Profese

Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace [CZ-ISCO 322]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Porodní asistentka

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Porodní asistentka poskytuje zdravotní péči v porodní asistenci, včetně péče o novorozence a ošetřovatelské péče o ženy na úseku gynekologie. Dále se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  3222

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/porodni-asistentka-9f9f

  Všeobecná sestra

  Odborný směr

  Zdravotnictví a farmacie

  Charakteristika

  Všeobecná sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin. Dále se ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní a neodkladné nebo dispenzární péči. Uplatnění všeobecné sestry je v mnoha specializovaných oborech nemocniční i primární péče, dále v domácí a hospicové péči.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   3221

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/vseobecna-sestra-0359