Profese

Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny [CZ-ISCO 223]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Výživový poradce

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Výživový poradce posuzuje stravovací návyky, složení těla a životní styl klienta, poskytuje odborné poradenství k pozitivní změně stavu a návyků klienta při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program s přihlédnutím ke zdravotnímu a fyzickému stavu klienta.

Pracovní činnosti

  • Provádění komplexní vstupní nutriční a tělesné diagnostiky klienta.
  • Zhodnocení způsobu dosavadního stravování klienta.
  • Vytvoření doporučení pro změny v životosprávě za využití vhodných potravin, pohybu, doplňků stravy, případně dalších nefarmakologických intervencí.
  • Sestavení individuálního stravovacího plánu s ohledem na zdravotní stav, dosavadní životosprávu a stravovací návyky.
  • Poskytování výživového poradenství a pomoc klientům řešit jejich nutriční problémy.
  • Podporování a motivace klienta v průběhu změny životosprávy.
  • Sledování klienta při dodržování nových stravovacích návyků.
  • Edukace v oblasti správné výživy a vhodné pohybové aktivity pro daného klienta.
  • Vedení databáze klientů a evidování změn.

Kód ISCO

2230

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyzivovy-poradce