Profese

Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) [CZ-ISCO 031]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Rotmistr ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Rotmistr ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti vzdělávacího nebo hospodářsky-správního charakteru, nebo činnosti související s obsluhou, údržbou a opravami vojenské speciální techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni pracoviště, skupiny, dílny, stanice nebo čety.

Pracovní činnosti

Kód ISCO

0310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rotmistr-ozbrojenych-sil-

Nadpraporčík ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Nadpraporčík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti výcviku a odborné přípravy, nebo s plánováním a prováděním údržby a oprav vojenských technických a speciálních systémů a prostředků a velí organizačním formacím na úrovni jednotky, oddělení, pracoviště nebo skupiny.

Pracovní činnosti

Kód ISCO

0310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nadpraporcik-ozbrojenych-

Nadrotmistr ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Nadrotmistr ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti vzdělávacího nebo analyticko-hodnotícího charakteru, nebo činnosti související s obsluhou, údržbou a opravami vojenské speciální techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni čety, skupiny, cvičiště, pracoviště, střelnice nebo směny.

Pracovní činnosti

Kód ISCO

0310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nadrotmistr-ozbrojenych-s

Svobodník ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Svobodník ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, na základě kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a základními opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a v případě potřeby může být pověřen velením taktické jednotce.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0310

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/svobodnik-ozbrojenych-sil

  Praporčík ozbrojených sil ČR

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Praporčík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti výcviku a odborné přípravy, nebo s plánováním a prováděním údržby a oprav vojenských technických a speciálních systémů a prostředků a velí organizačním formacím na úrovni pracoviště, skupiny nebo směny.

  Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0310

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/praporcik-ozbrojenych-sil

  Štábní praporčík ozbrojených sil ČR

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Štábní praporčík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti výcviku a péče o vojáka, nebo s organizací a řízením činností podřízených, nebo se zajištěním odborných agend v organizačních útvarech Ministerstva obrany nebo na pracovištích Armády ČR.

  Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0310

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/stabni-praporcik-ozbrojen