Profese

Operátoři velínů [CZ-ISCO 313]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Operátor bloku tepelné elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Operátor bloku tepelné elektrárny řídí a kontroluje provoz výrobních bloků a dvojbloků tepelné elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu výrobního bloku v elektrárně v souladu s operativními dispečerskými plány.
 • Zajišťování provozu výrobních dvojbloků a návazných technologických úseků.
 • Zajišťování dodržování platných emisních limitů včetně monitoringu a vedení dokumentace.
 • Kontrola provozu technologických úseků navazujících na elektrárenské výrobní bloky a rozhodování o potřebných zásazích.
 • Řízení činností při likvidaci poruch a mimořádných stavů výrobních bloků.
 • Řízení činností obsluh elektrárenských výrobních bloků a navazujících technologických úseků.
 • Spolupráce na opravách, revizích a běžné údržbě zařízení.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-bloku-tepelne-el

Strojvedoucí papírenského stroje

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojvedoucí papírenského stroje obsluhuje papírenský stroj z velínu i místně.

Pracovní činnosti

 • Odpovědnost za řízení procesu výroby papíru na papírenském stroji.
 • Odpovědnost za obsluhu papírenského stroje.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše papírenského stroje.
 • Kontrola provozu a stavu papírenského stroje.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění papírenského stroje a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojvedouci-papirenskeho

Výrobce buničiny v kontinuální výrobě

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Výrobce buničiny v kontinuální výrobě řídí z velínu a místně obsluhuje výrobní zařízení varny a bělení buničiny.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu kontinuálního alkalického – sulfátového vaření dřevních štěpek, praní a třídění nebělené buničiny, bělení buničiny a přípravy bělicích chemikálií.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a analýzy sloužící ke kontrole průběhu výroby buničiny
 • Odběr vzorků buničiny (vodolátky), varného louhu, odpadních vod a chemikálií pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-buniciny-v-kontin

Strojník papírenského stroje

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník papírenského stroje obsluhuje konkrétní úseky papírenského stroje z velínu i místně.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha technologického procesu sušení a navíjení papíru či kartonu, včetně případné povrchové úpravy.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše odstavovaného zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Obsluha jeřábu.
 • Odběr vzorků pro kontrolu jakosti v laboratoři.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-papirenskeho-str

Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě řídí z velínu a místně obsluhuje výrobní zařízení varny a bělení buničiny.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu diskontinuálního (kyselého – sulfitového) vaření dřevních štěpek, praní a třídění nebělené buničiny, bělení a přípravy bělícich chemikálií.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a analýzy sloužící ke kontrole průběhu výroby buničiny.
 • Odběr vzorků buničiny (vodolátky), varné kyseliny, odpadních vod a chemikálií pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-buniciny-v-diskon

Strojník sušicího a odvodňovacího stroje

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník sušicího a odvodňovacího stroje řídí z velínu a místně obsluhuje výrobní zařízení sušicího a odvodňovacího stroje.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu dotřídění, odvodňování a sušení buničiny.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a kontrola provozu sušicího a odvodňovacího stroje.
 • Odběr vzorků vodolátky, sušené buničiny a vody pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-susiciho-a-odvod

Strojník regeneračního kotle

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník regeneračního kotle řídí a obsluhuje výrobní zařízení regeneračního kotle z velínu.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu spalování výluhů v regeneračním kotli.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a kontrola průběhu spalování.
 • Odběr vzorků napájecí a kotelní vody a výstupní páry pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-regeneracniho-ko

Operátor regenerace chemikálií

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Operátor regenerace chemikálií řídí a obsluhuje výrobní zařízení odparky a sekundární regenerace z velínu.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu zahuštění výluhů na odparce a procesu sekundární regenerace spalin z regeneračního kotle včetně výroby surové kyseliny pro vaření dřeva kyselým - sulfitovým způsobem nebo bílého louhu pro alkalické - sulfátové vaření dřeva.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a kontrola zahušťování výluhů, výroby varné kyseliny nebo bílého louhu.
 • Odběr vzorků výluhu, surové kyseliny nebo bílého louhu pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-regenerace-chemi

Papírenský přípravář

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský přípravář obsluhuje z velína i místně zařízení k přípravě surovin pro papírenský stroj.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha technologického procesu čerpání a mletí látky.
 • Příprava a dávkování pomocných papírenských prostředků.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše obsluhovaného zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Odběr vzorků pro kontrolu jakosti v laboratoři.
 • Čištění obsluhovaného zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-pripravar

Chemický technik operátor

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik operátor provádí širokou škálu odborných prací v technologických výrobách, zejména dálkové řízení a kontrolu chemických procesů ve výrobě.

Pracovní činnosti

 • Dálkové řízení a kontrola technologických procesů ve výrobě.
 • Zajišťování činností při nájezdu a odstavení provozu.
 • Řízení činností ostatních obsluh na výrobním zařízení.
 • Obsluha dílčích i komplexních zařízení výrobní jednotky.
 • Samostatné provádění kontroly funkce jednotlivých aparátů a úrovně péče obsluhy na svěřeném úseku výroby.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3133

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-operator