Profese

Operátoři velínů [CZ-ISCO 313]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Operátor bloku tepelné elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Operátor bloku tepelné elektrárny řídí a kontroluje provoz výrobních bloků a dvojbloků tepelné elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu výrobního bloku v elektrárně v souladu s operativními dispečerskými plány.
 • Zajišťování provozu výrobních dvojbloků a návazných technologických úseků.
 • Zajišťování dodržování platných emisních limitů včetně monitoringu a vedení dokumentace.
 • Kontrola provozu technologických úseků navazujících na elektrárenské výrobní bloky a rozhodování o potřebných zásazích.
 • Řízení činností při likvidaci poruch a mimořádných stavů výrobních bloků.
 • Řízení činností obsluh elektrárenských výrobních bloků a navazujících technologických úseků.
 • Spolupráce na opravách, revizích a běžné údržbě zařízení.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-bloku-tepelne-el

Strojvedoucí papírenského stroje

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojvedoucí papírenského stroje obsluhuje papírenský stroj z velínu i místně.

Pracovní činnosti

 • Odpovědnost za řízení procesu výroby papíru na papírenském stroji.
 • Odpovědnost za obsluhu papírenského stroje.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše papírenského stroje.
 • Kontrola provozu a stavu papírenského stroje.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění papírenského stroje a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojvedouci-papirenskeho

Výrobce buničiny v kontinuální výrobě

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Výrobce buničiny v kontinuální výrobě řídí z velínu a místně obsluhuje výrobní zařízení varny a bělení buničiny.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu kontinuálního alkalického – sulfátového vaření dřevních štěpek, praní a třídění nebělené buničiny, bělení buničiny a přípravy bělicích chemikálií.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a analýzy sloužící ke kontrole průběhu výroby buničiny
 • Odběr vzorků buničiny (vodolátky), varného louhu, odpadních vod a chemikálií pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-buniciny-v-kontin

Strojník papírenského stroje

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník papírenského stroje obsluhuje konkrétní úseky papírenského stroje z velínu i místně.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha technologického procesu sušení a navíjení papíru či kartonu, včetně případné povrchové úpravy.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše odstavovaného zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Obsluha jeřábu.
 • Odběr vzorků pro kontrolu jakosti v laboratoři.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-papirenskeho-str

Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě řídí z velínu a místně obsluhuje výrobní zařízení varny a bělení buničiny.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu diskontinuálního (kyselého – sulfitového) vaření dřevních štěpek, praní a třídění nebělené buničiny, bělení a přípravy bělícich chemikálií.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a analýzy sloužící ke kontrole průběhu výroby buničiny.
 • Odběr vzorků buničiny (vodolátky), varné kyseliny, odpadních vod a chemikálií pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-buniciny-v-diskon

Strojník sušicího a odvodňovacího stroje

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník sušicího a odvodňovacího stroje řídí z velínu a místně obsluhuje výrobní zařízení sušicího a odvodňovacího stroje.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu dotřídění, odvodňování a sušení buničiny.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a kontrola provozu sušicího a odvodňovacího stroje.
 • Odběr vzorků vodolátky, sušené buničiny a vody pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-susiciho-a-odvod

Strojník regeneračního kotle

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Strojník regeneračního kotle řídí a obsluhuje výrobní zařízení regeneračního kotle z velínu.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu spalování výluhů v regeneračním kotli.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a kontrola průběhu spalování.
 • Odběr vzorků napájecí a kotelní vody a výstupní páry pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-regeneracniho-ko

Operátor regenerace chemikálií

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Operátor regenerace chemikálií řídí a obsluhuje výrobní zařízení odparky a sekundární regenerace z velínu.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu zahuštění výluhů na odparce a procesu sekundární regenerace spalin z regeneračního kotle včetně výroby surové kyseliny pro vaření dřeva kyselým - sulfitovým způsobem nebo bílého louhu pro alkalické - sulfátové vaření dřeva.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a kontrola zahušťování výluhů, výroby varné kyseliny nebo bílého louhu.
 • Odběr vzorků výluhu, surové kyseliny nebo bílého louhu pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-regenerace-chemi

Papírenský přípravář

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský přípravář obsluhuje z velína i místně zařízení k přípravě surovin pro papírenský stroj.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha technologického procesu čerpání a mletí látky.
 • Příprava a dávkování pomocných papírenských prostředků.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše obsluhovaného zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Odběr vzorků pro kontrolu jakosti v laboratoři.
 • Čištění obsluhovaného zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

3139

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-pripravar

Chemický technik operátor

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik operátor provádí širokou škálu odborných prací v technologických výrobách, zejména dálkové řízení a kontrolu chemických procesů ve výrobě.

Pracovní činnosti

 • Dálkové řízení a kontrola technologických procesů ve výrobě.
 • Zajišťování činností při nájezdu a odstavení provozu.
 • Řízení činností ostatních obsluh na výrobním zařízení.
 • Obsluha dílčích i komplexních zařízení výrobní jednotky.
 • Samostatné provádění kontroly funkce jednotlivých aparátů a úrovně péče obsluhy na svěřeném úseku výroby.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3133

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-operator