Profese

Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky [CZ-ISCO 212]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pojistný matematik

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pojistný matematik provádí náročné pojistně-technické výpočty, včetně matematického modelování, a který zpracovává pojistně matematické analýzy a tvoří kalkulační protokoly pro jednotlivé produkty.

Pracovní činnosti

 • Provádění pojistně-technických výpočtů.
 • Zpracování pojistně-matematických analýz.
 • Stanovení metody výpočtu pojistného a výpočtu pojistné rezervy.
 • Matematické modelování.
 • Kalkulace pojistného u jednotlivých pojistných produktů, zpracování kalkulačních protokolů.
 • Zpracování aktuárských zpráv.
 • Konstrukce sazeb nových pojištění, analýza jednotlivých složek pojistného a kalkulačních vzorců.
 • Zajišťování postačitelnosti pojistného u jednotlivých pojistných produktů.
 • Metodická, poradenská a školicí činnost.
 • Zpracování výkazů pro regulátora pojistného trhu.
 • Vedení projektových týmů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pojistny-matematik