Profese

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií [CZ-ISCO 133]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Ředitel informačních technologií

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel informačních technologií definuje a řídí implementaci strategie řešení informačních technologií v souladu s potřebami organizace, zabezpečuje hardwarovou a softwarovou připravenost organizace, řídí úsek informačních technologií a koordinuje veškeré jeho aktivity.

Pracovní činnosti

 • Stanovení a implementace strategie řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) v rámci organizace.
 • Zpracování koncepce spolupráce s jinými útvary organizace v rámci řízení a vývoje informačních systémů.
 • Plánování rozvoje informačních a komunikačních technologií.
 • Zajištění funkčnosti interních informačních systémů organizace.
 • Koordinace příprav podkladů technických řešení systémů informačních technologií.
 • Stanovení interních směrnic ICT pro jednotlivé univerzální celky organizace.
 • Řízení bezpečnosti a rizik v oblasti informatiky, zajištění bezpečnosti a ochrany dat.
 • Spolupráce na designu a testování nových prvků řešení ICT.
 • Analyzování efektivnosti informačního systému, jeho spolehlivosti a výkonnosti.
 • Analyzování vývoje a nových trendů v oblasti ICT.
 • Konzultace, poradenství a expertní podpora v oblastí ICT řešení.
 • Reprezentování organizace na jednáních s dodavateli informačních systémů, služeb a technologií.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1330

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-informacnich-tech

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1330

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace