Profese

Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách [CZ-ISCO 231]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování v odborných předmětech, směřující k získávání vědomostí a dovedností studentů na vyšší odborné škole.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností studentů v odborných vyučovacích předmětech vyšší odborné školy, popř. vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, tvorba metodik a výukových postupů ve vzdělávání a jejich realizace, popř. tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení přednášek, seminářů a cvičení, příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit studenty, vyhodnocování jejich znalostí.
 • Podněcování osobního vývoje studentů, diskutování o jejich pokrocích a poskytování konzultací studentům.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, příprava zpráv, hodnocení studentů a jejich klasifikace, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích studentů.
 • Tvorba a koordinace vzdělávacího programu vyšší odborné školy, popř. stanovování koncepce rozvoje oboru vzdělání ukončeného absolutoriem.

Kód ISCO

2310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-odbornych-predmetu-66ac

Vysokoškolský učitel

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vysokoškolský učitel provádí pedagogické, vědecké, výzkumné a vývojové nebo umělecké činnosti a jejich aplikaci ve výuce studentů a absolventů vysokých škol a při výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

Pracovní činnosti

 • Tvorba studijních programů, metodik a učebních postupů a jejich zavádění.
 • Vedení seminárních, ročníkových, diplomových a disertačních prací.
 • Manažérské a koncepční činnosti.
 • Hodnocení rozvojových a pedagogických procesů, tvorba nástrojů a hodnocení výsledků studentů.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávacích programů a výzkumných úkolů.
 • Vedení řešitelských a pedagogických týmů.
 • Tvorba výzkumných, vývojových nebo uměleckých projektů včetně mezinárodních a řešení vědeckých úkolů v rámci základního a aplikovaného výzkumu.
 • Poskytování vzdělávacích služeb a expertizních služeb.
 • Příprava, rozvíjení a konkretizace vzdělávacích programů a učebních lekcí.
 • Přednášení učební látky, vedení seminářů, cvičení a laboratorních pokusů.
 • Vedení dokumentace výzkumných procesů a výsledků.
 • Poskytování konzultací studentům.
 • Tvorba odborných monografií, studijních textů, vysokoškolských učebnic a programů.
 • Aplikace výsledků výzkumu ve výuce studentů, absolventů vysokých škol, vědeckých pracovníků.
 • Spolupráce se sociálními partnery, zahraničními partnery v oblasti vědy, umění a vzdělávání.
 • Aplikace výsledků výzkumu do praxe ve spolupráci s příslušnými subjekty.
 • Publikační činnost.
 • Expertní a posuzovatelská činnost.
 • Vedení administrativy spojené s evidencí pedagogické činnosti a výsledků studentů.
 • Organizování a vedení účasti studentů na řešení výzkumných a vývojových úkolů.

Kód ISCO

2310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vysokoskolsky-ucitel

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování ve všeobecně vzdělávacích předmětech, směřující k získávání vědomostí a dovedností studentů na vyšší odborné škole.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností studentů ve všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětech vyšší odborné školy, popř. vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, tvorba metodik a výukových postupů ve vzdělávání a jejich realizace, popř. tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení přednášek, seminářů a cvičení, příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit studenty, vyhodnocování jejich znalostí.
 • Podněcování osobního vývoje studentů, diskutování o jejich pokrocích a poskytování konzultací studentům.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, příprava zpráv, hodnocení studentů a jejich klasifikace, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích studentů.
 • Tvorba a koordinace vzdělávacího programu vyšší odborné školy, popř. stanovování koncepce rozvoje oboru vzdělání ukončeného absolutoriem.

Kód ISCO

2310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-vseobecne-vzdelava

Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při praktické přípravě studentů vyšší odborné školy.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností studentů v praktickém vyučování a v odborné praxi podle jednotlivých oborů vzdělání v rámci akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy, popř. vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a výcvikových programů v rámci akreditovaného vzdělávacího programu, popřípadě do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve vzdělávání.
 • Příprava a zadávaní úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit studenty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok v rámci praktického vyučování a v odborné praxi.
 • Tvorba metodik a výukových postupů ve vzdělávání a jejich realizace.
 • Podněcování osobního vývoje studentů, diskutování o jejich pokrocích a poskytování konzultací studentům, plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.
 • Příprava zpráv, hodnocení studentů a jejich klasifikace.
 • Vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení seminářů a cvičení, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích studentů.
 • Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborné praxe.
 • Komplexní koordinace vzdělávání v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.

Kód ISCO

2310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-praktickeho-vyucov-21d2