Profese

Veterinární lékaři [CZ-ISCO 225]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Veterinární lékař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství, ochranu veřejného zdraví a ekologie, ochranu zdraví a pohodu zvířat.

Pracovní činnosti

  • Vedení vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat.
  • Provádění chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků.
  • Poradenská činnost v oblasti chovu zvířat.
  • Vyhodnocování výsledků prohlídek jatečních zvířat.
  • Provádění a vyhodnocování speciálních laboratorních prací.
  • Kontrola plnění veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků pro chov a výživu zvířat.
  • Kontrola krmiv a krmných komponentů.
  • Kontrola dodržování veterinárně hygienických požadavků ve výrobě, zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů.
  • Kontrola dodržování platných právních předpisů a veterinárních hygienických požadavků a zásad.
  • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

2250

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/veterinarni-lekar