Profese

Poddůstojníci v ozbrojených silách [CZ-ISCO 021]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Četař ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Četař ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni osádky, roje, stanice nebo provozovny.

Pracovní činnosti

Kód ISCO

0210

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/cetar-ozbrojenych-sil-cr

Desátník ozbrojených sil ČR

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Desátník ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a v případě potřeby může být pověřen velením taktické jednotce.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0210

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/desatnik-ozbrojenych-sil-

  Rotný ozbrojených sil ČR

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Rotný ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské speciální techniky nebo vojenských technických zařízení, nebo se zajišťováním přípravy a výcviku podřízených a velí vojenským organizačním formacím na úrovni družstva nebo směny.

  Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  0210

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/rotny-ozbrojenych-sil-cr