Profese

Nejvyšší představitelé společností a institucí [CZ-ISCO 112]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Generální ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Generální ředitel je odpovědný za celkové řízení velké nebo střední organizace a naplňování cílů v souladu s definovanou strategií.

Pracovní činnosti

 • Stanovení a rozhodování o dlouhodobých strategických cílech organizace.
 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Dohled nad plánováním, koordinací a kontrolou všech procesů organizace.
 • Komplexní dohled a zodpovědnost za chod a rozvoj organizace v souladu ke stanoveným strategickým cílům a vztahu k vlastníkům organizace.
 • Schvalování finančních rozpočtů organizace a rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích portfolia výrobků a služeb.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Rozhodování o realizaci investic, rozvojových aktivitách a nových projektů.
 • Vytváření podmínek pro kontinuální zlepšování produktivity.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Řízení, koordinace, motivace a kontrola výsledků práce vrcholového managementu.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.

Kód ISCO

1120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/generalni-reditel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace