Profese

Nejvyšší představitelé společností a institucí [CZ-ISCO 112]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Generální ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Generální ředitel je odpovědný za celkové řízení velké nebo střední organizace a naplňování cílů v souladu s definovanou strategií.

Pracovní činnosti

 • Stanovení a rozhodování o dlouhodobých strategických cílech organizace.
 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Dohled nad plánováním, koordinací a kontrolou všech procesů organizace.
 • Komplexní dohled a zodpovědnost za chod a rozvoj organizace v souladu ke stanoveným strategickým cílům a vztahu k vlastníkům organizace.
 • Schvalování finančních rozpočtů organizace a rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích portfolia výrobků a služeb.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Rozhodování o realizaci investic, rozvojových aktivitách a nových projektů.
 • Vytváření podmínek pro kontinuální zlepšování produktivity.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Řízení, koordinace, motivace a kontrola výsledků práce vrcholového managementu.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.

Kód ISCO

1120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/generalni-reditel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1120

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace