Profese

Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti [CZ-ISCO 321]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Radiologický asistent

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Radiologický asistent provádí radiologické zobrazovací i kvantitativní postupy, léčebné aplikace ionizujícího záření a poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči v souvislosti s radiologickými výkony. Zajišťuje radiační ochranu, a ve spolupráci s lékařem se podílí na diagnostické a léčebné péči.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  3211

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/radiologicky-asistent-dc83

  Radiologický technik

  Odborný směr

  Zdravotnictví a farmacie

  Charakteristika

  Radiologický technik vykonává činnosti související s radiační ochranou zákona č. 263/2016, zejména asistuje radiologickému fyzikovi, a dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   3211

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/radiologicky-technik-4e44

   Biomedicínský technik

   Odborný směr

   Zdravotnictví a farmacie

   Charakteristika

   Biomedicínský technik ve spolupráci s biomedicínským inženýrem nebo lékařem vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru biomedicínské techniky.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    3211

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/biomedicinsky-technik-3345

    Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

    Odborný směr

    Zdravotnictví a farmacie

    Charakteristika

    Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků vykonává laboratorní činnost v rámci diagnostické péče, vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, v přípravě léčivých přípravků, v zařízeních transfúzní služby, nebo v rámci asistované reprodukce.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     3212

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-pracovnik-v-labor

     Zdravotní laborant

     Odborný směr

     Zdravotnictví a farmacie

     Charakteristika

     Zdravotní laborant vykonává laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a odborným pracovníkem v laboratorních metodách.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      3212

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/zdravotni-laborant-5c81

      Laboratorní asistent

      Odborný směr

      Zdravotnictví a farmacie

      Charakteristika

      Laboratorní asistent se pod odborným dohledem způsobilého zdravotnického pracovníka podílí na poskytování diagnostické péče.

      Pracovní činnosti

       Kód ISCO

       3212

       Více informací

       https://nsp.cz/jednotka-prace/laboratorni-asistent

       Farmaceutický asistent

       Odborný směr

       Zdravotnictví a farmacie

       Charakteristika

       Farmaceutický asistent vykonává odborné činnosti spojené zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.

       Pracovní činnosti

        Kód ISCO

        3213

        Více informací

        https://nsp.cz/jednotka-prace/farmaceuticky-asistent-e4e5

        Asistent zubního technika

        Odborný směr

        Zdravotnictví a farmacie

        Charakteristika

        Asistent zubního technika poskytuje léčebnou a preventivní péči, kdy na základě indikace a návrhu zubního lékaře zhotovuje, upravuje a opravuje všechny druhy stomatologických protéz a dalších stomatologických výrobků pod odborným dohledem zubního technika.

        Pracovní činnosti

         Kód ISCO

         3214

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-zubniho-technika-30e2

         Zubní technik

         Odborný směr

         Zdravotnictví a farmacie

         Charakteristika

         Zubní technik poskytuje léčebnou a preventivní péči, kdy na základě indikace a návrhu zubního lékaře zhotovuje, upravuje a opravuje všechny druhy stomatologických výrobků, včetně stomatologických protéz a ortodontických pomůcek.

         Pracovní činnosti

          Kód ISCO

          3214

          Více informací

          https://nsp.cz/jednotka-prace/zubni-technik-b6d3

          Ortoticko-protetický technik

          Odborný směr

          Zdravotnictví a farmacie

          Charakteristika

          Ortoticko-protetický technik provádí činnosti v rámci léčebné a rehabilitační péče, při které ve spolupráci s ortotikem-protetikem navrhuje, zhotovuje, upravuje, opravuje a aplikuje individuálně zhotovované ortopedické a protetické pomůcky, upravuje a aplikuje sériově zhotovované ortopedické a protetické pomůcky, a dále seznamuje pacienty s používáním pomůcek a provádí základní nácvik.

          Pracovní činnosti

           Kód ISCO

           3214

           Více informací

           https://nsp.cz/jednotka-prace/ortoticko-proteticky-tech-612c

           Ortotik-protetik

           Odborný směr

           Zdravotnictví a farmacie

           Charakteristika

           Ortotik - protetik ve spolupráci s lékařem navrhuje, dohlíží nad výrobou nebo zhotovuje, upravuje, opravuje a aplikuje individuálně zhotovované ortopedické a protetické pomůcky, upravuje a aplikuje sériově zhotovované ortopedické a protetické pomůcky a dále seznamuje pacienty s používáním pomůcek a provádí základní nácvik.

           Pracovní činnosti

            Kód ISCO

            3214

            Více informací

            https://nsp.cz/jednotka-prace/ortotik-protetik-d4e3