Profese

Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti [CZ-ISCO 321]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Radiologický asistent

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Radiologický asistent provádí radiologické zobrazovací i kvantitativní postupy, léčebné aplikace ionizujícího záření a poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči v souvislosti s radiologickými výkony. Zajišťuje radiační ochranu, a ve spolupráci s lékařem se podílí na diagnostické a léčebné péči.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  3211

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/radiologicky-asistent-dc83

  Radiologický technik

  Odborný směr

  Zdravotnictví a farmacie

  Charakteristika

  Radiologický technik vykonává činnosti související s radiační ochranou zákona č. 263/2016, zejména asistuje radiologickému fyzikovi, a dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   3211

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/radiologicky-technik-4e44

   Biomedicínský technik

   Odborný směr

   Zdravotnictví a farmacie

   Charakteristika

   Biomedicínský technik ve spolupráci s biomedicínským inženýrem nebo lékařem vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru biomedicínské techniky.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    3211

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/biomedicinsky-technik-3345

    Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

    Odborný směr

    Zdravotnictví a farmacie

    Charakteristika

    Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků vykonává laboratorní činnost v rámci diagnostické péče, vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, v přípravě léčivých přípravků, v zařízeních transfúzní služby, nebo v rámci asistované reprodukce.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     3212

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-pracovnik-v-labor

     Zdravotní laborant

     Odborný směr

     Zdravotnictví a farmacie

     Charakteristika

     Zdravotní laborant vykonává laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a odborným pracovníkem v laboratorních metodách.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      3212

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/zdravotni-laborant-5c81

      Laboratorní asistent

      Odborný směr

      Zdravotnictví a farmacie

      Charakteristika

      Laboratorní asistent se pod odborným dohledem způsobilého zdravotnického pracovníka podílí na poskytování diagnostické péče.

      Pracovní činnosti

       Kód ISCO

       3212

       Více informací

       https://nsp.cz/jednotka-prace/laboratorni-asistent

       Farmaceutický asistent

       Odborný směr

       Zdravotnictví a farmacie

       Charakteristika

       Farmaceutický asistent vykonává odborné činnosti spojené zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.

       Pracovní činnosti

        Kód ISCO

        3213

        Více informací

        https://nsp.cz/jednotka-prace/farmaceuticky-asistent-e4e5

        Asistent zubního technika

        Odborný směr

        Zdravotnictví a farmacie

        Charakteristika

        Asistent zubního technika poskytuje léčebnou a preventivní péči, kdy na základě indikace a návrhu zubního lékaře zhotovuje, upravuje a opravuje všechny druhy stomatologických protéz a dalších stomatologických výrobků pod odborným dohledem zubního technika.

        Pracovní činnosti

         Kód ISCO

         3214

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-zubniho-technika-30e2

         Zubní technik

         Odborný směr

         Zdravotnictví a farmacie

         Charakteristika

         Zubní technik poskytuje léčebnou a preventivní péči, kdy na základě indikace a návrhu zubního lékaře zhotovuje, upravuje a opravuje všechny druhy stomatologických výrobků, včetně stomatologických protéz a ortodontických pomůcek.

         Pracovní činnosti

          Kód ISCO

          3214

          Více informací

          https://nsp.cz/jednotka-prace/zubni-technik-b6d3

          Ortoticko-protetický technik

          Odborný směr

          Zdravotnictví a farmacie

          Charakteristika

          Ortoticko-protetický technik provádí činnosti v rámci léčebné a rehabilitační péče, při které ve spolupráci s ortotikem-protetikem navrhuje, zhotovuje, upravuje, opravuje a aplikuje individuálně zhotovované ortopedické a protetické pomůcky, upravuje a aplikuje sériově zhotovované ortopedické a protetické pomůcky, a dále seznamuje pacienty s používáním pomůcek a provádí základní nácvik.

          Pracovní činnosti

           Kód ISCO

           3214

           Více informací

           https://nsp.cz/jednotka-prace/ortoticko-proteticky-tech-612c

           Ortotik-protetik

           Odborný směr

           Zdravotnictví a farmacie

           Charakteristika

           Ortotik - protetik ve spolupráci s lékařem navrhuje, dohlíží nad výrobou nebo zhotovuje, upravuje, opravuje a aplikuje individuálně zhotovované ortopedické a protetické pomůcky, upravuje a aplikuje sériově zhotovované ortopedické a protetické pomůcky a dále seznamuje pacienty s používáním pomůcek a provádí základní nácvik.

           Pracovní činnosti

            Kód ISCO

            3214

            Více informací

            https://nsp.cz/jednotka-prace/ortotik-protetik-d4e3