Sestavení podkladů pro regionální platformy

Popis úkolu...