Profese

Výkonní umělci a příbuzní specialisté [CZ-ISCO 265]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Preparátor restaurátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Preparátor restaurátor zabezpečuje nejsložitější preparátorské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní ochrana přírodnin před vlivy prostředí a odborné ošetřování přírodnin.
 • Náročný odborný průzkum stavu sbírek přírodnin.
 • Provádění velmi složitých preparací (konzervace).
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru preparátorství s aplikací výsledků základního výzkumu.
 • Zpracování zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/preparator-restaurator

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu restauruje a konzervuje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla z textilu, gobelíny, koberce, tapiserie a tapety.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z textilu, gobelínů, koberců, tapiserií a tapet na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-aeb7

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni restauruje a konzervuje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla z kamene, umělého kamene, štuku, sádry a jiných obdobných materiálů.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, umělém kameni, štuku, sádře a jiných obdobných materiálech, na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-331f

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl restauruje a konzervuje figurální a nefigurální malířská díla na plátně, dřevěných a kovových deskách, na papíře, pergamenu, skle a jiných nestavebních materiálech, nástěnné malby, figurální sgrafita a polychromie na sochařských a uměleckořemeslných dílech.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-924c

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu restauruje a konzervuje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z drahých, obecných a barevných kovů, litiny a cínu na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-90f6

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě restauruje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných přírodních materiálů.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze dřeva a jiných obdobných materiálů na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes

Restaurátor malířských výtvarných děl

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor malířských výtvarných děl restauruje a konzervuje zvlášť významná výtvarná malířská díla.

Pracovní činnosti

 • Průzkum významných malířských výtvarných děl z hlediska použitých technik, technologií, materiálů a způsobů poškození.
 • Stanovení způsobů preventivní a profylaktické péče a ochrany významných výtvarných děl malířství.
 • Návrhy postupů restaurátorských prací s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování významných výtvarných děl malířství.
 • Konzervování významných výtvarných děl malířství.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv a dokumentace o provedených zásazích, včetně prezentace dosažených výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-malirskych-vy

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže konzervuje a restauruje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla z papíru, pergamenu a kůže, archiválie, knihařská díla, rukopisy, grafické listy, mapy, tapety a pečetě.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřován uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-ff06

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu restauruje a konzervuje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla ze skla, keramiky a porcelánu.

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl ze skla, keramiky a porcelánu na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-062b

Restaurátor sochařských výtvarných děl

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Restaurátor sochařských výtvarných děl restauruje a konzervuje zvlášť významná výtvarná sochařská díla.

Pracovní činnosti

 • Průzkum významných sochařských výtvarných děl z hlediska použitých technik, technologií, materiálů a způsobů poškození.
 • Stanovení způsobů preventivní a profylaktické péče a ochrany významných výtvarných sochařských děl.
 • Návrhy postupů restaurátorských prací s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Restaurování významných výtvarných sochařských děl.
 • Konzervování významných výtvarných sochařských děl.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv a dokumentace o provedených zásazích, včetně prezentace dosažených výsledků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-socharskych-v

Umělecký malíř

Odborný směr

Umělecká řemesla

Charakteristika

Umělecký malíř provádí slohové i moderní malby interiérů a exteriérů, odborné sondáže historických nástěnných maleb a jejich obnovování, malbou dotváří vnitřní vybavení scény a scénické stavby.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce maleb a obrazů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-malir

Scénograf

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Scénograf vytváří návrhy scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhy loutek pro loutková divadla.

Pracovní činnosti

 • Vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhů loutek.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky dílen při realizaci návrhů.
 • Účast na osvětlovacích a technických zkouškách.
 • Spolupráce s režisérem při zkouškách.

Kód ISCO

2651

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/scenograf

Korepetitor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Korepetitor připravuje, udržuje a zdokonaluje interpretační úroveň sólistů a sborů a podílí se na jejich přípravě.

Pracovní činnosti

 • Nastudování díla s jednotlivými interprety podle uměleckých požadavků a záměrů režiséra, choreografa.
 • Příprava umělců na technické zvládnutí díla.
 • Odborné vedení umělců při zkouškách.
 • Průběžné udržování a zdokonalování interpretační úrovně sólistů a sborů, spolupráce při odstraňování zjištěných nedostatků.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/korepetitor

Sbormistr

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Sbormistr řídí (diriguje) pěvecký sbor.

Pracovní činnosti

 • Nastudování sborových a vokálně symfonických děl.
 • Příprava, studium a tvorba umělecké koncepce pěveckého sboru včetně jeho řízení.
 • Volba repertoáru, spolupráce s dirigenty.
 • Zajišťování umělecké úrovně nastudovaných děl.
 • Příprava a sestavování koncertních plánů pěveckého sboru.
 • Účast na koncertních vystoupeních.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sbormistr

Zpěvák sólista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Zpěvák sólista interpretuje sólové party hudebních děl.

Pracovní činnosti

 • Nastudování přidělených rolí nebo hudebních partů a jejich interpretace při zkouškách a představeních.
 • Interpretace sólových partů hudebních děl.
 • Interpretace sólových partů lidových písní ve folklorních souborech.
 • Ztvárnění rolí v opeře, operetě, muzikálu.
 • Průběžné udržování interpretační úrovně pravidelným cvičením.
 • Spolupráce s režisérem, dirigentem a choreografem.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpevak-solista

Hudebník sólista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Hudebník sólista interpretuje sólové party hudebních děl.

Pracovní činnosti

 • Hudební interpretace sólových partů hudebních děl.
 • Nastudování sólového partu hudebního díla.
 • Průběžné udržování vysoké interpretační úrovně individuální přípravou a cvičením.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hudebnik-solista

Asistent dirigenta

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Asistent dirigenta spolupracuje při nastudování a dirigování hudebních děl.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při nastudování a dirigování hudebních děl a hudební stránky hudebně-dramatických děl.
 • Zajišťování úkolů stanovených dirigentem.
 • Zastupování dirigenta při zkouškách a představeních.
 • Spolupráce při zajišťování umělecké úrovně nastudovaného repertoáru.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-dirigenta

Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny vede skupinu při nastudování kolektivních částí symfonických a vokálních děl a hudební stránky hudebně dramatických děl.

Pracovní činnosti

 • Vedení nástrojové nebo hlasové skupiny při studování kolektivní částí díla.
 • Řídící, organizační a tvůrčí práce ve vedené skupině.
 • Umělecká odpovědnost za nástrojovou skupinu.
 • Tvůrčí spolupráce s ostatními nástrojovými skupinami.
 • Systematická a komunikativní spolupráce s dirigentem a sbormistrem.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-nastrojove-a-hlas

Zpěvák člen sboru a souboru

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Zpěvák člen sboru a souboru interpretuje sborové skladby a kolektivní částí (sborových partů) uměleckých děl.

Pracovní činnosti

 • Nastudování samostatných sborových skladeb a kolektivních částí (sborových partů) uměleckých děl podle pokynů vedoucích uměleckých pracovníků.
 • Interpretace menších sólových partů.
 • Interpretace při zkouškách, koncertech a představeních.
 • Průběžné udržování interpretační úrovně cvičením.
 • Spolupráce s sbormistrem, dirigentů, příp. režisérem a choreografem.
 • Účast na koncertních vystoupeních.
 • Interpretace lidových písní ve folklórních souborech.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpevak-clen-sboru-a-soubo

Hudebník člen orchestru a souboru

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Hudebník člen orchestru a souboru interpretuje kolektivní části hudebního díla.

Pracovní činnosti

 • Nastudování hudebního díla podle pokynů dirigenta.
 • Hudební interpretace kolektivní části hudebního díla.
 • Průběžné udržování interpretační úrovně individuální přípravou a cvičením.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hudebnik-clen-orchestru-a

Dirigent

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Dirigent řídí hudební orchestry, skupiny, sólisty a sbory při interpretaci hudebních a hudebně-dramatických děl.

Pracovní činnosti

 • Nastudování a dirigování hudebních děl a hudební stránky hudebně-dramatických děl.
 • Spolupráce s režiséry a choreografy při obsazování jednotlivých rolí hudebně-dramatických děl.
 • Umělecké vedení orchestrů, sólistů a sboru při zkouškách a představeních.
 • Zajišťování umělecké úrovně nastudovaného repertoáru.
 • Dramaturgie a tvorba umělecké koncepce hudebního tělesa.

Kód ISCO

2652

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dirigent

Tanečník člen sboru a souboru

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Tanečník jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sborové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra neboa baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletního sboru, souboru současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních produkcích apod.

Pracovní činnosti

 • Nastudování taneční, baletní nebo pantomimické role podle záměrů choreografa, režiséra a baletního mistra.
 • Udržování dobré fyzické, zdravotní kondice a odpovídajícího estetického zjevu.
 • Tvůrčí interpretace uměleckého díla podle záměru choreografa a režiséra, případně dalších vedoucích pracovníků.
 • Prohlubování technické a interpretační úrovně absolvováním baletních a tanečních tréninků.
 • Prohlubování umělecké, interpretační a technické úrovně svěřeného repertoáru prostřednictvím repertoárových zkoušek.
 • Interpretace menších tanečních a baletních sólových rolích podle potřeby.
 • Účast v představeních na divadelních a jiných scénách.

Kód ISCO

2653

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tanecnik-clen-sboru-a-sou

Tanečník sólista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Tanečník sólista jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sólové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra nebo baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletu, současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních produkcích apod.

Pracovní činnosti

 • Nastudování sólové taneční, baletní nebo pantomimické role podle záměrů choreografa, režiséra a baletního mistra.
 • Tvůrčí interpretace uměleckého díla podle záměru choreografa a režiséra, případně dalších vedoucích pracovníků.
 • Udržování dobré fyzické, zdravotní kondice a odpovídajícího estetického zjevu.
 • Prohlubování technické a interpretační úrovně absolvováním baletních a tanečních tréninků.
 • Prohlubování umělecké, interpretační a technické úrovně rolí prostřednictvím zkoušek repertoáru.
 • Účast v představeních na divadelních a jiných scénách.

Kód ISCO

2653

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tanecnik-solista

Baletní mistr

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Baletní mistr připravuje nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety v úzké spolupráci s choreografem inscenace, sleduje výkony členů baletního souboru při zkouškách a představeních a navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při hodnocení členů baletního souboru, spoluvytváření pracovních plánů souboru.
 • Prohlubování technické a interpretační úrovně členů baletního souboru prostřednictvím baletních a tanečních tréninků.
 • Umělecký dozor při představeních.
 • Spolupráce s ostatními inscenátory na koncepcích inscenací a při výběru umělců pro jednotlivé role.
 • Umělecké vedení umělců při nácviku nového díla.
 • Nastudování děl s interprety a jejich umělecké vedení při zkouškách.
 • Nastudování baletního díla podle pokynů choreografa.

Kód ISCO

2653

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/baletni-mistr

Filmový režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Filmový režisér režíruje filmová díla.

Pracovní činnosti

 • Režie filmových uměleckých děl a dokumentárních filmů.
 • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby filmových děl.
 • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce filmového díla.
 • Zajišťování technické a ekonomické stránky režírovaných filmových děl.
 • Navrhování složení tvůrčího týmu a výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení.
 • Spolupráce při sestavování plánu a termínů natáčení.
 • Zpracovávání technických scénářů.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/filmovy-reziser

Vedoucí natáčení

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vedoucí natáčení zajišťuje produkčně-organizační a logistické podmínky samotné realizace natáčecích procesů audiovizuálního díla.

Pracovní činnosti

 • Koordinace provozních činností souvisejících s denní operativou natáčení audiovizuálního díla.
 • Zajišťování produkčně-organizačních a logistických podmínek samotného natáčení.
 • Organizační a dispoziční řízení interních a externích složek výrobního štábu.
 • Sestavování denních produkčních dispozic a příprava informací do denních zpráv.
 • Alokace informací o denních spotřebách filmové suroviny a informací od skriptu a asistentů režie o průběhu a kompletaci natočených scén.
 • Zastupování vedoucího výroby při natáčení audiovizuálního díla.
 • Provádění primární účetní kontroly a sumarizace fakturace členů štábu a dodavatelů.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-nataceni

Hudební režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Hudební režisér realizuje a řídí nahrávání zvukových záznamů hudebních nebo slovesných děl.

Pracovní činnosti

 • Realizace a řízení nahrávání zvukových záznamů hudebních nebo slovesných děl.
 • Režijní úpravy k dosažení příslušných uměleckých a zvukových kvalit nahrávek.
 • Organizace a zajišťování technické a ekonomické stránky nahrávání.
 • Konzultace s účinkujícími, dirigenty, sbormistry, autory a dramaturgy.
 • Realizace zvukových částí filmových, televizních nebo rozhlasových hudebních a hudebně-dramatických děl.
 • Snímání zvukových efektů pro používání v pořadech a kombinování zvuků a jejich kompozice do příslušných rytmických a výrazových řádů.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hudebni-reziser

Televizní režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Televizní režisér režíruje dramatická, hudební, hudebně-dramatická díla, dokumentární, zpravodajské, publicistické, zábavné a jiné pořady v televizi.

Pracovní činnosti

 • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce představení nebo pořadů.
 • Režie televizní dramatických, hudebně-dramatických nebo jiných uměleckých děl.
 • Režie televizních dokumentárních, zpravodajských, publicistických, naučných a jiných pořadů.
 • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby televizních děl.
 • Zajišťování technické a ekonomické stránky režírovaných děl a pořadů.
 • Navrhování složení tvůrčího týmu a výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení.
 • Spolupráce pří sestavování plánu studia a termínů zkoušek.
 • Zpracovávání technických scénářů.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/televizni-reziser

Dramaturg

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Dramaturg sestavuje návrhy dramaturgických plánů, provádí výběr děl a spolupracuje s autory a inscenátory při jejich realizaci.

Pracovní činnosti

 • Sestavování návrhů dramaturgických plánů.
 • Výběr vhodných děl, spolupráce s autory a inscenátory při jejich realizaci.
 • Autorské úpravy dramatických textů a libret.
 • Poskytování poradenských služeb v uměleckých agenturách umělcům a pořadatelským zařízením.
 • Zajišťování dodání studijních a notových materiálů.
 • Tvůrčí spolupráce s autory, skladateli, překladateli a inscenátory.
 • Spolupráce na návrzích tiskovin k inscenacím, kontrola textů pro titulkovací zařízení.
 • Prověřování finanční náročnosti navrhovaných titulů z hlediska pronájmů materiálů a autorských práv.
 • Umělecké hodnocení uváděných inscenací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dramaturg

Režisér rozhlasového a televizního vysílání

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Režisér rozhlasového a televizního vysílání organizuje, koordinuje a zajišťuje vysílání televizních a rozhlasových stanic v průběhu dne podle vysílacích programů a plánů.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a zajišťování vysílání televizních a rozhlasových stanic.
 • Zajišťování dodržování vysílacích časů, řazení pořadů, programů a reklam.
 • Organizace programových rezerv, příprava a výběr doplňkových materiálů do vysílání.
 • Operativní rozhodování o zásazích do vysílání.
 • Řízení vysílání v přestávkách mezi pořady.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reziser-rozhlasoveho-a-te

Rozhlasový režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Rozhlasový režisér režíruje dramatická, hudebně-dramatická a hudební díla, zpravodajské, publicistické, zábavné a jiné pořady v rozhlase.

