Profese

Výkonní umělci a příbuzní specialisté [CZ-ISCO 265]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Preparátor restaurátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Preparátor restaurátor zabezpečuje nejsložitější preparátorské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní ochrana přírodnin před vlivy prostředí a odborné ošetřování přírodnin.
 • Náročný odborný průzkum stavu sbírek přírodnin.
 • Provádění velmi složitých preparací (konzervace).
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru preparátorství s aplikací výsledků základního výzkumu.
 • Zpracování zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/preparator-restaurator

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu restauruje a konzervuje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla z textilu, gobelíny, koberce, tapiserie a tapety.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-aeb7

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni restauruje a konzervuje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla z kamene, umělého kamene, štuku, sádry a jiných obdobných materiálů.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-331f

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl restauruje a konzervuje figurální a nefigurální malířská díla na plátně, dřevěných a kovových deskách, na papíře, pergamenu, skle a jiných nestavebních materiálech, nástěnné malby, figurální sgrafita a polychromie na sochařských a uměleckořemeslných dílech.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-924c

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu restauruje a konzervuje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-90f6

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě restauruje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných materiálů na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes

Restaurátor malířských výtvarných děl

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor malířských výtvarných děl restauruje a konzervuje zvlášť významná výtvarná malířská díla.

Pracovní činnosti

 • Průzkum významných malířských výtvarných děl z hlediska použitých technik, technologií, materiálů a způsobů poškození.
 • Stanovení způsobů preventivní a profylaktické péče a ochrany významných výtvarných děl malířství.
 • Návrhy postupů restaurátorských prací s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování významných výtvarných děl malířství.
 • Konzervování významných výtvarných děl malířství.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv a dokumentace o provedených zásazích, včetně prezentace dosažených výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-malirskych-vy

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže konzervuje a restauruje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla z papíru, pergamenu a kůže, archiválie, knihařská díla, rukopisy, grafické listy, mapy, tapety a pečetě.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřován uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-ff06

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu restauruje a konzervuje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla ze skla, keramiky a porcelánu.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-062b

Restaurátor sochařských výtvarných děl

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor sochařských výtvarných děl restauruje a konzervuje zvlášť významná výtvarná sochařská díla.

Pracovní činnosti

 • Průzkum významných sochařských výtvarných děl z hlediska použitých technik, technologií, materiálů a způsobů poškození.
 • Stanovení způsobů preventivní a profylaktické péče a ochrany významných výtvarných sochařských děl.
 • Návrhy postupů restaurátorských prací s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování významných výtvarných sochařských děl.
 • Konzervování významných výtvarných sochařských děl.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv a dokumentace o provedených zásazích, včetně prezentace dosažených výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-socharskych-v

Umělecký malíř

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký malíř provádí slohové i moderní malby interiérů a exteriérů, odborné sondáže historických nástěnných maleb a jejich obnovování, malbou dotváří vnitřní vybavení scény a scénické stavby.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce maleb a obrazů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-malir

Scénograf

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Scénograf vytváří návrhy scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhy loutek pro loutková divadla.

Pracovní činnosti

 • Vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhů loutek.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky dílen při realizaci návrhů.
 • Účast na osvětlovacích a technických zkouškách.
 • Spolupráce s režisérem při zkouškách.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/scenograf

Korepetitor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Korepetitor připravuje, udržuje a zdokonaluje interpretační úroveň sólistů a sborů a podílí se na jejich přípravě.

Pracovní činnosti

 • Nastudování díla s jednotlivými interprety podle uměleckých požadavků a záměrů režiséra, choreografa.
 • Příprava umělců na technické zvládnutí díla.
 • Odborné vedení umělců při zkouškách.
 • Průběžné udržování a zdokonalování interpretační úrovně sólistů a sborů, spolupráce při odstraňování zjištěných nedostatků.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/korepetitor

Sbormistr

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Sbormistr řídí (diriguje) pěvecký sbor.

Pracovní činnosti

 • Nastudování sborových a vokálně symfonických děl.
 • Příprava, studium a tvorba umělecké koncepce pěveckého sboru včetně jeho řízení.
 • Volba repertoáru, spolupráce s dirigenty.
 • Zajišťování umělecké úrovně nastudovaných děl.
 • Příprava a sestavování koncertních plánů pěveckého sboru.
 • Účast na koncertních vystoupeních.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sbormistr

Zpěvák sólista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Zpěvák sólista interpretuje sólové party hudebních děl.

Pracovní činnosti

 • Nastudování přidělených rolí nebo hudebních partů a jejich interpretace při zkouškách a představeních.
 • Interpretace sólových partů hudebních děl.
 • Interpretace sólových partů lidových písní ve folklorních souborech.
 • Ztvárnění rolí v opeře, operetě, muzikálu.
 • Průběžné udržování interpretační úrovně pravidelným cvičením.
 • Spolupráce s režisérem, dirigentem a choreografem.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpevak-solista

Hudebník sólista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Hudebník sólista interpretuje sólové party hudebních děl.

Pracovní činnosti

 • Hudební interpretace sólových partů hudebních děl.
 • Nastudování sólového partu hudebního díla.
 • Průběžné udržování vysoké interpretační úrovně individuální přípravou a cvičením.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hudebnik-solista

Asistent dirigenta

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Asistent dirigenta spolupracuje při nastudování a dirigování hudebních děl.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při nastudování a dirigování hudebních děl a hudební stránky hudebně-dramatických děl.
 • Zajišťování úkolů stanovených dirigentem.
 • Zastupování dirigenta při zkouškách a představeních.
 • Spolupráce při zajišťování umělecké úrovně nastudovaného repertoáru.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-dirigenta

Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny vede skupinu při nastudování kolektivních částí symfonických a vokálních děl a hudební stránky hudebně dramatických děl.

Pracovní činnosti

 • Vedení nástrojové nebo hlasové skupiny při studování kolektivní částí díla.
 • Řídící, organizační a tvůrčí práce ve vedené skupině.
 • Umělecká odpovědnost za nástrojovou skupinu.
 • Tvůrčí spolupráce s ostatními nástrojovými skupinami.
 • Systematická a komunikativní spolupráce s dirigentem a sbormistrem.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-nastrojove-a-hlas

Zpěvák člen sboru a souboru

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Zpěvák člen sboru a souboru interpretuje sborové skladby a kolektivní částí (sborových partů) uměleckých děl.

Pracovní činnosti

 • Nastudování samostatných sborových skladeb a kolektivních částí (sborových partů) uměleckých děl podle pokynů vedoucích uměleckých pracovníků.
 • Interpretace menších sólových partů.
 • Interpretace při zkouškách, koncertech a představeních.
 • Průběžné udržování interpretační úrovně cvičením.
 • Spolupráce s sbormistrem, dirigentů, příp. režisérem a choreografem.
 • Účast na koncertních vystoupeních.
 • Interpretace lidových písní ve folklórních souborech.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpevak-clen-sboru-a-soubo

Hudebník člen orchestru a souboru

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Hudebník člen orchestru a souboru interpretuje kolektivní části hudebního díla.

Pracovní činnosti

 • Nastudování hudebního díla podle pokynů dirigenta.
 • Hudební interpretace kolektivní části hudebního díla.
 • Průběžné udržování interpretační úrovně individuální přípravou a cvičením.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hudebnik-clen-orchestru-a

Dirigent

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Dirigent řídí hudební orchestry, skupiny, sólisty a sbory při interpretaci hudebních a hudebně-dramatických děl.

Pracovní činnosti

 • Nastudování a dirigování hudebních děl a hudební stránky hudebně-dramatických děl.
 • Spolupráce s režiséry a choreografy při obsazování jednotlivých rolí hudebně-dramatických děl.
 • Umělecké vedení orchestrů, sólistů a sboru při zkouškách a představeních.
 • Zajišťování umělecké úrovně nastudovaného repertoáru.
 • Dramaturgie a tvorba umělecké koncepce hudebního tělesa.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dirigent

Tanečník člen sboru a souboru

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Tanečník jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sborové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra neboa baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletního sboru, souboru současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních produkcích apod.

Pracovní činnosti

 • Nastudování taneční, baletní nebo pantomimické role podle záměrů choreografa, režiséra a baletního mistra.
 • Udržování dobré fyzické, zdravotní kondice a odpovídajícího estetického zjevu.
 • Tvůrčí interpretace uměleckého díla podle záměru choreografa a režiséra, případně dalších vedoucích pracovníků.
 • Prohlubování technické a interpretační úrovně absolvováním baletních a tanečních tréninků.
 • Prohlubování umělecké, interpretační a technické úrovně svěřeného repertoáru prostřednictvím repertoárových zkoušek.
 • Interpretace menších tanečních a baletních sólových rolích podle potřeby.
 • Účast v představeních na divadelních a jiných scénách.

Kód ISCO

2653

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tanecnik-clen-sboru-a-sou

Tanečník sólista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Tanečník sólista jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sólové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra nebo baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletu, současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních produkcích apod.

Pracovní činnosti

 • Nastudování sólové taneční, baletní nebo pantomimické role podle záměrů choreografa, režiséra a baletního mistra.
 • Tvůrčí interpretace uměleckého díla podle záměru choreografa a režiséra, případně dalších vedoucích pracovníků.
 • Udržování dobré fyzické, zdravotní kondice a odpovídajícího estetického zjevu.
 • Prohlubování technické a interpretační úrovně absolvováním baletních a tanečních tréninků.
 • Prohlubování umělecké, interpretační a technické úrovně rolí prostřednictvím zkoušek repertoáru.
 • Účast v představeních na divadelních a jiných scénách.

Kód ISCO

2653

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tanecnik-solista

Baletní mistr

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Baletní mistr připravuje nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety v úzké spolupráci s choreografem inscenace, sleduje výkony členů baletního souboru při zkouškách a představeních a navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při hodnocení členů baletního souboru, spoluvytváření pracovních plánů souboru.
 • Prohlubování technické a interpretační úrovně členů baletního souboru prostřednictvím baletních a tanečních tréninků.
 • Umělecký dozor při představeních.
 • Spolupráce s ostatními inscenátory na koncepcích inscenací a při výběru umělců pro jednotlivé role.
 • Umělecké vedení umělců při nácviku nového díla.
 • Nastudování děl s interprety a jejich umělecké vedení při zkouškách.
 • Nastudování baletního díla podle pokynů choreografa.

Kód ISCO

2653

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/baletni-mistr

Filmový režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Filmový režisér režíruje filmová díla.

Pracovní činnosti

 • Režie filmových uměleckých děl a dokumentárních filmů.
 • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby filmových děl.
 • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce filmového díla.
 • Zajišťování technické a ekonomické stránky režírovaných filmových děl.
 • Navrhování složení tvůrčího týmu a výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení.
 • Spolupráce při sestavování plánu a termínů natáčení.
 • Zpracovávání technických scénářů.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/filmovy-reziser

Vedoucí natáčení

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vedoucí natáčení zajišťuje produkčně-organizační a logistické podmínky samotné realizace natáčecích procesů audiovizuálního díla.

Pracovní činnosti

 • Koordinace provozních činností souvisejících s denní operativou natáčení audiovizuálního díla.
 • Zajišťování produkčně-organizačních a logistických podmínek samotného natáčení.
 • Organizační a dispoziční řízení interních a externích složek výrobního štábu.
 • Sestavování denních produkčních dispozic a příprava informací do denních zpráv.
 • Alokace informací o denních spotřebách filmové suroviny a informací od skriptu a asistentů režie o průběhu a kompletaci natočených scén.
 • Zastupování vedoucího výroby při natáčení audiovizuálního díla.
 • Provádění primární účetní kontroly a sumarizace fakturace členů štábu a dodavatelů.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-nataceni

Hudební režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Hudební režisér realizuje a řídí nahrávání zvukových záznamů hudebních nebo slovesných děl.

Pracovní činnosti

 • Realizace a řízení nahrávání zvukových záznamů hudebních nebo slovesných děl.
 • Režijní úpravy k dosažení příslušných uměleckých a zvukových kvalit nahrávek.
 • Organizace a zajišťování technické a ekonomické stránky nahrávání.
 • Konzultace s účinkujícími, dirigenty, sbormistry, autory a dramaturgy.
 • Realizace zvukových částí filmových, televizních nebo rozhlasových hudebních a hudebně-dramatických děl.
 • Snímání zvukových efektů pro používání v pořadech a kombinování zvuků a jejich kompozice do příslušných rytmických a výrazových řádů.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hudebni-reziser

Televizní režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Televizní režisér režíruje dramatická, hudební, hudebně-dramatická díla, dokumentární, zpravodajské, publicistické, zábavné a jiné pořady v televizi.

Pracovní činnosti

 • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce představení nebo pořadů.
 • Režie televizní dramatických, hudebně-dramatických nebo jiných uměleckých děl.
 • Režie televizních dokumentárních, zpravodajských, publicistických, naučných a jiných pořadů.
 • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby televizních děl.
 • Zajišťování technické a ekonomické stránky režírovaných děl a pořadů.
 • Navrhování složení tvůrčího týmu a výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení.
 • Spolupráce pří sestavování plánu studia a termínů zkoušek.
 • Zpracovávání technických scénářů.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/televizni-reziser

Dramaturg

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Dramaturg sestavuje návrhy dramaturgických plánů, provádí výběr děl a spolupracuje s autory a inscenátory při jejich realizaci.

Pracovní činnosti

 • Sestavování návrhů dramaturgických plánů.
 • Výběr vhodných děl, spolupráce s autory a inscenátory při jejich realizaci.
 • Autorské úpravy dramatických textů a libret.
 • Poskytování poradenských služeb v uměleckých agenturách umělcům a pořadatelským zařízením.
 • Zajišťování dodání studijních a notových materiálů.
 • Tvůrčí spolupráce s autory, skladateli, překladateli a inscenátory.
 • Spolupráce na návrzích tiskovin k inscenacím, kontrola textů pro titulkovací zařízení.
 • Prověřování finanční náročnosti navrhovaných titulů z hlediska pronájmů materiálů a autorských práv.
 • Umělecké hodnocení uváděných inscenací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dramaturg

Režisér rozhlasového a televizního vysílání

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Režisér rozhlasového a televizního vysílání organizuje, koordinuje a zajišťuje vysílání televizních a rozhlasových stanic v průběhu dne podle vysílacích programů a plánů.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a zajišťování vysílání televizních a rozhlasových stanic.
 • Zajišťování dodržování vysílacích časů, řazení pořadů, programů a reklam.
 • Organizace programových rezerv, příprava a výběr doplňkových materiálů do vysílání.
 • Operativní rozhodování o zásazích do vysílání.
 • Řízení vysílání v přestávkách mezi pořady.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reziser-rozhlasoveho-a-te

Rozhlasový režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Rozhlasový režisér režíruje dramatická, hudebně-dramatická a hudební díla, zpravodajské, publicistické, zábavné a jiné pořady v rozhlase.

Pracovní činnosti

 • Příprava a režie komponovaných pořadů, vystoupení, pásem a inscenací.
 • Režie rozhlasových zpravodajských, publicistických, naučných, zábavných a jiných pořadů.
 • Režie dramatických, hudebně dramatických a slovesných děl.
 • Výběr hlasatelů, moderátorů a dalších realizátorů rozhlasového vysílání.
 • Výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení při zkouškách.
 • Realizace nahrávek hudebních a slovesných děl s případným řízením jejich úpravy.
 • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby rozhlasových děl včetně zajištění technické a ekonomické stránky vysílání.
 • Hodnocení vysílaných pořadů a inscenací.
 • Umělecký dozor při vysílání.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rozhlasovy-reziser

Divadelní režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Divadelní režisér režíruje dramatická, hudebně-dramatická, baletní, pantomimická a operní díla.

Pracovní činnosti

 • Inscenační ztvárnění dramatických, hudebně dramatických, baletních, pantomimických a operních děl.
 • Režie komponovaných pořadů, pódiových vystoupení a pásem.
 • Režie pořadů v cirkuse a varieté.
 • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce představení.
 • Navrhování složení inscenačního týmu a výběr umělců pro jednotlivé role.
 • Spolupráce pří sestavování plánů studia a termínů zkoušek.
 • Umělecký dozor při představeních.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/divadelni-reziser

Režisér dabingu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Režisér dabingu režíruje dabování cizojazyčných filmových nebo televizních děl.

Pracovní činnosti

 • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce filmových nebo televizních děl.
 • Řízení a organizace všech fází a složek dabingu.
 • Realizace a řízení zvukových a hudebních částí děl a prací při přepisu a střihu zvukových sekvencí.
 • Dramaturgický výběr hudby, ruchů a hluků.
 • Navrhování složení tvůrčího týmu a výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reziser-dabingu

Vedoucí výroby audiovizuálního díla

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vedoucí výroby audiovizuálního díla zajišťuje materiálně-technické, provozně-ekonomické a produkčně-organizační podmínky přípravy a realizace výroby audiovizuálního díla.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování dodržování rozpočtů výroby audiovizuálního díla.
 • Zajišťování materiálně-technických a provozně-ekonomických podmínek pro realizaci audiovizuálního díla.
 • Koordinace provozních činností na místě natáčení.
 • Dohled nad celkovým hladkým průběhem natáčení.
 • Dohled nad dodržením harmonogramu výroby audiovizuálního díla.
 • Uzavírání smluv s externími pracovníky, včetně části autorských smluv.
 • Zajišťování všech potřebných výrobních a technických kapacit (smlouvy o nájmech apod.).
 • Dohled nad dodržením pracovního zákoníku a bezpečnosti práce během výroby.
 • Revize denních zpráv o výrobě audiovizuálního díla.
 • Dohled nad odevzdáním všeho dohodnutého majetku o skončení výroby.
 • Vypracování výrobní zprávy a finančního vyúčtování za natáčení audiovizuálního díla.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-vyroby-audiovizua

Herec

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Herec tvůrčím způsobem podle dramatického textu interpretuje role, vypráví nebo přednáší prozaické, poetické a dramatické texty v představeních v divadle, televizi, rozhlase, filmu či na jiných audiovizuálních nosičích.

Pracovní činnosti

 • Nastudování přidělených rolí.
 • Umělecké ztvárnění přidělených rolí dramatických děl.
 • Spolupráce s režisérem při zkouškách a představeních.
 • Vodění nebo mluvení loutek při zkouškách a představeních.
 • Četba dramatických či prozaických textů.
 • Přednes (recitace) poezie a prózy.

Kód ISCO

2655

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/herec