Profese

Veterinární technici a asistenti [CZ-ISCO 324]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Veterinární asistent

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný veterinární asistent provádí vybrané veterinární úkony v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Samostatné provádění vybraných veterinárních úkonů.
 • Seřizování a obsluha veterinárních přístrojů a zařízení.
 • Preventivní podávání přípravků, které nejsou vázány na předpis veterinárního lékaře.
 • Koordinace provádění koupelí zvířat a postřiků.
 • Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře.
 • Poradenská činnost.
 • Kontrola a dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat.
 • Spolupráce při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek chovu zvířat a požadavků na pohodu zvířat pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
 • Spolupráce při kontrole označování a evidence zvířat pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
 • Spolupráce při kontrole plnění opatření stanovených ve schválených ozdravovacích programech, při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek a požadavků na zacházení se živočišnými produkty, při prohlídce jatečných zvířat a masa pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

3240

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/veterinarni-asistent

Veterinární technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Pracovní činnosti

 • Asistence při provádění veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních.
 • Asistence při podávání léčiv a veterinárních přípravků.
 • Odběr vzorků a provádění dílčích vyšetření.
 • Provádění běžných laboratorních prací.
 • Provádění umělé inseminace a očkování zvířat.
 • Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře.
 • Prohlídky zvířat a provádění diagnóz.
 • Kontrola krmiv a krmných komponentů.
 • Kontrola dodržování hygienických podmínek.
 • Poradenská činnost.
 • Prohlídka masa na jatkách pod dohledem veterinárního lékaře.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

3240

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/veterinarni-technik