Profese

Lékaři (kromě zubních lékařů) [CZ-ISCO 221]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dohledu může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním kmeni, dále revizní činnosti pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí a další činnosti, které mu písemně stanoví školitel.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  2211

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-s-odbornou-zpusobil-5afa

  Lékař s odbornou způsobilostí

  Odborný směr

  Zdravotnictví a farmacie

  Charakteristika

  Lékař s odbornou způsobilostí poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dozoru, může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných ukončeným studiem, a činnosti, které mu písemně stanoví školitel, a to pod odborným dohledem.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   2211

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-s-odbornou-zpusobil

   Lékař se specializovanou způsobilostí

   Odborný směr

   Zdravotnictví a farmacie

   Charakteristika

   Lékař se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a vzdělávací, posudkovou a řídící činnost u poskytovatele zdravotních služeb.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    2211

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-se-specializovanou-

    Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí

    Odborný směr

    Zdravotnictví a farmacie

    Charakteristika

    Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a vzdělávací, posudkovou a řídící činnost u poskytovatele zdravotních služeb.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     2211

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-se-zvlastni-special

     Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene

     Odborný směr

     Zdravotnictví a farmacie

     Charakteristika

     Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dohledu může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním kmeni, dále revizní činnosti pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí a další činnosti, které mu písemně stanoví školitel.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      2212

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-s-odbornou-zpusobil-5afa

      Lékař s odbornou způsobilostí

      Odborný směr

      Zdravotnictví a farmacie

      Charakteristika

      Lékař s odbornou způsobilostí poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dozoru, může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných ukončeným studiem, a činnosti, které mu písemně stanoví školitel, a to pod odborným dohledem.

      Pracovní činnosti

       Kód ISCO

       2212

       Více informací

       https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-s-odbornou-zpusobil

       Lékař se specializovanou způsobilostí

       Odborný směr

       Zdravotnictví a farmacie

       Charakteristika

       Lékař se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a vzdělávací, posudkovou a řídící činnost u poskytovatele zdravotních služeb.

       Pracovní činnosti

        Kód ISCO

        2212

        Více informací

        https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-se-specializovanou-

        Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí

        Odborný směr

        Zdravotnictví a farmacie

        Charakteristika

        Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a vzdělávací, posudkovou a řídící činnost u poskytovatele zdravotních služeb.

        Pracovní činnosti

         Kód ISCO

         2212

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-se-zvlastni-special