Profese

Poddůstojníci v ozbrojených silách [CZ-ISCO 021]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Četař ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Četař ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni osádky, roje, stanice nebo provozovny.

Pracovní činnosti

Kód ISCO

0210

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/cetar-ozbrojenych-sil-cr

Desátník ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Desátník ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a v případě potřeby může být pověřen velením taktické jednotce.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0210

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/desatnik-ozbrojenych-sil-

  Rotný ozbrojených sil ČR

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Rotný ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské speciální techniky nebo vojenských technických zařízení, nebo se zajišťováním přípravy a výcviku podřízených a velí vojenským organizačním formacím na úrovni družstva nebo směny.

  Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0210

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/rotny-ozbrojenych-sil-cr