Profese

Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny [CZ-ISCO 223]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Výživový poradce

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Výživový poradce posuzuje stravovací návyky, složení těla a životní styl klienta, poskytuje odborné poradenství k pozitivní změně stavu a návyků klienta při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program s přihlédnutím ke zdravotnímu a fyzickému stavu klienta.

Pracovní činnosti

  • Provádění komplexní vstupní nutriční a tělesné diagnostiky klienta.
  • Zhodnocení způsobu dosavadního stravování klienta.
  • Vytvoření doporučení pro změny v životosprávě za využití vhodných potravin, pohybu, doplňků stravy, případně dalších nefarmakologických intervencí.
  • Sestavení individuálního stravovacího plánu s ohledem na zdravotní stav, dosavadní životosprávu a stravovací návyky.
  • Poskytování výživového poradenství a pomoc klientům řešit jejich nutriční problémy.
  • Podporování a motivace klienta v průběhu změny životosprávy.
  • Sledování klienta při dodržování nových stravovacích návyků.
  • Edukace v oblasti správné výživy a vhodné pohybové aktivity pro daného klienta.
  • Vedení databáze klientů a evidování změn.

Kód ISCO

2230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyzivovy-poradce