťování prezentace památkového objektu.
 • Sledování pohybu mobiliáře a práce s dokumentací (karty ZE, Castis).
 • Kontrola klimatických podmínek v objektu a zajištění vhodné úpravy klimatu.
 • Dohled nad pomocným personálem (uklizečky, údržba) při práci v interiéru objektu.
 • Spolupráce s odbornými firmami (restaurátoři, stavební firmy).
 • Badatelská činnost (archivní výzkum, sledování odborných periodik atd.), iniciace činností vedoucích k rozšíření poznání objektu (spolupráce se školami a profesionály oboru).
 • Aktualizace průvodcovských textů - sylabů a organizace tvorby cizojazyčných příručních textů.
 • Organizace kulturních akcí.
 • Příprava a realizace speciálních prohlídek, projektů a jiných doprovodných akcí.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-kastelana

Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla z papíru, pergamenu a kůže, včetně knižních vazeb, s výjimkou kulturních památek.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů i sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků pod odborným vedením.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-del-umeleckeh

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií ošetřuje, konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze dřeva a ostatních přírodních materiálů, včetně historického nábytku, intarzie a marketerie, obložení, rámů a výplně otvorů, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla a sbírkových předmětů.
 • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Konzervování předmětů a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zhotovování kopií a modelů.
 • Zpracovávání koncepcí konzervátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

3433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-7eef

Šéfkuchař

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Šéfkuchař organizuje a kontroluje práci kuchyňského personálu, tvoří vhodné skladby pokrmů, které sestavuje do jídelního lístku a připravuje, aranžuje a expeduje jednoduchou, složitou a kombinovanou přípravou předkrmy a pokrmy studené i teplé kuchyně dle vlastních nebo běžných receptur.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

3434

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/11a421e843

Odborník na porušování integrity lidské kůže

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Odborník na porušování integrity lidské kůže pomocí pigmentace lidské kůže provádí korekční zásahy a vytváří ozdobné prvky na těle nebo obličeji, pomocí účinných látek omezuje projevy stárnutí a zlepšuje stav pokožky a aplikuje náušnice a ostatní ozdoby do lidské kůže.

Pracovní činnosti

 • Poskytování odborné poradenské činnosti klientovi v oblasti porušování integrity lidské kůže.
 • Samostatné zpracování výtvarného záměru pro zhotovování ozdobných motivů na tělo.
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů při porušování integrity lidské kůže.
 • Dezinfekce pokožky, pracovních nástrojů a ozdob.
 • Aplikace náušnic a ostatních ozdob.
 • Aplikace permanentního make-upu na jednotlivé části obličeje.
 • Aplikace ozdobných motivů tetováním.
 • Korekce vrozených i získaných vad pokožky.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Poučení klienta o následné domácí péči při porušení integrity lidské kůže.
 • Aplikace invazivní a neinvazivní mezoterapie.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/piercer

První asistent režie

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

První asistent režie pracuje na přípravách natáčení audiovizuálního díla a během natáčení řídí práci filmového štábu.

Pracovní činnosti

 • Organizačně-umělecká spolupráce při režii audiovizuálních děl.
 • Příprava natáčení audiovizuálního díla na základě schváleného scénáře.
 • Spolupráce na definování všeho potřebného pro realizaci díla, ve smyslu jak materiálního tak personálního.
 • Tvorba podkladu pro rozpočet díla.
 • Koordinace a řízení práce filmového štábu při natáčení dle potřeb a požadavků režiséra.
 • Předávání informací od režiséra dalším složkám filmu.
 • Spolupráce a plnění dílčích úkolů při dokončovacích pracích (postrodukci) dle náročnosti projektu.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prvni-asistent-rezie

Kaskadér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Kaskadér plánuje akční scény audiovizuálního díla, včetně stanovení rozpočtu a materiálních a personálních potřeb k výkonu scén. Připravuje, koordinuje a realizuje jejich provedení.

Pracovní činnosti

 • Plánování, příprava a koordinace akčních a bojových scén na základě scénáře audiovizuálního díla a v úzké spolupráci s režisérem, 1. asistentem režie, kameramanem a producentem.
 • Příprava a zajištění kaskadérských scén po technické stránce (tzv. nastavení riggingu).
 • Realizace kaskadérských scén.
 • Nahrazování herců při nebezpečných scénách, tzv. kaskadérský double.
 • Provedení specifických kaskadérských výkonů dle typu scény.
 • Zajištění bezpečného provedení kaskadérských výkonů.
 • Zajištění požární ochrany a lékařského dohledu.
 • Spolupráce při řešení technických efektů a jiných technických aspektů filmu vč. zpracování technického scénáře.
 • Práce se zvířaty, zejména s koňmi, při přípravě a realizaci kaskadérských scén.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kaskader

Inspicient

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Inspicient organizačně zajišťuje průběh zkoušek a představení.

Pracovní činnosti

 • Řízení uměleckých a technických pracovníků na jevišti i v zákulisí.
 • Kontrola přítomnosti všech účinkujících před začátkem představení nebo zkoušky.
 • Kontrola připravenosti scény.
 • Vydávání pokynů k zahájení představení a jednotlivých jednání.
 • Vedení inspicientských knih o průběhu představení a knih představení.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inspicient

Samostatný technik scénického osvětlení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný technik scénického osvětlení vykonává činnosti spojené s návrhem, přípravou a realizací osvětlení divadelních, televizních nebo filmových scén a je zodpovědný za technickou způsobilost osvětlovacího parku.

Pracovní činnosti

 • Spolutvorba technického scénáře pro osvětlení jednotlivých scén audiovizuálního díla – návrh pozic a typu osvětlovacích těles, návrh a realizace světelných efektů.
 • Kontrola dodržování stanovených proudových odběrů použité osvětlovací techniky.
 • Ve spolupráci s režisérem, výtvarníkem scény a v případě snímků i s kameramanem příprava a realizace scénického osvětlení a projekční techniky audiovizuálního díla v souladu s technickým scénářem.
 • Výběr a vhodné nastavení chromatičnosti osvětlovacích těles pro zadané světelné podmínky.
 • Zajištění a provádění údržby a revizí osvětlovací a projekční techniky.
 • Dodržování bezpečnosti práce při činnostech souvisejících s návrhem, přípravou a realizací jednotlivých scén.
 • Sledování vývoje osvětlovací a projekční techniky, mobilních elektrických napájecích zdrojů apod. a podávat příslušné návrhy na její inovaci.
 • Měření elektrických a světelných veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot.
 • Vedení příslušné technické dokumentace osvětlovací a reprodukční techniky a mobilních napájecích zdrojů.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-scenic

Asistent režie

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Asistent režie spolupracuje s režisérem při nastudování a realizaci uměleckého díla ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě.

Pracovní činnosti

 • Plnění úkolů a pokynů režiséra inscenace uměleckého díla.
 • Vedení písemné dokumentace k připravované inscenaci uměleckého díla.
 • Spolupráce při sestavování realizačního týmu.
 • Udržování kontaktu se všemi výrobními složkami podílejícími se na inscenaci uměleckého díla.
 • Zajišťování spolupráce se sbory, komparsem, externisty.
 • Samostatné vedení zkoušky při nepřítomnosti režiséra.
 • Zajišťování uměleckého dozoru při představení.
 • Spolupráce při sestavování termínů zkoušek.

Kód ISCO

3435

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-rezie