Profese

Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) [CZ-ISCO 031]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Rotmistr ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Rotmistr ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti vzdělávacího nebo hospodářsky-správního charakteru, nebo činnosti související s obsluhou, údržbou a opravami vojenské speciální techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni pracoviště, skupiny, dílny, stanice nebo čety.

Pracovní činnosti

Kód ISCO

0310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rotmistr-ozbrojenych-sil-

Nadpraporčík ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Nadpraporčík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti výcviku a odborné přípravy, nebo s plánováním a prováděním údržby a oprav vojenských technických a speciálních systémů a prostředků a velí organizačním formacím na úrovni jednotky, oddělení, pracoviště nebo skupiny.

Pracovní činnosti

Kód ISCO

0310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nadpraporcik-ozbrojenych-

Nadrotmistr ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Nadrotmistr ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti vzdělávacího nebo analyticko-hodnotícího charakteru, nebo činnosti související s obsluhou, údržbou a opravami vojenské speciální techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni čety, skupiny, cvičiště, pracoviště, střelnice nebo směny.

Pracovní činnosti

Kód ISCO

0310

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nadrotmistr-ozbrojenych-s

Svobodník ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Svobodník ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, na základě kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a základními opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a v případě potřeby může být pověřen velením taktické jednotce.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0310

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/svobodnik-ozbrojenych-sil

  Praporčík ozbrojených sil ČR

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Praporčík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti výcviku a odborné přípravy, nebo s plánováním a prováděním údržby a oprav vojenských technických a speciálních systémů a prostředků a velí organizačním formacím na úrovni pracoviště, skupiny nebo směny.

  Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0310

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/praporcik-ozbrojenych-sil

  Štábní praporčík ozbrojených sil ČR

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Štábní praporčík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti výcviku a péče o vojáka, nebo s organizací a řízením činností podřízených, nebo se zajištěním odborných agend v organizačních útvarech Ministerstva obrany nebo na pracovištích Armády ČR.

  Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0310

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/stabni-praporcik-ozbrojen