Profese

Lékaři (kromě zubních lékařů) [CZ-ISCO 221]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dohledu může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním kmeni, dále revizní činnosti pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí a další činnosti, které mu písemně stanoví školitel.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  2211

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-s-odbornou-zpusobil-5afa

  Lékař s odbornou způsobilostí

  Odborný směr

  Zdravotnictví a farmacie

  Charakteristika

  Lékař s odbornou způsobilostí poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dozoru, může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných ukončeným studiem, a činnosti, které mu písemně stanoví školitel, a to pod odborným dohledem.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   2211

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-s-odbornou-zpusobil

   Lékař se specializovanou způsobilostí

   Odborný směr

   Zdravotnictví a farmacie

   Charakteristika

   Lékař se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a vzdělávací, posudkovou a řídící činnost u poskytovatele zdravotních služeb.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    2211

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-se-specializovanou-

    Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí

    Odborný směr

    Zdravotnictví a farmacie

    Charakteristika

    Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a vzdělávací, posudkovou a řídící činnost u poskytovatele zdravotních služeb.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     2211

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-se-zvlastni-special

     Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene

     Odborný směr

     Zdravotnictví a farmacie

     Charakteristika

     Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dohledu může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním kmeni, dále revizní činnosti pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí a další činnosti, které mu písemně stanoví školitel.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      2212

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-s-odbornou-zpusobil-5afa

      Lékař s odbornou způsobilostí

      Odborný směr

      Zdravotnictví a farmacie

      Charakteristika

      Lékař s odbornou způsobilostí poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dozoru, může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných ukončeným studiem, a činnosti, které mu písemně stanoví školitel, a to pod odborným dohledem.

      Pracovní činnosti

       Kód ISCO

       2212

       Více informací

       https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-s-odbornou-zpusobil

       Lékař se specializovanou způsobilostí

       Odborný směr

       Zdravotnictví a farmacie

       Charakteristika

       Lékař se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a vzdělávací, posudkovou a řídící činnost u poskytovatele zdravotních služeb.

       Pracovní činnosti

        Kód ISCO

        2212

        Více informací

        https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-se-specializovanou-

        Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí

        Odborný směr

        Zdravotnictví a farmacie

        Charakteristika

        Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a vzdělávací, posudkovou a řídící činnost u poskytovatele zdravotních služeb.

        Pracovní činnosti

         Kód ISCO

         2212

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/lekar-se-zvlastni-special