Profese

Veterinární lékaři [CZ-ISCO 225]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Veterinární lékař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství, ochranu veřejného zdraví a ekologie, ochranu zdraví a pohodu zvířat.

Pracovní činnosti

  • Vedení vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat.
  • Provádění chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků.
  • Poradenská činnost v oblasti chovu zvířat.
  • Vyhodnocování výsledků prohlídek jatečních zvířat.
  • Provádění a vyhodnocování speciálních laboratorních prací.
  • Kontrola plnění veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků pro chov a výživu zvířat.
  • Kontrola krmiv a krmných komponentů.
  • Kontrola dodržování veterinárně hygienických požadavků ve výrobě, zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů.
  • Kontrola dodržování platných právních předpisů a veterinárních hygienických požadavků a zásad.
  • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

2250

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/veterinarni-lekar