Profese

Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví [CZ-ISCO 226]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Zubní lékař se specializovanou způsobilostí

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Zubní lékaře se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, posudkovou a dispenzární péči, vykonává vzdělávací, výzkumnou, vývojovou a revizní činnost v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně a dále metodickou a koncepční činnost v oblasti zdravotnictví.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  2261

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/zubni-lekar-se-specializo

  Zubní lékař s odbornou způsobilostí

  Odborný směr

  Zdravotnictví a farmacie

  Charakteristika

  Zubní lékař s odbornou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, posudkovou a dispenzární péči, dále vykonává vzdělávací, výzkumnou, vývojovou a revizní činnost v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   2261

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/zubni-lekar-s-odbornou-zp

   Farmaceut se zvláštní specializovanou způsobilostí

   Odborný směr

   Zdravotnictví a farmacie

   Charakteristika

   Farmaceut se zvláštní specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, lékárenskou péči, dále vykonává činnosti při výrobě a kontrole léčiv a při skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv, také metodickou, koncepční, výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti zdravotnictví. Vzdělává v rámci specializačního vzdělávání, samostatnou činnost při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfúzní služby, v oboru farmaceutické technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a v oboru radiofarmak popř. další činnosti, k nimž je na základě zvláštní specializované způsobilosti oprávněn.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    2262

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/farmaceut-se-zvlastni-spe

    Farmaceut se specializovanou způsobilostí

    Odborný směr

    Zdravotnictví a farmacie

    Charakteristika

    Farmaceut se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, lékárenskou péči, dále vykonává činnosti při výrobě a kontrole léčiv a při skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv, také metodickou, koncepční, výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti zdravotnictví. Vzdělává v rámci specializačního vzdělávání, samostatnou činnost při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfúzní služby, v oboru farmaceutické technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a v oboru radiofarmak.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     2262

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/farmaceut-se-specializova

     Farmaceut s odbornou způsobilostí

     Odborný směr

     Zdravotnictví a farmacie

     Charakteristika

     Farmaceut s odbornou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, lékárenskou péči s výjimkou činností, k jejichž samostatnému výkonu je podmínkou získání specializované způsobilosti. Farmaceut dále vykonává činnosti při výrobě a kontrole léčiv a při skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv, také metodickou, koncepční, výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti zdravotnictví.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      2262

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/farmaceut-s-odbornou-zpus

      Fyzioterapeut

      Odborný směr

      Zdravotnictví a farmacie

      Charakteristika

      Fyzioterapeut poskytuje preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační a paliativní péči v oboru fyzioterapie vedoucí k rozvoji, obnovení a udržení optimálního zdraví klienta. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických, pokud jsou ohroženy nemocí, stárnutím, úrazem, bolestí, postižením, onemocněním, chorobou či faktory danými životním prostředím.

      Pracovní činnosti

       Kód ISCO

       2264

       Více informací

       https://nsp.cz/jednotka-prace/fyzioterapeut-a82b

       Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví

       Odborný směr

       Zdravotnictví a farmacie

       Charakteristika

       Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonává činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví a ve spolupráci s lékařem plní úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany veřejného zdraví.

       Pracovní činnosti

        Kód ISCO

        2263

        Více informací

        https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-pracovnik-ochrany-6905

        Nutriční terapeut

        Odborný směr

        Zdravotnictví a farmacie

        Charakteristika

        Nutriční terapeut vykonává činnosti v rámci preventivní péče na úseku klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

        Pracovní činnosti

         Kód ISCO

         2265

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/nutricni-terapeut-f9fe

         Hlasový pedagog

         Odborný směr

         Umění a kultura

         Charakteristika

         Hlasový pedagog připravuje umělce na technické zvládnutí pěveckých rolí nebo vokálních partů.

         Pracovní činnosti

         • Udržování technické úrovně zpěvu podle potřeby sólistů i členů sboru.
         • Příprava umělců na technické zvládnutí díla.
         • Nastudování díla s jednotlivými interprety podle požadavků a záměrů tvůrců.
         • Hodnocení výkonů umělců při představeních.
         • Odborné vedení při zkouškách.

         Kód ISCO

         2266

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/hlasovy-pedagog

         Logoped ve zdravotnictví

         Odborný směr

         Zdravotnictví a farmacie

         Charakteristika

         Logoped ve zdravotnictví se v rámci diagnostické, léčebné, rehabilitační, preventivní a dispenzární péče zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti osob všech věkových kategorií.

         Pracovní činnosti

          Kód ISCO

          2266

          Více informací

          https://nsp.cz/jednotka-prace/logoped-ve-zdravotnictvi

          Zrakový terapeut

          Odborný směr

          Zdravotnictví a farmacie

          Charakteristika

          Zrakový terapeut se podílí na poskytování diagnostické, léčebné, rehabilitační, preventivní, posudkové a dispenzární péče v oboru zraková terapie (klinická oftalmopedie).

          Pracovní činnosti

           Kód ISCO

           2267

           Více informací

           https://nsp.cz/jednotka-prace/zrakovy-terapeut

           Optometrista

           Odborný směr

           Zdravotnictví a farmacie

           Charakteristika

           Optometrista provádí činnosti v rámci diagnostiky a korekce očních refrakčních vad a související poradenství, zejména měří refrakční stav zraku objektivně (za podpory zdravotnických prostředků) a subjektivně, dále navrhuje a realizuje vhodnou korekci zrakových vad výrobou individuálně zhotoveným zdravotním prostředkem (brýlemi) popř. kontaktními čočkami a zhodnocuje stav předního segmentu oka.

           Pracovní činnosti

            Kód ISCO

            2267

            Více informací

            https://nsp.cz/jednotka-prace/optometrista-b4f6

            Ortoptista

            Odborný směr

            Zdravotnictví a farmacie

            Charakteristika

            Ortoptista poskytuje ve spolupráci s lékařem preventivní, léčebnou a diagnostickou péči pacientům s motorickými nebo senzorickými očními poruchami a podílí se na prevenci těchto poruch.

            Pracovní činnosti

             Kód ISCO

             2267

             Více informací

             https://nsp.cz/jednotka-prace/ortoptista-d28e

             Adiktolog

             Odborný směr

             Zdravotnictví a farmacie

             Charakteristika

             Adiktolog poskytuje preventivní, léčebnou a rehabilitační péči v oboru adiktologie, tj. při prevenci a léčbě závislostí na návykových látkách a dalších závislostí.

             Pracovní činnosti

              Kód ISCO

              2269

              Více informací

              https://nsp.cz/jednotka-prace/adiktolog

              Ergoterapeut

              Odborný směr

              Zdravotnictví a farmacie

              Charakteristika

              Ergoterapeut provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru ergoterapie. Zejména provádí ergoterapeutická vyšetření, stanovuje optimální varianty a kombinace ergoterapeutických postupů a metodik v individuální i skupinové ergoterapii s cílem zlepšit funkční schopnosti a provádění běžných denních činností osoby, a to jak ve zdravotnických, tak sociálních zařízeních i ve vlastním sociálním prostředí osoby.

              Pracovní činnosti

               Kód ISCO

               2269

               Více informací

               https://nsp.cz/jednotka-prace/ergoterapeut-d066