Profese

Veterinární technici a asistenti [CZ-ISCO 324]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Veterinární asistent

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný veterinární asistent provádí vybrané veterinární úkony v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Samostatné provádění vybraných veterinárních úkonů.
 • Seřizování a obsluha veterinárních přístrojů a zařízení.
 • Preventivní podávání přípravků, které nejsou vázány na předpis veterinárního lékaře.
 • Koordinace provádění koupelí zvířat a postřiků.
 • Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře.
 • Poradenská činnost.
 • Kontrola a dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat.
 • Spolupráce při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek chovu zvířat a požadavků na pohodu zvířat pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
 • Spolupráce při kontrole označování a evidence zvířat pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
 • Spolupráce při kontrole plnění opatření stanovených ve schválených ozdravovacích programech, při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek a požadavků na zacházení se živočišnými produkty, při prohlídce jatečných zvířat a masa pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

3240

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/veterinarni-asistent

Veterinární technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Pracovní činnosti

 • Asistence při provádění veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních.
 • Asistence při podávání léčiv a veterinárních přípravků.
 • Odběr vzorků a provádění dílčích vyšetření.
 • Provádění běžných laboratorních prací.
 • Provádění umělé inseminace a očkování zvířat.
 • Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře.
 • Prohlídky zvířat a provádění diagnóz.
 • Kontrola krmiv a krmných komponentů.
 • Kontrola dodržování hygienických podmínek.
 • Poradenská činnost.
 • Prohlídka masa na jatkách pod dohledem veterinárního lékaře.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

3240

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/veterinarni-technik