Pracovní činnosti

 • Příprava a režie komponovaných pořadů, vystoupení, pásem a inscenací.
 • Režie rozhlasových zpravodajských, publicistických, naučných, zábavných a jiných pořadů.
 • Režie dramatických, hudebně dramatických a slovesných děl.
 • Výběr hlasatelů, moderátorů a dalších realizátorů rozhlasového vysílání.
 • Výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení při zkouškách.
 • Realizace nahrávek hudebních a slovesných děl s případným řízením jejich úpravy.
 • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby rozhlasových děl včetně zajištění technické a ekonomické stránky vysílání.
 • Hodnocení vysílaných pořadů a inscenací.
 • Umělecký dozor při vysílání.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rozhlasovy-reziser

Divadelní režisér

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Divadelní režisér režíruje dramatická, hudebně-dramatická, baletní, pantomimická a operní díla.

Pracovní činnosti

 • Inscenační ztvárnění dramatických, hudebně dramatických, baletních, pantomimických a operních děl.
 • Režie komponovaných pořadů, pódiových vystoupení a pásem.
 • Režie pořadů v cirkuse a varieté.
 • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce představení.
 • Navrhování složení inscenačního týmu a výběr umělců pro jednotlivé role.
 • Spolupráce pří sestavování plánů studia a termínů zkoušek.
 • Umělecký dozor při představeních.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/divadelni-reziser

Režisér dabingu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Režisér dabingu režíruje dabování cizojazyčných filmových nebo televizních děl.

Pracovní činnosti

 • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce filmových nebo televizních děl.
 • Řízení a organizace všech fází a složek dabingu.
 • Realizace a řízení zvukových a hudebních částí děl a prací při přepisu a střihu zvukových sekvencí.
 • Dramaturgický výběr hudby, ruchů a hluků.
 • Navrhování složení tvůrčího týmu a výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reziser-dabingu

Vedoucí výroby audiovizuálního díla

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vedoucí výroby audiovizuálního díla zajišťuje materiálně-technické, provozně-ekonomické a produkčně-organizační podmínky přípravy a realizace výroby audiovizuálního díla.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování dodržování rozpočtů výroby audiovizuálního díla.
 • Zajišťování materiálně-technických a provozně-ekonomických podmínek pro realizaci audiovizuálního díla.
 • Koordinace provozních činností na místě natáčení.
 • Dohled nad celkovým hladkým průběhem natáčení.
 • Dohled nad dodržením harmonogramu výroby audiovizuálního díla.
 • Uzavírání smluv s externími pracovníky, včetně části autorských smluv.
 • Zajišťování všech potřebných výrobních a technických kapacit (smlouvy o nájmech apod.).
 • Dohled nad dodržením pracovního zákoníku a bezpečnosti práce během výroby.
 • Revize denních zpráv o výrobě audiovizuálního díla.
 • Dohled nad odevzdáním všeho dohodnutého majetku o skončení výroby.
 • Vypracování výrobní zprávy a finančního vyúčtování za natáčení audiovizuálního díla.

Kód ISCO

2654

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-vyroby-audiovizua

Herec

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Herec tvůrčím způsobem podle dramatického textu interpretuje role, vypráví nebo přednáší prozaické, poetické a dramatické texty v představeních v divadle, televizi, rozhlase, filmu či na jiných audiovizuálních nosičích.

Pracovní činnosti

 • Nastudování přidělených rolí.
 • Umělecké ztvárnění přidělených rolí dramatických děl.
 • Spolupráce s režisérem při zkouškách a představeních.
 • Vodění nebo mluvení loutek při zkouškách a představeních.
 • Četba dramatických či prozaických textů.
 • Přednes (recitace) poezie a prózy.

Kód ISCO

2655

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/herec