Profese

Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky [CZ-ISCO 212]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pojistný matematik

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pojistný matematik provádí náročné pojistně-technické výpočty, včetně matematického modelování, a který zpracovává pojistně matematické analýzy a tvoří kalkulační protokoly pro jednotlivé produkty.

Pracovní činnosti

 • Provádění pojistně-technických výpočtů.
 • Zpracování pojistně-matematických analýz.
 • Stanovení metody výpočtu pojistného a výpočtu pojistné rezervy.
 • Matematické modelování.
 • Kalkulace pojistného u jednotlivých pojistných produktů, zpracování kalkulačních protokolů.
 • Zpracování aktuárských zpráv.
 • Konstrukce sazeb nových pojištění, analýza jednotlivých složek pojistného a kalkulačních vzorců.
 • Zajišťování postačitelnosti pojistného u jednotlivých pojistných produktů.
 • Metodická, poradenská a školicí činnost.
 • Zpracování výkazů pro regulátora pojistného trhu.
 • Vedení projektových týmů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pojistny-matematik