Profese

Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví [CZ-ISCO 325]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Dentální hygienistka

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Dentální hygienistka vykonává výchovnou činnost v rámci zubní prevence, dále na základě indikace zubního lékaře poskytuje preventivní péči na úseku dentální hygieny a pod odborným dohledem zubního lékaře asistuje při poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče na úseku zubního lékařství.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  3251

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/dentalni-hygienistka

  Ergoterapeut

  Odborný směr

  Zdravotnictví a farmacie

  Charakteristika

  Ergoterapeut provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru ergoterapie. Zejména provádí ergoterapeutická vyšetření, stanovuje optimální varianty a kombinace ergoterapeutických postupů a metodik v individuální i skupinové ergoterapii s cílem zlepšit funkční schopnosti a provádění běžných denních činností osoby, a to jak ve zdravotnických, tak sociálních zařízeních i ve vlastním sociálním prostředí osoby.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   3255

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/ergoterapeut-d066

   Fyzioterapeut

   Odborný směr

   Zdravotnictví a farmacie

   Charakteristika

   Fyzioterapeut poskytuje preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační a paliativní péči v oboru fyzioterapie vedoucí k rozvoji, obnovení a udržení optimálního zdraví klienta. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických, pokud jsou ohroženy nemocí, stárnutím, úrazem, bolestí, postižením, onemocněním, chorobou či faktory danými životním prostředím.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    3255

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/fyzioterapeut-a82b

    Masér ve zdravotnictví

    Odborný směr

    Zdravotnictví a farmacie

    Charakteristika

    Masér ve zdravotnictví pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína vykonává činnosti v rámci rehabilitační a léčebné péče.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     3255

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/maser-ve-zdravotnictvi

     Oční optik

     Odborný směr

     Zdravotnictví a farmacie

     Charakteristika

     Oční optik vyrábí, prodává a vydává individuálně zhotovené zdravotnické prostředky dle předpisu oftalmologa nebo optometristy, prodává sluneční, pracovní, ochranné a ostatní speciální brýle, jako hromadně vyráběné zdravotnické prostředky, provádí jejich anatomickou úpravu, dále poskytuje poradenství při výběru brýlových obrub a doporučuje vhodné druhy a úpravy brýlových čoček.

     Pracovní činnosti

     • Měření a vyhodnocení parametrů potřebných k výrobě individuálně zhotoveného zdravotnického prostředku.
     • Provádění anatomické úpravy optického korekčního zdravotnického prostředku rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňoval funkční, hygienické, bezpečnostní a estetické požadavky.
     • Provádění oprav optických korekčních zdravotnických prostředků.
     • Podávání odborných informací o způsobu používání optických korekčních zdravotnických prostředků a jejich údržbě.
     • Poradenství při výběru brýlových obrub, doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček.
     • Prodej a opravy brýlových obrub, hromadně zhotovovaných optických korekčních zdravotnických prostředků, slunečních a ochranných brýlí.
     • Prodej příslušenství k brýlím a kontaktním čočkám, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně optických korekčních zdravotnických prostředků a ochranných prostředků zraku.

     Kód ISCO

     3254

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/ocni-optik

     Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

     Odborný směr

     Zdravotnictví a farmacie

     Charakteristika

     Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví se podílí na výkonu státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví a ve spolupráci s lékařem plní úkoly prevence onemocnění a ochrany veřejného zdraví.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      3257

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-ochrany-a-podpor

      Zdravotnický záchranář

      Odborný směr

      Zdravotnictví a farmacie

      Charakteristika

      Zdravotnický záchranář vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační, intenzivní péče a akutním příjmu, dále se podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči.

      Pracovní činnosti

       Kód ISCO

       3258

       Více informací

       https://nsp.cz/jednotka-prace/zdravotnicky-zachranar-bac5

       Nutriční asistent

       Odborný směr

       Zdravotnictví a farmacie

       Charakteristika

       Nutriční asistent vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního terapeuta a dále se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

       Pracovní činnosti

        Kód ISCO

        3259

        Více informací

        https://nsp.cz/jednotka-prace/nutricni-asistent-a34a

        Ergoterapeut

        Odborný směr

        Zdravotnictví a farmacie

        Charakteristika

        Ergoterapeut provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru ergoterapie. Zejména provádí ergoterapeutická vyšetření, stanovuje optimální varianty a kombinace ergoterapeutických postupů a metodik v individuální i skupinové ergoterapii s cílem zlepšit funkční schopnosti a provádění běžných denních činností osoby, a to jak ve zdravotnických, tak sociálních zařízeních i ve vlastním sociálním prostředí osoby.

        Pracovní činnosti

         Kód ISCO

         3259

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/ergoterapeut-d066